(vhds.baothanhhoa.vn) - Cá mú hay còn gọi là cá song, sống chủ yếu ở biển. Thịt cá mú dai, ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao, được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn: Cá mú hấp dưa chua, cá mú chiên giòn, cháo cá mú, gỏi cá mú.... Trong đó, món cá mú hấp xì dầu được nhiều người ưa chuộng.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2McOK4bq3N8O04buxN2vEkeG7pTfDgW434bq/ZeG7qzAvazkxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulS+G7h+G6seG6vzYxw4rhurc3w7Thu7E3a+G6scOAN8Oq4buV4buRN2rhu5dsN8O14bqzN8Oq4bq3N8aw4buT4buRan03xrDhu6Phu5FqN8Oqa3Y3w4Bp4burN8O6N+G6vWzhu4vhu5FbN+G7qGtv4bupN8Oq4bq3N8O04buxN+G6v+G6sWx9N+G7kWrhu5Phu5F9N2vhurPDtDfDtXh14buRajfhur9s4buRazfhur94w7nhu5FqN8Oq4bqx4buTfTfhu4F4dcOqN8aw4bu1N+G6v+G7r+G7kWo34buB4buLN8Oqa2k34bq9bGnhu5E34bupa+G6s+G7kWs34buRa2zDreG7qzfDtOG7meG7kTfhuqfhu5E3a8SR4bulN+G6v+G6u+G7kT43w4rhurc3w7Thu7E3a8SR4bulN+G6v3jhurE3w6pr4bur4bqxfTfDquG6tzfDtOG7sTfDqmtsaOG7kTdqbOG7leG7kX03w6pr4bq34buTN8Oq4bq3N8O04buxfTdqxqFsN8Oq4bq3N8O04buxW1tbWzfhu6jFqeG7k+G7kWo34buB4buZfTfDtOG7meG7kTfDquG6tzfDtOG7sTdrxJHhu6U3w4FuN+G6v2Xhu6s34buBeHXDqjfhu5FrbMOt4burN+G7kWp4dGw3eOG6sTfDqmvhu6vhu6Hhu5FqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw24bq/4bupa+G7q8O04bq9N2zDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoOG6oTjhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hw6E54bqvL2E44bqh4bq/OTnhuqHhuqHhuqPDoWHhu6nDo8Oh4bqvOcO14bqjLXrDoMOhYcOjw6Dhuq/huq/huqHhuq9hw6HhuqHDoy3DquG6r8Sp4bqx4buHW+G7jeG7pWo2N+G6scO14bupLDbDiuG6tzfDtOG7sTdrxJHhu6U3w4FuN+G6v2Xhu6s2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw2w6DhuqE4NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYxw4Lhu5FrN+G7kWrhu6vhu5/hu5E3TOG7keG7qeG7h8Wp4buR4buH4bupWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG6tzfDtOG7sTfhu6l4cmw3w7XhurPDtDfGsOG6tcOqa3034buB4buLN+G7kWrhu6vDgGjhu5E3w6rhu5Phu5F9N8Oqa8OzN8OqZeG7kTfhur/hu63hu5FqN+G6v+G6seG7kzfhu49reeG6sTfhu7nhurNsN+G7gXh04buRajfhu6nFqWjhu5E34bupa2Thu5E3w6rhurc34buB4buLN+G7j2tsN3hz4bulN8Oq4bq3N+G7kWrEkcO0N+G7gcOt4burN2ps4bqxN+G7uW99N2ps4bux4bulN8O04buZ4buRN+G6p+G7kTfhu4HDqcO0N+G7geG6szdrcuG7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxSmzhurE34bu5bzd4c+G7pTfDquG6tzdq4bufw7Q3w7Thu6Hhu6k3w6pr4bux4bupN2vhurXhu6k34buRaMO0fTfhu6lsaOG7qzfhur3huq3DqjdqbOG6pTfDtG/hu5F9N+G6v2Xhu6s3w7TDqH034bq/ZeG7qzdr4bqz4buTfTfDgW434bq/ZeG7qzfhu7nhurM3a+G6s+G7kWs34bupbcO0N+G6veG6p8O0N+G7kWvGoVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxxq/hurHhu6s34buPa2w3eHPhu6U34buPa+G7k8Oi4buRajdhOC3DoTg34bula+G7seG7qX034buB4bqr4bupN8Oq4bq3N+G7qcWp4buT4buRajfhu4HDsuG6sTfGsGThu6s3w7Xhu5Xhu5FqN2vEkeG7pTfDquG6t8Oqazfhu6lrdsOAN+G7gWnhu5E34buPa2w3w6rhurc3w6prbeG7kVs34buo4butw4A34buPbcOqazfhu6lreHPDqjfDqnbhurE3w6rhurc3w7ThurM34bupa3RsN2ps4bqx4buRN2vEkeG7pTfDquG7mTfhu6lr4buLN+G7j2vhurfDqjfhu5Fr4bqx4burfTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buPa+G7k8Oi4buRajdhOC3DoTg34bula+G7seG7qVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buOa2w3w6rhurc34buB4bqlN8Oqa23hu5F9N8Oqa+G7kzdz4bupN8aww73hu5FqN+G7qWvhurdsN8O14bq34bupfTdr4bqz4buRazfhu6lkw4A3a+G7k+G6q8OqN+G7pWtl4buRN2rhu6PDqjfhu6nFqeG6reG7kWo3w6p24bqxN2vhurPhu5FrN8O14bq3N8Oq4bqt4bupN+G7j2vhu7HDqjfDtWjhu5E34bula23hurE34bupxalo4buRN8Oq4bq3fTdrxJHhu6U34bupbGnhu6U3OS1hN+G7pWvhu7Hhu6k3w7XhurM3a+G7k+G6s+G7kTfhu6lr4bqz4buRa1tY4burN+G7gWzhu4vDtDfDqnbhurE3w6rhurfDqms3w6praTfhur1saeG7kTfhu5HhurPDgDfDteG6szfhu5Fr4bqx4buRazdq4buX4buRfTfhur/hu4k3w7XhurPDtDfDtOG6szfhu7nhurvhu5E3amzhu7c34buBeHXDqjdreHLhu5FqN+G7uW99N+G6v3jDueG7kWo3w6prxJHhu6k3w6p24bqxN8Oq4bq3N8O04buxWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6sOG7q+G7qWvhu5PFqTYx4buQauG7q8OA4buJ4buRN0vhu7fhu6s34buQauG7neG7kTAv4bulMQ==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]