(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là một tỉnh lớn, hàng năm có gần 2.000 công trình được khởi công và xây dựng. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình

Thanh Hóa là một tỉnh lớn, hàng năm có gần 2.000 công trình được khởi công và xây dựng. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh tổng số công trình được đầu tư (tất cả các nguồn vốn trừ nhà ở riêng lẻ) là 612 công trình. Trong đó số lượng công trình đang thi công: 410 công trình, số lượng công trình hoàn thành: 202 công trình. Số lượng công trình được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: 180/202 công trình, trong đó Sở Xây dựng kiểm tra 31 công trình, có 8 công trình không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư (5 công trình phải khắc phục những tồn tại về chất lượng; 3 công trình phải bổ sung thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy).

Nhìn chung công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các công trình được kiểm tra: vật tư, vật liệu chính đưa vào xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế; chất lượng thi công các công việc, bộ phận công trình, công trình cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Đa số các công trình thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết kế được duyệt.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng được coi trọng, cơ bản đi vào nền nếp. Các công trình đưa vào khai thác sử dụng mang lại hiệu quả đầu tư, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt cho cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua công tác kiểm tra đã hướng dẫn các chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu thực hiện tốt hơn về công tác quản lý cũng như phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi có biểu hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng. Các chủ thể tham gia trong hoạt động xây dựng đã có nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.

Thư viện tỉnh Thanh Hóa ngày càng đáp ứng được nhu cầu bạn đọc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng công trình vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như các cơ quan quản lý Nhà nước đã tích cực hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra song chưa đáp ứng được yêu cầu: Một số địa phương phòng chuyên môn và ban quản lý dự án, cán bộ còn thiếu và hạn chế về chuyên môn (phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp một số huyện có 3 đến 4 cán bộ, công chức đảm nhiệm nhiều lĩnh vực). Một số công trình thi công còn có các khuyết điểm về chất lượng xây lắp, thiếu hồ sơ về quản lý chất lượng, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình chưa thực sự được quan tâm; một số công trình khi đưa vào sử dụng không được bảo trì theo quy định dẫn đến nhanh xuống cấp.

Cùng với đó còn có khó khăn khác là do một số chủ thể tham gia hoạt động xây dựng năng lực còn hạn chế, thiếu trang thiết bị, máy móc. Một số chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến công tác chất lượng công trình xây dựng, chưa chấp hành nghiêm túc trong việc mời cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Để khắc phục, chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã đưa ra các giải pháp, đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới. Cụ thể như tiếp tục phối hợp với UBND các huyện tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh. Qua công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất lượng. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn các nhà thầu có năng lực tham gia trong hoạt động đầu tư xây dựng từ bước khảo sát, thiết kế đến thi công hoàn thiện công trình. Xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu tham gia dự án không đảm bảo năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các địa phương cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên thực hiện công tác quản lý tại địa phương; Bổ sung, kiện toàn lại cán bộ tại các phòng chuyên môn đảm bảo phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý chất lượng công trình.

Cùng với đó, việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoạt động xây dựng sẽ đi vào nền nếp, khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong những năm qua.

Lê Ngọc Hà


Lê Ngọc Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]