(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá tổ chức khánh thành Nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwzw5Rt4bq14buZbTnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7mG3Dojnhu4FtQTnhu7Ft4bq7xak54buD4budOeG7gW3hu5U5bXFuOcOBbsOt4buZOU1xbjnhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7oeG7mWw54buw4bupw73DuuG7mWw54buqdOG7mTIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMyL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M01xbjnhu4BtQTnhu7Ft4bq7xak54buD4budOeG7seG7jeG7mW05w4Hhu7XhurM5xalt4buhbjltw7nFqTnDgXVuOU1xbjnhu7Dhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7oeG7mWw54buw4bupw73DuuG7mWw54buqdOG7mTktOeG7g8O9w7rhu5lsOU1wOeG7gG1vOeG7km7hu5ltOeG7seG7jeG7mW054buwbeG6s+G7mW05TeG7leG6tTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E5w7Rt4bq14buZbTnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7mG3Dojnhu4FtQTnhu7Ft4bq7xak54buD4budOeG7gW3hu5U5bG7hurM54buDw7Phu5ltOeG6v8OiOeG7mGzhu63huqJq4buZOeG7sG3Dsjnhu7Dhu63huqLDrOG7sTnhu6U54buxbeG7n+G7mTnhu5DDvXThu5lsOeG7sG1u4buJ4buZXTnhuqDhuq054buQw7104buZbDnhu6p04buZXTlt4but4bqi4buJ4buZOeG7sG3DvcO64buZbDkk4butZeG7mSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOj4bqhw6DFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoMOh4bq3L8Oh4bq34bqv4buHw6PDoWHDo2HDoeG6r+G7scSDw6HhuqPhuq/DoOG7kWEiw7XFqWx74bupIeG6r8Oj4bqhODnhurPhu5Hhu7EhOMOUbeG6teG7mW054buxbcOi4buZbTnhu5htw6I54buBbUE54buxbeG6u8WpOeG7g+G7nTnhu4Ft4buVOW1xbjnDgW7DreG7mTlNcW454bux4bup4but4bqi4buL4buZOeG7sW3hu6Hhu5lsOeG7sOG7qcO9w7rhu5lsOeG7qnThu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6ocOgODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G6vsOiOeG7mGzhu63huqJq4buZOeG7sG3Dsjnhu7Dhu63huqLDrOG7sTnhu5HDojltcW45w4Fuw63hu5k5TXFuOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu7Ft4buh4buZbDnhu7Dhu6nDvcO64buZbDnhu6p04buZOS054buDw73DuuG7mWw5TXA54buAbW854buSbuG7mW1dOeG7geG7lzlt4buVw6Lhu5k54buB4bqn4buZbTnDtG3hu5c5w7Rt4bqp4buZIjnhu7Bt4bu34buBOW1u4buJ4buZOeG7gW3DvXThu5lsOeG7seG7qcOz4buZbTnDtMODOcO0w6zhu7E5xalt4buhbjltw7nFqTlsbkHhurM5TXFuOeG7gG1BOeG7sW3hurvFqTnhu4Phu5054bux4buN4buZbTnDgcOiOU1xbjnhu7Dhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7oeG7mWw54buw4bupw73DuuG7mWw54buqdOG7mTktOeG7g8O9w7rhu5lsOU1wOeG7gG1vOeG7km7hu5ltOeG7seG7jeG7mW054buwbeG6s+G7mW05TeG7leG6tTlsbuG6s2454buD4buV4bql4buZOcOgYcOgw6AtOcOgYcOg4bqvXTltw73hu6Xhu5lsOeG7s+G7mWw54buwbeG6teG7mWw54buYbWXhu5k54buD4bql4buVXTlt4bqzTjlNcW454buD4bqtOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu5BqOcO0beG7pW454buB4buf4buZbDnhu5htw6I54buBbUE54buxbeG6u8WpOeG7g+G7nTnhu4Ft4buVOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbTnhur/Dojnhu5hs4but4bqiauG7mTnhu7Btw7I54buw4but4bqiw6zhu7EiOeG7quG6s+G7rTltdOG7mTnDoTnhu7Ft4bq14buZbDnhu7Ftbjnhu4Hhu5/hu5lsXTnhu5ls4bufbjnhu5ltw6I54buBw6nFqTnhuqM54buD4bqtOW3hu5XDouG7mTnhu7Ftw6Lhu5ltXTls4buXxak5xalt4bq54buZOWxu4buvxak5bG7hurM54buDw7Phu5ltOeG6v8OiOeG7sOG7reG6osOs4buxOeG7geG7lznhu5ls4bufbjnhu5ltw6I5w7Rt4bqz4buZbDnhu7Hhu6nhurPhu5lsXTly4buZOeG7g8Oy4buZbTnhu4Hhu61x4buBOeG7q+G7oeG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTnhu4fhu7Ft4but4buT4bq/ODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOj4bqhw6DFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoMOh4bq3L8Oh4bq34bqv4buHw6PDoWHDo8OgYcSD4buxw6DDo+G6t+G6o+G6seG7kWEiw7XFqWx74bupIcOg4bqj4bq3ODnhurPhu5Hhu7EhOMOUbeG6teG7mW054buxbcOi4buZbTnhu5htw6I54buBbUE54buxbeG6u8WpOeG7g+G7nTnhu4Ft4buVOW1xbjnDgW7DreG7mTlNcW454bux4bup4but4bqi4buL4buZOeG7sW3hu6Hhu5lsOeG7sOG7qcO9w7rhu5lsOeG7qnThu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6ocOgODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7guG6pW454buHbuG7ieG7mTnhu5Hhuq3hu5ltOeG7g+G6peG7lTlNcW454buAbUE54buxbeG6u8WpOeG7g+G7nTnhu7Hhu43hu5ltOcOBw6I5TXFuOeG7sOG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu7Ft4buh4buZbDnhu7Dhu6nDvcO64buZbDnhu6p04buZOS054buDw73DuuG7mWw5TXA54buAbW854buSbuG7mW054bux4buN4buZbTnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buV4bq1OeG7h+G7tznhu5FqOcO0beG6teG7mW054buxbcOi4buZbTnDgcOiOeG7seG7qeG6s+G7lTnGsOG7rcOiOW1zOeG7seG7qcO5OeG7gW3hu5U5bG7hurM54buDw7Phu5ltOeG6v8OiOeG7sOG7reG6osOs4buxMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buw4bqlbjnhur/hu61ybjnhu5FqOcO0beG6teG7mW054buxbcOi4buZbV054buD4bqlbjnhu4du4buJ4buZOeG7keG6reG7mW054buD4bql4buVOU1xbjnhu4BtQTnhu7Ft4bq7xak54buD4budOeG7seG7jeG7mW05w4HDojlNcW454buw4bup4but4bqi4buL4buZOeG7sW3hu6Hhu5lsOeG7sOG7qcO9w7rhu5lsOeG7qnThu5k5LTnhu4PDvcO64buZbDlNcDnhu4Btbznhu5Ju4buZbTnhu7Hhu43hu5ltOeG7sG3hurPhu5ltOU3hu5XhurU54buD4bqtOeG7seG7qeG6s+G7lTnhu6vhu6E54buxbuG7i+G7mTnDo2E54bux4bupbuG7ieG7rTnhu4Nw4buZbDltcznhu7Hhu6nDuTnhuqBl4bqiOeG7mW3Dojnhu4FtQTnhu7Ft4bq7xak54buD4budIjnhu5htZeG7mTnhu4fDssWpOeG7mcOi4bqiXTnhu4PhuqVuOeG7h27hu4nhu5k54buB4bq14buBOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTlNcW5dOeG7gcOpxak54but4bqwXTnhu4Ftb+G7mW05xrDhu63huqLhu4vhu5k54bqg4bqtOeG7kMO9dOG7mWw54buqdOG7mTnhu4F54buZbDnhu7Hhu6nhurPhu5U54buZbUHhu5lsOeG7k+G7l+G7mTnGsOG7rcOiOeG7gW3hu6/hu4E54buT4bu14buZbDnhu4Ft4buVOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbTnhur/Dojnhu5hs4but4bqiauG7mTnhu7Btw7I54buw4but4bqiw6zhu7E54buD4bqtOeG7geG7lznhu5ltw6I54buTdW4iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G7mGzhu5vhu4E5TeG7rcOp4buZMi/FqTM=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]