(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 11 dương lịch, đi dọc các con đường quanh làng nghề hương Quán Giò, Phường Trường Thi (TP Thanh Hóa), chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nao lòng người. Mùi thơm đặc trưng, hoài cổ của những sản phẩm hương truyền thống cũng không làm giảm đi sự nhộn nhịp, hối hả của các cơ sở sản xuất những ngày cuối năm. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất hương đang cấp tập chạy đua với thời gian để kịp số lượng các đơn hàng đã đặt.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG6u+G6qOG7msOT4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bue4bqg4oCcRsOS4bqqOuG6oEhY4bqm4oCd4bqg4buaw5Phuqg64bqgRlhT4buM4bqg4buaRMag4buzL8OSw4Phu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sOG6qUnhuqZHw4Dhu7XDqsOSJeG7msOT4bqg4buaw5Phuqg64bqgRlhT4buM4bqgV8OS4bqs4buaw5PhuqDDg8OD4bqgR+G7uOG7pOG7msOT4bqg4buWw5RGw5J24bqgSOG7jOG6oEfhu6BG4bqgRuG6rEbhuqBG4buc4bua4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4buaw5LhuqDhu5bhuqjhu5rDk+G6oOG7msOTw5JL4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bueduG6oG7DkuG7uMWo4buaw5PhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buNw5Lhu4zhuqB54buNbuG6oOG7jcOS4bqm4buaw5LhuqDhuqnhu6LhuqbDvXbhuqBGw5Lhu5DhuqDGoFVX4bqgRuG7pOG7muG6oMOT4buM4bui4bqg4buaw5LDjOG6oEbhu7bhu5rDk+G6oEjhu7ThuqDhu5bhuqjGoOG6oOG7muG6puG7nOG6oOG7luG7nuG7msOT4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jHfhuqDhur3DneG7jOG6oFfDkuG7pMag4bqgSMOJRuG6oFfhu67hu7jhu5rDk3bhuqDDkuG7nOG6qOG7jOG6oEbDmuG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oFZC4bua4bqg4buww5Lhu4bGoOG6oMOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buuWDpL4bua4bqgV8OSU+G7msOT4bqgRuG7tuG7msOT4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu5bhuqjGoOG6oMOT4buMQsag4bqgSOG7jOG6oFY94bqg4buaw5JV4bua4bqg4buaw5LDlOG7sHbhuqDDklPhu4zhuqDDkkLhuqBG4bu04bqm4bqgRuG6rEbhuqBG4buk4bqgVuG7qOG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oOG7msOT4bqoOuG6oEZYU+G7jOG6oOG7mkTGoHfhuqDhu43DksWo4buM4bqgSOG7jE3GoOG6oOG7muG6qDp24bqgRuG6rEbhuqBG4buk4bqgVuG7qOG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgSOG6puG7msOT4bqgRsOK4buw4bqgV+G7gOG7sOG6oEbDkuG6qjrhuqBIWOG6puG6oCrhu6bhu4zhuqBXw5LFqOG7jOG6oMOT4buM4bqm4bua4bqgSE3huqDhu5TDlOG7sOG6oFZT4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oEbhuqxG4bqgSOG7pOG7muG6oMOS4bqo4buaw5PhuqBIQ+G6oEjDiVd34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bq24bq04bq24buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILhurDDgi/Dg+G6ssODR+G6sMOD4bqi4bquw4LhuqLDglfDgsOC4bqu4bqyw4Phu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fDgsOD4bqyw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Dhurvhuqjhu5rDk+G6oMOS4bu44buk4buaw5PhuqBvWOG6rOG7muG6oOG6reG7jOG7nuG6oOKAnEbDkuG6qjrhuqBIWOG6puKAneG6oOG7msOT4bqoOuG6oEZYU+G7jOG6oOG7mkTGoMOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgMOC4bqi4bqiw4DhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bq24bq04bq2w4DhuqAv4bu14buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7teG6ucOSUuG7msOT4bqg4bqm4buM4bqgRuG7ouG6oFfDkk3huqDhu5rDkuG7puG6oOG7msOTw5JL4bqg4buW4bqoxqDhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgSEPhuqDhu4TDjeG7muG6oEdYOsSo4bua4bqgKuG7puG7jOG6oOG7luG6qOG7msOT4bqgVyPhuqDhu5TDkuG7jOG6oOG7muG6qOG7nOG6oMag4bqo4bqgRsOS4buQ4bqg4buE4buMSlfhuqDGoMOZ4buM4bqgRuG7nOG7muG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu5rDk1HhuqDhuqnhuqjhu5rDk+G6oOG6qeG7uOG7pOG7msOT4bqgSEtY4bqg4buW4bum4bua4bqg4buWxKjhu5rhuqAq4bum4buM4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDGoMOd4buM4bqgV8OSQuG7nOG6oMagVUbhuqBHw5RY4bqg4buaw5LDjHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6suG6ouG6ouG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsSC4bqww4Ivw4PhurLDg0fhurDDg+G6ouG6ruG6pOG6ouG6pFfhurTDg8SC4bqi4bqy4buW4bqid+G7mOG7sMOT4bux4buu4bunw4PDguG6osOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bq74bqo4buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDigJxGw5Lhuqo64bqgSFjhuqbigJ3huqDhu5rDk+G6qDrhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6suG6ouG6osOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhuqnhuqjhu5rDk+G6oOG7mkTGoHbhuqBXI+G6oFfDkuG6rOG7msOT4bqg4bqkduG6oFfDkuG6rOG7msOT4bqgw4PhuqLhuqDhurzGoHbhuqBG4bqsRuG6oEbhu6ThuqBW4buo4bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV+G6oMOS4bu44buk4buaw5PhuqBvWOG6rOG7muG6oOG6reG7jOG7nuG6oOG7luG6quG7jOG6oEbDiuG7sOG6oFfhu4Dhu7DhuqDhu4Thu7jhu6ZG4bqgKuG6qOG7nOG6oCrhu7LhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4buNSld34bqg4buf4bum4buM4bqgw5Lhu6Thu5rhuqDEguG6ouG6oOG7luG7nOG6quG7jOG6oMOS4bu44buk4buaw5PhuqDhu5TDkuG6rEbhuqDhu5rDkuG6pljhuqDhu5rDkuG7uOG7msOT4bqgw5Lhur5Y4bqgw5JKV+G6oEhLWOG6oEjhu7jGr0bhuqBWQuG7muG6oD9Yw4pX4bqgV8OS4bu04bqgRlLhu5rDk+G6oFcj4bqgRuG6rEbhuqDhu5rDk1g6xKjhu5rhuqDhu5bhu4xMWOG6oFfDkkLhu5zhuqDGoFVG4bqgVyPhuqBG4bqsRuG6oEjDlOG6puG6oOG7sMOS4bu44buk4buaw5PhuqBX4buu4buc4buaw5N24bqg4buaw5Phu5zhuqjhu4zhuqBX4buQ4buaw5J34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bq2w4Lhurbhu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILEguG6sMOCL8OD4bqyw4NH4bqww4PhuqLhuq7DgsSCw4JX4bqk4bq04bqi4bqyw4Lhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fhuqTEguG6tsOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bq74bqo4buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDigJxGw5Lhuqo64bqgSFjhuqbigJ3huqDhu5rDk+G6qDrhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tsOC4bq2w4DhuqAv4bu14buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7tTnhuqjhuqBh4bqm4buc4bqg4buNw5LDlOG6oOG6veG7jOG7msOSduG6oEbDkuG7tOG6oEbhu6ThuqBW4buo4bqg4bqp4bu44buk4buaw5PhuqBvWOG6rOG7muG6oOG6reG7jOG7nuG6oOG6veG7jOG7msOS4bqg4bq74buc4buaw5N24bqgRsOS4buc4bqg4buE4buMSlfhu63huqDhuqnhu7jhu6Thu5rDk+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