(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng khá lâu rồi tôi mới có dịp trở lại xã đảo Ngư Lộc (Hậu Lộc), dải đất biển với nửa cây số vuông nhưng dân số lên tới hơn 18 nghìn nhân khẩu. Đây là địa phương đã phải vượt qua biết bao tang thương, mất mát sau những cơn bão kinh hoàng, đặc biệt là cơn bão năm 1996. Xã có cả biệt danh về “làng góa bụa” với những người phụ nữ vẫn chiều chiều buông ánh mắt xa xăm, vọng phu chờ chồng!... Song, đó là quá vãng u buồn. Điều người dân quan tâm nhất hiện nay là số phận những con tàu đóng mới theo Nghị định 67/2014/ NĐ-CP.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894buSZeG6p+G7hWQ64buTxJHDsjrEgyJlOsOj4bubWzrhuqNl4bqr4buFOuG7tOG7tOG7tCMvxJEsPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8SQ4bqxW8SDPz3Dg+G7neG7hWQ64buBxJFdOuG7hzjhu5k6w7TEqWU64buT4buLZTrhu4NuZTrDo2c6xIPhurvhu4864buTw7TDsjrhu4cgZTp1MTrhuq8wZjrhu4Rk4bujOuG7hmrDozrhu7jEkMOh4buZOuG7hmrDo0Dhu7I6xIMwZTrhuq854buTOuG6o2Xhuqvhu4U6c25lOuG7hXFbOsOjOMO6OuG7keG7iTpz4buZ4buL4buFZDrhu4XEkeG7o+G7hWQ6xIM44buFOuG7keG7iTrhu4fhuqXhu4U64buTbmU6xJFt4buFOix7OuG7hWTEkeG6ueG7hTrhu4XEkTjhu4U64buBxJHDoOG7meG7tDrhuq44w7o64buHIjrhuq/hurtbOuG7j8SR4bujbeG7hWQ64bqvMTrhu4/EkTBlOnPhu6PDs+G7kzrDteG7mVs64bqjZeG6p+G7kzrhuqNbZjrhu5Nb4buFZDrhu5PEkeG7o23hu4Vk4buyOuG7gznhu5M64buDXeG7kzrhu5Fb4buZOuG7hcSRcuG7hWQ6w6Nt4buFOuG6ozFmOuG7gWXhu4XEkTrEkWYi4buFZOG7sjrhuq81w6M64bqjZeG6qeG7kzrhu4ciOsOjbeG7hTrhuqMxZjrhu4Uy4buDOix9fTzhu7Q6VTE6w6NnOsOjMDrhuqNl4bqp4buTOsSDW+G7hcSROnPhuq064oCc4buHIuG7hWQ6ZGdbOuG6o8ahW+KAnTpzbmU64buFxJFy4buFZDrhu4Vk4bujb2U64buPxJHGoTrhu4VyOnPhuqHhu4U6w6PEkWXhuq3hu5k6w6PEkWXhuq3hu5k64bqj4buZ4buL4buFZDpd4buFxJE64buDM+G7kzp1Wzp1MuG7g+G7sjpzaeG7hWQ64buPxJHhu5k6w6PEkW86w6PEkcSp4buFZOG7tuG7tOG7tOG7tDrhu5Bm4buFZOG7sjrhuq9nOuG7hyI6w7Xhu5ldOnMx4buFZDrhu5k64bqj4buZxKnhu4Xhu7Q64bquZeG6reG7mTrhu4Vk4bujb2U6xIM44buFOsO14buZW+G7hTrhu5M44buDOuG7hcSROeG7kzrEkWXhuqnhu4U64buFW8O6OuG7hyI64buR4buJOuG7j8SRw6Hhu4U64buFxJFy4buFZDrDo2bhu4U64buTIuG7mTrhuq9n4buFZDrhu4NuZTrhu5PEkeG6sWY64buEZMSR4bq7OuG6r+G6u+G7hcSROjw+Ly47LCgvOuG7hOG6ri3Dg+G7juG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP8SD4buTxJHhu5nhu4PhuqM6ZcOD4bqx4buF4buT4bqxw7Q/OuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP3RlxIPhu5PEkVk6Pns74buPdcOdOsSR4bqxZWTEkeG7k1k6KC4u4buPdcOdPzrhu5HDtMOj4buwPy8vw6PEg+G7heG7tOG6o1tm4buTxJFb4buFxJHEkWZb4bu0c+G7hS/Eg+G6seG7keG7geG7k2bhu48v4buF4bqxdOG7kS8uLiEsLyw+PsSDKTt7KCguPOG7k30oISEu4buHO+G7tOG6v+G7j2RYw7Thu7AhfSw/Olvhu4fhu5Phu7A/4buSZeG6p+G7hWQ64buTxJHDsjrEgyJlOsOj4bubWzrhuqNl4bqr4buFOuG7tOG7tOG7tD86dGXEg+G7k8SR4buwPz57Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPyguLj86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT894buEbGU64bqj4buZxKnhu4U64buDW+G7hWQ64buT4bql4buFOuG7kyLhu5k6PD7hu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ94bqiw6064buFZMSR4bqtOnPhurk64buTIuG7mTo8PuG7tOG7tOG7tCMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894bqi4bq54buFxJE64buDZeG7hcSROuG7k8O04bql4buFOsSDMGU64bqv4bqlOuG6o2Xhuqvhu4U64buEZOG7ozrhu4Zqw6Phu7I64buTw7Thu6Nuw6M64buDM+G7kzrhu5Phu4tlOnPhuqHhu4U64buHIjrEkeG6ueG7hcSROjDhu4XEkTpz4bqtOnPhu5fhu4VkOuG6rznhu5M64bqjZeG6q+G7hTrDteG7meG6seG7hTrhu5PEkeG7mWrDozrhu4Uy4buDOuG7hSJm4bu0OuG6riLhu4U64bqjIjpzIjrhu5PDtOG6tTrhu4XEkcOt4buyOuG7j8SRYeG7hTrhu4XEkWXhuq3hu5nhu7Q64bquOOG7mTrhuq9n4buyOuG7k+G7ieG7jzopLT46w6PEkeG6uzrhurHhu4M64buPxJHGoTrhu4VyOuG7k8ah4buDOuG7k+G7leG7gzrhuqPhuqXhu4U64buDbjrhu5Phu4vhu4Phu7I64buDbjrDo13hu7Thu7Thu7Q64buEZGYgZTrhuq/huqXhu7I64buFxJFy4buFZDrDo2bhu4U64buTIuG7mTrhu4U04buDOuG7h1s64buHZeG6qeG7k+G7sjrDo8SRNOG7hWQ6w6PEkeG6t2Y64buFxJFb4buZOuG7gzPDozrDoyDhu4Xhu7Q64buExJFy4buFZDrDo2bhu4U64buTIuG7mTrhu4c44buZOuG7hWQiw7o64buBxJHhu4vhu4VkOuG6r+G7o8Ozw6M6c+G7o23hu4U64buBxJFtZeG7sjrhuqNd4buDOuG6o2Xhuqvhu4Xhu7Q6xIJmOmRlXTp1MuG7hWQ6xINh4buZOsOjW2bhu7I64bqjZeG6q+G7hTrhuq9q4buFZOG7sjrhu4Vk4bujOuG7k8O04bujb+G7hWQ64buRMOG7hTrhu4fhu6PDs+G7hWQ64buBxJFb4buFOsSRZeG6p+G7g+G7sjrhu4HEkWXhuqfhu4U6w6PEkWY6c2XhuqnDozrhuqPhu5nhu4vhu4VkOuG7heG6sWY64buTw7TDsjrhu5PEkSLhu4XEkTrhu4Nq4buTOuG6oyJlOuG7k2Zd4buFOuG7gcSRZ+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3Dg8SR4bubOuG7kyLhu5k64bqvZ+G7hWQ64buDbmU64buTxJHhurFmOuG7hGTEkeG6uzrhuq/hurvhu4XEkTo8Pi8uOywoL+G7hOG6ri3Dg+G7juG7sjrhu4vhu4VkOuG7kuG7i+G7hTrhuq7hu5/Dozrhu6nhu4XEkTpzbmU64buF4bujbsOjOsSDWzrhu5Eg4buDOuG6r+G6seG7hTpzIjrhu4Nq4buTOuG6r+G7i2U64buDM+G7kzrDuuG6p+G7mTrhu4Phuq3hu4M64buFxJHhurnhu4U6c+G6rTrhu4/EkcOpWzrhu4XEkXLhu4VkOsOjZuG7hTrhu5Mi4buZ4buyOuG7gcSRW2Y64buBxJFd4buTWTrigJzEkG3hu4U6Ljs64buFMuG7gzrhu5PEkeG6sWY64buFZMSR4bqt4buyOuG6o13hu4M64bqjZeG6q+G7heG7sjrDo8SR4bujWzrhuqNbZjpkZW864buT4buLZTrhu4VkxJHDqjrhu5NuZTpzZeG6qcOjOuG7j8SRMGU64bqjw6064buFZMSR4bqtOuG7k+G6ueG7gzrhuq/huqfhu4U64buDauG7kzrDo+G7i+G7hWQ6c2XhuqnDozrhu4NuZeG7tDrhu4Lhurnhu4XEkTrhu4XEkeG7ozrDo2bhu4U6w6Nd4buyOsOjZuG7hTrhu5Phu4vhu4M6w7I64bqjZeG6q+G7hTrDteG7meG6seG7hTpzbmU6c+G7l+G7hWQ6c+G6ocO64buyOmRlbzrhu4/EkTBlOuG6o8OtOuG7hWTEkeG6rTrhu4fhuqXhu4U6w6Mg4buFOuG6sTrDtDThu4VkOuG7kcOiOsOjxJHhuqfhu5M64buDaOG7heKAneG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz1T4buJ4buFOuG7hyI64buDauG7kzrhu4Vk4bujOsSDOOG7hTpkZcOtZeG7sjrEgyDhu4U6xIMiw7o64buBZeG7hcSROuG7hWTEkWXhuqnhu4Phu7I64buFZOG7mcSp4buFOuG7k8SR4buZOuG7hcSRw6Hhu4864buT4buhOuG6r13hu4XEkTrhuqMz4buTOmRl4buV4buPOuG7i+G7hWQ6w6PEkTLhu4M64buF4buZ4buLZTrDozA6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROik64buFxJE44buFOuG7gcSRw6Dhu5nhu7Q64buExJFuOnPhuq064buTxJFvZTrhu4Hhu6U6xJFmIuG7hWQ64buBZeG7g+G7sjrhu4vhu4VkOuG6ruG7n8OjOuG7qeG7hcSROsO0IOG7hWQ6w7Thu41ZOuKAnOG6ojnDujpkZW86w6Nm4buFOuG7kyLhu5k6w6Phu5tbOuG7k+G7i2U6w6Phu4vhu4VkOuG7keG7mTnhu5M6IS47w4NT4buyOuG7g2xlOsOjxJHhu5nDuuG6p+G7hTrhuq9lOuG7gcSRbWU64buB4bq3ZjrEgyJlOj4tLDs64buFZCLDuuG7sjrDo8SRZTrhu4/EkcOpOsOjxJHhur064