(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xử phạt tới 50 triệu đồng không đóng quỹ phòng, chống thiên tai

Thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 12/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.

Tính đến nay, trên cả nước đã có 63 tỉnh, thành phố thành lập Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, hiện tại có 60/63 tỉnh, thành phố tiến hành thu quỹ, tổng kinh phí đã thu được là 3.234 tỷ đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định: số 214/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; số 1461/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thu Quỹ Phòng, chống thiên tai được hơn 104 tỷ đồng (năm 2020, tính đến ngày 20/7/2020 đã thu được hơn 500 triệu đồng). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai còn nhiều khó khăn, hạn chế như: một số địa phương và doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thu, nộp quỹ theo quy định; việc thu khoản đóng góp theo giá trị tài sản của doanh nghiệp và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, do ý thức chấp hành pháp luật của người đứng đầu doanh nghiệp chưa tốt...

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định nhằm gia tăng nguồn lực xã hội hóa cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2017. Trong đó, hành vi vi phạm về đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 11: Phạt tiền bằng số tiền phải đóng góp còn thiếu theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng thiếu Quỹ Phòng, chống thiên tai hàng năm. Cụ thể, đối với cá nhân đến ngày 30/5/2020 đã đóng nhưng chưa đóng đủ mức phải đóng góp theo quy định và trong thời gian từ sau ngày 30/5 đến hết ngày 31/12 hàng năm mới đóng phần còn thiếu. Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đến ngày 30/5/2010 đã đóng lần thứ nhất nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền thiếu của lần thứ nhất đóng trước ngày 30/10 hàng năm; đến ngày 30/10 hàng năm đã đóng lần thứ hai nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền còn thiếu của lần thứ hai đóng trước ngày 31/12 hàng năm.

Phạt tiền gấp 1,5 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng chậm Quỹ Phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể: Đối với cá nhân đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai trong thời gian từ sau ngày 30/ 5 đến hết ngày 31/12 hàng năm. Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng lần thứ nhất trong thời gian từ sau ngày 30/5 đến ngày 30/10 hàng năm và đóng số tiền còn lại trong thời gian từ sau ngày 30/10 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

Phạt tiền gấp 2 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể: Đối với cá nhân đến hết ngày 31/ 12 hàng năm chưa đóng đủ Quỹ Phòng, chống thiên tai; đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đến hết ngày 30/ 10 hàng năm chưa đóng lần thứ nhất và đến hết ngày 31/12 chưa đóng số tiền còn lại phải đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Hiện tại, Cơ quan quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh đang tổng hợp kết quả thu, nộp quỹ của các địa phương, đơn vị để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Xuân Đạt


Xuân Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]