(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã triệt phá thành công Chuyên án 248L.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7lwI+G7qlnDg0fDlUvhu6LDg1lX4bqqw5XDg+G7ruG7juG7iuG7rsODw40j4bqow4Phu5zhuqjDg1nhu7Isw4NZ4buk4bui4buMw4Phu47hu6rhu67Dgz9C4buew4Nww5VOWcOD4buB4bqo4bucw4NZw5VLw53Dg1nhu47hu7bhu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nDteG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg1nhu47huqrhu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg8ONw5VP4bucw4PDjeG7gMOdw4NZV+G6qOG7ouG7jsOD4buu4buOUOG7ouG7jMODSOG7jlXhu6Lhu4zDg1nDmcOVw4Phu67hu45D4bucw4Phu5zhuqjDg1nhu7Isw4NZV0vhu6LDg1nDnSxM4buiw4NHw5VL4buiw4Phu4zDlcavw5XDg+G7jsOdLE7hu6LDg+G6vyPhu6jhu6Lhu4zDg8Oq4bqqWXjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqoeMOD4bqjw5nDlcODw43hurpIw4Phu6Lhu47DlU7hu5zDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg0jhu45V4bui4buMw4Phu5zhuqjDg1nhu7Isw4M/QsODWcOZw5XDg+G7ruG7jkPhu5zDg8Oh4bqjw6HDs8ODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg+G7ruG7jlXDlcOD4buO4buq4buuw4M/xq/DlcOD4bqjw5rhu6LDg8Ohw5VL4buiw4Phu67hu45Q4bui4buMw4PDssOd4bqo4bui4buMw4PDoOG7jsOVT8Odw4PDjcSQw4NZV8OVTlnDg+G7ruG7juG6qsODWeG7jkLhu6Lhu47Dg0hU4bui4buMw4PDoOG7jsOdLEvhu6LDg+G6quG7osOD4bqw4bqy4bqmw6p54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7Xhu47DjOG7nsODw43hu6B4w4M/QuG7nsOD4buOw5rDlcOD4bqu4bq2w4Phu4zDleG7qMOD4bq2xILDg+G7ruG7juG7sll4w4Phu6Lhu4xCLMOD4bqw4bqmL+G6tC/hurDEguG6ruG6rHjDg1lDw5XDg8ag4buOw53Dgz8lSMOD4bucVUjDg1bDnVVIw4Phu4zDlcavw5XDg+G6sOG6rOG6rMODWeG7jsOdw5lIw4NHROG7osODw6rhuqpI4buOeMODO8SQw4Phur8j4buo4bui4buMw4PDoOG7juG6qOG7ouG7jnjDg+G7jsOdLE7hu6LDg+G6vyPhu6jhu6Lhu4zDg8Oq4bqqWXjDg+G7miVIw4Phu5oj4buq4bui4buMw4PDjeG6quG7ouG7jsOD4bqq4buiw4PDjcSQw4NHw4lZw4NWw51Ew4NZ4bqo4bui4buMw4PDjVXDlcODWSPhu6rhu6Lhu4zDg+G6veG7juG6uOG7nMOD4bq/w4nhu6LDg+G7s+G7j+G7gcOD4bqu4bqs4bqm4bqm4bu1eMODWVfhu7LDg1lDw5XDg0dE4buiw4PDs+G7tOG7osOD4buPw4nhu6J4w4NI4bu24bucw4Phu4Hhu4Lhu5zDg+G7j+G6uuG7ouG7jHjDg+G7jsOdLE7hu6LDg3DDlUvhu6Lhu4zDg3LhuqgseMODWeG7mOG7ouG7jsODYuG7uOG6qMODw7Phu45F4buiw4Phu7PDqkLhu57hu7XDg8ON4bqo4bui4buMw4M/4buC4buiw4NI4buOw50sT+G7osODWVfhuqrDlcOD4buu4buO4buK4buuw4Phu5zhuqjDg1nhu7IsecODw7Xhuqjhu6Lhu4zDgz/hu4JZw4NZ4buOw53Dg+G7jMOVJsOD4bqueeG6sMSCxILDgz/DlUvhu6LDg+G7nOG6qMODWeG7sizDg1nhu6Thu6Lhu4zDg+G7juG7quG7rsODSOG7oMODxqAuw4Phu47DlU7DncODSOG7jibDgz55w4PDssOd4bqow4PGoOG7juG6qMOVw4NZ4buO4bqqSMOD4bui4buO4bqo4bui4buOeMODw41Vw5XDg1kj4buq4bui4buMw4NZ4buOJOG6qMOD4bui4buO4buC4buiw4PDjeG6qOG7ouG7jMODPyPhu6pZw4NHw5VL4buiw4Phu4zDlcavw5XDg1lX4bqqw5XDg+G7ruG7juG7iuG7rsODw40j4bqow4NYVcOD4buc4bqow4NZ4buyLMODWVdL4buiw4NY4bqo4bui4buMw4Nww5VOWcOD4buB4bqo4bucw4NH4bqq4buiw4PGoMOVTOG7nMOD4bua4buow5V54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg1hXSMaw4bqiLy9ISeG7onlH4bqo4bueWeG7juG6qOG7ouG7juG7juG7nuG6qHk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/huq7huqzhurDhuq4v4bqy4bqmSeG6suG6ruG6pMSCxILEgsSCWeG6pMOCw4Lhuq7hurLhurbhurLhu5rhuq554buW4buu4buM4bqiw4Mv4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5YsOVTuG7onjDg8Ohw5nDg8Og4buO4buYw4Phu47DnSzDg8Oh4bqjw6HDs8ODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg0jhu47hu5jDg8ONQ+G7nsODSOG6qkjDg8ONxajhu6LDgz/hu5LDg+G7juG7nkLhu6LDg1nhu4BZw4Phu47DmsODWMWoeMOD4buc4buww4NXw5nhu6Lhu4zDg8ONw5VNw53Dg1lX4bqow4M/4bu2w4Phuqrhu6LDg8ONw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcODWcOVTOG7osOD4buOQuG7ouG7jsODR0Lhu6LDg+G7jMOV4bqo4buew4Phu6Lhu4wj4buow5V4w4NZ4bqo4bui4buMw4M/4buCWcODSOG7juG7nsOD4buaJUjDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg0hU4bui4buMw4Phuqjhu6LDgzsqw4Phu5ouw4NZ4buOw4zhu57Dg1bDnSzDg8ON4buS4bui4buOeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuPsOdWeG7juG7nlfhuqLhu7nDssOdVUjDg8O14bueROG7ouG7ty/hu67hu7k=

Quốc Toản

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]