(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ những giải pháp cụ thể, thiết thực về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới theo tinh thần Chỉ thị 681-CT/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, từng bước cải thiện đời sống về mọi mặt cho nhân dân, từ đó cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

“Cầu nối” gắn kết tình quân dân (Bài cuối): Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới

Nhờ những giải pháp cụ thể, thiết thực về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới theo tinh thần Chỉ thị 681-CT/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, từng bước cải thiện đời sống về mọi mặt cho nhân dân, từ đó cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển.

Mô hình thâm canh cây lúa nước của Bộ đội Biên phòng đã giúp các hộ gia đình khu vực biên giới ổn định sản xuất.

Cụ thể hóa các giải pháp

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa quản lý, bảo vệ 213,6km đường biên giới đất liền và 102km bờ biển trên địa bàn 59 xã, phường thuộc 11 huyện, thành phố. Để Chỉ thị 681-CT/TU ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới thực sự hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 324-NQ/ĐU ngày 6/12/2018 và các hướng dẫn, công văn nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 681.

Sau khi tổ chức triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới đã cụ thể hóa các biện pháp công tác, đi sâu, đi sát, chủ động nắm chắc mọi tình hình cụ thể đến từng hộ gia đình để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương, giải pháp đúng đắn để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nâng cao trình độ dân trí phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Với phương châm bám các hộ gia đình được phân công phụ trách, bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các đoàn thể và lực lượng đứng chân trên địa bàn trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật, giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; những hủ tục, tập quán lạc hậu dần được loại bỏ, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cùng với đó, bộ đội biên phòng đã hướng dẫn hộ gia đình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, vật chất và giúp ngày công lao động từng hộ gia đình; thường xuyên đánh giá kết quả giúp đỡ theo định kỳ hàng tuần, tháng.

Năm 2018 - 2019, các đồn biên phòng đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 2.102 buổi/2.443 lượt; hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế được 191 triệu đồng và 2.489 ngày công lao động sản xuất; hỗ trợ giúp đỡ, duy trì mô hình đã đưa vào thực hiện đạt hiệu quả như: Mô hình thâm canh cây lúa nước 2 vụ, mô hình thâm canh cây ngô lai vụ Xuân của Đồn Biên phòng Bát Mọt, tiếp tục triển khai mô hình trồng cây táo mèo dưới tán rừng phòng hộ của Đồn Biên phòng Pù Nhi... Đồng thời, quan tâm, chăm lo cho con em học tập, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và trực tiếp giúp đỡ con em các hộ gia đình trong học tập như: vận động các cháu bỏ học quay lại trường, hỗ trợ về sách vở, dụng cụ học tập, quần áo...; tuyên truyền vận động cho nhân dân vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe hàng trăm lượt người.

Giữ vững miền biên cương, vùng biển

Đóng quân trên địa bàn bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Đồn Biên phòng Trung Lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,8km đường biên giới với 4 mốc quốc giới. Địa bàn phụ trách 1 xã với 15 bản, trong đó có 11 bản dân tộc Mông và 4 bản dân tộc Thái. Dân số 1.273 hộ/6.267 khẩu (năm 2020). Bản xa nhất cách xa trung tâm xã gần 50 km. Tôn giáo có 535 hộ/2.951 khẩu; tỷ lệ hộ nghèo cao. Giao thông đi lại khó khăn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, hoạt động di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất cảnh trái phép, tuyên truyền thành lập Nhà nước Mông. Xác định những yếu tố trên tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng trên địa bàn, bởi vậy, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 681.

