(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng 11/11, Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: Trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, đơn vị đã phát hiện xe ô tô tải vận chuyển hơn 700 quả pháo không có giấy tờ hợp lệ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbn3EgnRCw7V24bquw7lCw7Xhu5BNw7Xhu5Dhu6tCw7V24bquSuG7lOG6oELDteG6ruG7gkLDteG7m8O0w7TDtcOMSnLDtcON4bqu4buhQ8O14bqo4burSm0v4bqu4buRbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ONP3nhu5934buPbmvEkT9pWOG6r2zDteG6r+G7oULEgsO14buR4buRL+G7keG7keG7icO14bqx4buKceG6qsO1VuG6rybhurHDtcOjSnJCxILDtcOpw5Phu4JCxILDtWvEqOG6rkrhur52w7XhuqPhuq7EkELEgsO1VuG6rybhurHDtVjDk0ZCxILDteG7r+G6vsO1LcO1WMOTRkLEgsO14buIdcSo4buJw7VW4bq6QsSCw7Xhu59Cw7XEqMOCQuG6rsO14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu59sw7V24bquQ8O14buv4bqwQcSow6zDteG6seG7ikNCxILDtcOMSuG7ocO1xKjhu4rhurJC4bquw7XEqErhu6lCw7XEqOG7iuG7n8O14bqs4bqw4bqg4bqqw7Xhu4hD4buhxKjDtcSC4bqw4bufQ8O1xKjhuq7hurpCxILhu4nDtXjhu4JCw7Xhu5DhurTDtXhzw7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq7hurDDgELDteG7mHnDteG6usO1xKjhurrDtcSocuG6sMO14buQ4burQsO1duG6rkrhu5ThuqBCw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5vDtMO0w7XDjEpyw7XDjeG6ruG7oUPDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1dkTDtcSC4bqwxrDhu5TDtcSoRsO14bquR8ONw7XhuqjDgMSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hurDhuqrEgsO14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7kcah4buV4buXL+G7leG7nXfhu5fhu5HDtOG7l8O0w7TDtMSo4buTw7Thu5Phu5Phu53DtOG7keG6qOG7kcSp4bqmw43EguG7j8O1L25W4bqvJuG6scO14bqs4bqw4bqg4bqqw7XEqOG7iuG7n8O14buI4bq8w7XDjeG6ruG7oUPDteG6qOG7q0rEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhuq55Q8O1eEThu4nDteG7kHBDw7Xhuq7DiuG6sMO14buT4buZ4bquw7TDtMO1QsSCcOG7lMO14bujL+G7keG7kcO1xKhx4bqww7U84bqqw7Xhu5nhu5nhu5fDtcOjPuG7keG7nuG7icO1xKjhuq5K4bq+dsO1eOG6tOG7n8O14buvcELDteG7mHPDtcOjSnJCxILDteG6o+G6rkNCxILhu4nDteG6rkrhu5TDgELDtcOjSnJCxILDtcOpw5Phu4JCxILhu4nDteG6seG7gMO1xKhK4bupQsO1xKjhu4rhu5/DteG6rOG6sOG6oOG6qsO14buIQ+G7ocSow7XEqOG6rkrhur52w7XhurHhu4px4bqqw7VW4bqvJuG6scO1w6NKckLEgsO1w6nDk+G7gkLEgsO1d0PDteG6seG6ruG6sEFKw7XEqOG7ocO1fcSCSuG7lOG6okLDtT/DlErDtX3hu5/huqrDtS3DteG6o+G6rkTDtcSo4buKceG6qsO1xKjhu4rDk0hCxILDteG6qHDhuqrDteG6seG7gMO1xKjhu4rDk0hCxILDtXhzw7XDjeG6ruG7ocSow7Xhuq7hurDDgELDteG7mHnDteG6usO1xKjhurrDtcSocuG6sMO14buuPOG6r8O14buV4bubVsO1LcO1w7Thu5vhu5fEqeG7m8ahw7V2RMO1d8awSsO14bqu4bqww4BKw7Xhu5DhurDDtcON4bquceG6qsO14bufQsO1xKhDcELDtcSC4bqw4bufQ8O1xKjhuq7hurpCxILEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27Do0rhu5/DteG6rOG6sOG6oOG6qsO1xKjhu4rhu5/hu4nDtcSo4buAw7XEqErhu6lCw7XEqOG7iuG7n8O1dsSQQsO1w43huq7hu6HEqMO14bqu4bqww4BCw7XEqOG7iuG7uULDteG7mHnDteG6usO1xKjhurrDteG7kOG7q0LDtXbhuq5K4buU4bqgQsO14bub4buRw7TDtcOMSnLDtcON4bqu4buhQ8O14bqs4bqu4bq6QsSCw7V2RMO1xILhurDGsOG7lMO1xKhGw7Xhuq5Hw43DteG6qMOAw7V44bufQsSCw7XEqOG7iuG7uULDtXjDk0ZCxILDtXjhurDDtcSo4bqw4bu5SsO1xKjhuq5NbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbj7hu6HhurDDteG7mHnDtXjhurDDgUrDteG6rOG6ruG6sOG6oELDtcON4bquw5Phu4JCxILDtcSo4bqww4BCw7VCcOG7lMO14bqocMO14bqj4bqu4bufQsO1w6NK4bq8dsO1WOG6ukLEgsO1V8OT4buCQsSC4buLw7Xhu4jhurBC4bquw7VCdOG6qsO14buR4buj4bud4buR4buLw7V44bq04bufw7V24bquw4LDrMO14buTw7TDtVdK4buUw7XhurHFqULhu4nDtcON4bquw5NGQsSCw7XhurHhu4rhu6lCw7U/w5NCxILDtVhxQ+G7icO1xKjhuq5wQuG6rsO1w43huq7hurzDtcOjSuG7lMO1feG6ruG7gkLhu4nDtcSow4JC4bquw7Xhu67hurJC4bquw7VY4bq0QuG6rsO14bqs4bqu4buf4bqww7VC4bqu4burQsO14buQ4burQsO1duG6rkrhu5ThuqBCw7Xhu4jhurzDtcON4bqu4buhQ8O1xKjhu4rhu7lCw7XEqOG7jMO1P3DDtX3hur7hurDDtXjhurDDtVh04bqsw7U+dOG6rMO1xKjhurDhu7lKw7XEqOG6rk3EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27hurHhu4DDtXbhurpCxILDtcSo4buhdsO1eHPDteG7r3BCw7XEguG6sOG7n0PDtcSoQ3BCw7Xhu6/hur7DteG7iOG6vMO14bqucELEgsO14bquROG7n8O14buQcMO1w43huq7Dk+G7gkLEgsO1xKjhurDDgELDtUJE4bqww7XEqOG7iuG7uULDtXhBQnjhu4JCw7Xhu5DhurTDtXZEw7V24bquw5J2w7VCdELEguG7icO14buYw5XDteG6qOG7lsO1xKjhuq55Q8O1xKjhuq7hu7HhuqrDtcOMSuG7lMOBQsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hu69u4bqx4bqu4bufQuG6rsO14bqxxanhuqptL+G7r25tL8ONbg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]