(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thêm phần lúng túng trong việc tìm giải pháp để tổ chức trở lại các giải bóng đá quốc gia, đặc biệt là V.League khi quỹ thời gian ngày càng eo hẹp.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhYcO94buzeXDhu6HDtcOhw5Xhu5Fl4buR4bqvd8O0Y3fhuq/hu4vDsuG6rzs24bui4buJYsO14bu14buJ4bqv4bqz4bqx4bqz4bq34bqv4buzeeG7r+G6r+G7o8SR4buR4bqvYS/DveG7s3lw4buhw7XDoWEvw7ThurfDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDlOG7iWLDrMSDw6E74buRw7PDreG6r+G7i+G7p+G7keG6r+G7s+G7tcOCw7Lhu6Hhuq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4buf4bqvw7Xhu5Fk4buhw7Thuq944bu1w4Jv4buh4bqv4buzw7Ri4buf4bqvw6zEguG6r+G6tnLhu6HDteG6r+G7o3DEkeG7keG6r+G7s8O04bqi4bqv4bq14bqvLHB54bujw6zhuq/DjeG7tXfhuq/hurPhurHhurPhurPhuq/hu53DtOG7teG6r+G6tsSCw63huq/DrcO04buH4bu14bqvQ+G6r+G7i8Op4bqv4budw7Thu5Fu4buh4bqv4bui4buRbeG7oeG6r+G7i3Bk4buh4bqvaXHhu6HDteG6r+G7i2Phuq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4buf4bqvODvhu47hu4454bqv4bq2ZOG6r8ONw7rhu6HDteG6r+G7s8OC4bqvw41X4bqvaXHhu6HDteG6r+G7i2Phuq/DrcO04bu1w4Jt4buh4bqv4buhw7XDtOG7kcOzd+G6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7oGLhu5/huq84O1fhu4454bqv4buzw7Rt4buf4bqvd8O04buF4buh4bqv4buj4bu34buhw7Xhuq/hu7Phu7fhu6HDteG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqv4buz4buZ4buf4bqvw7Xhu5Fl4buR4bqvd8O0Y3fhuq/hu4vDsuG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buzeeG7r+G6r+G7o8SR4buR4bqvw61jw63huq/DteG7kWXhu5Hhuq9pceG7ocO14bqv4buLY+G6r3jhu7XDucOt4bqvw7Xhu5FiNeG6r+G7i8Oqw63huq9p4buRw7Phu7Phuq/hu6Nk4bqvOzbhu6Lhu4liw7Xhu7Xhu4nhuq/hu53DtOG7keG6r3jhu7Xhuqrhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7ocO1ZMOC4bqvw61k4buhw7Xhuq/hu4lw4bqvw7RqdzZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg8Os4buzw7Thu7Xhu59p4bqv4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huqnhurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/huqXhurXhurV34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL8Otw6zhu6E2aWJw4buzw7Ri4buhw7TDtHBiNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bq34bqz4bqlL+G6t+G6q+G6rcOs4bq14bq34bql4bql4bqr4bqzw6Lhu7PhuqnhuqfDouG6peG6teG7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3hurfhurXEg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPDleG7kWXhu5Hhuq93w7Rjd+G6r+G7i8Oy4bqvOzbhu6Lhu4liw7Xhu7Xhu4nhuq/hurPhurHhurPhurfhuq/hu7N54buv4bqv4bujxJHhu5HEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuqnhurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg+G6peG6teG6tcSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8Oh4buyw7Rt4buf4bqv4buf4bun4buz4bqv4buf4bu5YuG6rzs24bui4buJYsO14bu14buJ4bqv4buL4buFw