(vhds.baothanhhoa.vn) - Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 11/10 hằng năm làm Ngày Quốc tế Trẻ em gái. Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bao gồm các lĩnh vực như: giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G6q1Lhu6nhu6Hhu6tw4bqu4buDw4NxcuG7jeG6sGJkLWThu6hwZuG6umQm4bqyeeG7jWThurbGoWQ74bqu4buZZMO0xrBkcOG7hXJkZWUvZcSRxINkO3HDgXJkw7VncmThu43huqbhu4Nk4buNceG6tOG7qXBk4bq24buDZC1kxILhurLhurrhu5vhu6lk4buN4bqm4buDZOG7jXHhurThu6lwZOG6tuG7g+G6sWThurbhuqjhu7nhu6lwZMWp4buDcmThu43huqbhu4Nk4buNceG6tOG7qXBk4bq24buD4bqlL3Fl4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6p8OVZ3JkceG7s3Jkw7XDveG7qXBkxahy4buX4bupZHHDgMODZMSC4bqyeeG7jWTDtWlk4buNceG7r+G7qWThu6lwZuG6umRlZS9lxJFkceG7i+G7qXBk4bupw63GsGTFqWbGsGThu6hwZuG6umQm4bqyeeG7jWThurbGoWQ74bqu4buZZMO0xrBkcOG7hXLhurdkxq/huqThu41kw7Vz4buNcWThu43huqbhu4Nk4bupcGbhurpk4bupZuG6umTFqWZk4bq2Z+G7q2Thu43hu7lkceG7s3Jk4bupcXLhu5vhurJkceG7ueG7qWThu41x4burZOG6tuG6ruG7mWTDtMawZHDhu4VyZEVmZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Thu6lxbuG7qWThurZx4bqq4buNZEXhu5tkw7J04bupcWTDtcSp4bupcGRwckFy4bqxZMOy4buD4burZHDDvcawZOG7jeG7heG7jWTFqcO54bupcWRFQ+G7jWThu6lx4bqoxINkcHLhu4Xhu6tk4buP4bqk4buN4bqxZOG7j3Lhu6lxZOG7j+G6qOG6ouG7qXDhurFk4bq6ZOG6tsah4bqxZMOyaOG7q2RF4budZOG7p3F2cmThurBDZOG7p8OKZOG6tnF14bqxZMOyZ+G7q2TFqUPhu41kRWZk4buncXjhu6lwZOG7jeG7reG7qWThu6ln4bupZOG6tmjhu6tkcXjhu6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPhu4/hurZx4bqyxrDDsmThu49xcuG7j8O0ZHLhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6u8Op4bq7w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6nhurtlL2XhurvDquG7j8OpZcOqw6llw6nhurvhurbhurnhurvhu4HDqcWpw6ktZcOp4bq54bq74bq94bq94bq3w4Phu6lwY2Thu4PFqeG6tmFj4bqrUuG7qeG7oeG7q3Dhuq7hu4PDg3Fy4buN4bqwYmQtZOG7qHBm4bq6ZCbhurJ54buNZOG6tsahZDvhuq7hu5lkw7TGsGRw4buFcmRlZS9lxJHEg2Q7ccOBcmTDtWdyZOG7jeG6puG7g2Thu41x4bq04bupcGThurbhu4NkLWTEguG6suG6uuG7m+G7qWThu43huqbhu4Nk4buNceG6tOG7qXBk4bq24buD4bqxZOG6tuG6qOG7ueG7qXBkxanhu4NyZOG7jeG6puG7g2Thu41x4bq04bupcGThurbhu4NjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq7w6nhurtjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2TDqcSRxJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOp4bq7ZS9l4bq7w6rhu4/DqWXDqsOpZeG6ueG7h+G6tsOqZcOq4buB4bq5xanEkeG6t8OD4bupcMOj4bquYcOp4bq94buBY2Thu4PFqeG6tmFj4bqrUuG7qeG7oeG7q3Dhuq7hu4PDg3Fy4buN4bqwYmQtZOG7qHBm4bq6ZCbhurJ54buNZOG6tsahZDvhuq7hu5lkw7TGsGRw4buFcmRlZS9lxJHEg2Q7ccOBcmTDtWdyZOG7jeG6puG7g2Thu41x4bq04bupcGThurbhu4NkLWTEguG6suG6uuG7m+G7qWThu43huqbhu4Nk4buNceG6tOG7qXBk4bq24buD4bqxZOG6tuG6qOG7ueG7qXBkxanhu4NyZOG7jeG6puG7g2Thu41x4bq04bupcGThurbhu4NjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFjw6nEkcSRxJFjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6pyYs4buC4buoUGQ7Pyzhu6hQ4bqlL8OD4bqn

QUANG TRUNG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]