(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2017 khép lại với thành công lớn về mọi mặt của ngành BHXH Thanh Hóa. Đó là những bước tiến trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tạo dựng hình ảnh cơ quan BHXH với nhiều đổi mới... Toàn ngành BHXH nỗ lực hết mình trong việc triển khai ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính và mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho cả cơ quan BHXH và các cơ quan, đơn vị, người lao động, người dân. Đặc biệt, thông qua đó, ngành đã chủ động “giành” lấy việc khó về mình, lấy đối tượng làm trung tâm phục vụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

BHXH Thanh Hóa: Nỗ lực mạnh mẽ vì an sinh xã hội

Năm 2017 khép lại với thành công lớn về mọi mặt của ngành BHXH Thanh Hóa. Đó là những bước tiến trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tạo dựng hình ảnh cơ quan BHXH với nhiều đổi mới... Toàn ngành BHXH nỗ lực hết mình trong việc triển khai ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính và mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho cả cơ quan BHXH và các cơ quan, đơn vị, người lao động, người dân. Đặc biệt, thông qua đó, ngành đã chủ động “giành” lấy việc khó về mình, lấy đối tượng làm trung tâm phục vụ.

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Năm 2017, cơ quan BHXH Thanh Hóa triển khai thực hiện nhiều quy định mới trong Luật BHXH, Luật BHYT như: Bàn giao sổ BHXH đến tay NLĐ, cấp mới mã số BHXH, thẻ BHYT... Trong khi nhiều công việc vẫn đang ngổn ngang, nền tảng dữ liệu tập trung vẫn đang được xây dựng, các yêu cầu nghiệp vụ mới vẫn phải liên tục cập nhật, hoàn thiện; sự gia tăng đột biến chi phí KCB BHYT; sự dao động trong dư luận xã hội trước thời điểm năm 2018 có nhiều điểm mới trong Luật BHXH 2014 có hiệu lực, quyền lợi của người tham gia có sự thay đổi... Giải pháp đầu tiên để BHXH tỉnh vượt qua khó khăn chính là sự quyết liệt và đồng lòng của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ. BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham giaBHXH. Đồng thời, thực hiện ký kết chương trình phối hợp, quy chế phối hợp với một số ngànhnhư: Tòa án, Cục Thuế, Sở LĐ, TB&XH, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự... trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, tăng nhanh và bền vững đối tượng tham gia BHXH; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, phục vụ chi trả BHXH nhanh chóng; kịp thời kiểm soát chặt chẽ thu chi, đảm bảo sử dụng quỹ BHXH đúng quy định, đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH. Tăng cường thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, cấp sổ BHXH, giảm được chi phí, thời gian cho các đơn vị tham gia BHXH cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư của tỉnh; thực hiện tốt quy trình giải quyết nghiệp vụ và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý...Bên cạnh đó BHXH tỉnh đã phối hợp với các báo, đài của tỉnh và địa phương mở các chuyên mục “BHXH, BHYT vì an sinh xã hội”, “Nói không với nợ đọng BHXH”, tuyên truyền những điểm mới về chính sách BHXH; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại trực tiếp với nhân dân, người lao động và chủ sử dụng lao động trên địa bàn... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người lao động, người dân.

BHXH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa.

Những dấu ấn đậm nét

Đến thời điểm 31/12/2017 số thu BHXH, BHYT toàn tỉnh Thanh Hóa đạt 104,50% KH, bàn giao 207.543 sổ BHXH cho người lao động, vượt 8%KHBHXH Việt Nam giao... Niềm vui lại tiếp tục nhân lên khi công tác phát hành thẻ BHYT năm 2018 theo mã số BHXH đã hoàn thành đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia BHYT (xếp vị trí thứ 7 trên toàn quốc).

Với quan điểm “luôn nhận phần khó về mình”, cả hệ thống BHXH tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ của từng CBCCVC. Trong năm 2017, thực hiện quy định của BHXH Việt Nam về Quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đảm bảo đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý của ngành và không làm xáo trộn nghiệp vụ BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ. Rút ngắn quy trình, thủ tục thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ 9 TTHC xuống còn 5 thủ tục, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)... thực hiện nghiêm quy định của BHXH Việt Nam trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, hiện nay thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 28 thủ tục (năm 2016 là 32 thủ tục)... Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định, phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chốt xác nhận thời gian tham gia BHXH cho người lao động kịp thời, tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH; thông báo cho các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc tiếp nhận thẻ BHYT theo mã số BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Tập trung đồng bộ mã số BHXH, đẩy nhanh tiến độ rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung cơ sở dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đảm bảo theo quy định.

Song song với những nhiệm vụ trên, toàn ngành BHXH tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử, giám định BHYT điện tử để kiểm soát chi phí KCB BHYT hợp lý, hiệu quả... Đến nay có 645/645 cơ sở y tế kết nối liên thông và gửi dữ liệu KCB lên hệ thống khoảng 4 triệu hồ sơ. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bưu điện thực hiện nhiệm vụ trả sổ BHXH cho người lao động; thay đổi thủ tục hồ sơ áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Cả hệ thống cùng nỗ lực đưa cơ quan BHXH tỉnh tiếp tục là “điểm sáng” về CCHC và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH đạt được những kết quả quan trọng đã từng bước đưa chính sách vào cuộc sống, góp phần ổn định an sinh, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Có thể nói, năm 2017 là một năm thành công của ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thành công đó không chỉ thể hiện qua những con số, thành tích, mà còn được ghi nhận từ chính các doanh nghiệp, người dân.

Ông Lê Thanh Sinh - Giám đốc BHXH Thanh Hóa: Năm 2017, cùng lúc BHXH tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ lớn và đều hoàn thành như: Bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cấp mới mã số BHXH, thẻ BHYT... Tất cả các công việc đều được vận hành, thực hiện theo phương châm: “Lấy quyền lợi, sự thuận tiện của đối tượng, của đơn vị làm trung tâm”, đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng, thời gian. Bước sang năm 2018, nhiều quy định mới của Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi) có hiệu lực, BHXH tỉnh tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện, toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa hành động tích cực, sáng tạo, không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua tác phong làm việc, thái độ ứng xử niềm nở đúng với tinh thần phục vụ; tập trung đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển an sinh xã hội địa phương.

Mai Hoa


Mai Hoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]