(vhds.baothanhhoa.vn) - Phải khẳng định, hành trình thoát nghèo của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của cả hệ thống chính trị. Bằng nguồn vốn, các mô hình… đa dạng và linh hoạt, đã tạo động lực, nguồn động viên, khích lệ rất lớn, thổi bùng ý chí vươn lên đối với mỗi gia đình nghèo.

Tín dụng chính sách - Thổi bùng ý chí vươn lên thoát nghèo

Phải khẳng định, hành trình thoát nghèo của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của cả hệ thống chính trị. Bằng nguồn vốn, các mô hình… đa dạng và linh hoạt, đã tạo động lực, nguồn động viên, khích lệ rất lớn, thổi bùng ý chí vươn lên đối với mỗi gia đình nghèo.

Tín dụng chính sách - Thổi bùng ý chí vươn lên thoát nghèo

Cán bộ NHCSXH Thiệu Hóa giải ngân vốn cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Vài năm trước, khi còn là hộ nghèo của xã, chị Phạm Thị Hằng, thôn Chò Tráng, xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) chẳng dám tin mình sẽ có những cánh rừng phủ xanh. Thế rồi thông tin về nguồn vốn vay tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã nhen nhóm cho gia đình chị hi vọng thoát cảnh khó khăn. Mạnh dạn vay 50 triệu đồng nguồn vốn cho vay hộ nghèo, chị Hằng dồn cả vào trồng rừng với các loại cây keo, luồng … Những cánh rừng nhờ bàn tay cần cù chăm sóc của chị luôn xanh tốt, phát triển mỗi ngày. Tiền bán keo, luồng khi thu hoạch, một phần chị trả nợ ngân hàng, còn lại chị tiếp tục mua cây giống, phân bón, chăm sóc rừng. Đến cuối năm 2020, gia đình chị đã thoát nghèo.

Chị Hằng chia sẻ: “Nguồn vốn thực sự rất quan trọng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đối với hộ nghèo, nguồn vốn càng quan trọng hơn bội phần. Khoản vay nhỏ, không tài sản bảo đảm, lãi suất cao nên tôi không thể tiếp cận được với vốn vay của các ngân hàng thương mại. Do đó, vốn tín dụng chính sách thực sự là cứu cánh cho hộ nghèo”.

Tín dụng chính sách - Thổi bùng ý chí vươn lên thoát nghèo

Người dân xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) vay vốn chính sách đầu tư xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng cho hiệu quả kinh tế khá

Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, NHCSXH tỉnh đã tập trung triển khai huy động vốn, chủ động giải ngân các chương trình tín dụng theo kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng của các đơn vị trực thuộc; nắm bắt, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do thiên tai dịch bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và nguyên tắc có vay có trả cho người dân; tích cực rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi các khoản nợ có khả năng trả mà người vay chây ỳ; thực hiện lồng ghép các dự án giúp hộ vay sử dụng vốn hiệu quả. Hiện nay, Chi nhánh thực hiện tổ chức giao dịch tại 559 điểm giao dịch đặt tại 100% trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội quản lý 6.661 tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại 100% thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh. Đến ngày 31-3-2022, UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã chuyển bổ sung hơn 406 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn vay vốn giải quyết việc làm.

Sau 20 năm thực hiện, có thể khẳng định rằng chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là đúng đắn, hợp lòng dân, là giải pháp quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho trên 307 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo và duy trì việc làm cho trên 113 nghìn lao động; trên 11,8 nghìn lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; hơn 222 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; cho vay hỗ trợ xây dựng cải tạo 623 ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 37 nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo; 750 khách hàng được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và 14 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 834 lượt người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, bộ mặt nông thôn được cải thiện…, tạo được sự phấn khởi, đồng tình trong nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương.

Thông qua việc tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hoạt động của NHCSXH đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu về giảm nghèo nhanh, bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2001-2005 từ 35,72% xuống còn 27,02%; giai đoạn 2006-2010 đã giảm từ 27,02% xuống còn 24,86%; giai đoạn 2011-2015 giảm từ 24,86% xuống còn 13,12%; giai đoạn 2016-2020 theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 13,51% năm 2015 xuống còn 1,51%.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, NHCSXH Thanh Hóa đã tập trung triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tín dụng chính sách - Thổi bùng ý chí vươn lên thoát nghèo

Một buổi họp tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã Ái Thượng (Bá Thước)

Theo Nghị quyết 11, hệ thống NHCSXH được giao triển khai thực hiện 5 chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023) với tổng số tiền hơn 38.000 tỷ đồng, gồm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và NHCSXH Việt Nam, NHCSXH Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách ưu đãi đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và nhân dân; phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, từ đó tổng hợp và trình NHCSXH Việt Nam làm căn cứ phân bổ nguồn vốn cho địa phương. Đồng thời, hướng dẫn lập hồ sơ, kịp thời triển khai cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Phạm Văn Châu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, cho biết: “Gia đình có 4 người, nguồn thu nhập chính dựa vào công việc làm công nhân của vợ. 2 năm qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc học của các con cũng như thu nhập của gia đình. Hiện, các con đang học trực tuyến, trong khi gia đình chỉ có một chiếc điện thoại. Vì vậy, khi nghe thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11, trong đó nêu rõ đối tượng, chính sách hỗ trợ, “niềm vui đã thực sự được nhân đôi”. Tôi mong muốn Nghị quyết sớm được triển khai để gia đình được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi mua máy tính phục vụ học tập của các con”.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với địa phương và các ngành liên quan tiến hành rà soát, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đến ngày 28-2-2022, NHCSXH Thanh Hóa đã giải ngân cho 10 doanh nghiệp sử dụng lao động với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng trả lương cho 725 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện Phương án số 198/PA-UBND, ngày 2-9-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly, NHCSXH Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các phòng giao dịch cấp huyện rà soát, lập danh sách nhu cầu vay vốn của các lao động trở về từ vùng dịch để trình Trung ương bổ sung nguồn vốn. Đồng thời, cân đối chung thu nợ trong toàn tỉnh để ưu tiên giải ngân vốn theo Phương án số 198/PA-UBND.

Tín dụng chính sách - Thổi bùng ý chí vươn lên thoát nghèo

Nhiều hộ dân khu vực miền núi được vay vốn chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp hiệu quả

Thời gian tới, NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục huy động các nguồn vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; làm tốt công tác huy động tiền gửi từ cộng đồng dân cư, tiền gửi tiết kiệm tại các điểm giao dịch xã, Tổ TK&VV để bổ sung nguồn vốn cho vay. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Tổ TK&VV làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH, nhất là chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Nắm chắc tình hình sử dụng vốn vay của người vay, quản lý chặt chẽ nợ đến hạn, nợ quá hạn của từng tổ TK&VV, từng hộ vay để đôn đốc thu hồi không để nợ quá hạn phát sinh.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]