buBxJFmMOG7hWQ64buTw7ThuqXhu4U6xIPhu6NuZTo8Ozrhu5PDtGXhuqnhu5k64bqvxKnhu4Vk4buyOuG7hcSR4buj4buFZDrhu4HEkWU6w6PDoeG7jzrhuqPhuqfhu4U64buTw7TDsjpz4bqtOuG7k8SR4bq5OuG7h29l4buyOuG7hzFlOuG7h+G6peG7hTrhuq/huqfhu4U6w6MwOuG7k8O0MuG7gzrhu5PDtGXhuqnhu5nhu7Q64buExJFy4buFZDrDo8SR4buZw7rhuqfhu4U64bqjZeG6q+G7hToy4buDOjPhu486w6Nd4buyOuG7k+G7i+G7gzrhu4HEkeG7i+G7hWQ6w6PEkeG6vTpkZeG7leG7jzpkZVs64bqv4bq54buFxJHhu7I64buDIjpzbmU6w6Ndw6M64bqjIOG7hTrhu5Mi4buZOsOj4bud4buFZDrDo2c64buDauG7kzrDo+G7mWrDozrhu5Hhu4nhu4VkOuG7keG7meG7hWQ64buT4buVw6Phu7I6ZDPhu4U64bqjZzpzbmU64buD4bq54buFxJE6xJFt4buF4oCd4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcODaOG7hTrhuqM4w7o6ZGVv4buyOmRlaeG7hWQ64buL4buFZDrDo8SR4buX4buFZDp14buZ4buJ4buFZOG7sjpd4buFxJE64buDM+G7kzrhuq/hu6PDs+G7gzrhuqPhu5nEqeG7heG7sjrEkW1lOuG7k8SRw7I64buPxJEwOsO0Wzrhu5FwOuG7g+G6qeG7kzrhu4PDrWU64buBxJFlOuG7k8O0w7I6c+G6rTrhu5PEkXDDozrhu5MgZTrhuq9b4buZOuG6o+G7mcSp4buF4bu0OuG7iuG7hWQ64buFZMSR4bqz4buFOuG7hWQiZjrhu4HEkWU64buB4bqrOsOjxJFmOsOjxJHhu5Xhu4VkOuG7k+G7i2U64buFZMSR4bqxOnPhuq06xJEi4buFxJE64buTw7Thurnhu4XEkTrhuq9d4buFZDrDteG7meG6peG7hTrhu4XEkTnhu5M64buTw7Rm4buFZDrDo+G7mWrDozrhuq9vZTrhu4Phurnhu4XEkeG7tDrhu4Qy4buDOi47LD7hu7I64buL4buFZDrhu4ciOuG7g2rhu5M64buTw7Rm4buFZDrhu5Hhu4k6w6nhu5M6w6PEkeG7mzrhu5Mi4buZOuG7kyBlOuG6r+G6u1s64buPxJHhu6Nt4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOnXhurfhu5M6xIPhu5nDuuG6qeG7kzrhuq/hu5s64bqvZeG6reG7mTrhu4Fl4bqp4buFOuG7k8SRW+G7gzpkZVs64bqvZ+G7hWQ64buDbmU64buTxJHhurFmOuG7hGTEkeG6uzrhuq/hurvhu4XEkTo8PuG7tDrhuq7huqs64buRw7I6xJFy4buZOsOjZuG7hTrhu5Mi4buZOuG7k8O04bq7OmRlXTrEkW3hu4U6LCE64buTxak64bqvxKnhu4VkOuG7k+G7oTrEg3A6XeG7hTrhu4Uiw7rhu7I6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROuG6r+G7o8Ozw6M64buFZDjhu4U6xJEi4buFZDrEkWw64buTw7TDszrDo8SRZjpzW8O6Oj474buu4buyOuG7k+G7o23hu4VkOuG6r+G7o23hu4VkOnNuZTp94buyezrhu5PFqTrhuq/EqeG7hWThu7Q64buK4buFZDrhu6nhu4XEkTrEkeG7mcO6OuG6r2rhu4Vk4buyOnNbw7o64buD4bujw7Phu4U6xJFt4buFOig64buTxak64bqvxKnhu4VkOuG7hXJbOuG6r+G6qzrDo2bhu4U64buTIuG7mTrEkWYi4buFOuG7k8SRZeG6qeG7heG7sjpz4bujbeG7hTrhu4HEkW1l4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7gmrhu5M6w6PEkeG7mcO64bqn4buF4buyOsSRW2U6w6PEkeG7mcO64bqn4buFOsOjZzrhu4dvZeG7sjrDo2c64buHMWXhu7I64buTw7QwOmRn4buPOuG6r+G7o8Ozw6M64buPxJFh4buFOuG7hSJmOsOjxJFmOuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWThu7Q64buEImY64buFZG/hu7I64buT4buhOuG7hTLhu4M6LjssfTrhu5Mi4buZOuG6ozPhu5M64bqvYeG7mTrhu4/EkTBlOuG7kXFbOsOjxJFyW+G7sjrhuqNrOuG7keG7meG7hWQ64buFZOG7ozrhu4fhu6NuZTrDo8ah4buyOuG6o2fhu4VkOuG6r8Oo4buF4buyOsSDOMO6OsO04buV4buT4buyOuG7hTjhu4VkOsOj4buL4buFZDrhu5Hhu5k54buTOuG7g13Dujrhu4/EkV3hu5M64bqvZeG6qeG7heG7sjrhu5PDtGbhu4VkOuG7gcSRZTow4buFxJE6xJHhu6PDsuG7hWQ6xIPhurvDo8SROsODRlNFxIItLH3hu7I6ZGVdOnUy4buFZDrEg2Hhu5nhu7I6w6PEkWU64buPxJHDqTrhu4XEkTjhu4U6w6Phu4vhu4VkOuG7kzLhu4VkOsOjW2bhu7Thu7Thu7Q64buExJFy4buFZDrDo8SR4buZw7rhuqfhu4U64bqjZeG6q+G7hTpkYeG7hTrhu4XEkeG7ozrDo8SR4buZw7rhuqfhu4U64buFImY6w6Phu53hu4VkOuG7h2zhu7Q64bqiW+G7hTrhuq9h4buZOsOjxJHhur064buHbDpzImU6w6PEkcahw6M64buTw7Rl4bqp4buZOuG6r8Sp4buFZDrDtMSpZTrEg2Hhu4U64buH4bql4buFOsOjMDrhu5PDtDLhu4M64buTw7Rl4bqp4buZOuG6r8Sp4buFZOG7tDrDg8SR4buZw7rhuqfhu4U6w6Phu5nhu4llOsOj4buX4buFZDrhu5PDtOG7o27Dozrhu4HEkWU6w6Nm4buFOuG7kyLhu5k64bqj4bq7OuKAnOG7kWXhuqfhu5M64buFw7PigJ064buTxJFd4buFZDosLS47Li7hu7I64buTIuG7mTpz4bujbeG7hTrhu4HEkW1lOmQ14buPOuG6o2Xhuqvhu4U64bqvauG7hWQ64buPxJEwZTrDteG7mVvDujpz4bqt4buyOuG7h2w64buTxJHhuqXhu4M6xJFt4buFOiw7Ozrhu5PDtGXhuqnhu5k64bqvxKnhu4Vk4bu0OuG7gMSR4buL4buFZDrDo2jhu4U64buBxJEwOuG7hTLhu4VkOuG7k8O0MDrhu4XDs+G7sjrhu4VkOOG7hTrEkSLhu4VkOuG7k8SR4buL4buFZDrhuqNdZjrhu4VkIsO6OuKAnOG7kWXhuqfhu5M64buFw7PigJ3hu7I64buPxJFd4buTOuG7gzFlOsOjZuG7hTrhu5Mi4buZ4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hGQiw7o6Pi0+LS47Li46w6Nm4buFOuG7kyLhu5k64bqvZ+G7hWQ64buDbmU6xJFt4buFOiwhOuG7k8WpOuG6r8Sp4buFZOG7sjrhuq/hu6NbOsO0Wzrhuq854buZOmRlXTrDo2jhu4U6LOG7siE64buTxanhu7Q6w4PEkeG7mzrhu5Mi4buZOuG7kuG7i+G7hTrhuq7hu5/Dozrhu6nhu4XEkTrhu5Phu6E64buDauG7kzrhu4Vk4bujOsSDOOG7hTrhu5Nl4bql4buZOuG6o2Xhuqvhu5nhu7I6w6NnOuG6r2Xhuq3hu5k64buBZeG6qeG7hTrhu5PDtMOyOuG7k8SRIuG7hcSROsOjZuG7hTrhu4XDs+G7sjrhu5PEkTnhu5M64buFZMSRZeG6qeG7j+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0j4buR4buTw7Rm4buFZD3igJzhu5LDtMOzOuG7h3DDo+KAnTrhu4UiZjrDo8SRZjrhu4XEkXLhu4VkOsOjZuG7hTo/4buTIuG7mTo8Pj8jL+G7keG7k8O0ZuG7hWQ9Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7iuG7hWQ64bquxKnhu4VkOlXhu5k44buFOuG7ksSRMGY64bu44buQ4buEOix9KSHhu7I6dTE64buEZOG7ozrhu4Zqw6Phu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrEkMOh4buZOuG7hmrDo0A64buDauG7kzrhu5PDtOG7o2/hu4VkOsSRw7Phu486w6PEkeG7mzrigJzhu5Mi4buZOjw+4oCdOuG7gcSRXcOj4buyOsSD4buXOuG7hyI64oCc4buHMWY64buHIuG7hWTigJ064buTw7Rm4buFZDrhu4VkxJHhuq064bqvZTrhuqNl4bqr4buFOsOj4bud4buFZDrhu4/EkTBlOsOjxJHhu5nDuuG6q+G7hTrhu4VkxJHhuq3hu7Q64bquOMO6OuG7hyI64buHYeG7hTrhu5PEkTnhu5M64bqjIGU64buTxJHhu586Ljrhu5PDtGbhu4VkOsOj4buZasOjOuG6r29lOuG7hWThu6NvZTrhuq8i4buFOuG7i+G7hWQ6ZGHhu4U6Pjs64buT4buZa2U64buFIsO6OuG7gcSRZTrhuq/huqfhu4U6c25lOuG7g2rhu5M6xINwOl3hu4U64bqvZ+G7hWQ64buDbmU64buTIuG7meG7sjpz4bujbeG7hTrhu4HEkW1lOnVb4bu0OsODMuG7hTrhu4XEkSI6xIPhu5nDujrhu4XEkTnhu5M6w6No4buFOuG7hyBlOsOj4bubWzrhu4vhu4VkOuG7ksSRMGY64buFNOG7gzrhu4VkW8O6OuG7k8O0ZeG6reG7hTrhuq/huqU64bqjZeG6q+G7heG7tDrhu5LEkVvDujpz4bq5OuG7j8SRMGU64buHZjrhu5NmW+G7hTrhu5Mi4buZOuG7k8SR4buZw7rhuq3hu4Xhu7I64buFZOG7ozrhu4fhu6NuZTrDo8ahOuG7hcSR4bujOuG7k8O04bujbsOjOuG7k8SR4bq5OuG7hVvDujrhu4vhu4VkOuG7hWTEqWU64buTxJHhu5k64buD4bq54buFxJE64buTw7Rm4buFZDpkZVvhu4U64buFxJEiOuG7hcSRw63hu7I64buPxJHGoTpzw7M64bqjXeG7hTrEkSLhu4Vk4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PUQ14buPOuG7k+G7i2Xhu7I64buL4buFZDrDo2c64buPxJFh4buFOuG7hWThu6PDs+G7hWQ64buFZOG7l+G7hWQ64buBxJFlOuG6r2Zd4buFOsO0WzrDozjhu5k6w6PEkeG7mcO64bqp4buF4bu0OsSC4buXOuG