(vhds.baothanhhoa.vn) - Đội bóng đá nữ U20 Việt Nam đang đem đến những dư vị đặc biệt trên sân đấu Việt Trì tại giải U20 châu Á. Dù thành công vẫn không ít CĐV khó tính sẵn sàng tạo ra những quan điểm khắt khe: “Đối thủ yếu như vậy mà...". Nhưng sao phải đem những tiêu chuẩn eo hẹp này ra mà không tận hưởng những giá trị đời thường. Khi các cô gái trẻ của chúng ta đã tận hiến cho người và cho đời.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buY4bql4bu44bq/4bqlLVMiKC4wS+G7lFvhuqfDouG6pSgs4buBTOG7mOG7juG7jMOd4buO4bqm4bua4buW4buUMOG6u+G7lOG6vCg/4bql4buU4buvUyDhu5Thu7Ih4bqhKOG7lMOdMjAuS+G7lOG7mWUwLuG7lOG6v+G7uCDhu5TDncavMC7hu5QgxajhuqVN4buUIeG7pOG7geG7lOG6pVcw4buUIWThuq8wLuG7lMOdxq8wLuG7lOG6peG6tVQo4buU4bqlKCDhu4wvw53hu47hu4wvIcag4buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7juG7mWEo4buUw50yMC7hu5Thu7ZU4buUMOG6u+G7lOG6puG7muG7luG7lOG6vCg/4bql4buU4buvUyDhu5Thu7ZTMC7hu5Thu7bhu7gg4buU4bu2KjDhu5QwIeG6uzAu4buU4bu0ZOG7lOG6vT7hu5Thu7bhu6jhu7Lhu5TDnSg/4bql4buU4bql4bq1JTDhu5TDouG7rDDhu5Thu7bhu67huqfhu5ThurwoP+G6peG7lOG6pOG6tTzhu5ThuqXDmijhu5QuKMOZKOG7lOG6puG7muG7luG7lOG7siHhu6zhuqfhu5RpTuG7lOG7k+G6qeG7lOG6pSFVMCHhu5Thu7I3MC7hu5Thur1ZMOG7lF0hNzAu4buUKeG6peG7lOG7keG7meG6vOG7lF0hMuG7lOG6pSkwIeG7lMOi4buwMOG7lMOiVTAu4buU4bqlw5ox4buU4bq1U+G7lDAh4bq7MC7hu5ThurPhuqdTMOG7lOG7tig6IOG7lF0hxajhuqXhu5RdIeG7uEvhu5TigJzhu5k4KOG7lOG6pSFi4buU4buBKuG6p+G7lDAhZOG7lOG6vVfhu4Hhu5QgVU5OTuG7mE7hu5Thu68hZDAu4buUw6JTMeG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7bhu7gg4buUMCHhurswLuG7lOG6pSgl4bqn4buU4buyIeG6p1gw4buU4bu4MeG7lCEj4bq34buUMFXhu4Hhu5ThurVT4buUIFXhu5RdITcwLuG7lOG6pVcw4buUIWThuq8wLuG7lDAh4bq7MC7hu5QuKFThu5ThuqXhurU+4buU4bu2w6Mo4buU4bqlIWTDozAuTuG7lOG7qyEo4buU4buyVOG7suG7lOG7sjfhu5QuVCjhu5ThuqXhurU94buU4buyYlPhu5Thu7Ih4bqtMC7hu5ThuqVT4buU4bu24buk4buU4bqlVzDhu5QhKCow4buU4buyITHhu5QwLmTDoyjhu5Thur1V4buU4buyITHhu5Thu7bDoyhO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhu7ThuqUh4bqnIMOd4buUKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buU4bug4buWxqDhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu5zhu5xR4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7nMagxqAv4bua