(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, nhờ phát triển mô hình nuôi gà theo chuỗi liên kết, gia đình ông Lê Văn Lợi (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương) đã thu về hiệu quả kinh tế, có thêm nguồn vốn để tái sản xuất và mở rộng quy mô trang trại.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9U4bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqV14bqg4bup4bub4bql4buX4bq94bqlw4DGoW7DuuG6pWvGoeG6oHbhu5vhuqVz4bub4buPdeG6pXLDtcOA4bqlbW504bqlc8Oq4bub4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqXhu7PhuqXhuqrhu4HhuqXhu7jhuqDhur914buX4bqlxqDDveG7t8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq9VxqHhuqZ14buX4bqldeG7h3ThuqXhu7nhuqDhurnDoeG6pXXGoXnhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXhu5fhur3huqXDgMahbsO64bqla8ah4bqgduG7m+G6pXPhu5vhu4914bqlcsO1w4DDoeG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXhu6l14buX4bqlU+G7j+G6pTzhu4d14bqlU8O94bub4bql4bqj4bqq4buB4bql4bu44bqg4bq/deG7l+G6pcagw73hu7fDoeG6pcah4bqgQuG7kXXhuqXhu7jhuqDhur914buX4bqle+G6tnd14buXw6PhuqVt4buB4bqlw4DGoeG6oOG6peG6rMO04bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVy4bubdcah4bqlw4DDtcOh4bqla8O54bqlw4DGoeG7j3ThuqV14buX4bqg4buxdeG6peG6rOG7q3XhuqVt4buT4bqlw4Dhurvhu5vhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bql4bqs4bq94bqldOG7s+G6pUHhu6114buX4bql4bu54bqgQuG6pXThu6nhuqXDgEHhurl14buX4bqlw4BBw6rhu5vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHhuqVsw4DGoeG6oHRqw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlxJFl4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlY+G6qeG6p+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqp4bqr4bqpL+G6qeG6p2Ns4bqr4bqtw6li4bqpY2PDgGJjYmLhuqlz4bqnw6Bx4bu34buXOEEz4bqt4bqnxJHDouG6peG6uXPDgDPDolThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXhu5fhur3huqXDgMahbsO64bqla8ah4bqgduG7m+G6pXPhu5vhu4914bqlcsO1w4DhuqVtbnThuqVzw6rhu5vhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6peG7s+G6peG6quG7geG6peG7uOG6oOG6v3Xhu5fhuqXGoMO94bu3w6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDosSRZeG6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomPhuqnhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvPUHDquG7m+G6peG7l+G6veG6peG6qWLhuqV14buXxqHhu6N14bqla8O6deG6pWvhuq7hurnhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bql4bupdeG7l+G6pVPhu4/huqU84buHdeG6pVPDveG7m+G6peG6o+G6quG7geG6peG7uOG6oOG6v3Xhu5fhuqXGoMO94bu3w6HhuqXGoeG6oELhu5F14bql4bu44bqg4bq/deG7l+G6pXvhurZ3deG7l8Ojw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9V4buHdOG6peG6qeG6p+G6rWPDoeG6peG7qXXhu5fhuqVTw73hu5vhuqXDgMahw6zhuqDhuqVzw6rhu5vhuqXhuq3huqnDoGPhuqvhuqfhuqV0xIPDgeG6oOG7t+G6r+G6qcSDL8OB4bqg4bu34bqv4bqlbcOtw4DhuqXhu7PhuqXDgMah4bupdeG6pU914bql4buW4bub4bq5deG7l+G6peG