(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 14-5-2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1-7-2023, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Không chỉ tiền lương của cán cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng theo mức lương cơ sở mới mà nhiều khoản tiền trợ cấp dành cho người lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở từ ngày 1-7-2023. Theo đó, người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Nghị định này bao gồm:
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7pkHhurM34bq1OOG7g+G7tOG7gTlhPuG7hcWo4buoLeG7qFXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOaRuG7g+G6veG7qD4s4buB4buo4bqz4bu44bq14buofeG7ieG6vT7hu6hmJOG6szjhu6jhuq85YeG7qH1hM2fhu6g+OeG6o+G6sznhu6jhurHhu4nDqeG6szjhu6g+w6nhu6jhu4XDquG7qGZq4buo4buwL1lVL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVLznhu7DDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu7lb4bu0e8avw5rhurI44bu4w7Lhu6jhu7BWLVct4bus4buq4bus4buu4buo4bunOcOh4bqzOeG7qOG7gTnDrOG7qH094buoPOG7tOG6s+G7qDnhu7jhurM54buo4bqyODnhuqHhu6h94bqh4bqzOeG7qOG7hWLhu6jhu6xWL+G7rOG7quG7rOG7ri/hurLGsC3hu6fhu4Dhu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qOG6t8SpPuG7qOG6seG7icOp4bqzOOG7qD7DqeG7qOG7hcOq4buofWJh4buobuG6uWHhu6g+4bu24bqz4buoPGRQ4buoPuG6q+G6szjhu6g+OcSpPlDhu6huYTHhurPhu6g+OcSpPuG7qG7hu7jhu6jhurFrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6hu4buL4buoZuG7g+G7tOG6szhR4buoRmrhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu7AtWS3hu6zhu6rhu6zhu65Q4buo4bqx4buJw6nhurM44buoPsOp4buo4buFw6rhu6jhu4Uw4buoZiThurM44buoZmrhu6jhu7BQVuG7suG7qGbhu4NhNGfhu6h9Y+G6szjhu6jhurEx4bqz4buo4buwUMOd4buoZuG7g2E0Z+G7qH1j4bqzOC9mOeG7tuG6szhR4buo4bquOeG6q+G6szjhu6g+OeG6o+G7qGZhM+G6s+G7qOG6seG7icOp4bqzOOG7qD7DrOG7tOG7qD7hu7bhurPhu6g+4bu24bqz4buoPGRQ4buoPuG6q+G6szjhu6g+OcSpPlDhu6huYTHhurPhu6g+OcSpPuG7qG7hu7jhu6jhurFrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6hu4buL4buoZuG7g+G7tOG6szjhu6h94buJ4bq9PuG7qGYk4bqzOOG7qGY5W+G6teG7qOG6t8SpPuG7qOG6seG7icOp4bqzOOG7qD7DqeG7qOG7hcOq4buo4bq34bq5YeG7qOG6t+G7uOG7qOG6szlhM2fhu6jhuq854bq1I+G6s+G7qGZhM+G6s+G7qGbhu4Phur3hu6g+LOG7geG7qHvhu7jhurM54buoPjnhurXhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qOG6seG7tOG6teG7qH1k4bqzOOG7qGY5W+G6teG7qOG6sGchZuG7qOG7pSPhurXhu6g5YTXhurfhu6jDsz3hu6g5ZGHhu6g+4buL4bqzOOG7qOG7hTDhu6h94buJ4bq9PuG7qH1hM2fhu6g+OeG6o+G6sznhu6hmJOG6szjhu6hmOVvhurXhu6jhurHhu4nDqeG6szjhu6g+w6nhu6jhu4XDquG7qGZq4buo4bqzOOG7uMOy4buo4buwLVkt4bus4buq4bus4buuUeG7qEY5W+G6teG7qH3DolDhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qDnhu4nDquG6szjhu6jhurHhu4nDqeG6szhQ4buo4buBOcOt4buoPizhu4Hhu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qGZAYeG7qOG6sjg54bqh4buofeG6oeG6sznhu6jhurPhu7jDsuG7qDzhu7ThurXhu6g4Y+G6t+G7nlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr2Hhu6db4bqzZlvhu4Phu6h7Zjln4bq3POG7qHs5YXtbxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6hY4buwWOG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7ruG7rOG7qi/hu7Dhu7Lhu7J7V+G7sOG7sOG7sOG7quG7ruG7smZW4buwWOG6seG7si1m4bu04bqzOC1m4buD4bq1LT7hu7Thu4Et4buq4busUcSD4buBOMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bumQeG6szfhurU44buD4bu04buBOWE+4buFxajhu6gt4buoRuG7g+G6veG7qD4s4buB4buo4bqz4bu44bq14buofeG7ieG6vT7hu6hmJOG6szjhu6jhuq85YeG7qH1hM2fhu6g+OeG6o+G6sznhu6jhurHhu4nDqeG6szjhu6g+w6nhu6jhu4XDquG7qGZq4buo4buwL1nGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9Y4buwWMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buo4buu4buyWVjhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu67hu6zhu6ov4buw4buy4buye1fhu7Dhu7Dhu7Dhu6pX4busZldXWeG7suG6seG7ri1m4bu04bqzOC1m4buD4bq1LT7hu7Thu4Et4buq4buwUcSD4buBOMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bumQeG6szfhurU44buD4bu04buBOWE+4buFxajhu6gt4buoRuG7g+G6veG7qD4s4buB4buo4bqz4bu44bq14buofeG7ieG6vT7hu6hmJOG6szjhu6jhuq85YeG7qH1hM2fhu6g+OeG6o+G6sznhu6jhurHhu4nDqeG6szjhu6g+w6nhu6jhu4XDquG7qGZq4buo4buwL1nGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq/hu67hu7JZWMav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8Oa4bq24bu0YeG7qOG7uWfDsjPhurNVL+G7gcOa

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]