• Gắn hoạt động văn hóa với phát triển du lịch
    2023-05-07 08:48:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh thường niên tổ chức tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch. Tuần lễ được tổ chức với mục đích nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

Tắt [X]