(vhds.baothanhhoa.vn) - Hướng tới Ngày Sách Việt Nam (21-4), lớp A2 Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K49, trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức diễn đàn “Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc trong thời kỳ 4.0”.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk0/hurfhurPhurEiXTrDk+G6sjvDoljhu5DDneG7ruG6veG7kMOpw5pd4buQOyBQ4buQw50xWOG7kOG6szvDoCzhu5B74bq/4buQxqBL4buSTy/hurfhurPhurEiXTrDk08vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOTT+G7slvDk3LhuqvDoV064buQ4bqzw6Es4buQ4burOlLhur3hu5DhurZRWDvhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5BN4buU4buYLcagTkrhu5B9w6HEg+G7kOG7heG7lOG7kOG6suG6seG6tV064buQWOG7qsSD4buQfcOq4buQfeG6teG7rF3hu5Dhu487Ll074buQ4bqz4bqxKOG7kC3hu5ByUl074buQWDsuXTvhu5DFqcag4bugSuG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5Dhu487Ll074buQ4bqz4bqxKOG7kOG6syldO+G7kOG6sjtQXTvhu5ByIFDhu5DDqWNQ4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5BZLCZd4buQw51SXeG7kOKAnOG7qzpS4bq94buQ4bq3UVg74buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1Bb4buQw6lS4buQw4nDml3hu5A7IFDhu5DDnTFY4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqzO8OgLOG7kHvhur/hu5DGoEvhu5LigJ1L4buQTy/hu7Jbw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5RZ4bqzO+G6tVtX4buQLOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kMagxqDhu5jEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5jhu5wv4buY4buS4buaWeG7luG7kuG7oOG7muG7ouG7kuG7muG6s+G7mOG7oOG7kuG7lOG7kn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5bhu5bhu57DlOG7kFB94bqzR8OU4bqyO8OiWOG7kMOd4buu4bq94buQw6nDml3hu5A7IFDhu5DDnTFY4buQ4bqzO8OgLOG7kHvhur/hu5DGoEvhu5LDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlMagxqDhu5jDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqyUyzhu5BZLCZd4buQw51SXUrhu5BYUVjhu5A7MVjhu5DDqSwjXeG7kH3DocSD4buQ4buF4buU4buQ4bqy4bqx4bq1XTrhu5BY4buqxIPhu5B9w6rhu5B94bq14busXeG7kOG7jzsuXTvhu5DhurPhurEo4buQLeG7kHJSXTvhu5BYOy5dO+G7kMWpxqDhu6Dhu5DEgzs1LOG7kDvhuqHEg+G7kMOpw6Es4buQWFFd4buQVzfhu5DhurM74bqr4buQw6ksJV3hu5DhurM74bq1N1jhu5DhurLhurHhurVdOuG7kOG6s+G7qFvhu5DDicOaXeG7kDsiUUrhu5DhurI7NF064buQ4bqzLF1K4buQ4bqyOyrhu5DhurM7UCLhu5DDqVLhu5DDteG6teG7kH0oWDvhu5DhurM7Ul074buQxIM7NeG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQ4bqz4bqx4bqrXTrhu5BXUuG6vUrhu5Dhurs9xIPhu5DhurdRWDvhu5BdOjsl4buQ4bqzO+G6teG7rOG6s+G7kOG6szvhu7Ii4buQWFFY4buQWDvhuq3hu5DDnSThu4jhu5By4bqrw6FdOuG7kOG6s8OhLOG7kHvhu4fhu5BdLCVb4buQXTpS4bq94buQ4bq3LF074buQXTvhu6zhurPhu5Dhu41RWOG7kHI2xKjhu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQcjbhu5Dhu487LuG7kOG7qSxdO+G7kMOpw6Es4buQWDRdOuG7kOG6s1FY4buQw51SIuG7kOG6s1MiSuG7kFc2LOG7kFnhuqvDo1064buQWFFd4buQVzfEqOG7kFhRWOG7kMOpw5pd4buQeywlXeG7kFjhuq1Q4buQw7RUXTrEqOG7kOG6tlFYO+G7kFki4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kOG7jzsuXTvhu5DhurPhurEo4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kFg74bqt4buQVywjXcSo4buQ4bq2UVg74buQe+G7g+G7kF3Dml064buQWFFd4buQVzfhu5B9VV074buQw51TIkrhu5Dhuq/hurVUXeG7kH3DqsSo4buQ4bqzUizhu5B9LCXhurXhu5DDqSThu5DhurM7Ul074buQ4bqzZOG6teG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5B7LF074buQ4bqzPUrhu5DhurtV4buQOzcs4buQ4bqzKV074buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOKApk8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5Thu5jhu5wv4buY4buS4buaWeG7luG7kuG7oOG7muG7ouG7lOG7lOG6s+G7ouG7lsagxqDhu6J94buSSz7Egzrhu4rhurFHxqDhu57hu6LDlOG7kFB94bqzR8OU4bqyO8OiWOG7kMOd4buu4bq94buQw6nDml3hu5A7IFDhu5DDnTFY4buQ4bqzO8OgLOG7kHvhur/hu5DGoEvhu5LDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7nOG7kuG7ksOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu4/huqldOuG7kOG6s1Ms4buQWSwmXeG7kMOdUl1K4buQWFFY4buQOzFY4buQw6ksI13hu5BY4bqlXTrhu5BdO1DhurXhu5DhurPhurFQIuG7kMOdOCzhu5DDqSThu5B9KFg74buQ4bq3xJHhu5DhurFQ4buQw53DoCxK4buQw6rhu5BdOjs8UOG7kF06UuG6veG7kOG6t1FYO+G7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW8So4buQXTtlXTrhu5BUXTvhu5A74bqr4bqjXTrhu5BY4bqtUOG7kFg0XTrhu5BdOjsl4buQxqBL4buS4buQw509XeG7kMOpw5pd4buQOyBQ4buQw50xWOG7kOG6s+G6seG6teG6vSRd4buQ4bqzOzVdOsSo4buQ4bqz4bqxUCLhu5DDnTgs4buQw6kk4buQWFFYO+G7kOG6sztiWOG7kOKAnMOdMVjigJ3hu5A7LCXhurXhu5Dhuq/hurVU4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqzO8OgLOG7kHvhur/hu5DGoEvhu5JL4buQw7Q2XTrhu5DhurM7w6As4buQOizDoSzhu5DhurM7LCXhurXhu5BYUVjhu5DhurNRWOG7kMSDO+G7rlvhu5BdO+G6q+G7iOG7kOKAnOG7jcOixIPhu5Dhurbhu7Jd4buQ4bq6UF074oCd4buQWOG6rVDhu5BdO1Lhu5DDqcOaXeG7kOG6tmFd4buQ4bqy4bqlXTrEqOG7kOKAnOG6tsSRUOG7kMOdOCzhu5B9NSzhu5B9Ulvhu5DDqSwlWOG7kFjhuq1Q4buQ4buPO+G6reG7kOG6syhYO+G7kHI24buQ4buPOy7hu5Dhu6ksXTvigJ3EqOG7kOKAnHIxWOG7kMSDOyJdOuG7kFhRWDtK4buQ4bqxw6hd4buQ4bqzUVjhu5DEgzsiXTrigJ3hu5BZIuG7kOG6siw9XeG7kOG6t+G7g+G7kMaw4bqrYV064buQ4bqy4bqxMV064buQ4bqyO1JdO0rhu5DEgnHhurZL4bqy4bq24buQw7Q54buQ4bq64bq14buoXeG7kOG6suG7quG6s0rhu5DhurIsPV3hu5Dhurfhu4Phu5DGsCPhu5DDicOaXeG7kMSCOyJdOuG7kE1YO+G6reG7kFcsI11OS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zGoOG7lMSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lOG7mOG7nC/hu5jhu5Lhu5pZ4buW4buS4bug4bua4bui4buW4buY4bqz4buY4buU4bui4buc4buUfeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7msag4buUw5Thu5BQfeG6s0fDlOG6sjvDoljhu5DDneG7ruG6veG7kMOpw5pd4buQOyBQ4buQw50xWOG7kOG6szvDoCzhu5B74bq/4buQxqBL4buSw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5zGoOG7lMOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu6nhuqdY4buQw50uWDvhu5BY4bqtUOG7kFksJl3hu5DDnVJd4buQ4oCc4burOlLhur3hu5DhurdRWDvhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5DDqVLhu5DDicOaXeG7kDsgUOG7kMOdMVjhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurM7w6As4buQe+G6v+G7kMagS+G7kuKAneG7kF074bukW+G7kHs7xahdOuG7kMOdKF074buQw6ko4buQ4bqz4bqxLkrhu5DDqVAs4buQ4bqz4bqxMOG7kMOpUuG7kOG6s+G7sFvhu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G6sTFdOuG7kFjhuq1Q4buQ4bq3UVg74buQw501LOG7kMOpw6Es4buQw6ksJVjhu5Bd4buoXTrhu5BYUCLhu5B7LD1d4buQ4bqzO2JYSuG7kHvhu4Phu5Bdw5pdOkrhu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpd4buQ4bqz4bqr4buQWeG6teG6vUrhu5A6LFEi4buQWeG6p1jhu5DDqVLhu5DhurHDqF3hu5B94bq14bq9JV3hu5BdO+G7qF3hu5BYUVg74buQWCJd4buQXTrhuqvDoCzhu5BdICzhu5BYO+G6tV064buQw6lS4buQOzFY4buQw6ksI13hu5DhurPhurHhuqvDoF064buQ4buPOy5dO+G7kOG6s+G6sSjhu5DhurI7UF074buQciBQ4buQXSAs4buQ4bqxLCNdOuG7kMOdNSzhu5DDqcOhLOG7kMOpLCVY4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kMOpUuG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5DDqcOaXeG7kDsgUOG7kMOdMVjhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5DhurPhurEiXTrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOkvhu5DhurJTIuG7kFlkXTrhu5BbNCzhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQw50xWOG7kOG6szvhurXhu6xd4buQfeG6oSzEqOG7kDshXTvhu5DhurM7Ul074buQ4bqzOyAs4buQ4bqv4bq14buyXeG7kMOdMVjhu5DhurdRWDvhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQOzFYSuG7kDosUOG7kMOdIV07SuG7kFhh4buQ4bqv4bq1UF1K4buQ4bqzOOG7kFg7YljEqOG7kDogxIPhu5DEgzvhu7Bd4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kOG6u1Xhu5A7Nyzhu5A7MVjhu5DhurPhu6zEg0vhu5DhurI7NF064buQ4bqv4bq1UOG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQXVLhur3hu5A6LMOixIPhu5BYOyLhu5BXU13hu5DDnTFY4buQOywq4bq14buQ4bqxM+G7kDthXeG7kMOpJOG7kOG6s+G7sFvhu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G6sTFdOuG7kFjhuq1Q4buQw6ksJVjhu5BXVCLhu5DhurM2XeG7kMOpUuG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5DDqcOaXeG7kDsgUOG7kMOdMVjhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurM7w6As4buQe+G6v+G7kFg0XTrhu5BdOjsl4buQ4bq3NUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G6sjvhurXhu5ByLCRdTy/Eg8OT

Thu Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]