4buW4bue4bu0xqDhu5ZR4bua4buexqDhu57huqXhu5pS4buW4buiIuG7oi0oIFMu4bu44buW4buWxqBOW+G6ty7hu5jhu5RTIuG6pcON4buY4bqm4bua4buW4buUMOG6u+G7lOG6vCg/4bql4buU4buvUyDhu5Thu7Ih4bqhKOG7lMOdMjAuS+G7lOG7mWUwLuG7lOG6v+G7uCDhu5TDncavMC7hu5QgxajhuqVN4buUIeG7pOG7geG7lOG6pVcw4buUIWThuq8wLuG7lMOdxq8wLuG7lOG6peG6tVQo4buU4bqlKCDhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5jhu6Dhu5bGoOG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7nOG7nFHhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7juG6puG7muG7luG7lDDhurvhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4bqlw5oo4buULijDmSjhu5Thuqbhu5rhu5bhu5Thu7Ih4bus4bqn4buUaU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDujDhuqXhu7jhurXhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6pCgl4bqn4buU4buyIeG6p1gw4buUw50yMC7hu5Thu7ZU4buU4bu4MeG7lCEj4bq34buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqk4bq1MTAu4buU4bqlISrhu5QuKOG6oyjhu5TDnTIwLuG7lOG7tlThu5QuKMOZKOG7lOG6peG6tSlN4buUMC5kw6Mo4buUIeG7rCDhu5QgYeG7lOG6vCg/4bql4buU4buvUyDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThuqVXMOG7lCFk4bqvMC7hu5TDnVbhuqfhu5RdITcwLuG7lF0hKeG7lOG7smJT4buUMCHhurswLuG7lOG6peG6tVcw4buU4bu24buu4bqn4buUIVPhu4Hhu5QwIeG7ruG6peG7lOG6pSEq4buULijhuqMoTeG7lOG6pWXhu5Thu68uMcOaKOG7lCHDmjAu4buUaDAhTeG7lOG7kSFTIOG6tygxMMOi4buU4bux4bu4Uy7huqfhu7jhu5Thu7YqMOG7lMOi4busMOG7lOG7siHhuqEo4buUw4ox4bq1IuG7tOG7lOG7keG6p+G6t07hu5ThurxV4buUITThu5ThuqXDqeG7lOG7tuG7qOG6peG7lOG6tVPhu5TigJzhuqUoJeG6p+G7lOG7siHhuqdYMOG7lOG7siHhuqfhu4ElMOG7lCA3MOKAneG7lCJV4buU4bq/4bu4IOG7lMOdMjAu4buU4bu2VOG7lOG6tyHDmSjhu5QwIWThu5ThuqUhKuG7lDBV4buBTeG7lOG7tlThu5QwIWThu5Thur1X4buB4buUIOG6oyjhu5Thu7ZUMC7hu5Thur/hu7ggTuG7lOG7mTrhu5ThurU5KOG7lOG7tijhu5ThuqXhuqMo4buUIuG6pzkwLuG7lOG6pWThu5ThuqVk4bqvMC7hu5TigJzhur/hu7gg4buUw50yMC7hu5Thu7ZU4buU4bqz4bqnOOG7suG7lOG6pSrhu5ThurPhuqfhu7gw4buU4bq1OSjhu5RdITLhu5Thur/hu7gg4buUw50yMC7hu5Thu7ZU4buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIOG7lOG6s+G6p1TigJ1O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buvKuG6p+G7lOG7siF74buU4bq/4bu4IOG7lMOdMjAu4buU4bu2VOG7lOG7siEx4buU4buyIeG6p+G7gSUw4buUIDcw4buUIVPhu4Hhu5ThuqUhPOG7lMOdKCrhuqXhu5TDnVMx4buULijDo+G7lCDhuqMo4buUIlXhu5Thu7ZiTuG7lMO04bqvKOG7lOG6vTzhu5QwIeG6p+G7lOG7slbhuqfhu5Thu7IxMOG7lDAuZMOjKOG7lF0hNzAu4buUMC5lMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Qw4busMC7hu5Thu7JTMU3hu5TGoOG7luG7lDDhu6Yg4buUMOG6u1Phu5QwIeG6uzAu4buU4buyVCjhu5QhU+G7geG7lOG7smJT4buUw50yMC7hu5Thu7ZU4buU4bqlIcOjKOG7lDBV4buB4buU4buyMuG7lOG6pSE64buUIlXhu5Thu7JUKOG7lOG7tOG6r07hu5Thu68hZDAu4buU4bq/4bu4IOG7lMOdMjAu4buU4bu2VOG7lOG7slQo4buU4oCcXSg64bqn4buU4bq9V+G7geKAneG7lOG6s+G6p8OZ4buU4bqlIcOp4buy4buUIlXhu5TDosOp4buU4oCc4bqlISgq4bqn4buUw6Iy4bql4buU4bu2VDAu4buU4bqlIWThuqEwLuKAnU3hu5RdISjhu5ThuqUhxJHhu5ThurPhuqdTMOG7lOG6peG6tTQwLuG7lDAh4buu4bql4buUw50+4buUw5014buUIOG7qOG7sk7hu5ThuqQhZOG6rzAu4buU4bqlIcSR4buy4buUw50yMC7hu5Thu7ZU4buU4buyVjDhu5Thurchw5ko4buU4buyMuG7lMOiw6nhu5Thu7Y5MC7hu5Thu7LDmSDhu5Thur1V4buU4bq14bqnMC7hu5Thu7LDmSDhu5Thur3huqMo4buUMCHhurswLuG7lC4oVOG7lOG6peG6tT7hu5QgVeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7JW4bqn4buU4bqlIWLhu5ThuqXDmjHhu5ThurVTTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jnU04buU4bqlISjhu5Thu7bhu67huqfhu5RS4buW4buU4bq3IeG6reG6peG7lDAhZDAu4buU4bu24buk4buU4bq3IcOZKOG7lOG7siEoKjDhu5Thu7bhu67huqfhu5TDouG6pzjhuqXhu5QwISgm4bqn4buUMOG7piDhu5QiKCYwTuG7lOG7rzIo4buU4bu2KjDhu5Thu7bhu6zhu4Hhu5Qg4bqjKOG7lOG6pSHhu67hu4FN4buU4bqlw5oo4buUw6JTMeG7lF0hNzAu4buU4bq/4bu4IOG7lOG6puG7muG7luG7lDDhurvhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4bqlISjhu5Thu7bhu67huqfhu5QwIXtO4buU4buT4bqp4buU4bqv4buU4bu24bus4buB4buU4buyIeG7qjAu4buU4buyMuG7lOG6pSHEkeG7lOG6pSgl4bqn4buU4buyIeG6p1gw4buUMFUx4buUIFXhu5Thurchw5ko4buU4bq/4bu4IOG7lOG7tjrhu5ThuqXhurXhu6ww4buU4bql4bq1NDAu4buUMCHhurswLuG7lC4oVOG7lOG6peG6tT7hu5Thu7bDoyjhu5ThuqUhZMOjMC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7ow4bql4bu44bq14bqkKOG6pSLhu7jhu5jhu47huqThurXhu6ww4buU4bql4bq1NDAu4buU4bq9VeG7lOG6pVcw4buUIWThuq8wLuKApuG7lOG7tjrhu5QhNOG7suG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7ryHhurswLuG7lOG7sjfhu5QuVCjhu5Thu7JiU+G7lOG7tmEo4buU4bql4bqn4buBOjDhu5Thuqbhu5rhu5bhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4buyIeG7qjAu4buUIjIwLuG7lCJUMCHhu5ThuqXhurUlMOG7lFQwIeG7lOG7tsOoMOG7lMOi4busMOG7lF0h4buu4bqnTeG7lOG6pSFXIOG7lOG7siEp4buUITThu5Thu7IzMOG7lDAuw5oo4buUMC7huqkwLuG7lF0hKOG7lOG7tmTEg+G7suG7lC4y4buy4buUIFThu4Hhu5ThurPhuqdT4buB4buU4buyIX1T4buU4bq9VTFO4buUdTThu5Thu7JjMC7hu5RdITcwLuG7lOG6tyHDmSjhu5ThuqXhu6wg4buU4bu2KDog4buU4buyYlPhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmMOG7lOG6pSE3MC7hu5TDnTIwLuG7lOG7tlThu5QwZOG6o+G7suG7lDAhVU7hu5ThurxV4buUITThu5Thu7Y3KOG7lCLhuq3hu7Lhu5Thu7IzMOG7lMOdPuG7lOG7siHhu7jhu5Thu7Yo4buUw53huq8o4buUMCHhurswLuG7lC4oVOG7lOG6peG6tT7hu5Thurch4bqp4buU4bq3ISgqIOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6v+G7pOG7lCFhKE7hu5Thu68hZDAu4buUXSEo4buU4buyIeG7qjAu4buUIFPhu4Hhu5TigJzhu7Y04buy4buU4bu2ZMSD4buy4buUITFVMOG7lOG7ssOZMCHigJ1N4buU4oCcw53FqOG6peG7lC7hu6jhurfhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Qw4bqr4buU4buyZMOjKOKAneG7lOG6r+G7lOG6peG6p8OhKOG7lCBkw6Mo4buU4buyISkwTeG7lOG7tjco4buUIGThuqEo4buU4buyYlPhu5Thu7JU4buy4buU4buyN+G7lOG6pSE84buUIOG6oyjhu5ThuqUh4buu4buB4buU4bqlIVfhuqXhu5Thu7Yj4bq34buU4bu2JOG7lOG6vVXhu5Thu7ZUMC7hu5ThuqXhurXhu6ww4buU4bql4bq1NDAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6vGPhu5ThuqQhPuG7lHUxU+G7lOG7tuG7pOG7lOG7siEoKjDhu5Thu7bhu67huqfhu5Thur084buU4bu2UyDhu5QgJeG7lF0hKOG7lCExVTDhu5Thu7LDmTAh4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4bu2VuG7geG7lF0hMuG7lF0h4bumME3hu5QwLmTDoyjhu5TDnTjhu5RiMC7hu5QhYeG7lOG7sjfhu5Thu7Ih4bqhKOG7lMOdMjAu4buU4bu24buk4buUIOG7ruG6peG7lOG6vTzhu5ThuqVTKOG7lDDDmjDhu5QuKFMx4buU4bqlITcwLk7hu5R1U+G7geG7lDAuU+G7geG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6peG6tVcw4buUIOG6r+G7lCBVME3hu5Thu7I34buULlQo4buUdTkwLuG7lOG7ryFk4buUdTFT4buU4bq3IcOZKOG7lOG6tcOjKOG7lMOi4busMOG7lMOdxq8wLuG7lOG7slQwLuG7lOG6veG6oyjhu5Thu7Ih4buuMOG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5ThurXhu67huqXhu5Qw4buoMC5O4buU4buRYzAu4buU4buyIeG7qjAu4buUw50oKuG6pU3hu5TDosOp4buUMC4hKD/hurfhu5Thu7JiU+G7lOG7sjfhu5ThurU5KOG7lOG7sjLhu5TDnT7hu5Thu7Ih4bq7MC7hu5Qiw5ooTuG7lOG7meG7rOG7geG7lOG7siF74buUIlXhu5QgYeG6peG7lOG6vVUo4buU4oCcw6LDqeG7lOG6pSEoP+G6peG7lOG6pSEzKOG7lDAhMeG7lDAhNeKAneG7lOG7smJT4buU4buyVOG7suG7lOG7sjdO4buUdTFVMOG7lOG7ssOZMCHhu5RAMeG7lCLhu7hN4buUMCHhurswLuG7lOG7tjkwLuG7lCJk4bqhMC7hu5Thu7Ih4buqMC7hu5ThuqUhOuG7lDDhuqc3KOG7lMOiODAuTeG7lOG6pWThuqEwLuG7lCJTKOG7lMOiw6nhu5QwLiEoP+G6t+G7lMOdMjAu4buU4bu2VOG7lDDhurvhu5Thu7JjMC7hu5Thu7Iy4buUIOG7ruG7geG7lFMo4buUw6JUMC7hu5Qiw5owLk7hu5Thu68hZDAu4buUITThu5Thur1ZMOG7lOG7siHDmuG7geG7lOG6vVXhu5Thu7Jkw6Mo4buU4bu2VuG7geG7lOG6pSExw5nhu5Qg4bukME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu68h4bq7MC7hu5Thu7I34buULlQo4buU4buyYlPhu5ThuqXhuqfhu4E6MOG7lDDhurvhu5Thuqbhu5rhu5bhu5ThurwoP+G6peG7lOG7r1Mg4buU4bq9WTDhu5Thu7IzMOG7lCBT4buB4buUIMWoMOG7lCHhuqEw4buUMCEoJuG6p+G7lOG7sjfhu5QuVCjhu5RdIVThu7Lhu5Thu7Ih4buqMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThuqUh4bu4MeG7lOG7tuG6p8OhKOG7lOG7tlMg4buUICVO4buU4buvIWQwLuG7lOG7slQo4buUIFPhu4Hhu5Qgxagw4buUMFXhu4Hhu5RdITcwLuG7lOG7tiow4buUMC5Z4bqn4buUMCEoJTDhu5QgVeG7lOG7tjLhu5QiVeG7lOG6s+G6p1Thu5ThuqXhurU8MCHhu5Thu7IhKCow4buU4bu24buu4bqn4buU4bu2VuG7geG7lC4oUzDhu5RdIcOh4buU4bu2OuG7lOG6vWTEg+G6peG7lOG6s+G6p1Phu5ThurVVMeG7lOG7ssOZMOG7lC4oU+G7lOG7tjwwIU3hu5ThurVVMeG7lOG7ssOZMOG7lOG6v+G7pOG7lCFhKOG7lOG6vVXhu5Thu7LDmeG7lMOiw6nhu5ThuqXDqeG7lOG6pSjhu5Thu7JiU+G7lMOdw5kw4buU4bqlIeG7rDBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buRVOG7suG7lOG7sjfhu5QuVCjhu5Thu7JjMC7hu5QuKDgwLuG7lOG7tjJT4buUITFT4buU4bq9V+G7gU7hu5R1NOG7lOG6r+G7lDAhKCbhuqfhu5TDojjhu5ThurchVzDhu5QwIWQwLuG7lOG7siHhuqsg4buUIsOaKOG7lOG6vTzhu5Thu7ZTIOG7lCAl4buUw50yMC7hu5Thu7ZUTuG7lHU04buU4buyMuG7lOG6pSE64buUXSE3MC7hu5Thu7Yj4bq34buUMCFkMC7hu5QuKFXhuqfhu5QwLlThuqXhu5QhZOG6oTAuTuG7lHU04buU4buyIeG7qjAu4buU4bu2ZMSD4buy4buUZFPhu5TDneG6ryjhu5QwIeG6uzAu4buUMC5kw6Mo4buU4bqlISnhu7Ih4buU4bq3IeG6qeG7lOG6tyEoKiDhu5QwIWThu5Qiw5oo4buU4buyMuG7lMOixJHhu7Lhu5ThurPhuqfhu4EqMOG7lOG6tWPhu5Thu7YqMOG7lCLDmuG7lOG6pSFkw6MwLuG7lOG7tjgo4buU4bq94bqjKOG7lMOd4buu4bql4buUXeG7g+G7lFMo4buU4buBJeG6p+G7lMOiw6nhu5Qww6Dhu5Qiw6nhu7JN4buUXSFU4bql4buUXSFTMU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lOG7oOG7luG7nuG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nOG7oOG7oOG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5zGoMagL+G7muG7luG7nuG7tMag4buWUeG7muG7nuG7olHhuqXhu55R4bueUSLhu5YtKCBTLuG7uOG7luG7luG7nE5b4bq3LuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5jhuqbhu5rhu5bhu5Qw4bq74buU4bq8KD/huqXhu5Thu69TIOG7lOG7siHhuqEo4buUw50yMC5L4buU4buZZTAu4buU4bq/4bu4IOG7lMOdxq8wLuG7lCDFqOG6pU3hu5Qh4buk4buB4buU4bqlVzDhu5QhZOG6rzAu4buUw53GrzAu4buU4bql4bq1VCjhu5ThuqUoIOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mOG7oOG7luG7nuG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7nOG7oOG7oOG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buv4bqr4buU4buyZMOjKOG7lOKAnOG7tOG6qTAu4buU4bu2OuG7lCE04buy4oCd4buU4buyYlPhu5Thu7JU4buy4buU4buyN+G7lC5UKE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu6shNzAu4buUKeG6peG7lDAuZMOjKOG7lCHhu6wg4buUIGHhu5QwZOG6o+G7suG7lDAhVeG7lOG6pcOp4buU4bqlVzDhu5QhZOG6rzAu4buUXSEo4buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG7slThu7Lhu5Thu7I34buULlQo4buU4buyYlPhu5Thu7Ih4bqtMC7hu5ThuqVT4buU4oCc4buyIcOa4buB4buU4bu2OuG7lOG6veG6pyjigJ1O4buU4bqkZeG7lOG7tjJN4buUITThu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QhNOG7suG7lOG6pVfhurfhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwIeG6uzAu4buULihU4buU4bql4bq1PuG7lMOi4bus4bqn4buUw6LFqOG7suG7lOG7siEx4buU4buy4bqnYeG7suG7lOG7tsOjKE7hu5R1NOG7suG7lOG7slThu7Ih4buUw5014buU4bu2KOG7lDAh4bq7MC7hu5Qg4buo4buy4buU4buyw5kgTuG7lHU04buy4buU4buyVOG7siHhu5RdITcwLuG7lOG7siHhu67hurfhu5QwIVcw4buUw6I44buU4bq3IVcw4buU4bu04bqp4buUMDLhu5Thu7Iy4buUw50o4buU4bu2VOG6pU7hu5R1NOG7suG7lOG7slThu7Ih4buU4bq9ZMSD4bql4buUIiUw4buUMC5k4bqxMC7hu5RTMOG7lOG6pTFVMOG7lOG7tjrhu5ThuqUh4bu4MeG7lOG7tuG6p8OhKOG7lOG7tlMg4buUICVO4buUdTThu7Lhu5Thu7JU4buyIeG7lMOiODAu4buU4bqlIcOp4buy4buUw6LDqeG7lOG6pSFT4buB4buU4bq9POG7lOG7siF74buU4bqlOTDhu5ThuqXDmijhu5QwIWThu5QwIeG6uzAu4buU4buyVOG7lOG6pSE64buUXSE3MC7hu5Thu7LDmSDhu5Thur/huq3hu7JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3aOG6p+G6pSEx4bq14buY4buO4buMw53hu47hu68u4bqn4buBOzDhu5ThuqQhxagwLuG7jC/DneG7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mOG6peG7uOG6v+G6pS1TIiguMEvhu5Qi4bu4LOG6pUzhu5jhu47hu4zhu7gg4buO4buvLuG6pzkw4buUw5kwIUvhu5TDgsSR4buy4buUXSExPeG7lOG6vVXhu5Thu5nDoyjhu5TDojgwLk3hu5TDgjEwLiJTIOG6tyLhuqfDok7hur0wTuG7jC/hu7gg4buO4buML+G6t+G7jg==

Nguyễn Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]