(vhds.baothanhhoa.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa có thông báo lùi thời gian nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7iSzDjMOAbkjDgcOKw4BuQcOA4buVw4Juw4LDgcO5w4JuxanGocOAbkjDgeG7leG6tG7hu6lNbsavSUXGsG5Iw4HDgG7huq3DgHlIbkjDgUpuOUlExrBuSHlu4bqhOOG6oW7hurLDusOCbkjDgUtu4buP4buZ4buLL8OBw7Phu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4Ij4bux4buV4bupbeG7icOh4buAbsOgw4FDw4JBbkjDgMOCbsOTxqFuw6BGSeG7jsO9w4JuSMOBQ8OCQW7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVbsOTTOG7lW7GsOG6pm5Iw4FDw4JBbsWp4buX4bqkbuG6ssOMw4BuSMOBw4rDgG5Bw4Dhu5XDgm7DgsOBw7nDgm7Fqcahw4BuSMOB4buV4bq0buG7qU1uxq9JRcawbkjDgcOAbuG6rcOAeUhuSMOBSm45SUTGsG5IeW7huqE44bqhbuG6ssO6w4JuSMOBS27hu4/hu5lo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icavSUXGsG5Iw4HDgG7huq3DgHlIbkjDgUpuOUlExrBuSHlu4bqhOOG6oW7hurLDusOCbkjDgUtu4buP4buZbsOC4buf4bq0bsOyb8Oyb27hu6tK4bq+xrBuSMOJbsaww4FLxrBu4bq0SUXDgm7DgeG6usOCbkfhuqRuw5PhurzDgG5Iw4FDw4JBbuG6suG7s2du4bup4bqkbuG6oTjhuqFuxrBDw4JBbsWpRG7GsMOB4buIbuG7q8O9bsOTxqFuSMOB4bu1buG6suG7s27GsElFxrBuSMOBw4Bu4bq0SUXDgm7Dk8ahbuG7qcOA4bu3w4JuxanDgHnDgm7hu4LDgUvGsG5I4bub4buCbsaw4buI4buVbuG7qcODxrDDgW7Gr+G6pMOTw4Dhu6ktw7Phu5lo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icOgRnjDgm7GsOG6um5H4buAbkhG4buV4bqkbuG7q8OJw4BnbkjDgUTDgkFuw4LDgXVIbkhG4bqkw4JBbsaw4buXxrBuxrDhurpu4buESeG7lcOCbkjDgUrDisOCQW5IRk3GsG7FqOG7lcOCbkjDiW7GsMOBS8awbsawSUXGsG5Iw4HDgGdu4bur4bu1bsWp4bud4bqkbuG7q+G7neG6tG7hu4RJ4buOw73Dgm7hurLhur7DgG7GsMOB4bqkbsaw4buXxrBu4bux4bq0bsOB4bqoxrBuR8OAw4LDgW7GsOG6pm5Iw4Hhu7VuSMOB4buV4bq0bkHDgOG7lW7GsElFxrBuSMOBw4Bu4burw7rhu45u4bur4buIZ27FqEVuw6DDgUPDgkFuSMOAw4Juw5PGoW7DoEZJ4buOw73Dgm5Iw4FDw4JBbuG7hEnhu455SG7hu6vDg8OCw4Fu4bqyw4zDgG5Iw4HDisOAbuG7q8OA4bu14bq0bsOCw4HDucOCbsWpxqHDgG5Iw4Hhu5XhurRu4bupTW7GsElFxrBuSMOBw4BuSExuw4JBxqHhu45uw7LDtS/Dsi/Dsm/Dsm9uR+G7lcOCQW7DgkHGoeG7jm7Ds28v4buNL8Oyb8Oyb25I4bqgw4LDgW5Iw4Hhu7HhuqRu4bupdUluxalKSW7hu6vDgOG7s8OCaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nDoMSCw4LDgW7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVbsawxKjDgkFu4bqyw4zDgG5Iw4HDisOAbkHDgOG7lcOCbsOCw4HDucOCbsWpxqHDgG5Iw4HDgG7GsHXhu4JuSMSCw4LDgW5ITG7DgkHGoeG7jm7DsuG7ky/Dsi/Dsm/Dsm9uR+G7lcOCQW7DgkHGoeG7jm7Ds+G7jS/hu40vw7Jvw7JvaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4Lhu5RJSMOB4bqkRm3hu4kj4bubbizhu5XDguG7iy/hu4Lhu4k=

Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]