(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực đến các cấp hội phụ nữ trong tỉnh.
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnR14buWxqDFqEfDguG7jXTGoMOC4bumxqAt4buvR+G6vOG6uEnhu5l14buE4bua4buWxqDhurzDicWo4buVdOG7oeG7n+G7lsag4buUw41J4bq44buh4bqh4buzSHXhu6XDuuG7peG7peG7l3XhurZ24bq2deG6tuG6oOG7knUyTuG6vHXDoTJl4bqhdcag4buGSeG6unXhur3hurrhu69J4bq6dTLDjOG7r3XhurThu7NJ4bq4dUbGr3XhurThu5B14bq04bqi4buadeG7qeG7p+G7pXXGoOG7lOG6rHVITXXhurZL4bq8deG7ny/hu5bGoOG7lMONSeG6uOG7oeG7ny/hurrDueG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjLDguG7r+G6snThu6EyUcOUSeG6uHVSSeG6uHU74bq6UcOSSeG6uHXGoOG7lOG6vknhurp14oCcw6DhuqZ14bq04buQdeG6tOG6ouG7muKAnXXhurrDk3XGoOG7lMOV4buXdeG6tuG6uuG7s0h14buWw4zhurZ1xqDhu5Thuqx1w4JIdUhNdeG6tkvhurx14bqyw411xqB24bq2deG6tE5J4bq4deG6tuG7oOG7r3XhurLhu4Dhurbhurp1O+G6o+G7izMsLcO54butdeG6ssONdS7DjXdJdTvhurrhu6B1xqDhu4Dhurbhurp14bq9ZnUyTuG6vHXDoTJl4bqhdeG7i+G6vETGoHXhuqHhu69IdeG7kuG6unbGoHXhurROSeG6uOG7l3U64buvSXXhur3hurpR4buOSeG6uHXDmeG7nnUyTuG6vHXDoTJl4bqhdcag4buGSeG6unXhurTDvXXhu6bDgMWodeG6slRJ4bq4dUZCdeG6usONeOG6tuG6unXGoOG7lOG6vMSQSXVG4bq64buv4bq8dcag4bq6VOG6tnXhurRCSXXhurZ24bq2deG6tuG6oOG7knXhurpO4bq8deG7kuG6uuG7nnVJw5p1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhu4ZJ4bq6xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6ssag4bq64buaSOG6sHXhurw7w4JJxqDDguG7lHR14buWxqDFqEfDguG7jXThu6ThurzhurLGoOG6uuG7mXXhu7HDusO64buS4bum4buVdeG6usOC4bq84bq44bq6xqDhu5l14bupw7rDuuG7kuG7puG7lXR14buW4buU4bq24buNdC8v4bq24bqyScah4bqw4buvw43GoOG6uuG7r0nhurrhurrDjeG7r8ahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL+G7peG7pcO6w7kvw7nFqeG7reG6ssaww7nhu6vhu6fhu6vGsOG7p8ag4bun4butw7nDueG7pUfDusah4buE4buS4bq44buT4buU4buNxrDhu6vDuXR14buvR8ag4buNdOG6oeG7s0h14bulw7rhu6Xhu6Xhu5d14bq2duG6tnXhurbhuqDhu5J1Mk7hurx1w6EyZeG6oXXGoOG7hknhurp14bq94bq64buvSeG6unUyw4zhu6914bq04buzSeG6uHVGxq914bq04buQdeG6tOG6ouG7mnXhu6nhu6fhu6V1xqDhu5Thuqx1SE114bq2S+G6vHR14buk4bq84bqyxqDhurrhu4104buxw7rDunR14bq6w4LhurzhurjhurrGoOG7jXThu6nDusO6dHUv4buh4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjvhu6/hu5LGoOG6vMONSXThu6EuTUnhurh14bq24bq6w4p14bqh4bq4S3Xhur3hurrhu4B1Mk1J4bq4dTJ5w43hu5d14bq94buGSeG6unXhu6DFqHXDmeG6vOG6qknhu5d1O+G6uuG7oHXGoOG7gOG6tuG6unUyTuG6vHXDoTJl4bqhdcag4buGSeG6unXDmXd1R8O9SeG6unXhurR4w4114bq64buaxahESXU7xIJIdcag4bq64bugxajhu5d14bumw711O8SCSHXDoeG6vOG6qkl1xqDhurrhu7NI4buXdeG6tE5J4bq4dcOZ4bq84bqqSeG7l3XGoOG7lOG7r8ONdeG7mOG7mnd14bq24bq6w4114bq24bq6duG7mnUyw413SeG6uHXhuqHhurjhu5rFqEVJdeG6veG7muG6oEl14buuSeG6unXDlHXGoOG6uktJdeG6veG6unjhurbhurp1w6DhurxJ4bq6deG6sOG7gHVITXXhurZL4bq8xqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhO+G6ulHDkknhurh1xqDhu5Thur5J4bq6dUnhurrhu7dIdeG6usOTdcag4buUw5V14bq24bq64buzSHXhu5bDjOG6tuG7l3VJ4buaS+G6vHXhurJR4buQSeG6uHXGoOG7lOG6rHXDgkh1SE114bq2S+G6vHXhurLDjXXGoHbhurZ14bq0Tknhurh14bq24bug4buvdeG6suG7gOG6tuG6unU74bqj4buLMywtw7nhu611w5lDdcagd+G6vHXhurbhurrDiknhurrhu5d14bq44bq8dsONdeG6suG7nuG6tuG7l3Xhu5ZS4bq2dUbhurrDjeG6rOG7l3XGoOG6vEnhurp1xqDhurrhuqJJ4oCmdeG6tMSQdeG6tnbhurZ1w4JIdeG7luG7jEh1w5lRw5XGoHXhu5jhu5rhu691RuG6usOMdUbhurrhu7NJ4buXdU9JdeG6tOG7gEnhurp14bq24buaTuG6tnXhu5ZMSeG6uOG7l3XhurR5SHXhurB5w4114bq2duG6tnXhurThurxD4buadUbhurxESXXhu5Lhurp2xqB1xqDhu5ThurzEkEl1xqDDjXdJdeG6suG6vERJdcOZd3XGoOG7lMOUdcag4bq6d0nhurp1SeG6uFHhu47hurx14bq2w4x1w4rhurbhurp14bq24bq6w4114bumw7114bq6TuG6vOG7lXXhurRNSeG6uHXGoOG6uuG7juG6vHXGoHjDjXXhurThurxD4buadUbhurxESXXhurTEkHXhurZ24bq2dcOCSHXhurRRw5XhurZ14buS4bq6dsagdcag4buU4bq8xJBJdcagw413SXXhurLhurxESXXGoOG7lMONSeG6uHVIS+G6vHXGoOG7lFHhu45J4bq4deG6uOG6vOG7r3XhurThur5J4bq6dcOZd3XhurZOSeG6uHXhurRNSeG6uMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oS5M4bq8dcagUcOVSeG6uHXhurrDk3XGoOG7lMOVdcOZd3XhurThu5B14bq04bqi4buadUd3dcag4buU4bqsdcOCSHXhurJR4buM4bq8dcO54buxdcag4buaT+G6vHVITXXhurZL4bq8deG6tuG6uuG7r3VI4bqmdeG6ssONdeG6suG7gOG6tuG6unU74bqj4buLMywtw7nhu6114bq2w4x14bq6w413SXXhurZ5SeG6unVG4bq6w4x1RuG6uuG7s0nhu5d1RuG6uktJ4bq4dUnDkuG6vHVJUcOSSeG6uHXGoFThu691w5l3dcag4buU4bqsdcag4buU4bqsdUhNdeG6tkvhurx14bqyw411SeG6usOaSeG6uHVJ4bq44buaxajhuqpJdUnhurrDgEl1RuG6unbhurbGoeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6E74bq6UcOSSeG6uHXGoOG7lOG6vknhurp14oCcw6DhuqZ14bq04buQdeG6tOG6ouG7muKAnXXhurRRw5XhurZ1xqDhurpU4bq2deG6uuG6vERJdeG6sOG7t0nhurh14bq64bq+SeG6unXGoOG6ulLhurZ1xqDhu5RU4bq2dcag4bq8QuG7knXhurrDjeG7ueG6tnXhurjhurx2SXXGoOG6vELhu5J1w5l3deG6suG7msWodcag4buU4bq+dcag4bq6UeG7jknhurh14bum4buaxajhuqpJ4buXdUfhurzhuqpJdcag4bue4bq2dcagU3VJ4buzSHXhu6XDuuG7pcO54buVdeG7lsOSdUZCxqB1xrB1SeG7s0h1xqDhurpU4bq2deG6uuG6vERJdeG6tuG6ulHDkknhurh1xqDhu5Thur5J4bq6dcOZd8ONdUnhu7NIdeG7pcO64bul4bupxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq44buvxah14buW4buv4buadUbhurrhurx1xqDhu5ThurzEkEl1RuG6uuG7r+G6vOG7l3Xhu6Xhu6t1Mk7hurx1w6EyZeG6oXXhurrhu5rFqERJ4buXdcag4bq64buA4buXdcag4bq6d0nhurp14buS4bq6THXDmXd14bq2duG6tnXhurTDkkl1w5nhu4B1xqDhu5RU4bq2dcag4bq64buaTuG6tnXhurTDvXVG4bq6ecONdeG7lnbGoOG7l3VJ4bu1SHVJ4bq64buadeG6tuG6ouG7muG7l3Xhu6Z24bq2dUjhurxJ4bq6deG6usONd0l14bq2eUnhurp1xqDhurpU4bq2dcagQnXDmXd14bq04buzSeG6uHVGxq91w5nhu4zhurx1Mk7hurx1w6EyZeG6oXXGoOG7hknhurp1SeG6usODSXXhurThu5B14bq04bqi4buadeG7qeG7p+G7pXXGoOG7lOG6rHVITXXhurZL4bq84buXdcag4buUw41J4bq4deG6tMOMdeG6tsOMdeG7p8O5dcag4buU4bqsdUhNdeG6tkvhurx14bqyw4114bqy4buA4bq24bq6dTvhuqPhu4szLC3DueG7rcah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kuG7ruG7msag4bq6w43hu5R04buhw6Hhuqp1Mnfhu58v4buS4buh

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]