(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nay (11/12), Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề cho Người mù tỉnh (TTGDDN).

Tin liên quan

Đọc nhiều

b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOze+G7nuG7kUThurLhuqJD4buR4buV4buT4buRRMO6Q+G7kUvhurZyROG6tuG7kULhu63hu4rhu5HhurPhurM6WVld4buReOG6tsSQ4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FDTm8v4bq24buZw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4o74buzcHnDtMOz4bq3cUThurDhu5FEcMag4buRbeG7meG7mS/hu5nhu5VuauG7kTvhu4bhurLhu5Fd4bqw4buMSOG6suG7kUNO4buRS+G6pkThurbhu5HhurPhurZwROG6tuG7kTtFcOG7kcO9deG7kUvhu4Lhu5F44bq24buOeOG7kX3EguG7keG6quG7nuG7kUThurLhuqJD4buR4buV4buT4buRRMO6Q+G7kUThurByxqDhu5FL4bq2ckThurbhu5FC4but4buK4buR4bqzxKhMROG6sOG7kUvhu6lD4buROuG6snHEkOG7kXlPeC3hu5FZc8ag4buRROG6sOG6tuG6oOG7kXjhurbEkOG7kV3hurDhu4xI4bqy4buRQ07hu5FL4bqmROG6tuG7kW3hurPhurM6WVldbmtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs8OpR+G6suG7keG7mHDhurLhu5FLxKjDieG7kUJy4buRw71GROG7keG7mOG6pOG7kUrDlOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4rhu5F5TMag4buRROG6tuG7q0vhu5F4w5Nw4buRO+G7huG6suG7kV3hurDhu4xI4bqy4buRQ07hu5HhurPhurZwROG6tuG7kTtFcGrhu5FKcEzhu5Hhu5Xhu5Phu5FEw7pD4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sGrhu5HhurPhurM6WVld4buReOG6tsSQ4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FDTuG7kUvhuqZE4bq24buRw711w71FROG6sOG7keG6sEXhu4rhu5HhuqrhurbDikThurDhu5FE4bq24bq64buR4buYcsSQ4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7keG6sOG6snHEkOG7kXlPeOG7kcO9csSQ4buRS3PEkOG7kXjhurbEkOG7kUThurDhu4xI4bqy4buRQ05q4buR4bqw4bqyTeG7iuG7kUThurDhu4xI4bqy4buRQ07hu5FLxKjEkEThurDhu5FL4bqmROG6tuG7kXhF4buRQ8OK4bqy4buRS8So4buMSEThurDhu5Hhurbhurh44buRS+G7reG7iuG7kUvhurZM4butROG7kUJJ4bqy4buRw73Dg+G7keG6tuG6uHjhu5F44bq24buSauG7keG6tuG6uHjhu5FE4bqw4bq24bqgauG7kXhF4buR4buYw7pE4buR4bq2RXBq4buReEXhu5FLxKjhurLhu5FL4bq24buOeGrhu5FLw5VE4bqw4buRd+G7jEd44buR4bq2w4lw4buRROG6tuG7reG7iuG7keG7mEfhurLhu5F44buGROG6sOG7kcO94buAROG6sOG7keG7lnXhu5Hhurbhu4bhurJrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buTxqHhu6EvxqHhu5954bub4buZ4buh4buX4buj4buT4buTS+G7n+G7n+G7oeG7l+G7m+G7mcahQuG7mWvhuqjhu4rhurDDtOG7kS/Ds1vhu4ZL4buRSuG6vuG7kUvhurLDgEvhu5FDT3jhu5Hhu5jDukThu5FE4bqw4bq24bqi4buReOG6tnLEkOG7kUPDlUThurDhu5F5xJDhu5F4cXjhu5Hhu7ND4buR4bq24bq4eOG7kUrhurJE4bq24buReMOTcOG7kUvEqExE4bqw4buRS+G7qUPhu5F34bqyw4NM4buReeG6ssSCRGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G7leG7k+G7kUTDukPhu5Hhu4hMcGrhu5Hhu5hH4bqy4buRSsOU4buR4buITHBE4buRS+G7qUPhu5FLc8SQ4buRw73hurLhuqBM4buR4bqq4bqy4bqiROG7keG6sOG6sk3hu4rhu5HDvcOM4buR4buY4bqg4buRS+G6skThurbhu5FL4bq24buxROG7kXjDkkThurBE4bq24buM4buR4buY4butS+G7kXjhurbhu6tL4buReMOTcOG7kUJ1ROG6tuG7kcO9c8SQ4buRS+G6pkThurZq4buReHF44buRSsON4buRd3BEauG7kUThurByROG6tuG7kXjhurbhu4544buRRMO6ROG6sGrhu5FL4bq24buzxJDhu5HDvUVq4buReEbhu5FKw43hu5Hhu5jhu61L4buReOG6tuG7q0tq4buRw73hu4bhurLhu5FE4bqww5Lhu5F4cUThu5F34buG4buR4buITHRE4buRQuG7mmrhu5HhurDhurJxxJDhu5Hhu5jhurLDgUThu5FLxKhMROG6sOG7kUvhu6lD4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRROG6sMOVROG6sOG7keG7iuG6tnFL4buRS8So4bqyw4NE4buR4buYcuG7kUvDlUThurDhu5F34buMR3jhu5FE4bupROG6sOG7kXhwxJBr4buRw53DgEThu5FEcMagauG7kUvEqExE4bqw4buRS+G7qUPhu5F4ReG7keG7meG7o+G7kXhxROG7kXfhu4Zq4buR4bqw4bqyccSQ4buR4buY4bqyw4FEauG7kUThurbhu6lE4buR4buY4bqyw4FEa+G7keG6t+G6vuG7kULhu4xJROG6sOG7keG6tuG6uHjhu5FK4bqyROG6tuG7kUTDukPhu5Hhurbhurh44buRSnBM4buRw73DikThurDhu5HhurZGROG7kUTDukPhu5Hhurbhurh44buRS8So4buMR3hrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4bqyQ+G6sOG7kUrEqHhnw7QvL3h5RGt3cMSQS+G6tnBE4bq24bq2xJBwa+G7mEQveeG7s0rhuqpLxJDhu4ovROG7s+G7lEov4buV4buTxqHhu6EvxqHhu5954bub4buZ4buh4buX4buj4buT4buTS+G7n+G7n+G7oeG7l+G7m+G7mcahQuG7lWvhuqjhu4rhurDDtOG7kS/Ds+G6s8SQckThu5F4dEThurbhu5Hhurbhu4bhurLhu5FE4bqw4bq24bqka28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOz4bqzxKjEkEThurDhu5Hhu5Xhu5Phu5FEw7pDauG7kUvEqExE4bqw4buRS+G7qUPhu5HDvXXhu5Hhu5ZFcOG7kUNO4buReOG6tuG7kuG7kcO94buMSXjhu5Hhu5dr4bub4buT4buT4buRQuG7jElL4buRROG6sOG7jEjhurLhu5FDTuG7keG7mHLhu5F44bq24bq+ROG6sOG7kUtx4bqy4buRQ07hu5F44bq24buSa+G7kV3hurDEkHLhurLhu5Hhurbhurh44buR4buYw7pE4buR4bq2RXBq4buR4bq24bq4eOG7kUrhurJE4bq24buReMOTcOG7kUvEqExE4bqw4buRS+G7qUPhu5F4w4lE4buRw73hu4xJeOG7keG6tuG6uHjhu5FD4buGS+G7kUrhur7hu5F34buG4buRQ8OKROG7keG7mOG6oOG7keG7qEPhu5FE4bq2c3hq4buRS+G6ssOAROG6sOG7kVBE4bq24buR4buYcuG7keG6s+G6skThu5Hhurbhurh4a+G7kVhOROG6sOG7keG7mEfhurLhu5F5c8ag4buReOG6tuG7kmrhu5HhurPEqExE4bqw4buRS+G7qUPhu5F4w4lE4buRQ8ON4buReHF44buRQkfhu4rhu5F5c8ag4buRROG6sOG6tuG6oOG7keG7mHLhu5HDvXLEkOG7kUtzxJDhu5FE4bupROG6sOG7kXhwxJDhu5FLcMag4buRROG6sOG6tuG6oOG7kXjhurbEkOG7keG6tuG7huG6suG7keG7mOG6ssOBRGvhu5HhurdwTOG7keG7leG7k+G7kUTDukNq4buRw7114buReEXhu5HhurDhu7FE4buR4buZa+G7k+G7k+G7k+G7kULhu4xJS+G7keG6tuG7huG6suG7keG7mOG6ssOBROG7kcO94buMSXjhu5Hhurbhurh44buReHF44buRROG6sHJE4bq24buRROG6sOG6tuG6oOG7keG6quG6tnF44buRROG6tnBM4buRw71F4buRQnLhu5FL4buvQ+G7keG7iEzhu6tL4buReOG7guG7kUvEqEzGoOG6oERq4buR4bqw4bqycXjhu5HhurZG4bqyauG7kXfhu6tD4buR4bq2TMag