(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của người dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiệu quả từ thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân

Thời gian qua, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của người dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiệu quả từ thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân

Xã Bình Lương quan tâm chỉnh trang cảnh quan môi trường

Tại xã Bình Lương, vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được phát huy. Hàng năm, UBND xã đã chỉ đạo các khu dân cư rà soát sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước cho phù hợp với quy định chung và tình hình thực tế. Quá trình sửa đổi, bổ sung đều được tổ thẩm định của xã xem xét, tư vấn kỹ lưỡng, vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa có sự bổ sung, điều chỉnh, loại bỏ những nội dung không phù hợp. Quá trình triển khai xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước còn được địa phương lồng ghép cùng với các phong trào, cuộc vận động khác như: TDĐKXDĐSVH, “chung sức xây dựng nông thôn mới”… Từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mọi hoạt động, nhất là tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, đường điện chiếu sáng, trồng cây tạo cảnh quan môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa… Đồng thời, đưa tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm của xã đạt trên 70%.

Thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, UBND huyện Như Xuân đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Các xã, thị trấn thực hiện việc lồng ghép thực hiện hương ước, quy ước gắn với phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Hàng năm UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn về xây dựng và bổ sung hương ước cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện hương ước của các thôn, khu phố.

Hiệu quả từ thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân

Phong trào thể dục, thể thao ở xã Bình Lương ngày càng phát triển.

Trên địa bàn huyện Như Xuân có 3 cộng đồng người dân tộc thiểu số cùng sinh sống là Thái, Thổ, Mường. Để giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào, huyện đã thống kê để đưa nhiều di sản văn hóa phi vật thể vào hương ước để bảo tồn như, hát trống chiêng, hát giao duyên, hát ru, vè chặm Đò Ho, múa bắt Nhái, hát em ôi của dân tộc Thổ; khua Luống, múa giã gạo, Tó lẹ, Khèn lá, Tò Mướng, Tò Phạt, bắn Nỏ, Tò Cày, diễn tấu cồng chiêng, nhảy sạp… của dân tộc Thái; hát Sắc Bùa của dân tộc Mường.

Công tác triển khai, xây dựng và thực hiện hương ước được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, được đồng bào tích cực tham gia hưởng ứng. Danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê, số lượng gia đình thể thao 6 tháng năm 2022 trên toàn huyện là 3.423/16.775; số người tham gia luyện tập thường xuyên là 10.465/71.857 người. Trong năm 2022, toàn huyện có 12.650/16.783 gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hoá (chiếm 75,37%); có 101/127 thôn, khu phố đăng ký danh hiệu thôn, khu phố văn hóa (chiếm 79%).

Từ đó có thể thấy, việc thực hiện hương ước, quy ước đã có đóng góp tích cực vào việc loại bỏ các hủ tục trong đời sống xã hội, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và hình thành các giá trị văn hóa mới, tiến bộ. Quá trình thực hiện đã xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vận động các thành viên trong cộng đồng đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]