(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại SEA Games 31 vừa khép lại, vận động viên (VĐV) xứ Thanh Cao Thị Duyên đã xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) cho đội tuyển Lặn quốc gia. Cũng với thành tích đạt được tại kỳ SEA Games vừa qua Cao Thị Duyên đã 2 lần phá kỷ lục SEA Games chỉ trong một ngày... Nổi bật là vậy nhưng có lẽ ít ai biết được, con đường đến với thể thao thành tích cao của cô gái xứ Thanh hoàn toàn là sự tình cờ.
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOy4bq54buvxJDhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k+G7lOG6tMOAxJDhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQxKnhu5PhurXDlOG7k3nhur7hu5N44bu34buT4oCcxqDhurTEkOKAneG7k0zhurLhu63hu5rhu5Phu7PhurThu5NM4bqy4bq04buT4buz4bqgxJDhu5NC4bqkxJDhurLhu5PEkOG6tuG7juG7k8agw5Xhu5PhurXhurJxxJDhurLDsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOy4bq1dOG6tOG7k+G6s+G7tFHhu5M7cUThu7VL4buTxqHhu5Xhu5Phu5TDlHHhu5NC4bqy4bu34buI4buTQ3ThurRr4buT4buU4buvxJDhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k+G7lOG6tMOAxJDhu5Nu4bq54buy4bq5b+G7k8agw5Xhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQ4buT4buzw7rhu5PGoE3hu7FM4buTS+G7pXnhu5NEccSQ4bq24buT4buU4bqi4buT4buX4buT4bqyTeG7muG7k3nhurLhu45HxJDhurbhu5Phu5RzxJDhurbhu5NuLFnhurlv4buTeeG6skXhu5Phu7Phu4LhurThu5NMTeG7msSCxJDhu5NbxanEkOG7k8SoTeG7gHnhu5PhurbhurRxbOG7k1nhu4zEkOG6tuG7k+G7lEjhurThu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTTMOCeeG6suG7k+G7s3RM4buT4buz4buOw4154buTTHThurThu5NC4bui4buT4bqz4bu0UeG7kztxROG7tUvhu5Phu5TDlHHhu5PEqE1x4buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k+G7s8O64buT4buX4buTQ+G7rcSQ4buT4buI4bqycuG7k0Lhu6Dhu5NDw5N54buT4bqz4bu0UeG7kztxROG7tUvhu5N54bqy4bqs4buTTEpFxJDhurbhu5NE4buCTOG7k8SQ4bq2c+G7mmxsbOG7kyLhu4ThurThu5N44buvTOG7k0Nz4buT4buU4buv4bua4buTxJDhurLhu47EkOG6tuG7k3nDieG7k0PDgeG7k8OCTOG7k3HhurThu5N44bq04bqgTOG7k+G7s+G7jsONeWvhu5N5RcSQ4buT4buz4buOScSQ4bq24buT4buz4bqgxJDhu5Phu5RI4bq04buTTOG6ssSC4buTTOG6snFF4buTTOG6snPEkOG6suG7k0zDgnnhurLhu5N5cUXhu5N5w5Jx4buTeeG6vuG7k+G6tnLhurThu5PGoMOV4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buT4bqyRXPEkOG7k0xFc8SQ4buTQ3Phu5NL4buQ4buTTOG6pMSQ4bqy4buTeUlsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buRw71M4bqyTUR44buT4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu5/hu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu53hu5nhu6Phu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5dwL+G7leG7n+G7n8O94bud4buV4buh4buXcOG7l+G7nUzhu59w4bud4bub4budQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaMah4buf4buX4buR4buTcUNMaOG7keG6ueG7r8SQ4buT4buz4buCxJDhurbhu5Phu5ThurTDgMSQ4buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkMSp4buT4bq1w5Thu5N54bq+4buTeOG7t+G7k+KAnMag4bq0xJDigJ3hu5NM4bqy4but