(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 19-10-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và có hiệu lực kể từ 1-7-2022. Theo đó, việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức vì hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đang có dấu hiệu gia tăng.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoHdp4bqudy3huqfhu5fhu43Ds+G7myDhuqHhu5l4dnfhu41v4bqwMMOgN+G7hOG6reG7neG6oWh14bubw7PhuqF3w7Xhu5vDsuG6oXfhu6/huqvhu5vDs+G6ocaheOG6p+G6oeG7heG6reG7m+G6ocOy4buj4bqn4bqhaOG7peG7m+G6oXfhu6/EqeG7m+G6ocah4bqr4bubw7M2L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDfhu5rDs+G6qeG6sOG6ocOj4bqlLcOj4bqjLcSD4bqjxIPhuqMx4bqhRsOy4buP4bubw7LhuqHhu7HDsuG7teG6oWhj4bqh4buF4bqn4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7msOzw7LDtOG6oWjDtOG7m8Oy4bqhw6PEg+G6ry/Eg+G6o8SD4bqjL+G7mkgtRuG7sOG6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsuG6ocODa+G6ocOy4buj4bqn4bqhaOG7peG7mzHhuqFmw7JB4bubw7PhuqF3w4HhuqHDg+G6qeG6oWbhu6PhuqHDsuG7jWx44bqh4buXw4Bm4bqh4buVbeG6oXfDgeG6ocOjLeG6tS3Eg+G6o8SDxIMy4bqhV8OyaeG7neG6oWjhu6Mx4bqhw4Phu41sZuG6oWbDsnjhurBt4bub4bqhaMO64buN4bqhduG6oOG6oWfhu7Phu5vDs+G6ocOy4buj4bqn4bqhaOG7peG7m+G6ocOz4buNw6rhurDhuqF24bqn4bubw7PhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vhuqFo4buNbOG7m+G6oXfhuqDhuqE0w5JISFc14bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7l8aw4buN4bqh4buPZsOy4bqhd8Oy4buNanfhuqF3w7LDgGbhuqFmw7Lhu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7mzHhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqHhu5vDs8Oy4buNbOG7seG6ocOD4bqp4bqhZuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHhu5vDsuG6qeG6oeG7m+G7ueG7p2Yy4bqhV3jhurDhuqHhu5vDsuG7jcSp4bubMeG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWjDqXfhuqHhu6/huqfhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhd8Oy4bqtZsOy4bqhd8OyQWbhuqHDg8O14bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6ocOD4buN4bqhduG6oOG6oWfhu7Phu5vDs+G6ocOy4buj4bqn4bqhaOG7peG7m+G6oeG7hcOqd+G6ocOyxrDhu7HhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oWjhuqfhu5vDs+G6oWbhu6PhuqFnw6p44bqhw7Lhu41seOG6ocOz4buN4bqn4bqhd2Thu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoGd3w7J4xqHhu4XhuqHhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqxxIPDouG7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg+G6r8Oj4bqlL8Oj4bql4bq3Z8SDw6PhuqPEg8Oi4bq34bqxd+G6teG6peG6r+G6o+G6t+G7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+w6PhurHhurfDoOG6oeG6p+G7l3c+w6Dhu4Thuq3hu53huqFodeG7m8Oz4bqhd8O14bubw7LhuqF34buv4bqr4bubw7PhuqHGoXjhuqfhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vhuqF34buvxKnhu5vhuqHGoeG6q+G7m8Ozw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurHEg8Oiw6DhuqEvNzbhu403w5JISFfhuqFo4bqn4bubw7PhuqF34buv4bup4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHigJzGoeG7o+G7m+G6ocahdOG7jeG6oeG7