Thượng tá Cao Văn Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: Thực hiện Chỉ thị 681, Đảng ủy đơn vị đã phân công 39 đồng chí là đảng viên phụ trách 185 hộ/1.132 khẩu. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trực tiếp tham gia tập huấn, dạy nghề, khảo sát hỗ trợ cho vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong từng hộ gia đình phụ trách. Đồng thời vận động kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tích cực quan tâm, giúp đỡ bà con địa phương về vốn, phương tiện hay công cụ sản xuất để các hộ cải thiện vốn, vật nuôi cây trồng. Đồn đã tuyên truyền được trên 250 lượt về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng, giúp đỡ 90 gia đình trong phát triển sản xuất, chăn nuôi. Năm 2019 có 46 gia đình đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống ban đầu. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và quần chúng về vị trí, tầm quan trọng của việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình trên khu vực biên giới.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 681 không chỉ góp phần ổn định khu vực miền núi, biên giới mà tại vùng biển, các đơn vị bộ đội biên phòng đã và đang có những cách làm phù hợp, hiệu quả, góp phần xây dựng địa bàn khu vực miền biển vững mạnh toàn diện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn được giao quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển phía Nam huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) với chính diện 21km đường biển, phụ trách 6 xã biên phòng nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn và khu vực cảng, vùng nước cảng Thanh Hóa. Khu vực đơn vị quản lý là địa bàn chiến lược, trọng điểm về kinh tế, quốc phòng và an ninh, nhiều dự án đã và đang xây dựng. Cùng với việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế và những lợi ích, hiệu quả mà các dự án kinh tế đem lại, cũng đã làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp mới về an ninh trật tự trên địa bàn. Đó là, tình hình hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam của tàu cá nước ngoài, va chạm, trộm cắp trên biển vẫn xảy ra; hoạt động mua bán, sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện đánh bắt hải sản trái phép diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng; lượng người từ các nơi khác về cư trú và làm việc trên địa bàn thường xuyên biến động, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp... Những yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn Nguyễn Trọng Đạt chia sẻ: Thực hiện Chỉ thị 681 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đây là chủ trương lớn nhằm cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng, là điều kiện để Đảng ủy, chỉ huy đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện phương châm 4 cùng với nhân dân, qua đó làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân – dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy đơn vị đã phân công cho 50 đồng chí là cán bộ, đảng viên phụ trách 284 hộ (trong đó có 62 hộ gia đình chính sách, 162 hộ nghèo) ở các xã Hải Bình, Tĩnh Hải, Hải Thượng, Hải Hà, Nghi Sơn, trong đó có 7 gia đình được đơn vị thường xuyên hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm. Riêng hộ anh chị Lê Văn Thoan và Đậu Thị Mai, thôn Bắc Sơn, xã Nghi Sơn thuộc hộ gia đình công giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng tháng đồn giao cho Trạm Biện Sơn hỗ trợ gạo, dầu ăn trị giá 200.000 đồng/tháng. Đồn còn thường xuyên cử cán bộ quân y xuống thăm, khám và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ốm đau.

Theo Chính trị viên Nguyễn Trọng Đạt, khi thực hiện Chỉ thị 681, Đảng ủy Đồn đã rút ra bài học kinh nghiệm chính là phải có sự lãnh đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chỉ huy đồn trong việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị; phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân. Từ đó đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp trong xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ năm 2018 - 2019, thực hiện Chỉ thị 681, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã cử 542 đảng viên tại các đơn vị được phân công phụ trách, giúp đỡ 2.782 hộ gia đình. Trong đó có 1.798 hộ là người dân tộc thiểu số; đối tượng chính sách, khó khăn 2.174 hộ; có mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp 352 hộ; có mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới 256 hộ. Từng đảng viên được phân công phụ trách đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, có kế hoạch và lộ trình cụ thể trong việc tổ chức bám, nắm tình hình địa bàn và nhân dân.

Có thể khẳng định, việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới đã tạo hiệu quả tích cực trong tuyên truyền cho các hộ dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định gìn giữ gia đình văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu của địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ, duy trì tốt các mô hình kinh tế; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những kẽ hở mà địch và các đối tượng có thể lợi dụng để lôi kéo, mua chuộc quần chúng nhân dân nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ mục đích gây rối, bạo loạn ở địa bàn biên giới; nâng cao được hiệu quả trong tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tiếp tục tạo được sự gần gũi, gắn bó mật thiết giữa cán bộ công tác địa bàn và quần chúng nhân dân, từ đó nhân dân tin tưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]