6rOG6veG6pXThuqDhurnhuqXDgMah4buPdOG6pWPDoOG6p+G6p+G6p+G6pXTEg8OB4bqg4bu34bqv4bqpxIMvw4HhuqDhu7fhuq/huqVtw63DgOG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pcah4but4bqlbGl14bql4bqq4bqgdeG7l+G6peG7ueG6oOG6uXXGocOg4bqlTWlC4bql4bqs4burdeG6pXPhur3huqXhuqzDg3Xhu5fhuqVtw63DgOG6pcOAQeG6sHXhu5fDoeG6pWvhurl1xqHhuqXDgOG6u2vhuqVyb3ThuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pW3hurbDvWvhuqXhu6l14buX4bqla+G6v+G7m+G6pcOAw6rDuuG6pW3hu5PhuqXhuqppQuG6pWzDgnXhu5fhuqVrxqHhuqDhu7F14buX4bqlw4BBw6rhu5vDoeG6pWrhu4PDgOG6pcOA4bq5QuG6peG6rOG6vcO64bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgEHhurl14buX4bqlw4BBw6rhu5vhuqXDgOG7r3Xhu5fhuqXGocO94bu3w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9K4bq5deG6pW3DrOG6oMOh4bql4bupdeG7l+G6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqldeG7l+G6oOG7sXXhuqXhuqzhu6t14bqlbeG7k+G6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVzw711w6HhuqV1xqHhurZ14buX4bqlbeG6onXhu5fhuqXhuqzhur3DuuG6pcOAxqF54bub4bqlbeG7m+G7k3ThuqVs4bufa8ah4bqlw4Dhur/huqVzw7114bqla8ahaeG6oOG6peG7tsah4bub4bqlasODdeG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqVt4buB4bqlcsah4bubw7V14bqlw4BB4bq5deG7l+G6pcOAQcOq4bub4bqla+G6ruG6ueG6peG7qXXhu5fhuqVrxqHhu5/huqDhuqXDgMah4bub4buRw4DhuqXGocOq4bub4bqlc3h1w6DhuqVLw4N14buX4bqldeG7h3ThuqVtw7nDoeG6peG6rHjhu5vhuqVD4bqla8ah4bud4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqXDgGl04bqlc+G6vXThuqXhu5fhu5vhur3huqDDoeG6peG7qXXhu5fhuqVTw73hu5vhuqXDgOG7m8O14bu34bqlw4DEgmvhuqXhuqzhurlC4bql4bqs4burdeG6pXXhu5dpdeG6pcah4bq9deG7l8Oh4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqXDgeG6uXXhu5fhuqV14bqg4bup4bub4bql4buX4bq94bqlw4DGoeG7n8OA4bqlw4DGoeG6tnd14buX4bql4bu3xqHhu4l0w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/GoOG7keG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVrxqHhuqDhu7F14buX4bqlw4BBw6rhu5vhuqVt4bq2w71r4bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqXhuqppQuG6pWzDgnXhu5fhuqXhu7nhuqBC4bqldOG7qcOh4bqlcsahb+G7t+G6pXLhu511w6HhuqXhuqzhu4t14bqlxqHhur11xqHhuqVq4buFdeG7l+G6pXThurtC4bqlw4DDguG6pW3hu6114buX4bqlw4DGoW7DuuG6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4buR4bqla+G6ucO64bqla+G6ruG6ueG6pUvhu6114buX4bqlxqHhu6XhurnhuqVT4bub4buPdeG6pWrhurl14buX4bqlTeG6smvDoeG6pW3hur904bqlauG6v8O64bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqVrxqHhuqDhu4l14bqla8ahw63DgOG6pXPhurbDvXXhu5fhuqXhuqzhur3huqVr4bq7a+G6pcOAxqHhu6l14buX4bqlw4Hhu6vhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DDoOG6peG7qHXhu5fhuqVr4buldeG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqlc+G7g+G7t+G6pW1mw4DhuqXhu5fhu5vhur114bqldOG6u8OAw6HhuqXhu7nhuqDDqsOA4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXhu5fhu5vDueG6pW3hu5PhuqVy4bub4buTdOG6pcOBw7rhurvDgOG6pXXGoeG7m+G7kcOA4bqlbeG7reG6pcOAQcO6deG7l+G6pWvGoeG6oOG7sXXhu5fDoeG6pW3hur904bqlauG6v8O64bqldOG6u8OA4bql4bqsw7ThuqV0w4PhurnhuqXGocOow6HhuqXDrXThuqXhuqzDtOG6pXTDg+G6ueG6pW3hu6l14buXYeG6pXThurt14buX4bql4buHdeG6peG6oOG7q3Xhu5fhuqXDgMOC4bqlbeG7rXXhu5fhuqVt4bubw7ThuqDhuqVrxqHhu6F1xqHhuqVt4bufdcah4bqlc+G6tsO9deG7l+G6peG7t8ahw4PhuqXGocO94bu34bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqXDgOG6tHXhu5fhuqUI4buX4bub4bq54bub4bqlbcO6w6p14bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVr4bqu4bq54bql4buX4bq9w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqF54bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqVq4bq94bub4bqlauG6v3XhuqXhuqzDtOG6pWvGoeG6oOG7sXXhu5fhuqXDgEHDquG7m8Oh4bql4bq74bu34bqlbMSCdeG7l+G6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pWvGoeG7h3XhuqV14bqg4bup4bub4bqlw4Dhu5vhu4914bqlw4Dhu5vDtXXDoeG6pW3DtXXhuqV14bq5QsOh4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqla+G6ruG6ueG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXhu6l14buX4bqlU+G7j+G6pTzhu4d14bqlU8O94bub4bqla8O54bqlw4Dhu6914buX4bqlbeG6vXXhuqVz4buPdeG6pcOAeOG7m+G6peG6qWLhuqV14buXxqHhu6N14bqla8O6deG6peG7l+G6veG6pcOB4bub4buP4bqg4bqlw4DGoeG7n8OAw6DhuqVUduG7m+G6pXXhu4d0w6HhuqXDgEHhuqB14buX4bqlauG7o3XGoeG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXhu6l14buX4bql4bu54bqg4bq5QuG6peG6rOG7pXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlYuG6pXPhurLhurnDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7qHXhu5fhuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAOeG6pT1B4bq5deG7l+G6pcOAQcOq4bub4bqla+G6ruG6ueG6peG7qXXhu5fhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVt4bq5deG7l+G6pXPhu5vhu4914bqlcsO1w4DhuqXhuqx44bub4bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVL4buv4bql4bu3xqHDrHXhuqVrxqHhu4d14bqldeG6oOG7qeG7m+G6peG7mkvhu7bDoOG6pTzhu5vhu5HDgOG6pVXhurl04bqlLeG6pUvGoeG7m+G6pXXGoeG6u3XGoeG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnDoOG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqla8ah4buf4bqg4bqlw4BB4bq7a8ah4bqldcah4bub4buRdOG6pWvhuqB14buX4bqla8Ot4bu34bql4buX4bub4burdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWrhurnDuuG6pcOA4bub4buP4bqg4bqlw4Hhur914bql4bu3xqHhu4l04bqla8ahw7rhuqXDgEHhurl14buX4bqlw4BBw6rhu5vDoOG6pTzhu6PhuqXhuqzhu4tCw6HhuqVt4buT4bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHDoeG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXhu6l14buX4bqlcsah4bupdeG7l+G6pWvDrHXhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pWrFqeG6peG6rOG7q3XhuqV04bqg4bq54bql4buX4bub4burdeG7l8Oh4bqlc8Oq4bub4bqlbeG6tsO9a+G6pW3hur904bqlauG6v8O64bqlw4DGoeG7n+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqlbcOs4bqg4bqlQeG6ucOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4oCcPOG7m+G7kWvhuqV14bqg4bup4bub4bql4buX4bq94bqlw4DGoW7DuuG6pWvGoeG6oHbhu5vhuqVz4bub4buPdeG6pXLDtcOA4bqldOG6uXXhu5fhuqVzw6rhu5vhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pWvhurnDuuG6peG6rOG7o+G6pWvGoeG7oeG6peG7t8ah4bq/4bub4bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqVrxqHhuqDhu7F14buX4bqlw4BBw6rhu5vDoeG6pWvhu6l14buX4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lrw6HhuqVr4buldeG6pXPDquG7m+G6pcOA4bq04bqla8O6deG6peG7l+G7m+G7q3Xhu5fDoeG6pcOAxqHhuqDhu6tr4bqlw4DGoeG6ouG6pULhuqXhuqzhur3huqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqVtw7ThuqDhuqVrw7nhuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pcahduG6pcOAQcO9w6DhuqVSxqHhu5vhuqXhu5fhur3huqVt4bqu4bqlw4BB4bundeG7l+G6pXPhurbDvXXhu5fhuqXDgMahbsO64bql4bu54bqgQuG6pW3hu591xqHDoeG6pUvhu6l14buX4bqlw4BC4bqlw4Hhu43huqVq4bq5w7rhuqXDgOG7m+G7j+G6oOG6pcOB4bq/deG6peG7t8ah4buJdOG6peG6rOG6veG6pcOAxqHhurl1xqHhuqXDgMO64bq7deG6pcOAxqFuw7rhuqVz4bqy4bq54bql4buX4bq94bqlbeG6tsO9a+G6peG6quG6oMOtw4DhuqXhuqx44bub4bql4buX4bub4bq74bqlw4DhurThuqVkw6DhuqnhuqfhuqfhuqUt4bqlZMOgYuG6p+G6p+G6pW3hu7F14buXL3Lhu5fDoD1Bw7p14buX4bqlcsah4bub4bqlbcO5w6HhuqXhu7nhuqBC4bqlw4BB4bujdcah4bqla8ah4buHdeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVyxqFv4bu34bqlcuG7nXXDoeG6pcOAQeG6uXXhu5fhuqVq4buf4bqlbcOsQuG6pW3huq7huqVr4bq7a+G6pcOAxqHhu5vDtcOA4bqlauG7n8Oh4bqldOG6u0LhuqV0w7lr4bqlbeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqV04bup4bub4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqVrxqHDuuG6peG7l+G6veG6pcOB4bubdcah4bqlw4BB4bq24buzdeG7l8Oh4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqXDgOG7q8OAw6HhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fhuqV14buX4bq04bq54bqlbeG6tsO9a+G6pWzhu59rxqHhuqVq4buRdcahw6HhuqXhu5fhu5vhur904bqlw4BF4bqlc+G7keG6pUHhuq7hu5vhuqVsw7rDoeG6pW3hur904bqlauG6v8O64bqldeG7h3Xhu5fhuqXDgeG6oMOtw4DDoeG6pWvGocOtw4DhuqVz4bq2w7114buX4bqlw4DGoeG7n8OA4bql4buX4bq94oCdw6HhuqXhu6l14buX4bqlU8O94bub4bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgOG6pcOAxqHhu490w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlxJFl4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlY+G6qeG6p+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqp4bqr4bqpL+G6qeG6p2Ns4bqr4bqp4bqn4bqtY2PhuqnDgGPhuqtjZMOpc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2Thuq1iw6LhuqXhurlzw4Azw6JU4bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqV14bqg4bup4bub4bql4buX4bq94bqlw4DGoW7DuuG6pWvGoeG6oHbhu5vhuqVz4bub4buPdeG6pXLDtcOA4bqlbW504bqlc8Oq4bub4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqXhu7PhuqXhuqrhu4HhuqXhu7jhuqDhur914buX4bqlxqDDveG7t8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LEkWXhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jj4bqp4bqnw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