4bua4buT4buz4bq04buTTOG6suG6tOG7k+G7s+G6oMSQ4buTQuG6pMSQ4bqy4buTxJDhurbhu47hu5PGoMOV4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7n+G7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4bud4buZ4buj4buR4buTL8Oy4bq5SOG6tOG7k8SQRuG7k0Phu5B54buTeHXEkOG7k0zhurLhu6vEkGvhu5Phurnhu7Lhurnhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQ4buT4buzw7rhu5Phu7PDlcSQ4bq24buTTErDgMSQ4buTeMOTeeG7k3lxReG7k8SQ4bqy4buxTOG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5MsTeG7muG7k3nhurLhu45HxJDhurbhu5NMdOG6tOG7k+G6s+G7tFHhu5M7cUThu7VL4buTxqHhu5Xhu5Phu5TDlHHhu5PEqE1xbOG7k25VxJDhurLhu5PEkOG6suG7q8SQ4buT4buU4buvTOG7k3lNxJDhurbhu5N54bux4buIb8OzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs0tMSkXEkOG6tsOyIuG6skjhu5NDdOG6tOG7k0xN4buE4bq04buTTOG6skfEqeG7k+KAnOG6teG6suG7reG7muG7k0fhurRsbGzhu5Phu7VE4buTeeG7jMSQ4bq24buTeOG6tOG6oEzhu5N4R+G6tOKAncOzL0tMSkXEkOG6tsOyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6s+G6tMSQ4bqy4buTSnHhu5PDjOG7k8agw7rhu5NZdkThu5PhurFN4buc4buTbll2ROG7k+G6teG6ssOS4buab2vhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQ4buTQ0jEkOG7k0PDgMSQ4buTxJDhurLhu47hu5N4cUXhu5N4dMSQ4buTeMOo4buTeU/EkOG6tuG7k0xKccSQ4bq24buTQ8OVcWzhu5Mi4bq2RXPhurThu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buT4bq24bq0SeG7k+G6suG6unnhu5PDjOG7k0xK4buOScSQ4bq2a+G7k+G7tUThu5Phu7PhurThu5N54bqyw7nEkOG7k0xK4burTWvhu5N54bulTOG7k3nhurzhu5PhurbhurRO4buI4buTeOG7gOG7k0Thu7nhu5Phu5ThurTDg3nhu5PEkOG6snPhu5PEkOG6vsSQ4bq2bOG7kyLhurLhu5jEkOG6tuG7k0NOeeG7k0p1xJDhurLhu5NKRuG6tGvhu5N5RcSQ4buTS03hu4DhurThu5Phurbhu63EkOG7k8SQ4bqyc+G7k0Nz4buTxJBH4bq04buT4buzxILhu5N54bq+4buTeOG7t+G7k8OdTeG7msOAxJDhu5NM4bqy4bq8ceG7k0zhurLDgnnhurLhu5PEkOG6vuG7k+G7s09x4buTTOG7pUThu5NEckzhu5N5T8SQ4bq24buTeXJ54buTeHTEkGzhu5PigJzhu7RE4buTecOJ4buTS8OM4buTTOG6ssOCeeG6suG7k+G7s8WpeeG7k3jhurTDg0zhu5Phu5RI4bq04buTxJDhu45IeWvhu5NM4bqyw4J54bqy4buTxJDhu45IeeG7k+G7lOG6vuG7k3lPxJDhurZr4buTecOV4buTTOG6suG7seG7muG7k8SQ4buOSHnhu5NDc+G7k0RN4buAxJDhu5PEkOG6tuG7q0Thu5NE4bqkxJDhurLhu5PGoE3hu4DEkOG6tmzhu5Phurnhu6/hu5rhu5PEkMOAxJDhu5PEkOG6tnPhu5rhu5PEkHNF4buTeeG7jMSQ4bq24buTTOG6pEThu5N5SOG7k0px4buTeUXEkOG7k0tN4buA4bq04buT4bq24butxJDhu5PEkOG6snPhu5Phu7PEguG7k3nhurJH4bq04buT4buzT3Fr4buTeeG7jMSQ4bq24buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTw4JM4buTQ+G7rcSQ4buTeOG6puG7k3jhu4Dhu5NE4bu54buT4buI4bqydEzhu5Phu5ThuqThu5NM4buC4bq04buTSnHhu5NLTeG7gOG6tOG7k3nhurJH4bq04buTxJDhurZN4bua4buT4bqy4bq0xIJEbOG7kyLhurLhu47EkOG6tuG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G7seG7muG7k3nDleG7k8SQ4bqy4bqkxJDhu5NM4bqy4bux4bua4buTxJDhu45IeeG7k0Nz4buT4bu1ROG7k8SoTcOAxJDhu5PhurLhuqBM4buTROG6uuG6tOG7k0NJ4bq04buTw73FqcSQ4buTw73hurhs4buTfeG6suG6vsSQ4bq24buTceG6tOG7k8O9dOG7muG7k+G7tUThu5N4R+G6tGvhu5Phu7VE4buTecOV4buTxqBN4buAxJDhurbhu5PEkOG7jkh54buT4buUc+G7k0zhu5Dhu5N4R+G6tOG7k8SQ4bqy4buO4buTeHXEkOG7k8SQw7nEkOG6tmvhu5NK4buG4bq04buTeOG6tOG6oEzhu5N4R+G6tOG7k0NOeeG7k8SQc0Xhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PhurJx4bua4oCda+G7k1lxReG7k+G6teG6suG6puG7k8OdTeG7msOAxJDhu5PEkOG6skjhu5NDdOG6tOG7k0xN4buE4bq04buTTOG6skfhu5N5w5Jx4buTROG6pMSQ4bqybMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Ii4bq2c+G7muG7k+G7seG7mmvhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTeeG6vuG7k3nhu69N4buT4bqy4bq6eeG7k0xK4bq44buTROG6tOG6osSQ4buTxJBO4bq04buTxJDhurLhu47hu5PDnU3hu5rDgMSQ4buT4buUd8SQ4buTTOG6suG7jknEkOG6tuG7k0RFxJDhurbhu5NE4buCTOG7k0Phu63EkOG7k+G7s+G7jsONeeG7k8agTeG7gMSQ4bq24buT4bqyTeG7msODxJBr4buTxqBN4buAxJDhurbhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buT4buI4bqy4buA4buTS+G7rUThu5NN4buxTGzhu5PhurnhuqThu5NM4bqy4bqga+G7k0LhurLhurThu5N44bq04bqgTOG7k0zhurTEkOG7k0vhu6Xhu4jhu5PDveG6tOG6rsSQ4buTSnHhu5Ms4buC4bq04buTQuG6suG6vOG7teG7k+G6r+G6sk/hu5Phu7Lhu4TEkOG6tuG7k0zhuqzEkOG6suG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5NuxJDDuUThu5Phu5fhu5nhu5Xhu5Vv4buT4buUc+G7k3lH4buT4bqy4buC4bq04buT4buz4buOw4154buTeeG6suG6tHHhu5Phu7PhuqJN4buTeeG6skXhu5NM4buxTOG7k3l14buT4bqy4bq6eeG7k0vhurTEkOG6suG7k0zhurLhuqThu5Nx4bq04buTeeG7jMSQ4bq24buT4bqyckXhu5PhurLDlXls4buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k3nhurJF4buTeOG6tOG6oExs4buT4oCc4buyw5Vx4buTxJBzReG7k3nhu4zEkOG6tuG7k+G6snJF4buT4bqyw5V54buT4bqy4bq6eeG7k+G7s3LEkOG6suG7k3lJ4buT4buUTXHhu5Phu5ThuqThu5N5w5Xhu5PEkOG6tuG6suG6qOG7k+G7s8OJ4buTQ3Phu5NE4bq+xJDhu5NM4bqy4bq04buTw71N4bua4buTxJDhurLhu7FMbOG7k1nhurJF4buT4buz4bqgxJDhu5NE4buCTOG7k+G6suG6vkRr4buT4bu1ROG7k3hN4buCTOG7k0ThurTDg8SQ4bq24buT4bqy4bq84bq04buTTOG6suG7reG7msSp4buT4oCc4bq14bqy4but4bua4buTR+G6tGvhu5NLcUXhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5NMceG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k0zhu4Thu5N54bqyw5V54buTTOG6suG6tOG7k3hH4bq04buTdOG7ieG7kyLhurbhu45J4bq04buTTHHhu5N5w4nhu5NM4buE4buTeeG6ssOVeeG7k0zhurLhurThu5N4R+G6tOG7k8SQ4bqy4buOxJDhurbhu5N5cnnhu5NMSuG6uOG7k0NzROG7k+G6tuG6pOG7k3jhurThuqBM4buTeEfhurThu5NEc+G7k+G7s+G6uOG6tOG7k+G7s+G6tOG7k0zhurLhurRs4buTWcOJa+G7k+G7tUThu5N5w4nhu5N44bq04bqgTOG7k3hH4bq04buTTOG6suG7reG7muG7k3Rr4buTTOG6suG7reG7muG7k+G7s8O5xJDhurbhu5NC4buc4buTeeG6skXhu5Phu7VE4buTTOG6suG6tOG7k3hH4bq04buT4buz4bq04buTdOKAnWxsbOG7kyLhuqBN4buTxJDhurZz4bua4buT4bqy4bq+ROG7k+G7s8OJ4buT4bu1ROG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k+G7lOG6vuG7k0zhuqTEkOG6suG7k+G6suG6vOG6tOG7k0zhurLhu63hu5pr4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTxqDhurTEkOG7k0zhurLhu63hu5rhu5N54bqyReG7k0ThuqTEkOG6suG7k+G7s+G6tOG7k0zhurLhurThu5NM4bqy4bqk4buTecOJ4buTQ8OB4buTeOG6tOG6oEzhu5Phu7Phu6tN4buTeU3hu4J54buT4buzSeG6tOG7k3nDknHhu5Phu7VE4buT4buzw7rhu5NKw4Hhu5NLccSQ4bq24buT4bqy4buOSMSQ4bq24buTQuG6snJ54oCda+G7k+G6ueG7suG6ueG7k1lxReG7k+G6teG6suG6puG7k8OdTeG7msOAxJDhu5N54bqy4bq0ceG7k0tBbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhurlz4buT4buz4bq04bqiTeG7k3jhu7FM4buTxJDhurZJ4buT4buzw7rhu5PGoHXhu5rhu5NKcWzhu5PhurV04bq04buTLOG7guG6tOG7k0LhurLhurzhu7Xhu5Phuq/hurJP4buT4buy4buExJDhurbhu5NM4bqsxJDhurLhu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buTxJDDuUThu5Phu5fhu5nhu5Xhu5Vr4buTeeG6vuG7k3jhu7fhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQ4buT4buzw7rhu5PGoE3hu7FM4buTS+G7pXnhu5PhurbhurRzxJDhurLhu5PhurbhurR14bq04buTIuG6suG7sUzhu5NE4bq+xJDhu5N4R+G6tOG7k0Phu4LhurRs4buT4buy4bur4bua4buTeeG7jMSQ4bq24buTQ3Phu5PDveG7sU3hu5NE4buAeeG7k8SoTXHEkOG7k0xK4bq6xJDhurbhu5N44bulTOG7k+G7s+G7rU3hu5NL4buQ4buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iOG7k+G6ueG7suG6ueG7k3nDknHhu5Phu7VEbOG7k1lxReG7k+G6teG6suG6puG7k8OdTeG7msOAxJDhu5N54bqy4bq0ceG7k0tBxKnhu5PigJw74bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqy4buT4bu1ROG7k0zDlOG7k0xK4buOSHnhu5Phu7PhuqDEkOG7k0LhurLhurThu5Phu7Phu7Hhu5rhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5Nx4bq04buTTOG6suG7tUXhu5NM4bqyxILhu5NM4bqycUVr4buTeOG7gOG7k0Thu7nhu5N54buMxJDhurbhu5N54bqy4bqs4buT4buzR8SQ4buTTOG6sk3hu63EkOG7k0NzROG7k8SQ4bq+xJDhurbhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buIbOG7k+G6ueG6pOG7k+G7lOG7r+G7mmvhu5NC4bqy4bq04buTeOG6tOG6oEzhu5NM4bq0xJDhu5Phu7VE4buTS8OB4buTecOJ4buTeUfhu5PhurLhu4LhurThu5NMSsOM4buTTOG6snPEkOG6suG7k+G6ueG7suG6ueG7k3nhurJN4buaw4DEkOG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4Phu4jhu5NM4bqy4bqk4buT4bq24bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqy4buTw5LEkOG6tuG7k+G6suG7guG7k8SQ4bqy4bq0w4NM4buTTOG6pMSQ4bqybOG7kyLDuUThu5Phu5fhu5nhu5Xhu5dr4buT4bu1ROG7k3nhurLDgsSQ4bqy4buTTOG6ssOVeeG7k0xKw4zhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buT4bq54buy4bq54buTeOG7guG7k0Thur7EkOG7k3hH4bq04buTQ+G7guG6tOG7k0zhurJN4buCeeG7k+G6tUpNxJDhurbhu5NM4burROG7kyxN4buxxJDhu5NDTeG7msODxJDhu5Phu5Rz4buT4bq14bqy4bq04buT4buz4buxTeG7k+G6tcOd4bq14bq14buTTOG6rMSQ4bqybOG7kyLhurZz4bua4buT4bux4buaa+G7k8agTeG7gMSQ4bq24buT4buz4buC4bq04buT4buI4bqy4butxJDhu5Phu7Nx4buTQ3Phu5N5cnnhu5N4dMSQ4buTxJDhurLhurzhu5Phu4jhurJ14bq04buTS+G7gMSQ4bq24buTxqBx4buT4bq24bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqybOG7k1hxxJDhu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu7PhurThu5PhurLhurp5a+G7k0zhu6/hu4jhu5NDTeG7msODxJDhu5N54bq4xJDhu5N4TeG7hOG6tOG7k0zhu4DhurThu5Phu5ThuqLhu5NC4buc4buTTE554buTxqBya+G7k3nhurLhuqzhu5N54butxJDhu5Phu7PDlXHhu5PEkHNF4buTxJDDieG6tOG7k8SQ4bqySOG7k8SQ4bqyc+G7k0Nz4buTeXXhu5Phu4jhurLhurjEkOG6tuG7k0LhurLDiXnhu5NM4bqy4bu1RWxsbOG7k1nDieG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NDTnnhu5Phu7VE4