7hyI64buTxJE54buTOuG6oyBl4buyOuG7hcSR4buj4buFZDrhu4vhu4VkOuG7gcSRNuG7hWQ64bqv4bq74buFxJHhu7I64buRcDrhu4dwWzrDo8SRaeG7hTrDo+G7m1s64buD4bq54buFxJE64buHIjrhuq/hu5Xhu4VkOnMiOsOjxJHhu6NbOuG6o1tmOmRlbzrEkeG7iWU6xJHDoeG7heG7tDrEkMSpZTrhu5/Dozrhu4cgZTrEg3A6XeG7hTrhu4Uy4buDOnXhu6Nb4buyOuG7i+G7hWQ64buSxJEwZjrhu4XEkW5ZOuG6rmc64buHIjrhu4Uy4buDOix9fT7hu7I64buH4buVw6M64bqvZzp1MTrhu4Rk4bujOuG7hmrDozrDo2c6KTrEkOG7klU64buTxJFb4buDOmRlWzrEg3A6XeG7heG7tDrhu4JsZTrEkOG7klU6ZMSp4buDOi464buTIuG7mTrhuq/hu6PDs8OjOuG6r2fhu4VkOuG7g25lOuG7uGRlXTrhu5PDtOG6uzrhu4HEkWYw4buFZDosOuG7k8WpOuG6r8Sp4buFZC/huq/hu4tl4buyOsOj4buL4buFZDrhu5Hhu5k54buTOix9O8ODU0A64bqjNOG7hWQ64buFZOG7mcSp4buFOnPhu4nhu4U64bqvYeG7mTrhu5Phu6M6w6Phu5tbOuG7hMSRIjrhu4Xhu6Nuw6Phu7I64buBxJHhu4vhu4VkOsOjZzrhuq/hu4llOuG7n+G7hWThu7I6xJFmNcOjOsOjZzrhuq/hu4llOuG7n+G7hWQ64buFxJHhu6Phu4VkOuG7k8WpOuG7h+G6qTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64bqvXeG7hWQ64buB4bqr4bu0OuG7kuG7mcO6OuG7hcSRZeG6peG7heG7sjrhu4XEkXLhu4VkOsOjZuG7hTrhu5Mi4buZOuG6r+G7o8Ozw6M64bqvZ+G7hWQ64buDbmU64buTxJFvZTrhuq9l4bqr4buDOuG7hSLDujpz4bujbeG7hTrhu4HEkW1lOuG6r13hu4XEkTrhuqMz4buTOuG7gcSR4buL4buFZDrEkWXhuqnhu5k6w7Xhu5kw4bu0OuG7kFvhu5k64buBxJFlOnPDoeG7hTrEkSLhu4XEkTrhuq/hu6PDs8OjOik64buFMuG7gzrhu5PEkeG6uTrhu4TEkSI64buF4bujbsOjOuG7k8SR4buZOsSRxKll4buyOuG6r+G7o1s6w7RbOuG6o13hu4U64bqvOeG7mTpkZV3hu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTo+ezvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTooKHvhu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy4uISwvLD4+xIMpO3soKCh94buTeyh7KX3hu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sDwuIT86W+G7h+G7k+G7sD/hu5Jl4bqn4buFZDrhu5PEkcOyOsSDImU6w6Phu5tbOuG6o2Xhuqvhu4U64bu04bu04bu0Pzp0ZcSD4buTxJHhu7A/Pns7PzrEkeG6sWVkxJHhu5Phu7A/KCh7PzovPSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8ODW+G7j+G7k2Vm4buFPz3hu4rhu4VkOsOjxJHhu5s64oCc4buTIuG7mTo8PuKAnTrhu5Lhu4vhu4U64bqu4bufw6M64bup4buFxJE64buTw7RbZjrhuq9rZTpzbmU64buPxJFn4buFZDpzZeG6peG7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3huq7huqfhu4U6c25lOsSDcDpd4buFOuG6r2fhu4VkOuG7kyLhu5k64buDbmU64buTIuG7mTrhu5PEkeG6sWY64buEZMSR4bq7OuG6r+G6u+G7hcSROjw+OuG7h2Hhu4U64buFIsO64buyOuG7i+G7hWQ64buSxJEwZjp14bqx4buDOuG6rzjDujrhu4ciOsOjbTrEkWplOuG6r+G6qzrhu5FxWzrDo8SRcls64buRW2U64buHYeG7gzrhu5Phu6E64buTxJE54buTOuG6oyBlOsOj4bubWzrEkW3hu4U6Ljs64buFMuG7gzpz4bqtOuG7k8O04bujbsOj4bu0OuG6ruG6qzrhu5PEkVvhu4M6ZGVbOsSDcDpd4buF4buyOuG7hTLhu4M6LjssPuG7sjrhu4vhu4VkOuG7ksSRMGY6xIPhu5fhu4VkOsSR4bqn4buTOuG7keG7iTrhu5Nl4bqt4buFOuG7k8Opw6PEkTpkZ+G7jzrhu5Fb4buZOuG6o1tmOuG7hTLhu4M6c+G7o23hu4U64buBxJFtZTrhuq/huqs64bqv4buJZTrhu5/hu4Vk4bu0OuG7iuG7hWQ64bqv4bujw7PDozrhu4VkOOG7hTrEkSLhu4VkOsSRbDrhu5PDtMOzOsOjxJFmOnNbw7o6ZGHhu4U6fTrhu5PFqTrhuq/EqeG7hWThu7Q6w4Nm4buFOuG7kyLhu5k6c+G7o23hu4U64buBxJFtZTpzbmU64buTw7Thurs6ZGVdOiwhOuG7k8WpOuG6r8Sp4buFZOG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5Bm4buFZDrhu4HEkWU6c+G7o23hu4U64buBxJFtZeG7sjrhuqNd4buDOuG6o2Xhuqvhu4Xhu7I64buTIuG7mTrDo+G7m1s64buL4buFZDrhu5Nl4bqn4buPOuG7k8ahw6M64buDauG7kzrhu4dh4buFOuG7hXJbOuG7gcSR4buL4buFZDrEkWXhuqnhu5k6w7Xhu5kwOuG7hcSR4bujOuG7geG7pTpzaeG7hWThu7Q6w4PEkWU64buPxJHDqTrDtFs64buBxJFtZTrhu4du4buF4buyOuG7k2Xhuq3hu4U64buTxJHhu5nhuqU6w6Phu4vhu4VkOuG7hcSROOG7hTrDo1tm4buyOmRlXTp1MuG7hWQ6xINh4buZOuG7h+G6sWY64buTxJFb4buFZOG7sjrhu4Vk4buZxKnhu4U64buHw7NlOuG7k8SR4bubw7o6xJEwZTrhu5Ew4buFOuG7keG7mcO6OmRlMOG7g8OdOsOj4buL4buFZDrhu5Hhu5k54buTOsOj4bubWzrhu4Ndw7o64buBxJHhu4vhu4VkOuG7j8SR4buXOsSRw7Phu4/DnTrhu4HEkVtlOuG7k8SRXcOjOuG7gcSR4buL4buFZDrhuq/hu6PDs8Oj4buyOuG7gcSR4buL4buFZDrDo2c64buFZOG7mcSp4buFOnPhu4nhu4U64bqv4bqrOuG6r2Hhu5k64buT4buj4buyOuG7k11lOuG7kTDhu4U6deG7mTnhu5Phu7Thu7Thu7Q64buHIjrhu4XEkXLhu4VkOuG7hWThu5nDuuG6peG7hTrhu4XEkTjhu4U6xIPhuqHhu4U64buL4buFZDrDo+G7neG7hWQ64buFxJHhu6M64buFxJFl4bqt4buZOsOjxJHhu5s64buTIuG7mTrhu4HEkV3Dozrhuq/huqfhu4U6c25lOuG7k8SROeG7kzrhuqMgZeG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3Dg8SR4bubOuG7k8O04bujbeG7hWQ6c+G6rTrigJzhu5Mi4buZOjw+4oCdOuG7hyI64bqv4buV4buFZOG7sjrDo2Hhu4U64buTxJFl4bqn4buT4buyOuG7i+G7hWQ64buBxJHhu4vhu4VkOsSR4buJZTrEkcOh4buF4bu0OsODxJHhur064buTZeG6p8OjOsO0NOG7hWThu7I64buTxJFvZTpkZVvhu4U6w7Xhu5lb4buyOuG7hcSRcuG7hWQ6w6PEkeG7mzrigJzhu5Mi4buZOjw+4oCdOuG7hcSR4bujOuG7i+G7hWQ6w6PEkeG6u+G7mTrDteG7mV064buFxJFl4bqt4buZOuG6oznhu5M64buHw7Nl4buyOuG7gyI64buPxJFh4buFOuG7hcSRZeG6reG7mTrhu4ciOuG7hcSRcuG7hWQ6w7rhuqfhu5k64buT4buJOuG7gcSRXcOjxJE6w7Xhu5lb4buF4bu0OuG7hOG6p+G7mTrhu4XEkeG7ozrhu4XEkcOh4buFOuG6r+G7o8Ozw6M64buFxJFl4bqt4buZOsSRbeG7hTrhu5FwOsOjxJFlWzrhu5HhurU64buT4buhOuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWThu7I6w6Phu53hu4VkOuG7hcSR4bujOuG7k8SRXWY6ZOG7jTrhu4XEkXLhu4VkOuG7gcSRZzrhu4HEkTLhu4Xhu7I64bqjOeG7kzrDo8Oh4buPOuG7k+G7oTrDoznhu4864buFZCLhu4XEkTrDo8SR4bufw6M64buFMuG7hWQ64buTxJHhurk6w6NnOuG7h8OiOmRlbzrhuq84w7o64buTIuG7mTrDo+G7m1s64buL4buFZDpz4bqh4buFOsOjZzrhu5PEkeG6qzpz4bujbeG7hTrhu4HEkW1l4bu0OsSC4buXOuG7kVtm4buyOnNuZTrhu4vhu4VkOuG6ozjDujpkZW864buTIuG7mTrDo+G7neG7hWQ64buBxJHhu4vhu4VkOsOjaOG7hTrhu4VyW+G7sjrhu4XEkeG7o+G7hWQ6w6No4buFOuG6r2c64buFxJFl4bqt4buZOsOjxJHhu5s64oCc4buTIuG7mTo8PuKAnTrhu4HEkV3Dozrhuq9b4buFZDrhu4dbw7o64buHM+G7kzpzbmU64buFZMSR4bqt4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcODxqE64buTxJHhuqs64buFxJHhu6Phu7I6w6PEkcOp4buFxJE64buRXcOjxJE6w6NtOsOjOeG7mTrhu4cgZTrhu4XDszrhu7jhu4HEkWZb4buFxJE64buFw7Phu7I6ZGUx4buFOuG7hcOz4buyOsOjxJFmOnNbw7o64buTXWU64buRMOG7hTp14buZOeG7k0A64bqv4bqrOuG7hWThu6M6xIM44buFOuG7k2Xhuqfhu4864buTxqHDozrDo2c6w6NtOsSRamU64bqjXeG7gzrhu4VkxJHhuq3hu7I64bqjXeG7gzrhuqNl4bqr4buFOnMiOsSRZiLhu4U64buTxJEi4buFxJE64buFZMSRw6pbOnPGoTrhu5PDtDA64buFw7M6c25lOuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWThu7Q64buSxJFbw7o6c+G6ueG7sjrDo13Do8SROmRlMGU6w7Xhu5nDuuG6p+G7kzrhu4XEkeG7ozrEkWXhuqnhu4U64buTIGXhu7I64buFZDjhu4U6