(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH đã lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở trong sạch, lành mạnh.

Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở huyện Thọ Xuân

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH đã lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở trong sạch, lành mạnh.

Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở huyện Thọ XuânNgười dân tham gia các hoạt động văn hóa tại Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn.

Để tạo nền tảng cho phong trào TDĐKXDĐSVH triển khai hiệu quả, hằng năm Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thọ Xuân đã chú trọng triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, cơ quan, đơn vị hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung của phong trào. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện đã có sức lan tỏa, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh, các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán được gìn giữ và phát huy.

Điểm nổi bật trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tại huyện Thọ Xuân là việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư trong giai đoạn mới. Hằng năm, ban chỉ đạo phong trào đã phối hợp với MTTQ, các hội, đoàn thể tuyên truyền, triển khai các tiêu chuẩn, tiêu chí thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; lồng ghép 5 nội dung, 7 phong trào của phong trào TDĐKXDĐSVH vào các nghị quyết và chương trình XDNTM, hoạt động của địa phương, đơn vị. Thông qua các phong trào, hoạt động tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư được củng cố, người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đồng lòng xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, đường giao thông và tham gia các phong trào tại địa phương.

Tiêu biểu như xã Xuân Hòa, đời sống văn hóa và môi trường văn hóa nơi đây đang từng ngày đổi thay tích cực sau nhiều năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH. Đồng chí Lê Bá Thu, bí thư đảng ủy xã chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã Xuân Hòa đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch thực hiện phong trào. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp, như tuyên truyền trên không gian mạng để tác động trực tiếp và liên tục đến người dân. Đồng thời, lồng ghép các phong trào như phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng các thiết chế văn hóa với chương trình XDNTM... Từ công tác tuyên truyền, sự ủng hộ của người dân, việc cưới, việc tang được người dân thực hiện theo nếp sống mới; 7/7 thôn được công nhận đơn vị văn hóa; 92,1% hộ gia đình văn hóa; 4 nhà văn hóa được xây mới với kinh phí gần 6 tỷ đồng, 3 nhà văn hóa được chỉnh trang với kinh phí 1 tỷ đồng. Nhà văn hóa trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân. Các phong trào văn nghệ quần chúng, thể dục - thể thao phát triển sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Không chỉ riêng xã Xuân Hòa mà các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã và đang thay đổi tích cực sau nhiều năm triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết: “Phong trào đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nếp sống mới, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường văn hóa, giáo dục và quan hệ ứng xử trong gia đình, cộng đồng. Từ phong trào này, việc huy động sự đoàn kết trong Nhân dân, hướng đến môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh đã trở thành mục tiêu, động lực phấn đấu của các địa phương và mỗi người dân”.

Việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được chú trọng; các hủ tục, mê tín dị đoan dần được loại bỏ khỏi đời sống cộng đồng. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp được tổ chức thường xuyên giúp ý thức chấp hành kỷ cương, pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, phong trào TDĐKXDĐSVH cũng góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các công việc của xã, thôn, khu phố đều được thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.

Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa nói chung, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao nói riêng ngày càng được tăng cường; các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng cùng với ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình được nâng cao, từng bước được khẳng định vai trò của gia đình trong đời sống hiện nay. Đến nay, toàn huyện có 93,2% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 94,5% thôn, khu phố được công nhận khu dân cư văn hóa; 156 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai trương xây dựng đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo 2,13%; 30/30 xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn; 272/274 thôn, khu khố có nhà văn hóa, khu thể thao.

Có thể thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là XDNTM, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Phong trào đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng vững chắc để địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thùy Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]