• Hiệu quả từ thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân
  2022-10-17 10:47:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Như Xuân luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của người dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn...

 • Hội Nông dân huyện Quan Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới
  2022-07-25 10:57:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò “cầu nối”, giúp hội viên phát triển kinh tế, làm giàu và giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Quan Hóa đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng...

 • Chung sức xây dựng nông thôn mới ở thôn Thượng Nam
  2022-07-22 09:21:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Qua phong trào xây dựng nông thôn mới, thôn Thượng Nam (xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn) đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

 • Điểm sáng mô hình xã hội hoá thắp sáng đường giao thông nông thôn
  2022-05-10 09:17:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua mô hình “Thắp sáng đường quê” là một trong những mô hình đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa. Việc triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình...

 • Tuổi trẻ huyện Hà Trung chung sức xây dựng nông thôn mới
  2021-12-05 15:58:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Đoàn kết - Xây dựng - Phát triển - Lan tỏa” những năm qua các cấp bộ đoàn huyện Hà Trung đã xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

 • Hội LHPN huyện Thiệu Hóa chủ động xây dựng tổ chức hội vững mạnh
  2021-11-25 03:02:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua các cuộc vận động, phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở của Hội LHPN huyện Thiệu Hóa đã thực sự đi vào chiều sâu. Qua đó không chỉ giúp hội viên từng bước nâng cao đời sống, mà còn góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các...

 • Tuổi trẻ Thiệu Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới
  2021-10-24 09:02:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, trong những năm qua đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Thiệu Hóa đã hăng hái tham gia phong trào: “Tuổi trẻ Thiệu Hóa chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện nhiều công trình,...

 • Hội LHPN huyện Hoằng Hóa: Những điểm sáng ấn tượng
  2021-07-27 21:50:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, hăng say lao động sản xuất, thực sự “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có những đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực...

Tắt [X]