buTeeG6suG6rOG7k0RN4buAxJDhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu5ThuqLhu5Phu5RI4bq04buTxJBO4bq04buTSsOUxJDhurZr4buTeOG7gOG7k0Thu7ls4buTfeG6suG6tOG7k+G7s8OJa+G7k3lyeeG7k0zhurLhu63hu5rhu5N54bq+4buTeeG7jMSQ4bq24buT4bq24bq04buAxJDhurbhu5PEkOG6suG7juG7k3jhu4Dhu5NE4bu54buT4buU4buv4buaa+G7k+G7lMOUceG7k+G7iOG6snXhurThu5PDvUbhu5PDvXPEkOG6smvhu5Phu5TDlHHhu5Phu4jhurJ14bq04buTSsO5xJDhu5Phu7Phu7Vs4buTIuG6tuG6suG6qOG7k0N04bq04buTREjhurThu5NM4bqy4bux4bua4buTxJDhurZz4bua4buT4bux4bua4buTROG6pMSQ4bqy4buT4bqy4buGxJDhu5PEkOG6suG6tMOAxJDhu5PEqE1ybGxs4buT4buV4buZ4buTxJDDuUThu5Phurbhu6XEkOG7k3jDieG7k+G7lEjhurThu5NM4bqyxILhu5NM4bqycUXhu5N54bqyTeG7msOAxJDhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buTQ3Phu5N54buMxJDhurbhu5NMw5TEkOG6tuG7k+G7seG7muG7k0zhurJJ4bq04buT4bq24bq0ccSQ4buT4bu1ROG7k8agceG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6smvhu5NM4bqy4buOScSQ4bq24buTeeG6suG6rOG7k3nDieG7k0TFqUzhu5PDjOG7k8SQ4bqyc+G7k+G7lHNF4buTw73huqbhu4jhu5NM4bqgTOG7k8SQ4bq2TeG7msOAxJDhu5Phu7NyxJDhu5PhurJx4bua4buTQuG6suG6tOG7k3nDieG7k0zhurJzxJDhurLhu5NMw4J54bqy4buT4buzxal54buTeOG6tMODTOKAnWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDsl3Dk3nhu5NM4bq0w4BN4buTQ3Phu5PhurbhurRzxJDhurLhu5Phu7Phu47DjXnhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5PhurJN4bua4buTeeG6suG7jkfEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buxTMOzL0tMSkXEkOG6tsOyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7suG6oMSQ4buT4buUSOG6tOG7k3hH4bq04buTQ+G7guG6tOG7k8SQ4bqy4buOxJDhurbhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTTMOCeeG6suG7k+G6ueG7suG6ueG7k1lxReG7k+G6teG6suG6puG7k8OdTeG7msOAxJDhu5Phu7N0TOG7k+G7s+G7jsONeeG7k0N04bq04buTw4zhu5NE4bq+xJDhu5NDxanEkGzhu5PigJzhu7LDieG7k3nDieG7k0PDgeG7k0Nz4buTeXLhurThu5PDvU3hu5rDgMSQ4buTQuG6suG6tOG7k0zhurJJ4bq04buT4buz4bq0xIJE4buT4buzw4nhu5NE4bq+xJDhu5NDxanEkOG7k+G7s+G7jsONeeG7k0xyeeG6suG7k0px4buTTMOU4buTeOG7guG7k0Thur7EkOG7k3hH4bq0bOG7k1tOeeG7k+G7s+G7tUXhu5N54bqy4burxJDhu5Phu5ThuqZM4buT4buUc0Xhu5Phu7PEguG7k0PFqcSQ4buTxqBN4buAxJDhurbhu5PEkOG7jkh54buT4bu1ROG7k0zhurLhu7Hhu5rhu5NK4buxTOG7k0zhu5Dhu5PEkOG6suG6tMOAxJBr4buTTOG6skV14bq04buTRHLhurTigJ1r4buTw51N4buaw4DEkOG7k3nhurLhurRx4buTS0Fs4buT4bq1w5Thu5NL4buQ4buTTOG6pMSQ4bqy4buTeUlr4buTS3Hhu5rhu5NEw4Dhu5Phu5Rz4buTeeG7jMSQ4bq24buTQ3Phu5PigJzhu7PhuqbEkOG6suG7k0TDg8SQ4bqy4oCda+G7k3nhur7hu5N44bu34buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k+G7s8O64buT4oCceOG7t8SQ4buTw71N4buaw4DEkOKAneG7k+G7lEjhurThu5NM4bqyxILhu5NM4bqycUXhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTTMOCeeG6suG7k3lxReG7k8SQ4bqy4buO4buTTOG6suG6oGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyIsO5ROG7k+G7l+G7meG7leG7n2vhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQ4buTeOG7pUzhu5Phu7Phu61N4buTQuG6ssawxJDhurbhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k0ThuqTEkOG6suG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k+G7s01x4buTTOG6snPEkOG6suG7k0zDgnnhurLhu5NC4bqy4bq04buT4bq24bq0c8SQ4bqy4buTLFnhurnhu5NMdOG6tOG7kzvhurR14bq04buT4buU4bq+4buT4buz4bqmeeG6suG7k0xKQeG7k3nhurLhu6tN4buTUmzhu5Mi4bq2ceG7muG7k0txTeG7k+G7s8OJa+G7k8SQw7lE4buT4buX4buZ4buV4buh4buTTHThurThu5Phu7J04bq04buT4bqy4buC4bq04buT4bq14bqyxILhu5NM4bqycUXhu5NMRXPEkOG7k8SoTeG7gHnhu5ND4butxJDhu5NM4bqyw5Xhu5PhurkuLi5r4buTeeG6vuG7k+G6tnLhurThu5PGoMOV4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k0N04bq04buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5PhurbhurRzxJDhurLhu5MsWeG6uWzhu5Phu7LhurThuqJN4buT4buzcsSQ4bq24buTxJDDieG6tGvhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTTMOCeeG6suG7k8OdTeG7msOAxJDhu5Phu7N0TOG7k+G7s+G7jsONeeG7k0x04bq04buTQuG7ouG7k+G7s3ThurThu5PhurLhu4LhurThu5PEkHPhu5rhu5NDc+G7k0Phu6/hu4jhu5NC4bug4buTQ8OTeeG7k8SoTeG7gHnhu5PhurbhurRxbOG7k+G7suG6oMSQ4buTxJBx4buaa+G7k8SoTXHhu5NERuG6tOG7k8SQw7lEa+G7k3h1xJDhurbhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTTMOCeeG6suG7k3nDknHhu5N54bq+4buTQ3ThurThu5PEkOG6tnPhu5rhu5N5c8SQ4bq24buTxJDhurLhurThuqJN4buT4bqyR8SQ4buTxJDhurJJ4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0zhu7FE4buT4bqyTeG7muG7k3nhurLhu45HxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG7ssWpeeG7k3jhurTDg0xr4buTTHThurThu5PhurPhu7RR4buTO3FE4bu1S+G7k8ah4buV4buT4buUw5Rx4buTREjhurThu5PDveG6tOG6rsSQ4buTSnFr4buT4buyRXPEkOG7k+G6teG6ssSC4buTTOG6snFF4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k+G7s8O64buT4bq24bq0c8SQ4bqy4buT4buz4buOw4154buT4buV4buf4buT4bqyTeG7muG7k3nhurLhu45HxJDhurbhu5Nu4buV4buZ4buTLFnhurlr4buT4bub4buTLFlYa+G7k8ah4buTLFnhu7Jv4buTLeG7k0zhurJzxJDhurLhu5NMw4J54bqy4buTeXFF4buTxJDhurLhu7FM4buTTHThurThu5N5cnnhu5NC4bui4buT4bqz4bu0UeG7kztxROG7tUts4buT4bq1SkXEkOG6tuG7k+G7s8OJa+G7k0rhurTDgMSQ4bq24buTQuG6pMSQ4bqy4buTxJDhurbhu47hu5PGoMOV4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k+G7s8O64buT4buzw4nEkOG6tuG7k+G6tsOJ4buI4buTeeG6skXhu5Phu7Phu4LhurThu5NMTeG7msSCxJDhu5NDxanEkOG7k8SoTeG7gHnhu5PhurbhurRx4buT4buX4buTLFnhurnhu5Phu5RI4bq04buTeXJ54buTxJDhu4LhurThu5PDvU3EkOG6tsSp4buT4buV4buZ4buZROG7k3nhurLhu6vEkOG7k+G7lOG6pkzhu5Phu7Phur7hurThu5Phu5Rz4buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0vDlXnhu5Phu5vGoOG7leG7meG7meG7k3jhurThurDhurTEkGvhu5Phu4jhurJy4buTQuG7oOG7k0PDk3nhu5PhurPhu7RR4buTO3FE4bu1S2zhu5PhurlI4bq04buTTOG6snPEkOG6suG7k0zDgnnhurLhu5Phu7N0TOG7k+G7s+G7jsONeWvhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQ4buT4buzw7rhu5Phu7Phu47DjXnhu5PhurXhurLDkuG7k0zhu45IxJDhurbhu5NZ4bqyw4LEkOG6suG7k+G7iOG6ssOS4buT4buUc+G7k1nhurLDkuG7k0zhuqZ54bqy4buTw6JYIsOd4buTTOG6rMSQ4bqy4buTTMWpxJDhurbhu5NY4bunxJDhurbhu5NC4bqy