(vhds.baothanhhoa.vn) - Thịt ngỗng xào sả ớt đặc biệt thơm ngon bởi vị ngọt đậm đà của thịt cùng hương sả thơm lừng, kết hợp cùng màu đỏ tươi của ớt ngọt.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4bqoPFvhuqnhu5ozKcOjMynhu5rhu4Phu6Q04bua4bqtxajhu5rhuq/huqnDlC884bui4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu6U9w5pAxqDhu5Dhuqg8W+G6qeG7mjMpw6MzKeG7muG7g+G7pDThu5rhuq3FqOG7muG6r+G6qeG7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7muG6qTzEgzLhu5ozKTQz4bua4bu24bqzPuG7muG7gVvhu5ozKTfhuqnhu5ojw50y4buaI+G7pOG7muG7uMSRw5rhu5rhuqk8W+G6qeG7muG7uGMzKeG7mjzDqcSDMynhu5rhuq3FqOG7muG6qTzEgzLhu5ox4bq7MynDk+G7mjA64bqp4buaPOG6t8Oi4bua4bu4YzMp4buaMuG7pOG6q+G7miM44bua4bqpw6nEgz7hu5rhu7jEkcOa4bua4bqv4bqp4buaMyk34bqpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqBA4bqpPOG6qzLhu7bhu5o+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pQUeG7nMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7oOG7olQv4bue4bucUUBQ4bucVOG7olNQUuG6qVXhu6JTUDHhu54telDhu6Dhu6JR4bueUOG7nOG7oOG7nOG7nuG7nOG7nFUt4bu2U1Eo4buew5Igw6IpxqDhu5rDmjHhuqnhu4jGoOG6qDxb4bqp4buaMynDozMp4bua4buD4bukNOG7muG6rcWo4bua4bqv4bqpxqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBQUeG7nMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5BqMzxO4buaeCnhuqvDoDPhu5rhu6cz4bqpPeG6pzM94bqpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMahLuG7muG7uDw64bua4bu2Pjoz4buaMjUz4bua4bqpPFvhuqnhu5ozKcOjMynhu5rhu4Phu6Q04bua4bqtxajhu5rhuq/huqnDk+G7muG7uDw3M+G7mjLhuqvDmuG7msOiPFkz4buaMcOp4bqxM+G7mjMpw6MzKeG7miM9MuG7muG6qTzDmT7hu5oyODMp4bua4bqnw6A+4buaw6nhuq/DouG7muG7uGMzKeG7mik+w5rhu5rhu4Fb4bua4bu24bqh4bqp4bua4bu4w5ozPMOT4buaM8Op4bqv4bu44buaMuG7qjLDk+G7mkBZ4bqr4buaPOG7pDTDk+G7muG6qTg+w5Phu5op4bq7Mynhu5rhuqnhuqc0Mynhu5owPDTFqDMp4bua4bueUeG7msOiPGLhuqnDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4bqsw5rhuqvhu5ojNeG7msOiPD7hu5rhuqk8xIMy4bua4bqpOD7hu5rhu7bhu6gyw5Phu5rhu7g8NOG7muG6qTxb4bqp4buaMynDozMp4buaI8av4buaw6nhuq/DouG7muG7geG7pDThu5ojxag04buaMzzDmjM84bua4bqpw5rhu4Xhu5ojOjPhu5owPD7hu5rhuqk8W+G6qeG7mjzEgz7hu5rhuq3hu6gz4bua4bqpPH3hu5rhu7g8NOG7muG6rcWo4bua4bqpPMOZPuG7muG7uDxd4bua4buB4bukNOG7muG7g+G7pDThu5rhu7hjMynDkuG7muG6ruG6qeG7mjMpN+G6qeG7muG6qTzDmT7hu5oxw5nhuqnhu5rhu7g8NOG7muG7geG7pDThu5rhuq3DmuG6q+G7muG7uGMzKeG7miMu4buaKT7hur/hu5ojw6nhurfhu7jhu5rhu4Fb4buaMyk34bqpw5Phu5opPjYzw5Lhu5rhu5U14bua4bqpPC7hu5rhuqk8PzLhu5rhu7g8YuG6qeG7muG6qT4/4bqr4bua4bu24buq4bu4w5Phu5rhuqfDmuG6q+G7mjJjPuG7muG6qeG7pOG6q8OT4buaMmM+4bua4bqpw5rhu5ojLuG7muG6qeG7qDMp4bua4bqpPD8y4buaPMOpxIMzKeG7muG7gVvhu5rhu7g8NOG7mjI1M+G7muG7qDPDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6LDrOG6q+G6qTw04bqnxqDhu5B4KeG6q+G7hSEz4bua4bul4bq/4bqr4buaeClhM8OUL8Oi4buQ

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]