(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương hiện có 3 hộ đạt tiêu chí vườn mẫu không chỉ góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp, không khí trong lành mà còn mang lại nguồn thu nhập cho người dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G7qztlXTrhu5B7O+G6teG7kMOp4bqrw6Bd4buQW1bhurXhu5DhuqPhu5DhurtV4buQ4bqu4bq1VF064buQ4burLF07Ty874buYw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg3Lhu7JQWcOUw5PhurpV4buQ4bqu4bq1VF064buQ4burLF07SuG7kDvhurXhur0lXeG7kOG6ruG6tVRdOuG7kOG6uuG6q2FdOuG7kDssJV3hu5BYIOG7kOG7luG7kDs34buQw51T4bqz4buQ4bqzLCPhurXhu5BYOy7hu5DDqeG6q8OgXeG7kFtW4bq14buQezs0XTrhu5BYOynhu5A6IMSD4buQxIM74buwXeG7kOG6s1Mi4buQezs0XTrhu5A6LFBd4buQ4bq7UF07SuG7kOG6t1NYO0rhu5DDneG7tsSDSuG7kHs7NF064buQezsu4buQ4bqz4bqxIl064buQfVJdO+G7kFtS4buQWDBd4buQW1BdOuG7kH1TLOG7kF064bq1Nl3hu5DhurM74bq14buQXTvhu6zEg+G7kFg7IuG7kF064bqrw6As4buQWeG7qF1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu6LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7nOG7kuG7msSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lOG7luG7oi/hu5Thu5Lhu5pZ4buU4buY4buY4buU4bui4buS4buc4bqz4bui4buU4bue4buW4buSfeG7kks+xIM64buK4bqxR8ag4buU4buWw5Thu5BQfeG6s0fDlOG7qztlXTrhu5B7O+G6teG7kMOp4bqrw6Bd4buQW1bhurXhu5DhuqPhu5DhurtV4buQ4bqu4bq1VF064buQ4burLF07w5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu6LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5zhu5Lhu5rDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk3EsUOG7kMOdIV074buQWDso4buQ4bqy4bqx4bqrYV064buQ4bqyOyjhu5By4bqrYV064buQ4bqj4buQ4bq7VeG7kOG6ruG6tVRdOuG7kOG7qyxdO+G7kOG6sztQW+G7kDosUOG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BbNOG7kDshXTvhu5DDqeG6q8OgXeG7kFtW4bq1S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTcSxQ4buQw50hXTvhu5BYOyjhu5DhurLhurHhuqthXTrhu5DhurI7KOG7kHLhuqthXTrhu5DhuqPhu5DhurM7NF3hu5Dhu6ssXTvhu5DEgjvDoljhu5B9UuG7kFs34bqz4buQ4bqz4bqxIl064buQXTtlXTrhu5A7N+G7kOG6sywjXeG7kMSDOyJdOuG7kOG6s+G6sSwqXeG7kHs7UCzhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDqeG6q8OgXeG7kHssKuG6teG7kFtW4bq14buQ4bqzO+G7siLhu5BYO+G6q2FdOuG7kOG6s+G6sSFdO+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BdNF064buQ4bqzOzRd4buQW8OhLEvhu5DDicOhLOG7kFksJV3hu5DhurMuWDvhu5A64buwXeG7kOG7lkvhu5Lhu5Lhu5Lhu5BbT+G6t+G6tcSDw5Phu5RPL+G6t+G6tcSDw5NK4buQ4bqz4bqx4bqrw6FY4buQw53hu6jhur3hu5B7O+G6teG7kMOp4bqrw6Bd4buQWOG6rVDhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFg7KOG7kMOdVeG7kOG6s+G6sTZdOuG7kF07LCThurXhu5A6LDVdOuG7kFjhu6jhur3hu5B7O1FY4buQXTtQ4bq14buQXTvhuqtdOuG7kFg74bqrUOG7kMOd4buyW+G7kH1TLOG7kDssJeG6teG7kOG6r+G6tVRLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NxLFDhu5DDnSFdO+G7kMOdVeG7kMOd4buw4bq14buQ4bqz4bqr4buQWFQs4buQ4bqzUyLhu5DDneG7quG6s0rhu5BYO+G6teG6vSpd4buQw504LOG7kDosNV064buQWOG7qOG6veG7kOG6s+G6sTZdOkrhu5Dhuq/hurXhur3hu5A7IlNYO+G7kH1TLOG7kMOp4bqrw6Bd4buQWOG7qOG6vUrhu5DDneG7pljhu5BXLCXhurPhu5B7OzRdOuG7kOG6t8SR4buQWeG6p1064buQOyBQ4buQWDvhu6rhurPhu5B9Ulvhu5BUXTvhu5A74bqr4bqjXTrhu5DhurPDoSzhu5BbNCzhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQ4bq3NV064buQw6nDoSzhu5BYOyzhu5DEgzsu4buQ4