(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong tháng 4-2021 tại TP Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam). TP Thanh Hóa đã và đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức thành công các hoạt động này.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oWbDsnjhu4fhu5vhuqHhu4XDtOG6oWbhuq1m4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oeG7lcOC4bqh4bub4buNbMah4bqh4bqz4bqj4bqh4bubZMah4bqh4buVanfhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqn4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqEt4bqhV+G7sOG6ocOSdeG7jeG6oeG6puG7mzYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgN1fhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqh4bqxLcSD4bqjxIPDo+G6oXfhuqvhu43huqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oXbhu4nhuqFn4buNbuG7m+G6oeG7r+G6p+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqh4buVw4LhuqHhu5vhu41sxqHhuqHhurPhuqPhuqHhu5tkxqHhuqHhu5Vqd+G6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqfhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oS3huqFX4buw4bqhw5J14buN4bqh4bqm4bub4bqhNOG7rHhi4bubw7PhuqHhu5rhuqfGoTUy4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqFoY+G6ocOD4bqp4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqh4buVw7Lhu4fhu5vhuqF34buv4bu54bul4bubw7PhuqF34buv4buNbeG7m+G6oeG7lcOy4bqn4buN4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhZsOyeOG7h+G7m+G6oeG7hcO04bqhaG3huqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqhZnLhu5vDs+G6oWbhuq1m4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oeG7m+G6qeG6sDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r+G6oWd3w7J4xqHhu4XDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Ojw6PhurEvw6PhuqPhurdnxIPhuqPhuqXEg+G6r+G6o+G6s3fhurPEg+G6tcOj4buXw6My4buZ4buxw7PDoOG6oeG6p+G7l3c+w6BX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oWbDsnjhu4fhu5vhuqHhu4XDtOG6oWbhuq1m4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6oeG7lcOC4bqh4bub4buNbMah4bqh4bqz4bqj4bqh4bubZMah4bqh4buVanfhuqHhu5vDs8Oy4buT4bqn4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqEt4bqhV+G7sOG6ocOSdeG7jeG6oeG6puG7m8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3xqBy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhRuG6v3jhuqHDkuG6qcah4bqh4buudOG7m8Oz4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6oVfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhLeG6oVfhu7DhuqHDknXhu43huqHhuqbhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jp4bud4bqhaOG7ozHhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6ocOD4bqp4bqhV+G7sOG6ocOSdeG7jeG6oeG6puG7m+G6oXbhu4nhuqHhu5XDsuG7qeG7jeG6oWZy4bubw7PhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7scOy4buNxKnhu5vhuqHhu4Vi4bub4bqhZ2PhurDhuqHhu7HDsnPhuqFmw7rhuqHDknXhu43huqHhuqbhu5vhuqF34bqr4buN4bqhRnLhu5vDs+G6ocOD4buNxKnhu5vhuqHDknXhu43huqHhuqbhu5sy4bqhSOG6veG6sOG6oeG7l+G6qeG6oeG7rXjhuqnhuqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDs+G6oeG7hXUx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7m+G6ocOD4bqp4bqh4buaw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bub4bqhV+G7sOG6ocOSdeG7jeG6oeG6puG7m+G6oXfDqeG7m8Oz4bqhSGLhu5vDs+G6oeG7hXUx4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqHhu6144bqwa+G7m+G6ocOD4bqp4bqh4buaw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bub4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6Phuqcy4bqhSHThu5vDs+G6oXfDssWp4buNMeG6ocOy4bqn4buN4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHhu7HDsnPhuqF24buJ4bqhZsO94bubw7PhuqHhu5XDsuG6reG7m8Oy4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqEt4bqhV+G7sOG6ocOSdeG7jeG6oeG6puG7m+G6oXfhuqvhu43huqF34buf4bqn4bqh4bubw7LhuqnhuqFX4buveOG7m8Oz4bqhd+G6vcah4bqhw5Lhuqnhu5vDsuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Ojw6PhurEvw6PhuqPhurdnxIPhuqPhuqXEg+G6r+G6o+G6s3fhurHDo+G6o+G6r+G7l+G6pTLhu5nhu7HDs8Og4bqh4bqn4buXdz7DoFfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhZsOyeOG7h+G7m+G6oeG7hcO04bqhZuG6rWbhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqh4buVw4LhuqHhu5vhu41sxqHhuqHhurPhuqPhuqHhu5tkxqHhuqHhu5Vqd+G6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqfhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oS3huqFX4buw4bqhw5J14buN4bqh4bqm4bubw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN8agcuG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oUbDssO94bqn4bqhRuG6v3jhuqHhu6nhuqHDknXhu43huqHhuqbhu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu7HDsuG7n+G7m8Oz4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhV+G7sOG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfhuqEt4bqhV+G7sOG6ocOSdeG7jeG6oeG6puG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8OS4buNbOG7m+G6oeG7m+G6p+G6sOG6ocOD4buNbGbhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqF3w7Jz4bubw7PhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oS3huqFX4buw4bqhw5J14buN4bqh4bqm4bub4bqhaGPhuqFm4bul4bqh4buFYuG7m+G6oWhj4bqhw7Lhu53huqnhu5vhuqF3w7Lhuqnhu5vDsjLhuqHhu7DDsuG7n+G7m8Oz4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqh4buX4bqp4bqh4bub4bul4buN4bqh4buX4bu5eOG6ocOz4buN4bqiMeG6oXfhu6/hu7nhu5vDs+G6oeG7heG6qeG6sDHhuqHDs+G7jeG7p+G7jeG6oXfDsuG7jWx44bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHhuq/huqPhuqPhuqF34bu54bqh4buX4buNbHgx4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhYuG7m8OyMeG6ocOy4buNbOG7m+G6ocOD4buBd+G6oeG7rXjhurbhuqHDg2vhuqF3w7Xhu5vDsuG6oeG7lWp34bqh4bubw7PDsuG7k+G6p+G6oWbhu7XhuqfhuqHDsuG6p+G7jeG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buxw7JzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPDo8Oj4bqxL8Oj4bqj4bq3Z8SD4bqj4bqlxIPhuq/huqPhurN3w6LhurXhurHhurPhu5fDojLhu5nhu7HDs8Og4bqh4bqn4buXdz7DoFfhu7DhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhZsOyeOG7h+G7m+G6oeG7hcO04bqhZuG6rWbhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqh4buVw4LhuqHhu5vhu41sxqHhuqHhurPhuqPhuqHhu5tkxqHhuqHhu5Vqd+G6oeG7m8Ozw7Lhu5PhuqfhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oS3huqFX4buw4bqhw5J14buN4bqh4bqm4bubw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN+G7msOy4bqi4bubw7PhuqF34bu54bqh4buX4buNbHgx4bqhw7Lhu41s4bub4bqhw4Phu4F3MeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oWLhu5vDsuG6oeG7rXjhurbhuqHDsuG7jWrGoeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7scOy4buf4bubw7PhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqF3w7Jz4bubw7PhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6oS3huqFX4buw4bqhw5J14buN4bqh4bqm4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buUw7Jy4bubw7PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw4Phu4HhurAx4bqh4buxw7Lhu5/hu5vDs+G6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oXfDsnPhu5vDs+G6oWbhu5/hu5vhuqHGoeG6p+G7m8Oz4bqhaOG7gcah4bqhZ8OqeOG6ocOq4bub4bqhw4Nk4bub4bqhw7Lhu6Phuqcx4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqh4buXw7Rmw7LhuqF24bqgMeG6oWbhuq1mw7LhuqHGoeG6q+G7m8OzMeG6oXfDsm3huqHDsuG7jWzhu5vhuqF3w7Xhu5vDsuG6oWZixqHhuqF24bq9eOG6oWjhu4HGoeG6oeKAnFbhu53hu5vhuqF2xJF34bqhd8Oy4bu14bqw4bqhZsOyeOG7m8Oz4oCd4bqhw7Phu43huqLhuqfhuqFX4buw4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHDkuG7o+G6p+G6ocOD4bqp4bqhV+G7sOG6ocOSdeG7jeG6oeG6puG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4bqmeHfDsuG7neG7r8OgN1fhu6/hur/hu5vhuqFXw7Lhuqfhu5vDsjYv4buxNw==

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]