hcOt4bud4bqh4buF4bup4oCd4bqhaOG7ucawZuG6oWbDsuG6qeG7neG6oeG7heG6reG7m+G6oWZy4bubw7PhuqHhu5XDsuG6p+G7jTYv4buNNzLhuqE0QuG7m8Oy4bqhxqHhu43hu5vDsuG6ocOy4buh4bqnNTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDsuG7keG6oWbhur/hu5vhuqHhu5vDsuG7geG7seG6oXfDgeG6oeG7lcOy4buj4bqn4bqh4oCcxqF44bqn4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhaOG7jWzhu5vhuqF34bqg4oCd4bqhZuG7o+G6oXfDsm3huqF3w7LDquG6sOG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHGoXjhuqfhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqF34buv4bqt4buN4bqh4buxw7LDreG7seG6ocOy4buj4bqn4bqhaOG7peG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqHGoXV34bqhdnPhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqHhu5vDs8Oy4buNbOG7sTHhuqF3w7rhuqFmw7JBZjHhuqFm4bqt4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqFn4buNbuG7m+G6oeG7r+G6p+G6oXZy4buN4bqh4bubw7rhu43huqF34buvxKnhu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bub4bqhxqHhuqvhu5vDs+G6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocOydeG7jeG6oeG7m8Oy4bujxqHhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqHhu6/huqfhuqHigJzhu5vDsuG7ueG6oeG7m8OqxqHhuqF24bqneOG6oWbhu6Xhu5vhuqHGoeG7ueG6p+KAnTHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7rXjhuq3huqHhu5XDsuG7o+G6oWht4bqhd8O1xqHhuqFo4bu5xrBm4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWZ44bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqFnw7Rmw7LhuqHDg+G7s+G6ocOD4buNanfhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5sx4bqhaOG6v+G6sOG6oWjhu7XhuqF3w6p34bqhZmLhuqFm4bqtZuG6ocahw6l34bqhw7Lhuqnhu5vDszHhuqHhu5vDs+G6qeG7m8Oy4bqh4bubw7PDsmvhuqHDs+G7jeG6ouG6p+G6oeKAnOG7heG7jW3hu5vhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4oCd4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqHDsnXhu43huqHhu5vDsuG7o8ahMuG6oUbDveG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5fFqeG7jeG6ocahxanhu43huqFmw7Lhuqnhu53huqHDssOq4bux4bqhZ+G7g+G7m+G6oeG7m8Oy4bu5IOG6oT/huqDhuqHhu5fhurbhuqHhu5vDsuG6p+G7m8Oy4bqhw7Phu6Hhu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDg+G7n+G7m8Oz4bqh4bq34bqh4buxw7J5dzHhuqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6oXfhu6/huq1mw7LhuqHhu5vDsuG7jWzGoTHhuqF44bqw4bqhd+G7j+G7mzHhuqHDssaw4bux4bqh4buXbDHhuqFo4bq/4bqw4bqhaOG7teG6ocOyxrDhu7HhuqFodOG7m8Oz4bqhw7J04bqhduG7pTHhuqHhu4Xhuq3hu53huqFm4bqt4bud4bqhd8OyeGoyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bq14bql4bq34bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SD4bqvw6PhuqUvw6PhuqXhurdnxIPDo+G6o8SD4bqlxIPDo3fhurPhurfhurHEg+G7l+G6tS3Eg+G7hcSDMuG7seG7m8Ozw6DhuqHhuqfhu5d3PsOg4buE4bqt4bud4bqhaHXhu5vDs+G6oXfDteG7m8Oy4bqhd+G7r+G6q+G7m8Oz4bqhxqF44bqn4bqh4buF4bqt4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhxqHhuqvhu5vDs8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq14bql4bq3w6DhuqEvNzbhu4034buWxanhu43huqHGocWp4buN4bqhZsOy4bqp4bud4bqhw7LDquG7seG6oWfhu4Phu5vhuqHhuq54w6p34bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bubw7Lhu41reOG6oXfhu6/EqeG7m+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqHGoeG6q+G7m8OzNi/hu403MuG6oTRC4bubw7LhuqFmw7Lhu7Phu7HhuqHGoeG6qeG7m+G6ocOyw7Xhu5vDsjUyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu7DDsuG7o+G7m8Oz4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oeG7l+G7jcSp4bub4bqhw7Js4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZsOy4bqp4bud4bqh4buF4bqt4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhaOG7jWzhu5vhuqF34bqg4bqhw4PhuqnhuqFo4bu5xrBm4bqh4buF4bqt4bud4bqhw7Phu43huq3huqHhu7HDsmLhu43huqF34buvYuG6ocahQWbhuqHhu7HDsuG7j+G6oXfDgeG6oeG6ry3huqHDon0v4bqhd8O64bubw7PhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vhuqE0d8O94bqw4bqhd8OB4bubw7PhuqFow7ThuqfhuqFo4buNbcahMeG6oeG7m8Oz4bqp4bubw7LhuqHhu5vDs8OyazXhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOyxrDhu7HhuqHhuq54w6p34bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhw4Phu6fhu43huqF2c+G6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqHhu5fhu6fhu5vhuqF24buJ4bqhZuG7o+G6ocahQWbhuqHDs+G7jeG6reG6oeG7uXjhuqFoY+G7jeG6ocOy4bul4bubMuG6ocagw6l34bqh4buVw7Lhuq1mMeG6oWZy4bubw7PhuqF34bqw4bqh4oCcxqHhuqfigJ0x4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqHigJzhu4XDteG7m8Oy4bqh4buxw7Lhu53hu5vDs+KAneG6oS3huqFm4bqtZuG6oWfhu53huqfhu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhZsOy4buR4bqhd3Thu5vhuqF34bqr4buN4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhw7Phu43DquG6sOG6oXfFqTHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqh4buV4buN4bubw7LhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqFo4bu5xrBm4bqh4buX4buB4bux4bqhw4Phu6fhu43huqHGoeG7s2bhuqFo4buPZsOy4bqhaG3huqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oeG7l+G7geG7m+G6oXfDsnhq4bqhw7Lhu53DqWbhuqHGoXjhuqfhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vigKbhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqhd8Oyw6rhurDhuqHhu5fhuqnhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6oVfhu5rDksOS4bqh4bqueMOqd+G6ocOy4buNbOG7m+G6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZuG6qeG7m8Oz4bqh4bubw7Lhu41reDHhuqF34bqr4bud4bqh4buV4buJ4bqhw7Lhu6nhuqFmw7Lhu53huqHDsuG7neG6q3fhuqFodeG7m8Oz4bqhxqF44bqn4bqh4buF4bqt4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhu4Xhu41q4bub4bqh4buxw7JBZuG6oXfhuqvhu7HhuqHDg+G6qeG6oXfhu43hu5vDsuG6ocOD4buN4bqhw7Lhu6Xhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqhw6LhurPhuq/hu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPhuq/Do+G6pS/Do+G6peG6t2fEg8Oj4bqj4bqv4bqj4bq34bqjd+G6s8Oj4bq14bq14buX4bqjLeG6r+G7hcSDMuG7meG7scOzw6DhuqHhuqfhu5d3PsOg4buE4bqt4bud4bqhaHXhu5vDs+G6oXfDteG7m8Oy4bqhd+G7r+G6q+G7m8Oz4bqhxqF44bqn4bqh4buF4bqt4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhxqHhuqvhu5vDs8