(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tổng số 87 đảng viên hiện đang sinh hoạt, công tác tại 9 chi bộ cơ sở, những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác chuyên môn, Đảng bộ Công an huyện Đông Sơn đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chăm lo phát triển đảng viên mới. Coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong tình hình mới...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ Công an huyện Đông Sơn: Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới

Với tổng số 87 đảng viên hiện đang sinh hoạt, công tác tại 9 chi bộ cơ sở, những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác chuyên môn, Đảng bộ Công an huyện Đông Sơn đã luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chăm lo phát triển đảng viên mới. Coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong tình hình mới...

Công an huyện Đông Sơn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho CBCS.

Với phương châm phát triển Đảng đi đôi với tăng cường vai trò lãnh đạo, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời, gắn công tác này với công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, Đảng bộ Công an huyện Đông Sơn đã tổ chức quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành; kiện toàn cấp ủy các chi bộ cơ sở gắn với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chính trị kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa” đối với các tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong Công an Thanh Hóa”; chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ vững mạnh.

Mặt khác, Công an huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên mới trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tại các chi bộ, công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng... Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hằng năm, Đảng bộ Công an huyện Đông Sơn đều chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đồng thời làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên theo phương châm coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; phân công cán bộ đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ, định hướng phấn đấu phù hợp với khả năng, nhận thức của từng đồng chí. Thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức tốt các phong trào thi đua “Vì ANTQ”; đặc biệt là Kế hoạch hành động số 92 của Giám đốc về “Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”... Công an huyện Đông Sơn đã lựa chọn, xây dựng và phát triển nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Qua đó cụ thể hoá các chỉ tiêu phấn đấu, rèn luyện đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, quan hệ xã hội cũng như đạo đức, tác phong, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác của đảng viên. Đồng thời, chú trọng đổi mới công tác định hướng động cơ phấn đấu cho các quần chúng cảm tình Đảng sát với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của đảng viên ở cơ sở; tạo môi trường để họ giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng chức danh và các lớp cao cấp chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Với những cách làm đó, trong những năm qua công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Công an huyện Đông Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Riêng năm 2017 đã tổ chức kết nạp 3 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị; cấp phát thẻ đảng cho 4 đảng viên. Trong 5 năm liền, Đảng bộ Công an huyện luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Hà Phương


Hà Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]