• Phát huy nội lực trong XDNTM kiểu mẫu ở xã Quảng Bình
  2023-08-26 09:35:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Để được công nhận xã đạt chuẩn NTM đã khó mà xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu còn khó hơn rất nhiều. Thế nhưng, nhờ phát huy sức mạnh nội lực, xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương) không những đã làm được mà còn làm rất hiệu quả, chất lượng,...

 • Trăn trở về đình làng Muốt
  2023-08-25 09:20:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Theo tư liệu làng Muốt (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy): Ở Mường Trám (nay là làng Muốt) xưa thuộc xã Hạ Lãm có ông Phạm Phú Nghĩa là người tài năng có nhiều công dẹp giặc cứu nước nên đã được nhà vua chọn làm phò mã. Nhân lúc đất nước tạm được...

 • Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển
  2023-08-20 09:27:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển

 • “Tiếp sức” xây dựng nông thôn mới
  2023-08-19 09:24:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Với quan điểm xuyên suốt “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, nhiều địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, đã và đang tiếp tục XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở...

 • Về thăm Thiên Phủ
  2023-08-11 09:09:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, vườn cây mắc ca của gia đình ông Hà Văn Thính, bản Chong, xã Thiên Phủ (Quan Hóa) đang bước vào mùa thu hoạch. Gia đình ông Hà Văn Thính là hộ đầu tiên của xã Thiên Phủ đưa cây mắc ca về trồng thay thế cho các loại cây trước đây...

 • Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ Lê Duy Hàn
  2023-08-11 08:36:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ tính riêng thời vua Lê Thánh tông (1460-1497) với việc tổ chức 12 khoa thi tiến sĩ đã có 501 người đỗ tiến sĩ, 9 trạng nguyên. Trong số đó có Lê Duy Hàn (Nguyễn Hàn) người xã Bái Cầu (nay là xã Hoằng Tân), huyện Hoằng Hóa đỗ Đệ tam giáp...

 • Khai thác thế mạnh phát triển kinh tế miền núi
  2023-08-04 10:24:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 13 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay Thanh Hóa đã có 14 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy vậy, kết quả xây dựng NTM giữa các vùng miền, các huyện, xã còn chênh lệch khá lớn, trong khi tỷ lệ xã...

 • Bản Hang làm du lịch
  2023-06-15 16:22:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Từ khoảng 20 năm trước, bản Hang, xã Phú Lệ (Quan Hóa) đã bắt đầu đón những vị khách du lịch đầu tiên. Đến nay, bản trở thành địa chỉ yêu thích của khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.

 • Về “miền quê đáng sống” Bắc Lương
  2022-11-20 13:30:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2022 xã Bắc Lương (Thọ Xuân) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Với về dày truyền thống và sự nỗ lực của địa phương đã và đang tạo ra một vùng quê đáng sống.

 • Hiệu quả từ mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình văn hóa” ở Thành Long
  2022-10-13 23:24:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” ở xã Thành Long (Thạch Thành) đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tắt [X]