(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 9/8, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện Hà Trung, khiến 1 người tử vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhu53DiiXhuqbhu5rGr+G6uuG6piThu6rDmsag4bqmfU/huqZV4bq8W8OA4bqm4bqo4bqmw5rGoCzDneG7nOG6piQp4bqmPsOZw5rGoOG6ri/hu5rhuqjhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uMOqT+G6uk3huqThurDhu5vhurzDmsag4bqmw5rGoMOKW+G6puG6uC/DicOA4bqm4buV4bua4bumw5rGoOG6puG6teG7m+G6veG7neG6puG6pSzDncOaxqDhuqZL4buu4bqmLeG6puG6pSzDncOaxqDhuqY94buEJMOA4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJFDDmuG7muG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqZM4buaw5nhuqZL4bucw5Qkw4DhuqZV4buuJOG6pj4/4bqmJOG6uuG7nOG6psOa4bq+w5rhuqZOLMOdw5rGoOG6pj3hu4Qk4bqmw5rGoOG7muG7nMOVVeG6piQjxajDmsag4bqmPiHhurrhuqZ94buAW+G6piPhurrhuqYkI8OVw5rhuqZO4bug4bq64bqmS8OKw5rhuqbhu5olW+G7ksOa4bqmw6rDiuG6puG7nSMlw5rGoMOA4bqmU+G7muG7nMOUw5rhuqbhuqjhuqbDmsagLMOd4buc4bqmJCnhuqY+w5nDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qMOJQuG6qi9Dw4lNQ+G6qEThuqrhuqjhuqzhuqwkxJBF4bqo4bqsw4lExJBU4bqo4bqgUuG7uMag4bqk4bqmL+G6sOG6peG7nOG7mFXhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmTOG7hCThuqbGoOG7nDzhurrhuqYkJVvDlMOa4bqmTizDncOaxqDhuqY94buEJOG6puG6s+G7hEzhuqYt4bqmw6zhurpV4bqmPsOK4bqmTizDncOaxqDhuqbDmsag4bq6w5rGoOG6pk3DjcOa4bqmPeG7nMOa4bua4bqmJOG7miXhu65M4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqmfeG7huG6psOqw4rhuqbhurPhu57DmuG7muG6psOD4buaJVvhu5LDmuG6psOqw4rhuqbhu50jJcOaxqDEguG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu53hu5pPw5nhuqZO4bukw4DhuqY+w4rDmeG6plPhu5rDmeG7gMOaxqDhuqbhuqpC4bua4bqoROG6psOaxqDDilvhuqbDiS/DicOA4bqmJMOKJeG6puG7msOKw5rGoOG6plXhurrDmsag4bqmPeG7sOG6puG7muG7nOG7kiXhuqbDqsOqw4nhuqZM4bua4bq+W+G6piThu5pPw5nhuqbhu5osWcOaxqDhuqYkIeG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqYt4bqmw6rDiuG6psOs4buu4buc4bqmJFnhu5zhuqZO4buc4buYVeG6psag4buc4bq6w5nhuqZM4buEJOG6pj5Z4buc4bqmTizDncOaxqDhuqbDmsag4bq6w5rGoOG6pk3DjcOa4bqmPeG7nMOa4bua4bqmJOG6vuG7nOG6plNV4bqmPeG7sOG6puG6qEPhurjhuqYkJVvDlMOa4bqmTizDncOaxqDhuqY94buEJOG6puG6s+G7hEzhuqYt4bqmw6zhurpVw4DhuqZOw5nhur7DmuG6pkAl4bq64bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqmfeG7huG6psOqw4rhuqbhurPhu57DmuG7msOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6psOqw4rhuqbhu50jJcOaxqDhuqZO4buG4bqmPuG6uuG6pkzhu5rhur5V4bqmPlnhu5zhuqZ9T+G6plXhurxb4bqmTcOZ4bqm4bqzJuG7nOG6pjLDmuG7muG6puG7nSXDjMOa4bqmw4M94bucw5rhu5rhuqbDmuG7glXhuqbhuqjhurjDieG6rMOA4bqmJCMq4bqmJOG6vuG7nOG6pn3hu4bhuqbDqsOK4bqm4bqz4buew5rhu5rDgOG6puG7miVb4buSw5rhuqbDqsOK4bqm4budIyXDmsagxILhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6rhu4gl4bqmQCXhu4DDgOG6puG6usOa4bua4bqm4budJcOMw5rhuqZO4buG4bqmJCnhuqY+w5nDmsag4bqmJOG6vuG7nOG6pkzhu5pXw4DhuqZ9T+G6plXhurxb4bqmS+G7oOG6puG7mizhuqbhu5rGr8OaxqDhuqbDmkfDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOs4bua4buIw5rhuqZOLOG7skzhuqYk4bucw5rhuqZL4bq8w5nDgOG6puG7leG7muG7psOaxqDhuqbhurXhu5vhur3hu53huqbhuqUsw53Dmsag4bqmS+G7ruG6pi3huqbhuqUsw53Dmsag4bqmPeG7hCThuqZO4buG4bqm4bu44bua4buw4buc4bqm4bua4buy4bu44bqmPlnhu5zhuqbhurXhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu5olW+G7ksOa4bqmw6rDiuG6puG7nSMlw5rGoMOA4bqmTljDmuG6pj7hu6DhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3huqZOLMOdw5rGoOG6pj3hu4Qk4bqmTCnhuqZUKEzhuqZULOG7ssOaxqDhuqYkWeG7nOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmJCMsw53Dmsag4bqmTuG7mOG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrDgOG6plTDilXhuqYj4buo4bqmPsOK4bqmfSnhuqZUXeG6pj4/4bqmJOG6uuG7nOG6psOa4bq+w5rDgOG6pk7hu6zDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmS+G7gMOZ4bqmTuG7gFXhuqZULCXhuqYk4bua4buqw5rGoOG6pkzhu5rDmeG6piQlW8OUw5rhuqZOLMOdw5rGoOG6pj3hu4Qk4bqm4bqz4buETOG6pi3huqbDrOG6ulXhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zGoCVbw5XDmuG6psOa4buaw43DmuG6pkvhurrDmuG6pk7hu4ol4bqmTDrhurrhuqY+P+G6pk4s4buyTOG6puG7leG7muG7psOaxqDhuqbhurXhu5vhur3hu53huqbhuqUsw53Dmsag4bqmS+G7ruG6pi3huqbhuqUsw53Dmsag4bqmPeG7hCThuqZOLOG7skzhuqZ94bq8TOG6pk7hu6DDmuG7muG6plTDiuG6pk3DmeG6puG6usOa4bua4bqm4budJcOMw5rhuqYkI8OZw5rGoOG6plQqTOG6pk7hu5zhu5Al4bqmU+G7muG7nOG7mMOa4bqmfU/huqZV4bq8W+G6pkzhu5rhur5b4bqmw5rGoOG6usOaxqDhuqZAJeG6uuG6pk4sw53Dmsag4bqmPeG7hCThuqZO4buG4bqmJOG7muG7nMOUJeG6pkAl4bq6w5rhuqY94bq8JMOA4bqmw5rDlcOa4bqmPuG6uuG6pkzhu5rhur5V4bqmPlnhu5zhuqYkw4ol4bqm4buaxq/hurrhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhu53hu5rhu4DDmeG6psOsxqAlW8OVw5rhuq4v4bu44bqw

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]