(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù chiến dịch tiêm phòng hiện nay đã phát triển mạnh, Chương trình Tiêm chủng mở rộng về tới tận các thôn bản xa xôi nhưng không ít phụ huynh, ngay giữa thành phố lớn vẫn có những quan niệm sai lầm về tiêm chủng.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G7qeG6oU5GT0dSQVBISUNT4bur4butLeG7rXbhu6/hu61TQUnhu61M4bqmTeG7rUPhu6ZB4butQ0hB4butTeG6uOG7rUtISeG7rVRJw4pN4butUEjDkk5H4butQ0hP4butVFLhurrhu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQw6BFQUThu7Hhu6fDouG6tkPhu61Ew5nhu61DSEnhur5O4butROG7ikNI4butVEnDik3hu61QSMOSTkfhu61ISeG7hk7hu61OQVnhu63EkMOD4butUEjDgVThu61UUknhu4JO4butTeG6oE5Ic+G7rVtIxq/GoE5H4butVFLDjE5I4butaUnDik3hu61DSOG7pk5H4butTeG7nuG7rVLhu5hOR+G7rVbhu4Dhu61U4buaSeG7rVThuqxO4butQ8OBQ+G7rVRIw5RO4butQuG6ok7hu61YQeG7rVjDlEnhu61OSMavTkfhu61LSMOUTkfhu63DjVThu61QSOG7pOG7rUhVWU5Ic+G7rU5HQVnhu61HSeG7rkHhu61USMOATkjhu61QSOG7kOG7rUzhu5pO4butVuG6qk7hu61Dw5Phu61OSOG7rk5H4butUVVBTuG7rU5J4buGTeG7rVNBSeG7rUzhuqZN4butVuG7gOG7rVRJw4pN4butQ0jhu6ZOR3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FEVEhVTULhu61ESElEReG7rUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7t+G7r+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63DveG7t+G7r1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3d4L3bhu7nhu7lEeXbDveG7r3h3eVThu7Xhu7d4d0zDvS124buvLVNBSS1MQU0tVElFTS1DSFVOdEpQR+G7seG7rUFMVOG7m+G7seG7qeG6oU5GT0dSQVBISUNT4bur4butLeG7rXbhu6/hu61TQUnhu61M4bqmTeG7rUPhu6ZB4butQ0hB4butTeG6uOG7rUtISeG7rVRJw4pN4butUEjDkk5H4butQ0hP4butVFLhurrhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7t+G7r+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7scO94bu34buv4bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7t+G7r+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63DvXbhu7l2UFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d3d3gvduG7ueG7uUTDveG7r+G7ueG7r+G7s8O94bu3VHbDvXnhu7dMeC124buvLVNBSS1MQU0tVElFTS1DSFVOdEpQR+G7seG7rUFMVOG7m+G7seG7qeG6oU5GT0dSQVBISUNT4bur4butLeG7rXbhu6/hu61TQUnhu61M4bqmTeG7rUPhu6ZB4butQ0hB4butTeG6uOG7rUtISeG7rVRJw4pN4butUEjDkk5H4butQ0hP4butVFLhurrhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7t+G7r+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7scO9duG7uXbhu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQQFVUSE9S4bux4bunw6JBSeG7rcOgVVnhu4BO4bulL1Dhu6c=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]