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOgw6LhurPhuq/DoOG6oS83NuG7jTdGw7Lhu5HhuqFm4bq/4bub4bqhd8Oy4bqnxqHhuqHDs+G7jeG6p+G6oeG7m8Oy4bujxqHhuqF34buN4bub4bqh4bubw7LEkeG7m+G6ocahxanhu43huqFmw7Lhuqnhu53huqHhu5fhu4Hhu7HhuqF3QWbhuqFoauG7m+G6oeG7m8Oz4bqn4bqwNi/hu403MuG6oTRC4bubw7LhuqFmw7Lhu7Phu7HhuqHGoeG6qeG7m+G6ocOyw7Xhu5vDsjUyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jp4bud4bqhaOG7ozHhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6ocOD4buN4bqhaGThu5vDs+G6oXdi4buN4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7mzHhuqHhu614YuG7m8Oz4bqhZuG6reG7neG6ocaheOG6p+G6oeG7heG6reG7m+G6oXfhu6/huq3hu43huqHhu7HDssOt4bux4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhw7Phur3hurDhuqF3w7Lhu41sd+G6ocOy4bqr4buN4bqh4buX4bun4bub4bqhZsOy4bud4bqh4buaw7Phur3hu5vhuqF24bqtZsOy4bqh4bubw7LhuqnhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqh4bubw7Lhu7nhuqF34buvxKnhu5vhuqFoY+G6oWjhu7nGsGbhuqHhu6144bqw4bqhaMO04bubw7LhuqF34bqr4buN4bqh4buWeOG7gXfhuqHhu6x4YuG7m+G6oeG7l+G6tuG6oXfDsnhq4bqhdnPhuqHhuq/DouG6ocOD4bqp4bqh4buaw7PDssO04bqhaMO04bubw7LhuqF2c+G6ocOjxIPhuq8vxIPhuqPEg+G6oy/hu5pILUbhu7Ay4bqh4buaw7Phu53huqnhu43huqHhu6/huqcx4bqhd8O94bqw4bqhw4Phuqnhu53huqF34buP4bubw7LhuqFmw7LDqnfhuqHDg+G6qeG6ocahQWbhuqFodeG6ocOD4buN4bqh4buxw7LhuqvGoeG6oWbhu7XhuqfhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhw4Phu43huqHGoXjhuqfhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vhuqF34buv4bqt4buN4bqh4buxw7LDreG7seG6ocah4bqp4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocOD4buN4bqh4buxw7LhuqvGoeG6oXbhu4nhuqHhu4XDtOG6oeG6ruG6oOG6oeG7l+G6tuG6ocOD4buN4bqh4buxw7LhuqvGoeG6ocOy4bqp4bubw7LhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oWhq4bub4bqh4bq34bqj4bqj4bqhd+G7r+G7jWx44bqhaHThu5vDs+G6oTRmZOG7m+G6oWZB4bqhw5Dhu41reOG6oeG6r+G6peG6oeG7msOzw7LDtOG6oWjDtOG7m8Oy4bqhdnPhuqHDo+G6o+G6pS/Eg+G6o8Oj4bqvL+G7msOQLUbhu7DhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6ocSD4bqxL+G6pS/Eg+G6o8Oj4bqvNeG6ocOy4budw6lm4bqh4buFw7ThuqF34buveOG6sOG6oWZBeOG6oXfhu6/huq1mw7LhuqHhu5vDsuG7jWzGoeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oXbDgOG6oWhq4bub4bqh4bq34bqh4bubZMah4bqhNGZk4bub4bqhZkHhuqHDkOG7jWt44bqhxIPhuqPhuq8x4bqh4buEdeG6oeG7l3jhu4F34bqhw5LDteG7m8Oy4bqhdsOA4bqh4bubZMah4bqhxIPhuqPDo+G6t+G6oTR24bqg4bqn4bqhaMO64buNMeG6oeG7hcO64bqhdnjhu5vDs+G6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqjw6PhurU1MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgNzbhu403NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bq3w6PhurXhu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPhuq/Do+G6pS/Do+G6peG6t2fEg8Oj4bqj4bqvw6PDo+G6sXfhurfhuq/huq/hurfhu5fhurMt4bqx4buFxIMy4buZ4buxw7PDoOG6oeG6p+G7l3c+w6Dhu4Thuq3hu53huqFodeG7m8Oz4bqhd8O14bubw7LhuqF34buv4bqr4bubw7PhuqHGoXjhuqfhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vhuqF34buvxKnhu5vhuqHGoeG6q+