4Lhuq/hu53DtHHhuq/hu53DtOG6ueG7oTXhuq/hu7PDtOG6ruG6r+G7s8O0Y8Otw7RhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bue4bur4buR4bqv4buL4buHw4I14bqvO1fhu47huq/hu4vDqeG6r8O14bqu4buR4bqv4bq24bq54buh4bqvaWXhu6Hhuq/hu7Phu6vhu5Hhuq874buO4buO4bqv4bq2ZOG6r0nhu6fhuq874bq54buh4bqvw7RxYjXhuq/hu7LDtMOy4bqv4buzw7RicOG6r+G6tmThuq/DjOG7teG6r+G7o+G7lcOtw7Thuq/hu4tv4bqv4bq04bu14buD4buz4bqvw61jw63huq93w7ThuqDhu6nhu6HDteG6r2Phu6Hhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7s3nhu6/huq/hu6PEkeG7keG6r8OtY8Ot4bqvw7Xhu5Fl4buR4bqvaXHhu6HDteG6r+G7i2Phuq944bu1w7nDreG6r8O14buRYuG6r2licOG6r8O14bul4buf4bqv4buiw53huq87NuG7ouG7iWLDteG7teG7iTXhuq/DtMSR4buhw7Xhuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r+G6tmThuq/DjeG7t3fhuq9Y4bu1w7nDreG6r8O14buRYuG6r+G6s+G6seG6s+G6tzbhuq/hu7J5cOG7ocO14bqv4buLcTXhuq/hu59Bw63huq/hu7Phu5Ft4bu14bqv4budw7Rj4bqveXXhuq95ZOG7ocO14bqv4bujZOG6r+G7osOd4bqvOzbhu6Lhu4liw7Xhu7Xhu4nhuq/hurPhurHhurPhurfhuq/DvWzhuq93w7Rl4buR4bqvw7RwZOG7oeG6r+G7s8O0ZOG7ocO04bqv4bq2ZHDhuq/DreG7tcO54buR4bqv4buzw7Rj4buhw7Xhuq/huqnhuq/hu4vDsuG6r+G7i+G7p+G7keG6r+G7s+G7tcOCw7Lhu6Hhuq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4buf4bqvw61x4bqvw73EguG6r8Otw7Thu7Vn4buh4bqvaeG7leG6r8Otw7Rw4bqv4bq2cuG7ocO14bqv4bujcMSR4buR4bqv4buzw7ThuqLhuq/hurXhuq8scHnhu6PDrOG6r8ON4bu1d+G6r+G6s+G6seG6s+G6s+G6r+G7ncO04bu14bqv4bq2xILDreG6r8Otw7Thu4fhu7Xhuq9DNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjeG6ueG7oeG6r8Ot4bqi4bqv4buzw7TDuuG7ocO14bqv4buz4buR4buh4bqv4budbuG6r8O0cMSRw63DtOG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4buD4bu14bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bq34bqvw63DgWLhuq/hu6Lhu5Ft4buh4bqv4buLcGThu6Hhuq9JceG7ocO14bqv4buLY+G6r+G7s8O0buG6r8O14buR4bur4buR4bqvOOG7juG7kOG7jkI54bqv4bq2ZOG6r+G7ouG7kW3hu6Hhuq/hu4twZOG7oeG6r0lx4buhw7Xhuq/hu4tj4bqvw63DtOG7h+G7teG6r0Phuq84QuG7jsONOeG6r+G7i27hu6Hhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r+G7i+G7kcOy4buf4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7s8SR4buR4bqv4bq2ZOG6r3jhu7Xhuqrhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r8Otw7Rw4bqvd8O0xKl34bqvw61y4buh4bqv4bujxJHhu5Hhuq/DrcOBYuG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G6s+G6seG6s+G6tzXhuq87V+G7juG6r+G7i8Op4bqv4buLb+G6r+G6tOG7teG7g+G7s+G6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqvY+G7oeG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buzeeG7r+G6r+G7o8SR4buR4bqv4buiw53huq87NuG7ouG7iWLDteG7teG7ieG6r+G6s+G6seG6s+G6t+G6r+G7s8OD4bqv4buhw7Vkw4Lhuq/hurXhurct4bqt4bqv4buz4bur4buR4bqv4bq24bur4buR4bqv4bujcMSR4buz4bqv4buzeWbhu6Hhuq/hurZy4buhw7Xhuq/hurfhurXhuq8t4bqv4bq2cuG7ocO14bqv4buL4buD4bu14bqvw63hu7XDueG7keG6r8Ot4bu54buhw7Xhuq/DrcOBYuG6r8O14buRYuG7keG6r+G7i3DEkeG7oeG6r+G6tzbhuq/DnWLhu7Xhuq/hu53DtOG7keG6r8OtceG6r+G7nW7hu7Phuq944bu1ZeG6r3fDtOG7h+G7oeG6r8O0xJHhu6HDteG6r+G7s3B34bqv4bqn4bqv4buzeWLhu6HDtOG6r+G6tsO64bqv4buL4buVw63DtOG6r+G6tmThuq/hu7Nwd+G6r+G6qeG6r+G7i+G7tWLhuq/hu7N5QeG6r8O0xJHhu6HDtTXhuq/DrWPDreG6r+G7i+G7p+G7keG6r8O9bOG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4buD4bu14bqv4buj4bu1w7rhu6Hhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/hu59m4buz4bqv4buL4bun4bqv4budw7Rj4bqvw6zhu4XDguG6r8OiLeG6peG6r+G7ocO1ZMOCL+G7s3lm4buhNuG6r8OV4buRYuG7keG6r+G7i3DEkeG7oeG6r+G6szPhuq/hu6DDtHHhu5/huq9C4bqvOOG6peG6r+G6tnLhu6HDteG6r+G7i+G7g+G7tTkz4bqv4buyw4Phuq/hu6HDtWTDguG6r8Oi4bqv4buLbuG7oeG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bqz4bq3LeG6qTbhuq/hu6DDtHHhu5/huq9J4bqvOOG6reG6r+G6tnLhu6HDteG6r+G7i+G7g+G7tTkz4bqv4buyw4Phuq/hu6HDtWTDguG6r8Oi4bqv4buLbuG7oeG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bqz4bqzLeG6qTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bue4bun4buz4bqv4buL4buRw7Lhu5/huq/hu4tj4buhw7Xhuq/DrcO04bu34bqv4bqk4bqv4bujZOG6rztX4buO4bqv4buLw6nhuq/hu4tv4bqv4bq04bu14buD4buz4bqvw7Xhu5Fi4buR4bqv4buLcMSR4buh4bqv4bqz4bqvw63DgWLhuq/hu6LDneG6rzs24bui4buJYsO14bu14buJ4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu7PDtOG7iXDhuq93w7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7s8O04bqiw63huq/hu7Nmd+G6r+G7s3nhu7Xhu6HDteG6r+G6tmThuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrXHhuq/hu53DtGPhu6Hhuq/DteG7kWU2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoeG6q+G6r8O94buH4buh4bqv4buzw7Thu5Hhuq/hu4vhu4Phu7Xhuq/DteG7peG7nzPhuq/DlGThu6HDteG6r+G7imjDgjXhuq/DjWfhu5/huq9Xw7RlNeG6r+G7osSRw63DtOG6r+G7snliw4I14bqv4buyw7Thu5Ft4buh4bqv4buyeeG6oOG7seG7ocO1NeG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqvw5RxYjXhuq874buRw7Phu7Phuq/hu7J54buZNeG6r+G7snnhu7Xhu6HDteG6r+G7s+G7h+G7n+G6r+G7i2Rw4bqv4buzxJFw4bqvaXHhu6HDteG6r+G7i2Phuq/hu7N5a+G6rzjDlGThuq/hu6Dhu6fhu5E5NeG6r1c74buONeG6r+G7ssO0YuG7ocO04bqv4buyeeG7mTbhuq874buRw7PDreG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4buD4bu14bqv4buzZnfhuq/hu7N54bu14buhw7Xhuq/hu6Nk4bqv4buLZeG7n+G6r2llcOG6r+G7nW7huq/DtHDEkcOtw7Thuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r8Otw4Fi4bqv4buf4bu5YuG6r8O14buRZeG7keG6r+G6s+G6seG6s+G6t+G6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r2nhu5Xhuq9l4buhw7Thuq/DtOG6oOG7r+G7ocO14bqv4buLbuG7oeG6r+G7n2bhu7Phuq/hu4vhu6fhuq/DrOG7keG6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqvw63DgWLhuq/DrWPDreG6r8ON4buiSTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buKw7Lhuq/DrXHhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4buL4buV4buhw7Thuq/DreG7tcO54buR4bqvw63hu7nhu6HDteG6r8Otw7Rw4bqvd8O04bqg4bup4buhw7Xhuq9j4buh4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/hu6LDneG6rzs24bui4buJYsO14bu14buJ4bqv4buzeeG7r+G6r+G7o8SR4buRNeG6r+G7ocO1cGThu5Hhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqv4buL4bqg4butw63huq874buO4buONeG6r0nhu6fhuq874bq54buh4bqvw7RxYjXhuq/hu7LDtMOy4bqv4buzw7RicOG6r+G6tmThuq/DjOG7teG6r+G7o+G7lcOtw7Thuq/DrcO0cOG6r3fDtMSpdzXhuq/DreG7heG7oeG6r8OtceG6r8O9xILhuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r+G7s3nhu5Phuq/DrcOBYuG6r8OtY8Ot4bqvw43hu6JJNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu57DqsOt4bqvw6zhu7nhuq/hurZmw4I14bqvd8O04bqg4bup4buhw7Xhuq9j4buh4bqv4buhZMOC4bqv4buLYuG7ocO14bqvw7XDqnfhuq93w7Rl4buR4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buT4buz4bqv4buzw7Thuq7huq/hu7PDtGPDrcO04bqv4budw7Thu5Hhuq/hu7Phu5nhu6HDtOG6r8O04buZ4buhw7Thuq/DrOG7lcOtw7Thuq/DjVA74buQw4wt4bq34bqr4bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7oWLDguG6r+G6tmjhu6Hhuq/hu4ti4buhw7Xhuq93w7ThuqLDreG6r+G7s8SRdzbhuq/DjWPDreG6r+G7i+G7lWLhuq/hu4vhu5HDsuG7n+G6rzjhuqvhuq/DveG7h+G7oTnhuq/hu4vDqeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvw63DtHPhu6Hhuq/hurZo4buh4bqvw63DtOG6oGLhuq/hu7PDtMOy4bqv4bq04buJ4buf4bqv4bujZOG6r+G7s8O54buR4bqv4bqg4bu1NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7LDtGLDguG6r+G7i8Wp4buR4bqvw61jw63DtOG6r+G7s8O04bqiw63huq/hu7PDtOG7keG6r+G7i+G7g+G7teG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buhw7XDtMahYuG6r8Otw4Dhu6HDteG6r8O9bOG6r3fDtGXhu5Hhuq/hu7PDtGLDguG6r+G7i8Wp4buR4bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7o8OzNuG6r+G7ssO0beG7n+G6r+G7n+G7p+G7s+G6r+G7n+G7uWLhuq/DteG7kWXhu5Hhuq/igJzhu4vhu4XDguG6r8O14buRw7rhu6HDteG6r2nDqXDigJ3huq/DrHDhuq9l4buhw7Thuq/DtOG6oOG7r+G7ocO14bqvw63DgWLhuq/DrOG7lcOtw7Thuq/DjVA74buQw4wt4bq34bqrNuG6rzvhu5HDs8Ot4bqvw63DtHPhu6Hhuq/DteG7kWXhu5Hhuq93w7Rjd+G6r+G7s8O54buR4bqv4bqg4bu14bqv4buLw7Lhuq/DteG7kWXhu5Hhuq/hu4vhu4Phu7Xhuq9pceG7ocO14bqv4buLY+G6r8OtYnDhuq/hu6HDtOG7g+G7s+G6r8Otw4Fi4bqvO+G7kcOz4buz4bqv4bugYuG7n+G6r+G7oWTDguG6r+G7s3nhu6/huq/hu6PEkeG7keG6r+G6tmThuq/hu51u4buz4bqv4buzw7Thu7fDreG6r3nhu4Phu7Phuq/DreG7heG7oeG6r8OtceG6r8O9xILhuq/DrcO04bu14buhw7Xhuq/hu7Niw4Lhuq/DrcOBYuG6r0li4buh4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw6014bqvw61jw63huq/DjeG7okk14bqvw61jw63huq/hu4vhu5Vi4bqvd8O04bqg4bup4buhw7Xhuq/hurZk4bqv4buL4bup4buh4bqv4bq24buV4bqv4buj4buRbeG7oeG6r3jhu7Vi4buhNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoeG7nsSR4buhw7Thuq/DjeG6oOG7seG7ocO1YS93w6E=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]