(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong năm 2017, ngành Tư pháp Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 của Bộ Tư pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoạt động của công tác tư pháp: 1 năm nhìn lại

Trong năm 2017, ngành Tư pháp Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 của Bộ Tư pháp.

Quyết định số 28 ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp; tập trung chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực còn vướng mắc, bất cập, góp phần tạo chuyển biến mới và quan trọng trong hoạt động của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Công tác Tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, của Bộ Tư pháp, triển khai cơ bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và thu được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác. Ngành Tư pháp đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực hoạt động của các cơ quan Tư pháp trong tỉnh. Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản. Thực hiện cải cách hành chính, đã phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức. Công tác hành chính tư pháp đã đi vàonền nếp; công tác bổ trợ tư pháp đã đáp ứng yêu cầu và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của công dân. Công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong kết quả nêu trên có một số kết quả nổi bật là công tác xây dựng văn bản; đã tham mưu có hiệu quả công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản của HĐND, UBND. Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 100% dự thảo văn bản QPPLcủa HĐND, UBND tỉnh ban hành, đảm bảo kịp thời, chất lượng, khả thi khi tổ chức thực hiện. Tham gia ý kiến 18 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định, tham gia ý kiến 288 dự thảo văn bản. Sở Tư pháp đã trực tiếp hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 69 vụ việc pháp luật cụ thể ở địa phương, chủ yếu là các vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất... Nhập vào cơ sở dữ liệu văn bản QPPL quốc gia 220 văn bản. Đồng thời, tiếp tục triển khai Luật ban hành văn bản và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến nay công tác ban hành văn bản trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản và các nội dung cấm của Luật ban hành văn bản. Công tác đăng ký hộ tịch đã đi vào nền nếp, ít sai sót, việc ứng dụng phần mềm hộ tịch điện tử đã góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đã kiểm soát tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ba cấp thẩm quyền trên địa bàn tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Những kết quả nêu trên đã góp phần thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh về phát triển KT-XH. Vai trò của công tác tư pháp trong đời sống chính trị, KT-XH ngày càng được khẳng định.

Để phát huy những kết quả đạt được, Sở Tư pháp đề ra nhiệm vụ cho năm 2018. Theo đó, để thực hiện được tốt nhiệm vụ các giải pháp đặt ra là: Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, các địa phương và chương trình công tác của Bộ Tư pháp; Đổi mới và tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, bám sát kế hoạch công tác. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu, tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh việc kiện toàn bộ máy, tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; nhất là cán bộ Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch; Tiếp tục chú trọng công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; Đẩy mạnh phong trào thi đua và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính nhanh gọn, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Chi Anh


Chi Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]