G7m8Ozw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurfDo+G6tcOg4bqhLzdHw73huqFoY+G6oWbhu6PhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHDssaw4bux4bqh4buFw7ThuqHhuq7huqDhuqHhu5fhurbhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhw7Lhu53huqt34bqhaHXhu5vDs+G6ocaheOG6p+G6oeG7heG6reG7m+G6ocOD4buD4bub4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhu6/huqfhuqF3w7Lhu7nFqeG7m8Oz4bqh4bqueOG6sMSp4bubNi/hu403MuG6oTRC4bubw7LhuqHGoeG7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu6Hhuqc1MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3SG3huqHDsuG6q+G7m+G6oWbDsmrhuqF3w7Xhu5vDsuG6oXfhu6/huqvhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bub4bqh4buX4buB4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFo4bul4bub4bqhaOG7jWzhu5vhuqF34bqgMeG6oWbhuq1m4bqhZuG7peG6oeG7rXjhuqfhu5sx4bqh4bubw7Phuqnhu5vDsuG6oeG7l+G7jcSp4bub4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWbhur/hu5vhuqHhu7HDsnPhu43huqHDssaw4bux4bqhw4Phu6fhu43huqFm4bul4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfDsnhq4bqh4bubw7JlxqHhuqHhu5vDs2Thu5vhuqFmw7LDqeG7mzHhuqHDs+G7q+G6oeG7hXDhuqHhuq7huqDhuqHhu5fhurbhuqFm4bqtZuG6oXfhuqnhu43huqHhu5XDsuG7nWLhu5vhuqFi4bud4bqhZuG7o+G6oWfDqnjhuqHDsuG7jWx44bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7mzHhuqHhu614YuG7m8Oz4bqhZuG6reG7nTHhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhw4PhuqnhuqHGoXjhuqfhuqHhu4Xhuq3hu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vhuqFo4buNbOG7m+G6oXfhuqDhuqF34buvxKnhu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bub4bqhxqHhuqvhu5vDszLhuqHGoMOpd+G6oeG7lcOy4bqtZjHhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7m+G6oeG7lcOy4buN4bqhxqF44bqn4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6ocOy4buj4bqn4bqh4buxw7Ji4buN4bqhd8OA4bqh4buV4buNbcah4bqhd+G7r+G6pzHhuqFoc+G7jeG6oWbDsuG7jWp44bqh4bubdeG7jeG6oWd44bubw7PhuqHDsuG7o+G6p+G6oWjhu6Xhu5vhuqFoeeG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqF3w7LDgGbhuqF3auG6ocaheOG6p+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqHDsuG7o+G6p+G6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4buF4bqt4bub4bqhaG3huqHhu4Vi4bud4bqhw4Ns4bqh4buteOG6sGvhu5vhuqHhu5fGsOG7jeG6ocOyxrDhu7HhuqHhu7HDsuG6reG7seG6ocOD4bqp4bqhd+G7r+G6reG7m8Oy4bqh4buv4bu14buN4bqh4buv4budMuG6oUjhur3hurDhuqHhu5fhuqnhuqHigJxmeHVm4bqhZsOy4buNauG7m+KAneG6oWjhu5/hu43huqHDsnDhu43huqF2w4DhuqFmw7J44bubw7PhuqF2QWbhuqFm4bu14bqn4bqhd+G7neG6qeG7m+G6oeG6rmPhuqHDsnXhu43huqHDs+G7o+G7seG6oeG7scOy4bq/4bub4bqhw7Phu4154bux4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4buteGLhu5vhuqHhu5fhurbhuqF3w7J4auG6oeG7m8Oz4bqp4bqw4bqhZuG6qeG7m8Oz4bqhxqHhu43hu5vDsuG6oeG7heG6q2bDsjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4bqmeHfDsuG7neG7r8OgN+G7msOz4buhZuG6oeG7luG6p+G7mzYv4buxNw==

Ngọc Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]