4bqiS+KApm8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzw6lH4bqy4buRROG6tuG7kkThurDhu5FE4buE4buRQsOUeOG7keG7mOG7jElL4buR4bqq4bq2ReG7keG7mHLhu5HhuqrhurbDikThurDhu5FE4bqww5VE4bqw4buReOG6vuG7keG6sMO5ROG6sGrhu5FLxKhMROG6sOG7kUvhu6lD4buRw7114buR4buY4bqyROG6tuG7kXnDlOG7kcO94buMSXjhu5FE4bq24butROG7kVfhu6VE4bqw4buR4bqq4bq24buzROG7kXjDk3Dhu5FX4buG4buRfXDEkOG7kcO94buGROG6sGrhurPhurbhu4xGROG6sOG7kXfhurJE4bq24buR4buYcuG7keG6u3Xhu5Hhurbhu4bhurJq4buReMOTcOG7kTvhu4bhurLhu5Fd4bqw4buMSOG6suG7kUNO4buRw6nhurLhuqJL4buRXXBD4buR4buYcuG7kVjhurbDk+G7kUvhuqR44bq24buR4bq1V11Z4buRS+G6pkThurbhu5HhurPhurZwROG6tuG7kTtFcGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G6s8SoxJBE4bqw4buRROG6tuG7kkThurDhu5FEw7pD4buRS+G6ssOA4buK4buRS+G6tuG7s8SQauG7keG6s+G6szpZWV3hu5F44bq2xJDhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUNO4buRS+G6pkThurbhu5FL4bqyw4Dhu4rhu5FLT3jhu5FL4buC4buReOG6tuG7jnjhu5HhurDhurJ0ROG6sOG7kXlzxqDhu5F44bq2xJDhu5F4cXjhu5Hhu7ND4buRS8OV4buRQkfhu4rhu5Hhu5nhu5HDvcOAROG7kUJH4buK4buR4buhxKnhu5FL4buC4buReOG6tuG7jnjhu5F5c8ag4buReOG6tuG7kuG7keG7mHLhu5Hhu5ZFcOG7kUNO4buReOG6tuG7kuG7kVfEqHDhurJCQuG7s+G7kUPhu4ThurLhu5FEw7pD4buRS8OV4buR4buf4buT4buR4bq24bq4eOG7keG7mOG6ssOBROG7kUvEqMON4buRQsOBRMSp4buR4buK4bq24burROG7kcO94burTOG7kcO9w4BE4buReEzhur7hurLhu5FEw7pD4buR4buV4buT4buV4bub4buReEXhu5Hhu5nhu5Phu5Np4buReHFE4buRd+G7huG7kcO94buMRkThurDhu5FE4bq24bqy4bqiQ+G7kcO94buMSXjhu5HDvXLEkOG7kUtzxJDhu5Hhu5hy4buRd+G7gOG6suG7kXnhu4zDjEThurDhu5F4RuG7kXd0ROG7keG7mOG6oOG7kUThurDhurbhurLhuqLhu4rhu5Hhu5hP4buReMOKROG6sOG7kUtxeOG7keG6tuG7huG6suKApm8v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzXeG6tuG7qUThu5F54bqk4buK4buRRHLGoGrhu5Hhu5nhu5FL4but4buK4buRS+G6tsOD4buR4buYcuG7keG7o+G7kXhx4buRROG6tuG7qUThu5HDvXXhu5HDveG7jEl44buRS+G7p0ThurDhu5FX4bulROG6sOG7keG6quG6tuG7s0Rq4buROuG6suG7q8ag4buR4bqq4bq24buzROG7kXjDk3Dhu5FY4bq2w5Phu5FL4bqkeOG6tuG7keG6tVddWeG7kUvhuqZE4bq2auG7keG6t8ON4buRfcOdauG6s1fDrOG7keG6uztq4buR4bq3w43hu5E6WcOsw53hurPhu5Hhu5jDguG7kcO9deG7kXhF4buRS+G6tnJE4bq24buRS+G6tHjhurbhu5FLxKjEkEThurDhu5F4w4pE4bqw4buRS3F44buR4bqw4bqydEThurDhu5F5c8ag4buR4bq24bq4eOG7kUrhurJE4bq2auG7kUvEqOG7ueG7keG7s0Phu5FDTmrhu5HhurBF4buK4buR4buK4bq24buxROG7kUvhurR44bq24buReMOUeOG7keG6sOG6sk3hu4rhu5FE4bqw4buMSOG6suG7kUNO4buR4bq2w4lw4buRROG6tuG7reG7iuG7kXjhu4ZE4bqw4buRw73hu4BE4bqwa28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pQTEvhurbEkMSow7TDszvEkHJE4bqw4buRw6nhurLhuqJL4buRUEThurZvL+G7isOz

Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]