bue4bqgKuG7guG7muG6oMOT4buMJeG6oOG7msOTWDrEqOG7muG6oOG7sMOS4bu44buk4buaw5PhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7luG6qMag4bqg4buEReG7msOT4bqgRuG6rEbhuqDhu5rDk1g6xKjhu5rhuqDhu5bhu4xMWOG6oFfhu65YOkvhu5rhuqBXw5JT4buaw5PhuqAq4bqo4bqg4buWWFLhu5rhuqBG4bui4bqgO+G6oFfDkkBG4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgKuG7jExG4bqgw5Phu4wl4bqgw5PDleG7muG6oFfDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgw5Lhu4xMWOG6oFfhu65YOkvhu5rhuqBXw5JT4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgxqDDleG7msOSd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bq24bq24bqu4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILhurDDgi/Dg+G6ssODR+G6sMOD4bqi4bqu4bqk4bqwxIJXw4PDg+G6suG6suG6tuG7luG6onfhu5jhu7DDk+G7seG7ruG7p+G6pOG6pOG6sMOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bq74bqo4buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDigJxGw5Lhuqo64bqgSFjhuqbigJ3huqDhu5rDk+G6qDrhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tuG6tuG6rsOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7U5xKjhu5rhuqBG4bqq4buaw5LhuqBI4buiduG6oOG7qOG6oMagVVfhuqBWU+G6oEZS4buaw5PhuqBI4buc4bqq4bua4bqgKuG6qOG6oMagVVfhuqBWU+G6oFZC4bua4bqg4buww5Lhu4bGoOG6oMOS4bu44buk4buaw5PhuqBIQ+G6oEbhu6LhuqBWPeG6oEZC4buM4bqgV+G7jErhu5p24bqgQOG7msOT4bqgR+G7suG7msOT4bqgxqDhuqw64bqgxqDhu6JG4bqgKuG6qOG7nOG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqBITeG6oOG7muG6vOG7msOT4bqgRuG6puG7nOG6oOG7mkThu5rDk+G6oFZYw4pX4bqgw5Lhu4xMWOG6oOG7rFhC4bqg4buU4buM4buaw5LhuqBXSnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6tuG6suG6tuG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsSC4bqww4Ivw4PhurLDg0fhurDDg+G6ouG6sOG6ruG6sOG6tlfDgsSC4bqwxILhurDhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fhurbDguG6sMOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bq74bqo4buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDigJxGw5Lhuqo64bqgSFjhuqbigJ3huqDhu5rDk+G6qDrhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tuG6suG6tsOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7XDoeG7uOG7puG7jOG6oOG7hOG6qOG7muG6oFfhuqY64bqg4buUw5LDjeG7nOG6oOG7lsON4buc4bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4buW4bqm4buc4bqgSFXhu5rDk3bhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oOG7rFhJ4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG7luG6qMag4bqg4buu4bqm4bqgSEtY4bqgV0TGoOG6oFfEkOG7sHfhuqDDqsON4bua4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG7luG6qMag4bqgP+G7nOG7msOT4bqgSOG7uMavRuG6oEhJxqDhuqDhu7DDkuG7pOG7jHbhuqDhu5rEkOG7msOT4bqgw5Phu4zhu6LhuqBW4buI4bqg4buW4bqoxqDhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqg4buUw5JSduG6oMag4bqoWOG6oFbEkEbhuqBIw4zhu7B24bqgxqDDneG7jOG6oFfDkuG7pMag4bqgw5Phu4wl4bqgSOG7uMavRuG6oOG7luG6vFh34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7jGFJ4buaV0nhu67DgOG6oFZXOuG7lknhu6fDgCbhu4xHV8OS4but4bqgw4LhuqLhuqLhu7A/4buv4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu63huqDhurbEgsOC4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILhurDDgi/Dg+G6ssODR+G6sMOD4bqi4bqw4bqixILhurBX4bquw4LhurLhuqLhuqLhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fhurThuqLhurbDgOG6oOG6puG7llfhu6fDgOG6u+G6qOG7msOT4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bue4bqg4oCcRsOS4bqqOuG6oEhY4bqm4oCd4bqg4buaw5Phuqg64bqgRlhT4buM4bqg4buaRMagw4DhuqAm4buMR1fDkuG7p8OAw4LhuqLhuqLDgOG6oMOSSeG7jMOTw5JX4bunw4DhurbEgsOCw4DhuqAv4bu14buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7tcOqw5Phu7jFqOG7jOG6oEfhurzhu5rhuqDhu5rDk1HhuqDhuqnhuqjhu5rDk+G6oOG6qeG7uOG7pOG7msOTduG6oOG7sMOSU+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bue4bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV+G6oMOS4bu44buk4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4buaw5LhuqDhu5pExqDhuqDhu5rDkuG7uOG7msOT4bqgKuG6qOG7nOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4buaw5Phuqg64bqgRlhT4buM4bqg4buaRMagduG6oCrhu4xMRuG6oOG7luG6qMag4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67hu6jhuqDhu5rEqOG7muG6oFfDilfhuqDhu4Thu4BXduG6oOG7rlXhu5rhuqDhu67huqjhu5rDk+G6oMOS4buk4bua4bqg4buE4bqm4buc4bqgw5Phu4zFqOG6oMOSSld34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7jGFJ4buaV0nhu67DgOG6oFZXOuG7lknhu6fDgCbhu4xHV8OS4but4bqgw4LhuqLhuqLhu7A/4buv4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu63huqDhurLhuq7huqLhu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILEguG6sMOCL8OD4bqyw4NH4bqww4PhuqLhurDhuqLhurbhurRX4bqw4bqyw4PEguG6tOG7luG6onfhu5jhu7DDk+G7seG7ruG7p+G6tsODw4LDgOG6oOG6puG7llfhu6fDgOG6u+G6qOG7msOT4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bue4bqg4oCcRsOS4bqqOuG6oEhY4bqm4oCd4bqg4buaw5Phuqg64bqgRlhT4buM4bqg4buaRMagw4DhuqAm4buMR1fDkuG7p8OAw4LhuqLhuqLDgOG6oMOSSeG7jMOTw5JX4bunw4DhurLhuq7huqLDgOG6oC/hu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu1Z+G7msOT4bqgYeG6puG7nOG6oHBY4bq84bua4bqg4buNw5Lhu7Q6duG6oOG6tuG6pOG6suG6oEjhu7jFqOG7msOT4bqgOeG6qOG6oOG7jeG7ruG7jExY4bqgSEPhuqDDkuG7pOG7muG6oOG6sOG6ouG6oOG7mkTGoOG6oMOTxJDhu5rhuqDhu4Thu6LhuqAq4bum4buM4bqg4buaw5PDkkt24bqgRsOS4buc4bqg4buE4buMSlfhu63huqDhuqnhu4xM4bua4bqgV+G7rsSo4bua4bqgV8OSw5ThuqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oEbhu6LhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG7hsag4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG7lMOS4bqsRuG6oOG7msOS4bqmWHbhuqBW4buc4buaw5PhuqAq4bum4buM4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqg4oCcVuG6qOG7msOS4oCd4bqgKkvhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV8OSw5XhuqDGoMOd4buM4bqgV8OS4bukxqDhuqBIw4lG4bqgV+G7ruG7uOG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oOG6qeG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDhu5TDklLhu5rDk+G6oOG7hMOU4bqg4buW4buC4bua4bqgKuG7puG7jOG6oOG7hMOKV+G6oEZA4bqg4buW4buc4bqq4buM4