xJEi4buFZDpzIjrhu4Vk4bujOsSDOOG7hTrhuq/hu6NbOuG7hcSRW+G7mTrDtFs64buTaFvhu7Q64buCauG7kzrDozjhu5k6w6PEkeG7mcO64bqp4buFOsOjxJE24buFZDrhu4c5w7o6ZOG6uTrhu4ciOnPhu5llOnPhurU64buBxJFlOuG7hWThu6NvZTrhu4Vk4bujOsSDOOG7hTrhu5PEkeG6uTrhu4M54buTOuG7hWTEkeG6rcOdOuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWQ64buTxJHhu5k6xJHEqWU64buFw7M64buT4buhOuG6o13hu4U64bqvOeG7mTpkZV06w6PEkeG6vTrhuq/hu6PDs8OjOiw64buPxJFh4buFOsO0OeG7kzrhu4XEkcOt4bu0OuG7ksO0ZuG7hWQ64buBxJFlOuG6r2fhu7I6xINwOl3hu4U64buTxJHhurk6ZGUw4buDOuG6r2U64buTw6nhu4XEkTrhu4XEkTjhu4U6czLhu4Xhu7I6w7k64buFZMSRw6pb4buyOuG7g8ahw6M64buTZeG6peG7mTrhuqNb4buFOuG6r2Hhu5nhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894oCc4buCOcO6OuG6r29lOuG7kWfhu4VkOmRlZzrhuqMxZjpkZeG7i+G7hWThu7I64buTxJHDoeG7gzrDo8SRw6k64buPxJEwZTrhuqPDrTrhu4Mg4buFZDrhu4HEkW1lOnVbOsOj4bud4buFZDrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTxJHhuqs64buBxJFl4bqn4buFOsOjxJFmOuG7hWThu6NvZTrhu4Vk4bujOsSDOOG7hTrhuq854buTOuG6o2Xhuqvhu4U64buPxJEwZTrDo8SR4buX4buFOuG6o+G7o27Do+G7tDpEZW864bqvOMO64buyOuG7gcSRZTrigJzDo2Hhu4U6w6M44buZOsOjbeG7g+KAnTrhu4ciOuG7hcSRcuG7hWQ6w6Nm4buFOuKAnOG7kyLhu5k6PD7igJ064bqj4bq7OuKAnOG7kWXhuqfhu5M64buFw7PigJ064buBxJHhu4vhu4VkOsOjaOG7hTrhu4VyWzrhu5PEkeG6uTrhu5Phu4tlOsOj4bud4buFZDrhu4XEkeG7ozrhu4XEkWXhuq3hu5k64buTw7Rm4buFZDrhu5Hhu4k6w6PEkeG7mzrhu5Mi4buZOuG7gcSRXcOjOuG6rzE64buTxJFww6M64buRcDrDteG7meG7pzrhu4VkMeG7sjrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTxJHhuqs6ZOG7o8Oz4buFZDrEg8Ohw7o64buDIjrhuqNd4buDOuG7hznDujrhu4VkxJHhuq3hu7bigJ3hu7I64buL4buFZDrhu5LEkTBmOuG7kzjhu4M64buT4bujOuG7k8O0ZuG7hWQ64buTZeG6p+G7hWQ64buTxJFvOsSDImU64buHZjrDo8SRZjrDo11lOuG7hWTEkWXhuqnhu4864bqvZTrhuqNl4bqr4buFOsOj4bubWzrDteG7meG6pTrEkeG7o23hu4Vk4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hGdlOnPhuq064oCc4buTIuG7mTo8PuKAneG7sjrhu4vhu4VkOuG7hGThu5nDumLhu4U6UzLhu4U6w5Xhu5lb4buFZOG7sjrhu47EkWc6w4PEkeG7mzrhu5PhurvDo8SROuG7mOG6ouG7hMSCOnUxOuG7hGThu6M64buGasOjOuG7k8SR4buJ4buFZDrhu4HhuqU64buTIGU64bqv4bq7Wzrhu4/EkeG7o23hu4VkOsOjZzo8OuG7kyLhu5k64bqv4bujw7PDozrhuq9n4buFZDrhu5PEkeG6sWY64buEZMSR4bq7OuG6r+G6u+G7hcSROuG7hSLDuuG7tDrhu4rhu4VkOsOV4buZW+G7hWQ64bqvxKnhu4VkOsO14buZW+G7hTrhuq9l4bqr4buDOnNuZTrDo13DozrDo8SR4bubOuG7kyLhu5nhu7I64buHZjrhu4cz4buFZDrhu4HEkWU64buPxJFh4buFOuG7h27hu4U64buFxJFy4buFZDrigJzhu5Mi4buZOjw+4oCdOuG6r+G6reG7mTrhuq9b4buFZDpkNeG7jzrDtDnhu5M64buFxJFl4bqt4buZOuG7gcSRZzrhu4HEkTLhu4U64buTw7Rm4buFZDrEkWYg4buTOuG6r2rhu4Vk4buyOuG6r13hu4XEkTrhuqMz4buT4bu0OuG6ruG6p+G7hTrhu4Vbw7o6Ljrhu5Mi4buZOuG6rzE64bqj4bq7OuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWQ64oCc4buRZeG6p+G7kzrhu4XDs+KAnTrhu4HEkcOyZTrhu4Fl4bqp4buFOsO0Wzrhu5NoW+G7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5I44buDOuG7k+G7o+G7sjrhu4Vk4buZw7rhuqnhu4U6c2nhu4VkOsOjXcOjOsOjxJHhu5s64buTIuG7mTrhu4ciOsSRw7o6c2nhu4VkOuG7kcOiOuG7hcSRw6Hhu4U64bqv4bujw7PDozrhu4XEkXLhu4VkOuKAnOG7k8O0w7M64