(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 11/11, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa xác nhận 2 nạn nhân tử vong do đuối nước tại Khe Ba, thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình (Tĩnh Gia).

Tin liên quan

Đọc nhiều

a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzEg+G7ncSC4buN4bqo4buh4bqo4buNduG7iOG6uMSC4buN4bqoTuG7huG7reG7jcO04buNw5Xhu4Thu43hu63Dg+G6uuG6qOG6ouG7jeG7iuG7jOG7jcOV4bqq4bqo4bqiay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7JsxKljKmdWw6Nq4buNPuG6ouG7n+G7kuG7jcO1w7Uvw7XDtcOs4buN4buscOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43DoOG7rOG7rOG7rOG7jcSDw4Phu53huqjDg+G7jSpC4bud4buN4buQ4buj4but4buN4bqow4PGsOG6qOG7jcO04buN4bqo4buh4bqo4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu4rhu4zhu43DleG6quG6qOG6ouG7jeG7r+G6quG7jXbhu4jhurjEguG7jeG6qE7hu4bhu63hu43hu4rhu6HEguG7jSjDg3fhu43hu7Dhu53DrOG7jeG7isODw4nhuqjhu43DoMODxKjhu43huqHhu4jhu53huqjhuqLDrOG7jeG7kHHhu40+4bqi4buI4buS4bu14bqo4buN4buw4bqw4bqow4Phu43EqcSD4bq04bqow4Phu40lxILhu51q4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybGvEguG6rOG6ouG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DteG7leG7k+G7mS/hu5PGoeG7r+G7lcO14buP4buZ4buX4buP4buP4buK4buZ4bubw7Xhu5Hhu5vhu5nGoeG6psO14buLw4JI4bqiw7Lhu40vbOG7rOG7o+G7reG7jeG7rcODxILhu7fhuqjhu43DjOG6tOG7jcOgw4ND4bqo4bqi4buN4buscOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43DoOG7rOG7rOG7rOG7jcOM4bq44buNw7Thu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jeG7iuG6sOG6rOG7jeG6pMSC4bu34bqs4buN4bqo4buh4bqo4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPDg3fhuqrhu412QsOs4buN4bqkw4Phuqpw4bqo4bqi4buNw7TDtcOD4buR4buP4buNSMODxKjhu4rhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43GoS/DtcO1w6zhu43Dg+G7ncSC4buNw5Xhu4Thu43hu63Dg+G6uuG6qOG6ouG7jeG7neG6qMOD4buNKeG7teG7jeG7rMOJ4bqo4bqi4buNKk7hu4DhuqjhuqLhu43EqcOMxILhuqjDg+G7jeG6qHLhuqzhu43DteG7m+G7m8O1auG7jcOV4buf4buN4butw4Phurbhu43hu6zhu53huqrhu43Eg8OD4bq24buNVsSCw4Hhuqzhu43EqcOMxILhuqjDg+G7jeG6qHLhuqzhu43DteG7m+G7m+G7lWrhu43hu61K4bqo4bqi4buN4buKw43EqOG7jeG7iuG7ocSC4buN4buQceG7jSpwxILhu40+w4Phu6XhuqjDrOG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jcSD4bq04bqow4Phu40lxILhu53hu412xILhu41y4bqo4buN4butTuG7hsSCw6zhu43DleG7ueG7jeG7iuG7hsSC4buNKMODd+G7jeG7sOG7neG7jeG7isOD4buI4bq84but4buN4buKw4PDieG6qOG7jcOgw4PEqOG7jeG6oeG7iOG7neG6qOG6osOs4buN4buQceG7jT7huqLhu4jhu5Lhu7Xhuqjhu43hu7DhurDhuqjDg+G7jeG7isOD4bqw4buN4bqidUjhu43hu4rhu53EguG7jeG6qOG7oeG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+4bqi4bud4buS4buNw4zhu53hu4jhu43huqTDg8SC4buN4bqow4PGsOG6qOG7jXZO4buE4but4buN4buKxILhuqjhu43hu7Hhu6PhuqrDrOG7jcOgw4ND4bqo4bqi4buN4buscOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43DoOG7rOG7rOG7rOG7jcOM4bq44buNw7TDrOG7jeG7isOD4buI4bq84but4buN4buscOG6qMOD4buNw4zhu6Phu4rhu43DoOG7rOG7rOG7rOG7jeG7iuG6suG6qMOD4buNxIPDg+G7neG6qMOD4buNKkLhu53hu412ceG7jeG7isONxILDgeG6qOG7jeG6pMOD4budxILhu43huqbDkuG7reG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLDrOG7jUjDg07hu4DhuqjhuqLhu43hu4rEgkHhuqjhu43hu6w+4busKuG7jeG6pMOD4bup4bqo4buN4buKw41O4buA4bqo4bqi4buN4butQuG7jeG6rHXhu4rhu43hu4rhu6HEguG7jcODxIJB4bqo4buN4buKw41O4buC4bqo4bqiw6zhu43hu63Dg8SC4bud4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jeG6qMODxILhu7nhu4jhu43huqxNxILhu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jeG7iuG6sOG6rOG7jeG6pMSC4bu34bqs4buN4bqo4buh4bqo4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsVuG7t+G6qOG7jcO04buR4buN4bqixILhu4Lhu43hu61K4bqo4bqi4buN4bqo4bqi4buf4buSw6zhu43huqbDkuG7reG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLhu43hu4rhurDhuqzhu43huqTEguG7t+G6rOG7jXZx4buNw5Xhu4bhu4rhu412TuG7hOG7reG7jeG7isODxILhu43hu4rDg8OB4buN4bud4bqow4Phu40p4bu14buN4busw4nhuqjhuqLhu40qTuG7gOG6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7rcOD4buN4bqo4buAxILhu43hu5Bw4buS4buNw43hu53hu43hu4rhu53EguG7jeG6qOG7oeG6qOG7jeG6pMOD4bqqcOG6qOG6ouG7jcO04buP4buP4bqs4buL4buNPOG6vOG7iuG7jeG6osSC4buC4buNw4zhu53hu4jhu412QuG7jeG6psOS4but4buN4bqmTuG7hOG6qOG6ouG7jeG7rD7hu6wq4buNw5Xhu4bhu4rhu412TuG7hOG7reG7jeG7isODxILhu43hu4rDg8OB4buN4butw4Phurbhu43hu6zhu53huqrhu43Eg8OD4bq24buNVsSCw4Hhuqzhu43DleG7n+G7jeG7isONS+G7reG7jcOV4buG4buK4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jeG7kHfhu43huqzhu6Phu5Lhu43hu4rhu53EguG7jeG6qOG7oeG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+4bqi4buI4buS4bu14bqo4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43DlUvhu43hu4rhu53EguG7jeG6qOG7oeG6qOG7jXZO4buE4but4buN4buQ4buj4but4buNduG6tuG6qMOD4buN4bqm4buf4buN4buv4bqq4buN4bqsTuG7neG7jeG7iuG6qsOs4buN4buKw43hu4LEguG7jeG7iuG6uMSC4buN4bqo4bu14bqo4buN4bud4bqow4Phu40qTuG7gOG6qOG6ouG7jXZx4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG6qMOD4bqw4bqo4buN4buKw4Phu6fhu5Lhu412TuG7guG6qOG6ouG7jcOV4buf4buNdsSC4buN4buQ4buI4bq44bqo4bqi4buN4bqkw4N34buN4bqoTuG7huG7reG7jeG6qOG7teG6qOG7jeG7seG6tuG7jeG6qE7hu4bhu63hu43hu63hu4jhurjhuqjhu43hu4rDjcOJxILhu43hu6/hu6vhuqjhu4124bu34bqo4buN4buK4buM4buNw5XhuqrhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsVk7hu4Thu63hu43hu7HEguG7t+G7iuG7jeG7neG6qMOD4buNKeG7teG7jeG7rMOJ4bqo4bqi4buNKk7hu4DhuqjhuqLhu43DleG7n+G7jeG7rcOD4bq24buN4bus4bud4bqq4buNxIPDg+G6tuG7jVbEgsOB4bqs4buN4bqs4buGxILhu43huqbGsEjhu43huqLEguG7neG7jXbhurDhuqjDg+G7jcOV4buf4buNdnHhu43hu61C4buN4bqs4bq84buK4buN4but4bqq4bqo4buN4bqow4PEkOG7i2svSGxr4buvxILDleG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DjcSC4bqiw4Phu4rDrcOybGvhu7Hhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDsuG6rMOM4bqqLeG7scSC4buvxIIt4bqg4bqq4bqo4buKLcOUd8SC4bqiw4Phu4pp4bqo4bqqw43huqzhu53huqbDsmzEg8OJ4buNKkrhuqjhuqJrL+G7sWxrL+G7r8SCw5Vs


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]