(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 2/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Nghị định này, có 4 nhóm viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm tính từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbhu65rbGplxJHhurdWWeG6tMSR4bqxZeG6t2o64buJ4bqz4bq1NGvDneG7tC3hu7Q94bu0xJHhurPDqWThu7Thu5XhurXDoMSR4bu0NOG6s8O1NOG7tDTDqeG7tGzhurPEg+G7tMSR4bq34bqz4bqt4bu04bqz4buPbeG7tMOs4bu0bG3hu4XhurXhu7Q0OmXhu7ThurNnxJHhu64va2xqZcSR4bq3VuG7ri/hurPhu7hW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJ4bqyNzo14buyVsSQ4bq3LOG7m+G7tEAvJi9A4bu2QEDGr+G7tHnhurPDosSR4bqz4bu04buJ4bqzw7Lhu7QzOsSR4bu04bqzLMSR4bqz4bu0xJDhurfhurPhuqfhu7Q24bqnxJHhurPhu7Rr4buB4bu0JOG7ti9A4bu2QEAvxJDhu7MteeG7iOG7tMSpbeG7m+G7tDbhuqfEkeG6s+G7tOG7leG6o+G7tMSR4bq34bqz4bqt4bu04bqz4buPbeG7tMOs4bu0bG3hu4XhurXhu7Q0OmXhu7ThurNnxJHhu7Q24buB4bq14bu04buVaOG6teG7tOG7leG6tcOgxJHhu7Q04bqzw7U04bu0bGplxJHhurfhu7Q2Z8SR4bu04buV4bqn4bu0a+G7keG7tMSR4bq34bqz4bq1w6Phu4nhu7Q04bq/xJHhurfhu7RjMOG7ieG7qOG7tEzhurM3ZeG7tMSQ4bq34bqz4bqn4bu0NuG6p8SR4bqz4bu0xJEs4bubxq/hu7Q0w6nhu7Q94bu0xJHhurPDqWThu7Thu5XhurXDoMSR4bu0NOG6s8O1NOG7tDTDqeG7tGzhurPEg+G7tMSR4bq34bqz4bqt4bu04bqz4buPbeG7tMOs4bu0bG3hu4XhurXhu7Q0OmXhu7ThurNnxJHhu7TEkeG6s+G7j8SR4bq34bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0xKltO+G7tCThu7TEkSlk4bu0bMOixJHhurPhu7Rsw7Thu7Rs4bqzaeG6teG7tDbhurXEg2Thu7Q2w7Lhu7RsbeG7heG6teG7tMSR4bq34bqz4bqt4bu04bqz4buPbeG7qOG7tMSQ4bq34bqz4bqn4bu0NuG6p8SR4bqz4bu0NMOp4bu04bqz4bq1w6Nt4bu0Y+G7kTThu7Rs4bqz4bq14bu04bqzLMSR4bqz4bu0YsSD4bu0bMO04bu0xJHhurcs4bub4bu04bu4JC8mL0Dhu7ZAQOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7rmtsamXEkeG6t1bhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buyNWzhurNtZDPhu7Q14bqz4bq1NTfhu7ThurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7QkJj3hu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8vNDXEkeG7qDM6ZWzhurM6xJHhurPhurNlOuG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL0BAI+G7uC/hu7g/PzU94bu44bu2IyNAJWw/IyRjQC09LcSR4bqzZWQt4buV4bq1N8SRLTThurNtNC3hu7ZA4buo4bqr4buJ4bq34buy4bu0OmNsU+G7slnhurTEkeG6sWXhurdqOuG7ieG6s+G6tTRrw53hu7Qt4bu0PeG7tMSR4bqzw6lk4bu04buV4bq1w6DEkeG7tDThurPDtTThu7Q0w6nhu7Rs4bqzxIPhu7TEkeG6t+G6s+G6reG7tOG6s+G7j23hu7TDrOG7tGxt4buF4bq14bu0NDpl4bu04bqzZ8SR4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQmPeG7suG7tC9W4buuL2tsamXEkeG6t1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu65rbGplxJHhurdW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tEDhu7YkPeG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQEAj4bu4L+G7uD8/NT3hu7jhu7YjQCThu7Zs4bu4Pz9AYz8tPS3EkeG6s2VkLeG7leG6tTfEkS004bqzbTQt4bu24bu44buo4bqr4buJ4bq34buy4bu0OmNsU+G7slnhurTEkeG6sWXhurdqOuG7ieG6s+G6tTRrw53hu7Qt4bu0PeG7tMSR4bqzw6lk4bu04buV4bq1w6DEkeG7tDThurPDtTThu7Q0w6nhu7Rs4bqzxIPhu7TEkeG6t+G6s+G6reG7tOG6s+G7j23hu7TDrOG7tGxt4buF4bq14bu0NDpl4bu04bqzZ8SR4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7skDhu7YkPeG7suG7tC9W4buuL2tsamXEkeG6t1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXFtbOG6s2Vq4buyVuG7rmtsamXEkeG6t1ZEOuG6teG7tOG6sm3hu5vhuqPEkeG7ri9rbGplxJHhurdW4buuL+G7iVY=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]