(vhds.baothanhhoa.vn) - Bên cạnh ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, một số quốc gia trên thế giới còn dành một ngày lễ riêng để tôn vinh phái đẹp của nước mình.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uENF4buLVlRXVSFJLMOaw5nhu5Iow4nhurot4bq6w7LDmjNWVeG6ulZVw4w34bq64busU+G6uuG7mMOMVsOa4bq64buSw5pX4bq6LMOafeG6ulYz4bq6KSHhu55W4bq6KcOa4bug4bq6VcOZKsOZQi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q8SR4bueVuG6uuG7kuG7ilbDmuG6ulZVw4w34bq6dDzhu7jhu5Lhurop4bug4bq6LMOafeG6ulYz4bq6Ry3hu4DhuqThurrhu64jKeG6uijhu7jhurouPOG7uOG7kuG6ulXDmUnhuropIeG7nlbhuropw5rhu6DhurpVw5kqw5nhurrhu5JZVuG6uuG7mMOMVsOa4bq64buuIynhurpWVcOMN+G6uuG7rFPhurohw5nhu55WVeG6uuG7lFLhurop4bu2VuG6ujTDmVbDmuG6uizDmsONw5nhurrhu5Thu5os4bq64buSW0nhurpWIirhu5Lhurrhu67hu6ZWw5rhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uOG7mCnDmjzhu67hu5Dhurrhu5jDmsOZ4buY4buW4bq6w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buGR+G6vCw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vsOK4buG4bq+L8OK4buG4buE4buY4bq+w4rhurzDiuG7huG7huG7gCnhu4Lhur5I4buE4bus4buALShJLFfhuqYsVlXhurjhurpJ4busKcOD4bq4ReG7i1ZUV1UhSSzDmsOZ4buSKMOJ4bq6LeG6usOyw5ozVlXhurpWVcOMN+G6uuG7rFPhurrhu5jDjFbDmuG6uuG7ksOaV+G6uizDmn3hurpWM+G6uikh4bueVuG6uinDmuG7oOG6ulXDmSrDmeG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4ZH4bq84bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG6vsOK4bq84bq8LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+w4rhu4bhur4vw4rhu4bhu4Thu5jhur7DiuG6vMOK4buG4buC4bq+KeG7gEhH4buE4bus4buALVbDmjxWVS1WVUk3LeG7rOG7li3hu5hJVsOaLeG7kuG6pixWVeG6uOG6uknhu6wpw4PhurhF4buLVlRXVSFJLMOaw5nhu5Iow4nhurot4bq6w7LDmjNWVeG6ulZVw4w34bq64busU+G6uuG7mMOMVsOa4bq64buSw5pX4bq6LMOafeG6ulYz4bq6KSHhu55W4bq6KcOa4bug4bq6VcOZKsOZ4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG6vsOK4bq84bq84bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzhuqE8KcOaVyHhurhDdDxJVlXhurrDuSE8VlVCLyxD

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]