• Bảo vệ dữ liệu khi mang điện thoại, laptop đi sửa
    14:28 27/09/2021

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Người dùng cần đăng xuất các tài khoản quan trọng, xóa dữ liệu duyệt web, nếu cần thiết có thể khôi phục gốc cho laptop, smartphone trước khi sửa chữa.

  • Hiệu quả bước đầu từ thí điểm chuyển đổi số cấp xã
    15:02 17/05/2021

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nga An (Nga Sơn), Hà Sơn (Hà Trung) và Yên Thọ (Như Thanh) là 3 xã được lựa chọn thí điểm thực hiện chương trình chuyển đổi số cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau 5 tháng triển khai, việc thí điểm đã đạt kết quả bước đầu, từng bước tạo nên...

Tắt [X]