4bu1xJBsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6s3FN4buTTOG6sknhurThu5PhurbhurRxxJDhu5PEkOG6tuG6suG6rOG7k8SQ4bq2R+G6tOG7k8SQ4bq24bulxJBr4buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k+G6suG6tMODxJDhu5NMdOG6tOG7k+G7s3HEkOG6tuG7k3nDieG7k3nhurJN4bua4bqgxJDhu5NM4buv4buI4buT4bqyTeG7scSQ4buTw71z4bq04buTxJDhurZz4bua4buTTEpFxJDhurbhu5Phu7Jz4buTIuG7qcSQ4bq24buT4buzxILhu5N54bqyTXbEkOG7k3jhuqbhu5NE4bq64bq04buT4buz4bq04bqiTeG7k0LhurTDg8SQ4buTTOG7gEzhu5PEkOG6suG7sUzhu5NM4bqycUThu5PhurbhurRx4buT4buzdOG6tOG7k+G6suG7guG6tOG7k0zhurLEguG7k0zhurJxReG7k0xFc8SQ4buTxKhN4buAeeG7k0vDgeG7k8O94bq04bquxJDhu5NKceG7k+G7lHNF4buTeU3hu4DhurThu5PEkMO5RGzhu5NdRuG6tOG7k8SQ4bq2c+G7muG7k0xKTcSQ4bq24buTeOG6pMSQ4bqy4buTw51N4buaw4DEkOG7k0zhu6/hu4jhu5Phu5fhu5N5ceG7k+G7lEjhurThu5NM4bqySeG6tOG7k+G6tuG6tHHEkOG7k0LhurJFdcSQ4bq24buT4buh4buTTOG6tOG6oMSQ4bq2a+G7k0zhu6/hu4jhu5NMSk3EkOG6tuG7k+G7lHNF4buTeXJ54buTeHPhurThu5NM4buv4buI4buTTOG6ssSC4buTQ+G7kHnhu5Phu5Rz4buTeEfhurThu5PDvXPhurThu5PEkOG6suG7p0Thu5NDTeG7msODxJDhu5NLw5V54buTeOG6osSQbOG7k1lzxJDhurbhu5Phurbhu63EkOG7k+G7s3ThurThu5PhurLhu4LhurRr4buTeeG7jknEkOG6tuG7k+G7s+G7guG7k0zhu6/hu4jhu5NDTeG7msODxJDhu5NLw4Hhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu7N24bua4buTQ8OAxJDhu5N5cUXhu5NM4bqy4bu1ReG7k+G6tuG6tHJF4buTcsSQ4buTecOSceG7kyxb4bq5bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurVKdeG7k0NJ4bq04buTeeG6skXhu5NEw5N54buTTOG6tMOATeG7k+G7s8WpTOG7k0px4buTTEpFxJDhurbhu5NC4bui4buT4buzdOG6tOG7k+G6suG7guG6tOG7k0vhu6Xhu4jhu5NMSOG6tGvhu5Phurnhu7Lhurnhu5NZcUXhu5PhurXhurLhuqbhu5PDnU3hu5rDgMSQ4buTeXbEkOG7k0xK4bq6xJDhurbEqeG7k+KAnF3Dk3nhu5NM4bq0w4BN4buTecOSceG7k+G7tUThu5NDc+G7k+G6tuG6tHPEkOG6suG7k+G7s+G7jsONeeG7k3lzxJDhurbhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5PhurJN4bua4buTeeG6suG7jkfEkOG6tuG7k3lzxJDhurbhu5NM4buATGzhu5PhurlI4bq04buTROG7gkzhu5Phurnhu7Lhurnhu5N54bqyTeG7msOAxJDhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buIa+G7k+G7lOG6tMODeeG7k+G7iOG6snXhurThu5Phu7PFqUzhu5NKceG7k3nhurJF4buTROG6pMSQ4bqy4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0TDk3nhu5NM4bq0w4BN4buTTErhu45IeeG7k0RG4bq04buT4bq24bq0deG6tOG7k+G7s+G7sU3hu5NDc+G7k+G7s+G6tOG6ok3hu5N54butxJDhu5NM4bqy4bq04bqgTGzhu5PhurVN4bua4buTxJDhurLhurTDgMSQa+G7k8SQ4bqgTeG7k8SoTXLhu5N5w7nEkOG6tuG7k0zhurLGsMSQ4bq24buT4buUc+G7k3Lhu4jhu5ND4buQeeG7k0vDgeG7k0rhu7FM4buTxJDhurZN4bua4buT4bqy4bq0xIJEbOG7k+G6ueG6pOG7k0zhurLhuqBr4buT4buz4bq04bqiTeG7k8SoTXHEkOG7k0xK4bq6xJDhurbhu5PEkOG6suG7sUzhu5NM4bqy4bu1ReG7k+G7tUThu5N54bqyw4LEkOG6suG7k0Nz4buT4buI4bqydeG6tOG7k3nhurJNdsSQ4buTeOG6puG7k0Thu4JM4buTTOG6ssSC4buTQ+G7kHnhu5NM4buATOG7k+G7lHPhu5NM4bq0xJDhurLhu5NM4bqy4butxJDhu5NM4bqy4bq04buT4buz4buxTeG7k8SQ4bqy4bq0w4NM4buT4bqyTeG7muG6oExr4buTTOG6skV14bq04buTRHLhurRsbGzigJ1sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDslnhu4zEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buO4buT4bqy4butTeG7k+G6suG6oEzhu5N5cnnhu5Phurnhu7Lhurnhu5N54bqyTeG7msOAxJDhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buIa+G7k8O9T+G7k0vhu5Dhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buTTOG6suG6tOG7k+G7s+G7sU3hu5Phu7NxxJDhurbhu5PDjOG7k+G7s+G6rMSQ4bqy4buTeXFF4buTTOG6snPEkOG6suG7k0zDgnnhurLhu5NM4bqy4bqk4buT4buU4bq0w4N54buTTMOCxJDhurLhu5NMRXLEkOG7k3nhurJF4buTeHXEkOG7k0zhurLhu6vEkOG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5N44buOSHnhu5Phu7PhurThu5NM4bq04bqg4buI4buTTOG6suG7tUXhu5NMSsOAxJDhu5N5RcSQ4buT4buz4buOScSQ4bq24buTxJDhurbhurLhuqLhu5NDc+G7k+G7s+G6tOG6ok3hu5PEqE1xxJDhu5NMSuG6usSQ4bq2bOG7k+G6ueG6pOG7k0zhurLhuqBr4buTxJDhurZFc+G6tOG7k8SQRuG7k0Phu5B54buTTOG6suG6tOG7k+G7s+G7sU1r4buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k+G6suG6tMODxJDhu5Phu7NxxJDhurbhu5NDc+G7k0vhurTEkOG6suG7k+G7lOG6tMOAxJDhu5PhurVK4buOScSQ4bq24buT4buydOG6tOG7k+G6suG6unnhu5PhurnDucSQ4buT4bqyw4lxa+G7k+G6teG6ssSC4buTTOG6snFF4buT4buUc+G7k8OdTeG7k0PhuqZ54bqy4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJccSp4buT4oCc4bu0ROG7k0RFxJDhurbhu5NETeG7gMSQ4buTS3FN4buTQuG6suG6tOG7k8O9w5TEkOG6tuG7k0vhu5Dhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buTTOG6suG6tOG7k+G7s+G7sU3hu5NLw4Hhu5Phu5R3xJDhu5N5w4nhu5NM4bqyxILhu5N44buOSHnhu5Phu7PhurThu5NMSsOAxJDhu5N5RcSQ4buT4buz4buOScSQ4bq24buTTOG6ssSC4buTTOG6snFF4buTeOG7p8SQ4bq24buTeXJ54bqy4buTTErDjOG7k0zhurJzxJDhurLhu5MsW+G6ueG7k+G6skXFqXnhu5N54bqyw4Lhu5PDgkzhu5NDc+G7k+G6tuG6tHJF4buT4buU4bq0w4DEkOG7k8O9dOG7muG7k0zhurLEguG7k8O9w5N5a+G7k3hH4bq04buTQ+G7guG6tOG7k3nhurJF4buTeXJ54buTeHTEkOG7k8SQ4bqy4bq8bOG7k+G6tU3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJDhu5NEw5N54buTTOG6tMOATeG7k0xK4buOSHnhu5NE4bulTOG7k3nDknHhu5Phu7VE4buTQ3Phu5N54bqyTXbEkOG7k3jhuqbhu5NE4bq64bq04buT4buz4bq04bqiTeG7k0LhurTDg8SQ4buTTOG7gEzhu5PEkOG6suG7sUzhu5Phu7PEguG7k3nDieG7k+G7s+G7jsONeeG7k0zhurJzxJDhurLhu5NMw4J54bqy4buTeXFF4buTw4zhu5Phu7J04bq04buT4bqy4buC4bq04buT4bq14bqyxILhu5NM4bqycUXhu5NMRXPEkOG7k8SoTeG7gHnhu5ND4butxJDhu5NM4bqyw5Xhu5Mu4bq94buTxJDDuUThu5Phu5fhu5nhu5fhu5ds4buT4bq1w5Thu5PhurbhurRJ4buT4buz4bqgxJDhu5NDTnnhu5N44buOSHnhu5Phu5RzReG7k+G7s3ThurThu5PhurLhu4LhurRr4buTeeG7gOG7k+G6tuG7pcSQ4bq24buT4buUc+G7k8SQRuG7k0Phu5B54buTQ3Phu5Phu7PhurThuqJN4buTw71N4bua4buTxJDhurLhu7FM4buT4bu1ROG7k8SQw4DEkOG7k8SQ4bq24bqy4bqo4buT4buz4bqgxJDigJ1r4buT4bq54buy4bq54buTWXFF4buT4bq14bqy4bqm4buTw51N4buaw4DEkOG7k3nhurLhurRx4buTS0Fsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buRTOG7tcagTC1xQ+G6tOG6tsSQxKnhu5NK4bq04bq24bqyTGrhu5HDssOzS0xKRcSQ4bq2w7J94bqycsSQ4bqy4buTW+G7gnnDsy9LTEpFxJDhurbDssOzL+G7iMOy


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]