r0vGoeG6oOG7sXXhu5fhuqXDgEHDquG7m+G6pW3hurbDvWvhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG6tuG6pcOAQeG7j3XhuqVs4bub4buRdeG6pcOA4buda8ah4bqlQeG7rXXhu5fDoeG6pXPhu4Phu7fhuqVtZsOA4bqlxqHhu5HhuqXDgMah4burdeG7l+G6pXPhur104bqldOG6u8OA4bql4bqs4bq9w7rhuqV0w4PhurnhuqXGocOow6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89QeG6uXXhu5fhuqXDgEHDquG7m+G6pWvhuq7hurnhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bql4bupdeG7l+G6pVPDveG7m+G6pWvhuqB14buX4bqla8Ot4bu34bqla8ahw7rhuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pXLGocO64bq/deG7l+G6peG6qWLhuqfhuqXDgMOtdeG6peG7l+G6veG6pcOAxqHhurZ3deG7l+G6peG7t8ah4buJdOG6pXR24bub4bqldeG7h3TDoeG6pcOB4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqlw4BB4bq04bqla8ah4bub4bql4bu3xqHhu53DoeG6pcOAxqHhuqDhuqVz4buB4bub4bqlcsahw7rhur914buX4bql4buXw6x14bql4bqt4bqlw4BF4bqlbeG7sXXhu5cvdeG7h3TDoOG6pVRmw4DhuqVyxqHhurtrw6HhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bql4bupdeG7l+G6pWvhu6V14bqlw4DDqsO64bql4bqs4bub4buRa+G6pXPhur104bqla8ahw7rhuqVi4bqlc+G6ucO64bqlbeG7rXXhu5fhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l8Oh4bql4bqseOG7m+G6pXThurJr4bqlc+G6tnd14buX4bqlYuG6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buXL3Xhu5fhurZ54bubL+G6pcOAxqHhurt14buX4bql4bqs4bq94bqla+G6u2vhuqVrxqHDteG6pW3hu63huqVyxqHhurtrw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq88eOG7m+G6pcOA4bubdcah4bqlw4DGocOsdeG6pWzhurt04bqldeG7l8ahcOG6pWzhurt04bqlc+G6vXTDoeG6peG7qXXhu5fhuqVT4buP4bqlPOG7h3XhuqVTw73hu5vhuqXhuqzhur3huqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVrxqHhu4d14bqldeG6oOG7qeG7m+G6peG7l+G6veG6pcOAxqFuw7rhuqVrxqHhuqB24bub4bqlc+G7m+G7j3XhuqVyw7XDgOG6pW3hu4HhuqXDgEHhu7PhuqXDgMah4bq9dcah4bqlbeG7m+G7k3XhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqXhu7PhuqXhuqrhu4HhuqXhu7jhuqDhur914buX4bqlxqDDveG7t8Oh4bqlxqHhuqBC4buRdeG6peG7uOG6oOG6v3Xhu5fhuqV74bq2d3Xhu5fDoOG6pT3hurThuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqV14bq9QsOh4bqla8ah4buddcah4bql4bu54bqgQsO0deG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqlcsah4bqgQsO1deG6pXLGoeG7nWvGoeG6peG6rOG6veG6pcOAw6rDuuG6pXThu6fhu5vhuqVt4bubw7ThuqDhuqVy4bub4buRdeG6pW3hu5PhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdeG6pcah4buna+G6pcOA4buL4bu3w6HhuqV1xqFpdeG6pUHhu6114buXw6HhuqXDgOG7o3ThuqXGoeG6tnh14buX4bqlbeG7m+G6pXR44bub4bqlbeG7k+G6pXVpdeG7l+G6pWvhurnDuuG6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fDoeG6pXPhur104bql4buX4bub4bq94bqg4bqlw4BB4buPdeG6pWvGoeG7nXXGoeG6pXThur91xqHhuqVtw63DgOG6peG7ueG6oOG7j+G6pcah4bq2d3Xhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu34bq44bqgw4DGocO6QcOi4bqvSuG6v8O64bqlPcah4bq5dcahxIMv4bu34bqv

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]