buHcMOj4oCdOuG7k+G7oTrDg8SRw6nhu4XEkTrhu4/EkeG7mzrhuq/huqs64buDbGU6xJEi4buFxJE64buTw7Thurnhu4XEkTpz4bujbeG7hTrhu4HEkW1l4buyOuG6o13hu4M64bqjZeG6q+G7hTrhu5PDtMOyOnPhuq064buHIjrhu4XEkXLhu4VkOuG7hWXhuq3hu4M6c+G7mWXhu7I64buFZeG6reG7gzrEkSDhu4XEkTrhu4/EkeG7lcOjOnNuZTrhu5Phu4vhu4Phu7I6w6NdOjPhu4864bqvYcO6OuG7gcSRZlvhu4VkOuG7k8SR4buZw7rhuq3hu4Xhu7QjL+G7jz0j4buTW+G6o+G7h+G6sTrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/dVvhu4XEkeG7hcSRW+G7kz864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTo+ezvhu491w5064buDW8O0ZGXhu4Ut4buH4bqxY+G7k1k6W+G7meG7k2bDnTrhu4Nbw7RkZeG7hS3DtGVkxJHhu5NZOlvhu5nhu5Nmw50/PSPhu5PhuqNmxIPDuj0j4buTw7Q9I+G7k8SDPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0j4bqx4buDPeG7kuG6veG7hcSROuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1s6w6NnOil7OuG7kyLhu5k6w6NdOuG6r+G7o8Ozw6M64bqvZ+G7hWQ64buDbmU64buTxJHhurFmOuG7hGTEkeG6uzrhuq/hurvhu4XEkTo8Pjrhu7jhuqNbZjpkxKnhu4M6w6MwOuG7kyLhu5k6c8OtOuG7kTPhu5Phu7I6c8OtOmRsQDpzbmU64buR4buJOuG7k2Xhuq3hu4U6c1vDujrhu4fhuqXhu4U64buTbmU6xJFt4buFOjwpOzrhu5PFqTrhuq/EqeG7hWThu7Q6xJBl4bqp4buFOuG7kyBl4buyOsOjXcOjOuG7hWThu6M6xIM44buFOuG6r1vhu4VkOuG7j8SRMGU6w6PEkcOh4buTOnPDoeG7kzrhu5PDtGbhu4VkOnNl4bqpw6M64buTw7QwOuG7hcOz4buyOuG7hzFlOuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWQ6xINmOuG6r13hu4XEkTrhuqMz4buTOuG7gcSR4buL4buFZDrEkWXhuqnhu5k6w7Xhu5kw4bu0OsOUZeG6peG7hWQ6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu4Nl4bqt4buFOuG6o2Xhuqvhu4U6xJDDoeG7mTrhu4Zqw6M6w6NnOiwpOuG7kyLhu5k64bqvZ+G7hWQ64buDbmU64buTxJHhurFmOuG7hGTEkeG6uzrhuq/hurvhu4XEkTo8PuG7sjrhu4XEkeG7o+G7hWQ64bqvMTrDo2c6PDrhu5Mi4buZOuG7k8O0ZuG7hWQ6xINl4bqp4buFOuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWQ64buBxJHDsmU64buBZeG6qeG7hTrDtFs64buTaFvhu7I64buTxJFb4buFxJE64buHw7nhu7I64buTxJHhu5k6xJHEqWU64buFw7Phu7QjL+G6seG7gz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I+G6seG7gz3EkGXhuqnhu4U64buFW8O64buyOnNl4bqpw6M64buTxJHhu5k6xJHEqWU64buFw7M64bqv4buJZTpzbmU6w6Ndw6M64buBxJFmMOG7hTpzW8O6OuG6r2fhu4VkOuG7kyLhu5k6w6NdOuG7k8SR4bqxZjrhu4RkxJHhurs64bqv4bq74buFxJE6PD46w6Phu53hu4VkOmQ14buPOuG7gcSR4buL4buFZDrDqeG7kzrhu4HEkWc64buBxJEy4buF4bu0OuG6rls64buPxJFh4buFOsOjXcOjOsOj4buZasOjOuG6o13hu4U64bqvOeG7mTpkZV064buTImU64buRMOG7hTrhu5PEkSLhu4XEkTrDo+G7i+G7hWThu7I64buBxJFmMOG7hTrhu5PEkeG7mTrEkcSpZTrhuq/hu6PDs8OjOsO0OeG7kzrhu4XEkcOtOuG7kWY6c25lOuG7keG7iTrhu4XDszrhu4MiOsOjxJHhu5s64buTIuG7mTrhuq8xOnNbw7o64buT4buhOsOjXcOjOuG7hWQ44buFOsSRIuG7hWThu7QjL+G6seG7gz0jL+G7jz0jL+G7k8SDPSMv4buTw7Q9Iy/hu5PhuqNmxIPDuj0jL+G7k1vhuqPhu4fhurE9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/OuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP+G7k+G6sXXhu5MtW+G7h2Vk4buFWTrDtGVkxJHhu5PDnT89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ94bqiImU6cyI6MOG7hcSRWTrhuq7hurnhu4XEkTpEZVvhu4VkIy/hu5Hhu5PDtGbhu4VkPSMv4buPPQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]