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG7muG6qOG7nHfhuqA54buo4buM4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5rDjVfhuqBIw4lG4bqgV+G7ruG7uOG7msOTduG6oEhVRuG6oEjhuqzhu5zhuqAq4bqo4bqgV+G7rlg6S+G7muG6oFfDklPhu5rDk+G6oEjhu6J24bqg4buaxKjhu5rhuqBGw5JZ4buaw5PhuqBXUuG7jOG6oOG7llhS4bua4bqgO+G6oFfDkkBG4bqgw5Phu4wl4bqgw5PDleG7muG6oCrhuqjhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7msOTw5JLd+G6oGHDneG7msOT4bqgKuG7puG7jOG6oEjhu6J24bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG7hsag4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bue4bqgSEPhuqBI4bu4xq9G4bqgRlLhu5rDk+G6oOG7msOS4buA4bua4bqg4buW4bqo4bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG7hsag4bqg4bq/YeG6v27huqDhuq7huqBW4bqm4buc4bqgSEPhuqDDk+G7ouG7sOG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqg4buUw5Lhurjhu5rDk+G6oEjDlOG7msOS4bqgV8So4bua4bqgV1jDmuG7jHbhuqBXw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oMOS4buMTFjhuqBG4bu04bqm4bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG7hsag4bqgV+G7rsSo4bua4bqgV8OSw5ThuqBX4buu4bu4xajhu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6tuG6tuG6ouG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsSC4bqww4Ivw4PhurLDg0fhurDDg+G6ouG6sMODxILDg1fhurbhurbDguG6tMOC4buW4bqid+G7mOG7sMOT4bux4buu4bunw4LhurDEgsOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bq74bqo4buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDigJxGw5Lhuqo64bqgSFjhuqbigJ3huqDhu5rDk+G6qDrhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tuG6tuG6osOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7XDqsOSJeG7msOT4bqg4buaw5Phuqg64bqgRuG7gOG7muG6oOG7lEvhuqBXSlfhuqDDqsOTWDrEqOG7muG6oMOg4bqs4bua4bqg4buW4bqo4bqgV8OSxajhu4zhuqBI4buMTcag4bqgRuG6rEbhuqBG4buk4bqgVuG7qOG6oFZC4bua4bqgP1jDilfhuqDhu7DDkkLhu4zhuqBXROG7msOT4bqgRlLhu5rDk+G6oFZYw4pX4bqgw5PDiuG7sOG6oEhS4buM4bqgV8OS4buAxqDhuqBGw5Lhu47huqDDk8OK4buw4bqg4bqu4bqg4buaw5Phuqg64bqgV8OS4bu4xajhu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6tuG6tsOC4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILhurDDgi/Dg+G6ssODR+G6sMOD4bqi4bqw4bqww4PhurJXw4LEgsOCw4LhurLhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fhurDhurLhuq7DgOG6oOG6puG7llfhu6fDgOG6u+G6qOG7msOT4bqgw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oG9Y4bqs4bua4bqg4bqt4buM4bue4bqg4oCcRsOS4bqqOuG6oEhY4bqm4oCd4bqg4buaw5Phuqg64bqgRlhT4buM4bqg4buaRMagw4DhuqAm4buMR1fDkuG7p8OAw4LhuqLhuqLDgOG6oMOSSeG7jMOTw5JX4bunw4DhurbhurbDgsOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7XDqsOTUeG6oOG6qeG6qOG7msOT4bqg4bqp4bu44buk4buaw5PhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oEbDkuG7kOG6oOG7rlXhu5rhuqDhu67huqjhu5rDk+G6oOG7hOG7qOG7jOG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buUw5Lhu47huqDhu5bhuqbhu5zhuqBIVeG7msOT4bqgw5JE4buaw5PhuqBW4bqmOnbhuqDGoOG7jExX4bqgxqDhuqjhu4zhuqDGoOG6qOG6oEbhu57hu5rhuqDDklPhu4zhuqDDkkLhuqDhu4Thu6jhu4zhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oEbDklg6SuG7muG6oD9J4bqg4buu4bqmduG6oCrhuqjhu5zhuqBITeG6oOG7msOS4buA4buw4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oEhN4bqgSOG6rOG7sOG6oEDhu5rDk+G6oOG7msOSWOG6oEbhur5Y4bqgRuG7tOG6puG6oFfDksOU4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqBHw5Thu7DhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDhuqAq4bqo4bqgxqDDneG6puG6oOG7lk7huqDDklXhu4x34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7jGFJ4buaV0nhu67DgOG6oFZXOuG7lknhu6fDgCbhu4xHV8OS4but4bqgw4LhuqLhuqLhu7A/4buv4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu63huqDhurLhuqLhuqLhu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILEguG6sMOCL8OD4bqyw4NH4bqww4PhuqLhurDDg+G6tuG6olfhuqThurbDg+G6sOG6pOG7luG6onfhu5jhu7DDk+G7seG7ruG7p+G6pOG6tuG6pMOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bq74bqo4buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDigJxGw5Lhuqo64bqgSFjhuqbigJ3huqDhu5rDk+G6qDrhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6suG6ouG6osOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhu43Dkknhu5zhuqBXw5XGoOG6oMOS4buMTVjhuqBG4bu04bqm4bqgRsOSWeG7msOT4bqgV1Lhu4x24bqgw5Lhu4xM4bua4bqg4bq74bqo4buaw5PhuqDhu5rDk8OSS+G6oMOS4bu44buk4buaw5PhuqBvWOG6rOG7muG6oOG6reG7jOG7nuG6oEbhu6LhuqDhuq7hurbhuqBG4buk4bqgVuG7qOG6oFZC4bua4bqgP1jDild24bqg4buU4buM4buaw5LhuqBH4buc4bqm4buaw5J24bqgRuG6rEbhuqBWQuG7muG6oOG7sMOS4buGxqDhuqDDkuG7uOG7pOG7msOTd+G6oOG7jeG7ruG7nOG7msOT4bqgSOG7onbhuqBG4bui4bqg4bqy4bqgw5JV4bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV+G6oFfDkuG7uMWo4buaw5PhuqA/WDrEqOG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6suG6ouG6ouG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsSC4bqww4Ivw4PhurLDg0fhurDDg+G6ouG6sMSCw4PhuqJX4bq24bq24bquw4PhuqLhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fDguG6pOG6rsOA4bqg4bqm4buWV+G7p8OA4bq74bqo4buaw5PhuqDDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgb1jhuqzhu5rhuqDhuq3hu4zhu57huqDigJxGw5Lhuqo64bqgSFjhuqbigJ3huqDhu5rDk+G6qDrhuqBGWFPhu4zhuqDhu5pExqDDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6suG6ouG6osOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7XDoOG7jEtY4bqgSOG6rOG7msOT4bqgRsOSWeG6oDt24bqgV+G7ruG7uOG7pkbhuqBGw5rhu5rDk+G6oEbhu6ThuqBW4buo4bqgSEtY4bqgSOG7uMavRuG6oMOTxJDhu5rhuqDhu4Thu4xN4bua4but4bqg4bqp4bu44buk4buaw5PhuqBvWOG6rOG7muG6oOG6reG7jOG7nuG6oOKAk+G6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqDhu43DkuG7jOG6oEbDkuG7juG7msOS4bqgw5Lhu4xMWHfhuqDDqsOS4bu44bqgSE3huqDhu5TDkuG6uOG7msOT4bqgSMOU4buaw5LhuqBXw5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oMOS4buMTFh24bqgVj3huqBX4buu4bu4xajhu5rDk+G6oFdU4buaduG6oOG7hEvhu5rhuqAqJeG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOTw5JLd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sClYV8OS4buc4buuw4Dhu7XDqsOT4bugRuG6oOG6qeG7nuG6puG7sy/hu7Dhu7U=

Ngọc Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]