(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ người dân phát huy nội lực, từng bước vươn lên thoát nghèo và trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Thủy: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, huyện Cẩm Thủy đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ người dân phát huy nội lực, từng bước vươn lên thoát nghèo và trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Thủy: Điểm sáng trong công tác giảm nghèoHộ gia đình ông Trương Công Lương, thôn Thành Tâm, xã Cẩm Tâm được hỗ trợ nuôi trâu sinh sản từ nguồn vốn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện luôn được cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, nhất là của người nghèo từng bước được cải thiện.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, UBND huyện Cẩm Thủy đã ban hành Kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch thực hiện hằng năm với chỉ tiêu tỷ lệ giảm nghèo hàng năm là 1,5%. Năm 2021 là năm tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, vừa tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện Cẩm Thủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo). Đồng thời, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Để thực hiện tốt chương trình, hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch, lồng ghép các hoạt động và nguồn vốn triển khai thực hiện. Định kỳ, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, UBND huyện giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Qua đó, đánh giá kết quả, mức độ bao phủ của chính sách đến với người nghèo, những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất nhằm giải quyết chính sách kịp thời.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ năm 2021 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) giảm từ 6,93% năm 2021 xuống còn 4,63% năm 2023 (tương ứng giảm 2,3%), vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu giảm 1,5%). Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều giảm từ 7,34% năm 2021 xuống còn 5,75% năm 2023 (tương ứng giảm 1,59%). Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 8,45% năm 2021 xuống còn 5,74% năm 2023 (tương ứng giảm 2,71%). Thu nhập bình quân của người nghèo đến nay khoảng 1,5 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 2,5 lần cuối năm 2015 (cuối năm 2015 khoảng 600.000 đồng/người/tháng), vượt mục tiêu chương trình đề ra. Giai đoạn 2016-2020 mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện được triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả, kết thúc giai đoạn, trên địa bàn huyện không còn thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ... Kết quả thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo đã góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh kinh tế của huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Đạt được kết quả trên, hằng năm UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và ngoài nước để tìm kiếm việc làm cho người lao động. Vì vậy, số lao động được giải quyết việc năm sau cao hơn năm trước, trong đó lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm, ưu tiên giới thiệu, tìm kiếm việc làm phù hợp. Tính đến hết tháng 9/2023, tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động thuộc vùng nghèo, vùng khó khăn qua đào tạo đạt 35,4% trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 18,47%, 10% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp. Bên cạnh đó, huyện Cẩm Thủy luôn quan tâm phát triển mô hình giảm nghèo. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, huyện đã triển khai 3 mô hình giảm nghèo tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Tâm cho 66 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng kinh phí thực hiện trên 1,7 tỷ đồng (hiện huyện đã giải ngân hỗ trợ cho các hộ gần 1,1 tỷ đồng)... Ngoài ra, huyện Cẩm Thủy đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách về giáo dục, đào tạo đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 99,05%; hộ cận nghèo đạt 99,71%; các chỉ số đo lường khác như chất lượng nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin cũng được đảm bảo...

Ông Lê Hải Sâm, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Thủy cho biết: Với mục tiêu tổng quát thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, nhằm tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người nghèo. Thời gian tới, huyện Cẩm Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; phát động và nhân rộng các phong trào, mô hình giảm nghèo hiệu quả; vận động người dân tích cực, chủ động tham gia nguồn vốn tín dụng (trong đó có nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội) để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban đầu mối các dự án, tiểu dự án và các địa phương để triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để nâng cao hiệu quả công tác triển khai chương trình giảm nghèo trên địa bàn.

Bài và ảnh: Trần Hằng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]