buY4buS4buS4buQ4bqz4bqxLCXhurXhu5DDnTZdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O0PV3hu5BdUOG6vUrhu5B7O+G6teG7kMOp4bqrw6Bd4buQWOG6rVDhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFg7KOG7kMOdVeG7kFgg4buQXTssJOG6teG7kH0iUyzhu5BY4buo4bq94buQw5pd4buQ4bqv4bq1VOG7kF074bqr4buQV+G6q+G6oyxK4buQ4bqzO1BdO+G7kH0iXTpLS0vhu5DDqVLhu5BdOywk4bq14buQfSJTLOG7kFjhu6jhur3hu5BYVF07S+G7kOG7qzoiUizhu5DhurFQ4buQWSwlXeG7kOG6sy5YO+G7kFAi4buQw6lS4buQWDvhurU2XTrhu5DhurPhurFTLOG7kMOd4bqr4bqhWOG7kDosUOG7kMOdIV074buQ4bq3xJHhu5BZ4bqnXTrhu5DDnSrhu5DhurM7VOG7kFhRSuG7kF3hurU0LOG7kDpSSuG7kMOd4buyW+G7kH1TLOG7kDosUeG7kOG6s+G6sSjhu5B7LF074buQ4bqzPeG7kFhQIktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6smPhu5BdO2VdOuG7kFs04buQOyFdO+G7kMOp4bqrw6Bd4buQW1bhurXhu5BdO+G6q+G7kFjhuq1Q4buQOixQ4buQw50hXTvhu5BYOyjhu5DhurLhurHhuqthXTrhu5DhurI7KOG7kHLhuqthXTpK4buQw51V4buQfVBd4buQ4bqzMlBK4buQ4bqzUyLhu5A7LCXhurXhu5BiXTrhu5DhurMuWDvhu5BYZFjhu5DhurPhurEiXTrhu5BdOywk4bq14buQOzfhu5BZ4buoXeG7kOG6o+G7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTpL4buQ4burOywk4bq14buQOzfhu5DDnVXhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQ4bqzO1JdO+G7kFg0XTrhu5BbNOG7kDshXTvhu5DDqcOhLOG7kOG6szvhurXhu5BdO+G7rMSD4buQ4bqz4bqx4bq1XTrhu5BXIV074buQWzks4buQXcOaW+G7kMOdU+G6s+G7kOG6s2Phu5Dhu5rhu5Lhu5DhurPhurEsJeG6teG7kMOdNl06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buixIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5rEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5bhu6Iv4buU4buS4buaWeG7lOG7mOG7msag4buc4buU4buU4bqz4bua4buc4bug4buS4buUfeG7kks+xIM64buK4bqxR8ag4bui4bucw5Thu5BQfeG6s0fDlOG7qztlXTrhu5B7O+G6teG7kMOp4bqrw6Bd4buQW1bhurXhu5DhuqPhu5DhurtV4buQ4bqu4bq1VF064buQ4burLF07w5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu6LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5zhu5Lhu5rDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk+G7qTfhurPhu5BbNOG7kDshXTvhu5DDqeG6q8OgXeG7kFtW4bq14buQWOG6rVDhu5BdOuG6q8OgLOG7kFnhu6hd4buQ4bqz4bqxI13hu5DDnShQ4buQV1Jd4buQw51V4buQw53huqvhuqFY4buQWDRdOuG7kF074busXUrhu5A6w5ld4buQVywqXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk3EsUOG7kMOdIV074buQUF074buQ4burOuG6teG6vSZd4buQw4nDml3hu5DhurLhurXhu6pd4buQWCDhu5BZLCVd4buQ4bqzLlg74buQw53hu6rhurPhu5DDqeG6q8OgXeG7kH1S4buQ4bua4buS4buS4buQW0/hurfhurXEg8OT4buU4buQTy/hurfhurXEg8OTWOG6qV064buQw51V4buQw53huqvhuqFY4buQWFQs4buQ4bqzUyLhu5DDnSrhu5DhurM7UFvhu5A6LFDhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQWzThu5A7IV074buQw6nhuqvDoF3hu5BbVuG6tUvhu5Dhu4VdO+G7kFg7IuG7kFcsPeG6s0rhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kMOdVeG7kMOd4buw4bq14buQ4bqz4bqr4buQw6k1XeG7kH3DmcSD4buQw53hu6bhurPhu5A7JeG7kOG6szs1XTrhu5DDneG6q8OgXTrhu5A1XTrhu5DhurPhuqvDoSzhu5DhurMsI+G6teG7kOG6s2Thu5DDnTddOkrhu5B9Ulvhu5DhurFVXTvhu5DhurM7IlHhurPhu5Bd4bqrw6FYSuG7kOG6szssPeG6s+G7kHs94buQfTUs4buQw50s4buQw6lS4buQOzFY4buQOzIs4buQeyxdO+G7kF06OywlW+G7kMOdKuG7kOG6s+G6sTZdOuG7kFs34bqz4buQ4bq3NeG7kH0iUyzhu5BY4buo4bq94buQw5pd4buQ4bqv4bq1VOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOp4bqrw6BdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw7Q9XeG7kF1Q4bq9SuG7kMOp4bqrw6Bd4buQW1bhurXhu5BY4bqtUOG7kDosUOG7kMOdIV074buQUF074buQWCDhu5BdOywk4bq14buQfSJTLOG7kFjhu6jhur3hu5DDml3hu5Dhuq/hurVU4buQw51V4buQWDsi4buQ4bqzO+G6teG7kDsiU1g74buQXTvhuqvhu5BX4bqr4bqjLErhu5DhursiUixK4buQV2FK4buQW1VdOuG7kFjhu7DhurVK4buQXVBLS0vhu5DDneG7slvhu5B9Uyzhu5DhurM74bq14buQXTvhu6zEg+G7kFg7IuG7kDosUOG7kMOdIV074buQWzks4buQXcOaW+G7kOG6s2Phu5Dhu5Thu5Lhu5DDnT1d4buQ4buW4buS4buQ4bqz4bqxLCXhurXhu5DDnTZdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6seG7kFnhurM74bq1W1fDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu6LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7nOG7kuG7msSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lOG7luG7oi/hu5Thu5Lhu5pZ4buU4buY4buaxqDhu5zhu5jhu6LhurPhu5bhu5rhu5Lhu5Thu5R94buSSz7Egzrhu4rhurFH4buW4buc4buaw5Thu5BQfeG6s0fDlOG7qztlXTrhu5B7O+G6teG7kMOp4bqrw6Bd4buQW1bhurXhu5DhuqPhu5DhurtV4buQ4bqu4bq1VF064buQ4burLF07w5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu6LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5zhu5Lhu5rDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk+G7j1FY4buQfSJTLOG7kFjhu6jhur3hu5DDml3hu5Dhuq/hurVU4buQ4bqz4bqxNl064buQ4bqz4bqxIl064buQw6nhuqvDoOG7kFjhuq1Q4buQOixQ4buQw50hXTvhu5BQXTvhu5DhurLhurXhu6pd4buQw51V4buQWDsi4buQ4bqzO+G6teG7kDsiU1g7S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTeV064buQ4burOuG6teG6vSZd4buQw4nDml3hu5Dhu6tQW0rhu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQcjcs4buQ4burNF064buQWeG7qF3hu5DhurtV4buQ4bqu4bq1VF064buQ4burLF074buQWDsi4buQVyw94bqz4buI4buQ4burO2VdOuG7kF3Dmlvhu5Dhuq/hurVQ4buQw6ksJVjhu5BdO+G7qF3hu5DhurE3XTrhu5BbNOG7kDshXTvhu5DigJzhu6s7UuG7kOG6t1NYO+G7kC3hu5DDieG6q8OgXeG7kMOd4bu2xIPigJ1K4buQ4oCc4burO1Lhu5DhurdTWDvhu5At4buQw4nhuqvDoF3hu5BbVuG6teKAneG7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3hu5DDnVXhu5BYOyLhu5DhurM74buq4bq94buQOywl4bq14buQ4bqv4bq1VOG7kOG6sTPhu5Bd4bu04bqz4buQ4bqz4bqxI13hu5BdOywk4bq14buQW+G7puG6s0rhu5B7OzRdOuG7kFg7KeG7kMOpJOG7kHssXTvhu5DhurM9S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw7Qq4buQezvhurXhur09XeG7kHs7Llg74buQWFFY4buQOzfhu5DDneG7sOG6teG7kOG6s+G6q+G7kMOpUiLhu5BbNOG7kDshXTvhu5BdUuG6vUrhu5ByNyzhu5DDnVXhu5DDneG7ruG6veG7kFtTXTvhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DhurPhurXhur0jXeG7kOG6s+G6seG6teG6vSRd4buQw50q4buQ4burO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kDssKuG6teG7kMOpJOG7kH3huqEs4buQLlg7SuG7kMOq4buQXTo7PFDhu5BbUuG7kFs04buQOyFdO+G7kMOd4buyW+G7kH1TLEvhu5Dhu40jXeG7kFhTXTvhu5DDnSBK4buQWOG6qV064buQWOG7sF3hu5Dhurdk4buQw6lSIuG7kFjhurU3WOG7kFtTXTvhu5BbQOG7kFjhuq1Q4buQw7RUXTrhu5BXN0rhu5BYOy5dO+G7kOG6r+G6teG6vSRdSuG7kFhRWOG7kF06Ul07SuG7kMOdIlJd4buQ4bqzOyrhu5BY4bqlXTrhu5BYO+G6tV064buQ4bqzUOG6veG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5DDnSrhu5DDqSwlWOG7kOG6s+G6sSwqXeG7kHs7UCzhu5BbNOG7kDshXTvhu5DDnVPhurPhu5B7PeG6s+G7kOG6r+G6tVThu5BYUCLhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurM7w6As4buQOixQXeG7kOG6s8OhLEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G7jVQi4buQ4bqyO1BdO08vxIPDkw==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]