(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng trong chuỗi sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Thành phố cần bảo đảm an ninh - trật tự, có phương án quản lý giá cả dịch vụ, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, lưu trú, nghỉ dưỡng cho cả mùa du lịch biển, để Sầm Sơn ngày càng trở nên thân thiện, hấp dẫn.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDqiLhu5Phu7lmxJBu4bu54burZuG7t+G6oOG7rWZw4but4bulw4lm4buz4but4bun4bu5ZnDFqWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2ZF4buxbuG7ueG7sWbhu5/EguG7ueG7q2bhu7TGsGbhu7Hhurbhu61m4buhw4lm4bu1d+G7n+G7sWbhu6Phu63FqeG7uWYi4buX4bu3ZiLDguG7uWbhu7nhu43hu7dmaWdpaOG6vS/hu7Fow6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6rhu7TGsGbhu7Hhurbhu61m4buhw4lm4bu1d+G7n+G7sWbhu6Phu63FqeG7uWYi4buX4bu3ZiLDguG7uWbhu7nhu43hu7dmaWdpaGbhu7VuZsSQ4buEZuG7s+G7reG7p+G7uWZI4buN4bu5ZuG7scOBbGYtZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7FmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2ZFREHhu7nhu6tm4buf4buxw4nhurThu61mxJDhu4Rm4buz4but4bun4bu5ZuG7oeG7rcaw4bu5ZkRsZkVEw7rhu7lmcHdsZuG7o27hu7lmRXjhu7nhu7FmRURB4bu54burZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2loZWYg4buxbuG7ueG7sWZC4bux4bquZuG7n+G7l+G7uWbhu6PDs0FmcMOz4bu3Zmzhu7lm4bu54but4bu54buxZi1mRUTGoUVmReG7hMSRZuG7n8OBZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2Zt4bu5ZkPDicOz4bu5ZuG7teG7imbhu6vhu61tZuG7n8OzZuG7oXfhu5/hu7FmSOG6vMSRZmzhu7lmRUFu4bu5ZkXhu7Hhu4Thu59mQuG7seG7m+G7t8SRZmzhu7lmRUFu4bu5ZuG7q+G7rWxBZkXhu7HEguG7ueG7q8SRZuG7teG7gMOJZkVE4bq4xJFm4bu54bur4buxeGbhu6Hhu4Dhuqrhu7nhu6tm4buf4buxQWbhu5/Ds2bhu7fhurpsZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7Fm4buj4butxanhu7nEkWZwxalmIuG7l+G7t2Yiw4Lhu7lm4bu54burbsOMZuG7n27hu7nhu6tmRUThuqhm4bu5w7rhu7lmReG7seG7meG7uWZF4bux4but4bun4bu5xJFm4bux4buVQmbhu6Hhu53hu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2loaMOsL2hrxKnhu6Hhu4toauG7i8SpaOG7iUVqxKlqxKnhu7Xhu4tlw71C4bur4buFZmzhu7VF4bql4buFIuG7k+G7uWbEkG7hu7nhu6tm4bu34bqg4butZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu63hu6fhu7lmcMWpZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZkXhu7Fu4bu54buxZuG7n8SC4bu54burZuG7tMawZuG7seG6tuG7rWbhu6HDiWbhu7V34buf4buxZuG7o+G7rcWp4bu5ZiLhu5fhu7dmIsOC4bu5ZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2lo4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDqlDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWYg4bux4butxJFmNMOMZkjhu63DuuG7uWbhu6Js4bu5ZiDhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmSOG6vGYgeOG7ueG7sWbDisOMxJFmfeG7scOBZuG7nuG7scOKZkV34buf4buxZjDhu6Lhu7jhu6BmRXjhu7nhu7HEkWYgROG7gOG6qOG7ueG7q2bhu6Ns4bu5ZuG7n+G7sXhmcG9BZn3hu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7FmRXjhu7nhu7FmIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZuG7s8O5RWbhu7XDicah4bu5ZuG7seG6tuG7rWbhu7nhu6vhu7F3ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bue4bux4but4bulw4lmay3DrMSRZnDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWYg4bux4butxJFmNMOMZkjhu63DuuG7uWbhu6Js4bu5ZiDhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tmSOG6vGYgeOG7ueG7sWbDisOMxJFmfeG7scOBZuG7nuG7scOKZkV34buf4buxZjDhu6Lhu7jhu6BmRXjhu7nhu7HEkWYgROG7gOG6qOG7ueG7q2bhu6Ns4bu5ZuG7n+G7sXhmcG9BZn3hu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7FmRXjhu7nhu7FmIOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4FsZnDDsmbhu5/hu7HDimZFRHZm4bux4bq24butZuG7ueG7q+G7sXdm4bu54bur4buxcWYw4bui4bu44bugZiB9ZiLhu5fhu7dmIsOC4bu5ZuG7o21BZuG7n21BZuG7n8SC4bu54burZkVt4bufZuG7n+G7scOJ4bub4bu5ZuG7o3dmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59m4bufbeG7n2bhu7FBb0VmcOG6tuG7ueG7q2ZFREHhu7nhu6tm4buz4buxw4nEguG7uWbhu7Phu7HhurJm4bu0xrBm4bux4bq24butZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7Fm4buj4butxanhu7lmIuG7l+G7t2Yiw4Lhu7lm4bu54buN4bu3ZmlnaWhl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6og4buxcUFm4buh4buEZkXhu7HDs0Fm4buyw7lm4buxQW/hu5/hu7FmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59m4bu0xrBm4bux4bq24butZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7Fm4buj4butxanhu7lmIuG7l+G7t2Yiw4Lhu7lm4bu54buN4bu3ZmlnaWhmcOG7gOG6rOG7n2bhu7XDsuG7ueG7sWZwb0FmReG7sW7hu7nhu7FmQuG7seG6rmZFRHbhu7nhu7Fm4bujbsOMZkVv4butZuG7seG6tuG7rWbhu7nhu6vhu7F3xJFm4buf4bux4buAw4Lhu7nhu6tmRUR24bu54buxZuG7s+G7sWzhu61m4bu3b+G7n2bhu7TGsGbhu7Hhurbhu61m4bugw4lm4bu1d+G7n+G7sWbhu6Phu63FqeG7uWYi4buX4bu3ZiLDguG7uWbhu7nhu43hu7dmaWdpaGZI4bqk4butZuG7n+G7scOKZnDhu6Vm4oCcIuG7l+G7t2Yiw4Lhu7lm4buf4buVRWbhu59t4bu54bux4oCdZsSQdWZw4buA4bqs4bufZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZkhuQWZpZ2bhu6vhu63huqbEkWbhu7nhu6tuw4xmacOsLcOsLWlnaWhmRW/hu61mxJDhu5nhu7lm4buz4bux4buVw4lmW8OJw7Phu7nhu6tmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4buj4butxanhu7lm4bq5cOG7gOG6puG7ueG7q2bhu7DhurBm4bqjw4nhu5nhu7lm4buw4buAw4Lhu7nhu6vEkWZC4bux4buA4bqm4bu54burZiBEw4nhu7nhu6tmIsOC4bu54bq7ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqUOG7rcWp4bu3ZuG7ueG7seG7leG7uWZww7Thu59mxJDhu4/hu59m4bufw4psZsSQ4buEZuG7s+G7reG7p+G7uWbhu7VuZuG7n+G7seG7gMOC4bu54burZkVEduG7ueG7sWbhu7nhu6vhu7Hhu6dmReG7scOJxqFFZkhuZuG7t27hu7lm4buj4buP4bu5ZkLhu7FtQWbhu7FBbGZF4buX4bu3ZkXhu7Hhu5VCZWYgREHhu7nhu6tm4buz4buxw4nEguG7uWbhu7Phu7HhurJm4bu1xrBm4bux4bq24butZuG7n8OA4bu5ZuG7oeG7rcaw4bu5ZkRsZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7sUFvRWZw4bq24bu54burZuG7seG7lUJm4buh4bud4bu5ZuG7ueG7seG7gGbhu7XGsGbhu7Hhurbhu61mReG7scOzZuG7oeG7reG7pcOJZuKAnMOg4bq+ZnDhu63hu6fDiWZFRMO64bu5ZuG7s+G7scSC4bu54bur4oCdZkVv4butZuG7s+G7scOJxILhu7lmSOG7rcO64bu5ZuG7o8Oy4butZuG7o+G7rcWp4bu5ZkXhu7Fu4bu54buxZkLhu7Hhuq5mSG5BZuG7n23hu59m4bu54burbsOMZmnhu4lmSG5macSpLcOsLWlnaWhkZuG7n+G7seG7gMOC4bu54burZkVEduG7ueG7sWbhu6Hhu63GsMOJZuG7sW7hu7nhu7FmSG5m4buj4butxanDiWbhu6Hhu63GsOG7uWbhu7fEgmZFxIJmQuG7seG7meG7uWbhu7Phu7Hhuq7hu61m4bu14bqk4bu5ZkVEw7rhu7lm4bu34bq2RWbEkOG6rmZFw4nDjMO54bu5ZnDhu4Dhuqbhu7nhu6tmSG5BZuG7ueG7q27DjGZpay3DrC1pZ2loZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buiw7rhu7lm4bufb+G7ueG7sWZww4HEkWZwxalmReG7scOJZuG7seG6uEVm4buhw4lm4buz4buxbeG7n+G7sWZI4bulZkjhuqThu61mIuG7l+G7t2Yiw4Lhu7lmRURB4bu54burZuG7t+G6umxm4buxw6hm4bu5bsOMxJFmReG7sW7hu7nhu7FmQuG7seG6rmbhu5/hur7hu7nhu6tmReG7r+G7n+G7sWbhu5/hu4Thu59mQuG7seG6ruG7rWbhu7HhuqxCZkjhuqThu61m4bufbeG7n2Zww4Lhu7lmSHdm4bu14butw7rhu7lmQ8OJbOG7uWbhu5/hu7HDieG7m+G7uWbhu6N3ZuG7n23hu59mcOG7reG7pcOJZuG7s+G7reG7p+G7uWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu55sROG7ueG7rUhs4bu1ZnDhu4Dhuqbhu7nhu6tmQuG7seG6rsSRZuG7tcawZuG7seG6tuG7rWbhu7FBbMSRZuG7n23hu59m4buf4bux4buAw4Lhu7nhu6tmRUR24bu54buxZuG7ueG7q+G7seG7p2ZF4buxw4nGoUVmSG5BZkXhuq7hu61mReG7seG7hmbhu6PDs8OMZuG7sW7hu7nhu6tmRcOJ4buX4bu5ZWZQ4bqw4bu54burZkXhu7Hhuqbhu63EkWbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu7PDuWbhu7FBb+G7n+G7sWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu59t4bufZuG7sUFvRWZw4bq24bu54burZkjhu43hu7lm4buxw4FsZi1mReG7scWpZkXhu7FsQWZww7Thu59mxJDhu4/hu59m4bq54bujw4Hhu7nhu6tm4bujbuG7ucSRZuG7n+G7l8OJZuG7tcSC4bu54burxJFmQ8OJ4buX4bu5ZkjhuqxFZWVl4bq7ZuG7ueG7scO14bu3ZkXDicOMw7rhu7lmRUTDicOM4bul4bu5xJFmQ8OJw7Phu7nhu6tm4bujbWbhu7F24bu54buxZsOz4bu54buxZnDhu63FqeG7t2Zww7nhu7lmxJDEguG7rWZw4bq24bu54burxJFm4bux4buVQmbhu6Hhu53hu7nEkWZs4bu5ZkVBbuG7ucSRZkXhu7Hhu5nhu7lmReG7seG7reG7p+G7uWVlZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buw4but4bun4bu5xJFmReG7sW7hu7nhu7FmQuG7seG6rmZwbOG7ueG7q2ZFxqFCZkVEw4nhu7nhu6tmw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6tmxJDhu5nhu7lm4buz4bux4buVw4lmSG5m4buz4buxw4lmSOG7hOG7n2ZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7XGsGbhu7Phu7Fs4butZuG7t2/hu59kZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZkhuZsON4but4bu5ZuG7imbhu7Phu63DueG7uWbhu59t4bufZuG7o2zhu7nEkWbhu7nhu6tu4bu54buxZuG7s3fhu5/hu7Fm4bujw7Phu7lm4buf4bux4butZkXhu63DuUVm4buf4bux4buAw4Lhu7nhu6tmRUR24bu54buxZuG7ueG7q+G7seG7p2ZF4buxw4nGoUVl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6pQw7Thu59m4buj4but4bunRcSRZkXhu7Fu4bu54buxZkLhu7Hhuq5mcMOyZkhuZnBs4bu54burZkLhu7Hhuq7hu61m4bux4bqsQmbhu5/hu7HDtEVm4buf4buxdWZI4bqk4butZuG7n23hu59mxJDhuqjEkWbhu7nhu6tu4bu54buxZuG7n+G7lUJmRXjhu7nhu7FmcMWpZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7n23hu59mQuG7seG7gMOC4bu54burZm3hu7lm4bujw7NBZnDDs+G7t2Zs4bu5ZuG7ueG7reG7ueG7sWYtZkVExqFFZkXhu4RmRUTDuuG7uWZwd2xm4bujbuG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqn3hu7FtRWbhu6Phu63FqcOJZuG7s8O5RWbhu7XDicah4bu5ZuG7seG6tuG7rWbhu7nhu6vhu7F3xJFmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZsOg4buN4bu5ZiDhu7Hhu63EkWY0w4xmSOG7rcO64bu5ZuG7omzhu7lmIOG7seG7gOG6puG7ueG7q2ZI4bq8ZiB44bu54buxZsOKw4zEkWZ94buxw4Fm4bue4buxw4pmRXfhu5/hu7FmMOG7ouG7uOG7oGZFeOG7ueG7scSRZiBE4buA4bqo4bu54burZuG7o2zhu7lm4buf4buxeGZwb0FmfeG7sW1FZkVE4butxanhu7lm4buhw4lm4bu1d+G7n+G7sWZFeOG7ueG7sWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWzEkWbhu7nhu7Hhu5Xhu7lm4bu3b+G7ueG7sWNm4bu0xrBm4bux4bq24butZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7Fm4buj4butxanhu7lmIuG7l+G7t2Yiw4Lhu7lm4bu54buN4bu3ZmlnaWhm4bu1bmbEkOG7hGbhu7Phu63hu6fhu7lmSOG7jeG7uWbhu7HDgWxmLWbhu6HDiWbhu7V34buf4buxZkPDiWzhu7lmRUThuqDhu7nhu6tmRURB4bu54burZuG7n+G7scOJ4bq04butZsSQ4buEZuG7s+G7reG7p+G7uWbhu6Hhu63GsOG7uWZEbGZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZkV44bu54buxZkVEQeG7ueG7q2bhu7nhu43hu7dmaWdpaGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqlDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7n8OCZuG7o8Oz4bu5ZkXhu7Hhuq7hu7nhu6tm4bu54bux4buVRWZI4bqk4butZuG7oOG7hGZF4buxw7NBZuG7ssO5ZuG7sUFv4buf4buxZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZuG7tMawZuG7seG6tuG7rWbhu6HDiWbhu7V34buf4buxZuG7o+G7rcWp4bu5ZiLhu5fhu7dmIsOC4bu5ZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2loZkhuZnDhu6Vm4bu54bur4buxd2Yg4buxbuG7ueG7sWZC4bux4bquZkXhu63DuUJmReG7scOJZuG7imbhu7Phu63DueG7uWbhu6vDgUJm4buKZuG7n8OKbGbhu59t4bufZnBv4butZuG7o+G7rcWpw4lmRW/hu61m4bux4bq24butZuG7ueG7q+G7sXdmcMWpZuG7sUFu4bu5ZkXhu7Hhu63hu6fhu7lm4bufbeG7n2ZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmbeG7uWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bEkOG7hGbhu7Phu63hu6fhu7llZiBEQeG7ueG7q2Zww4HEkWYg4buxbuG7ueG7sWZC4bux4bquZuG7n+G7l+G7uWZC4bux4bqu4butZuG7seG6rEJm4buf4buxw7RFZuG7n+G7sXVmSOG6pOG7rWbhu59t4bufZsSQ4bqoxJFm4bu54burbuG7ueG7sWbhu7Xhu63DuuG7uWZDw4ls4bu5ZnDFqWbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu59t4bufZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2Zt4bu5ZuG7o8OzQWZww7Phu7dmbOG7uWZFQW7hu7nEkWZs4bu5ZuG7ueG7reG7ueG7sWYtZkVExqFFZkXhu4RmRW/hu61m4buz4buxw4lmSOG7hOG7n2ZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7XGsGbhu7Phu7Fs4butZuG7t2/hu59m4bq5QuG7seG7gMOC4bu54burZm3hu7lmROG7rcO64bu54bur4bq7ZGbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2ZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmbeG7uWZF4bqy4bu54burZkXhu7HFqWbhu6PDs0FmcMOz4bu3Zmzhu7lm4bu54but4bu54buxZi1mRUTGoUVmReG7hGbhu5/hu7FBZkXhu5VFZuG7n8OzZuG7n23hu59m4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tm4buh4butxrDhu7lmRGxmRW/hu61mIuG7l+G7t2Yiw4Lhu7lmcMO54bu5ZsOtaC3EqWVmUOG6sOG7ueG7q2ZF4bux4bqm4butxJFm4bufw4FmQuG7seG7gMOC4bu54burZm3hu7lmQ8OJw7Phu7lm4bu14buKZuG7q+G7rW1m4bufw7Nm4buhd+G7n+G7sWZI4bq8xJFmbOG7uWZFQW7hu7lmReG7seG7hOG7n2ZC4bux4bub4bu3xJFmbOG7uWZFQW7hu7lm4bur4butbEFmReG7scSC4bu54burxJFm4bu14buAw4lmRUThurjEkWbhu7nhu6vhu7F4ZuG7oeG7gOG6quG7ueG7q8SRZuG7t8SC4butZkVE4buA4bqm4bu54burZuG7ocOJZuG7tXfhu5/hu7FlZWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqlDhuq7hu61mSOG6pOG7rWZI4but4bun4bufZuG7t+G6puG7rWZwb+G7rWbhu6Phu63FqcOJZuG7oeG7hGbhu7XGsGbhu7Phu7Fs4butZuG7t2/hu5/EkWZF4buxbuG7ueG7sWZC4bux4bquZuG7n+G7l+G7uWZF4buv4bu54buxZkVBbeG7uWbhu7NLZkhuZsON4but4bu5ZuG7imbhu7Phu63DueG7uWbhu7XDsuG7ueG7sWZwb0FmRXjhu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6pQ4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu5/hur7hu7nhu6tmcOG7pWbhu7nhu6vhu7F3ZuG7omzhu7lmIMOJw4zDuuG7uWbhu6vhu61tQWYgeOG7ueG7sWbDisOMZkhuZiLhuqhmw6Dhu43hu7lm4buxw4FsxJFmIOG7scWpZkXhu7FsQWZIbmbhu6DDiWbhu7V34buf4buxZuG7n8OBZuG7imbhu7Phu63DueG7uWZIbkFm4buzd+G7n+G7sWbhu6PDs+G7uWbhu5/hu7Hhu4DDguG7ueG7q2ZFRHbhu7nhu7Fm4bu54bur4bux4bunZkXhu7HDicahRcSRZnDFqWYg4buxbuG7ueG7sWZC4bux4bquZiLhu5fhu7dmIsOC4bu5ZuG7sUFu4bu5ZkXhu7Hhu63hu6fhu7lmSG5mRUThu63FqeG7uWbhu7Phu7Fs4butZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5xJFm4bujw7NBZnDDs+G7t2bhu5/hu7Hhu5VFZuG7teG7gOG6rOG7ueG7q8SRZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDquG7suG7scSC4butZuG7uOG7q8OJw4zDuuG7ueG6vS9Cw6o=

Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]