(vhds.baothanhhoa.vn) - Giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) XDNTM, trong đó có chương trình chuyển đổi số, hướng tới NTM thông minh.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh

Giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) XDNTM, trong đó có chương trình chuyển đổi số, hướng tới NTM thông minh.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minhNgười dân truy xuất nguồn gốc khi mua sản phẩm OCOP.

Theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong XDNTM hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, chương trình đã và đang thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh và đã tạo được hiệu ứng xã hội. Với chức năng của mình, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành làm căn cứ để các ngành địa phương triển khai thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho các địa phương. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông trên địa bàn. Theo đó là việc phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham mưu, thẩm định các chương trình, dự án, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Vì thế, Chương trình MTQG XDNTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được 14 thôn thông minh thuộc các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu với các lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số: xã Vân Sơn (Triệu Sơn), xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), xã Đông Khê (Đông Sơn). Bên cạnh đó các xã đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao ở các huyện: Quảng Xương, Thọ Xuân, Triệu Sơn... đều có kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số. Huyện Quảng Xương phấn đấu đến năm 2025: 100% hồ sơ cấp huyện, xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% số xã đạt chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM... Huyện đạt chuẩn tiêu chí số 9 về an ninh - trật tự, hành chính công và 100% cán bộ quản lý các cấp thực hiện Chương trình MTQG XDNTM được tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số... Qua đó là việc đẩy mạnh phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số... Phấn đấu có ít nhất một mô hình xã NTM thông minh.

Có thể nói chương trình chuyển đổi số trong XDNTM đã đem lại hiệu quả rõ rệt nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức vì người dân vùng nông thôn hiểu biết về công nghệ thông tin còn hạn chế, trong khi cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ. Do đó, để đẩy mạnh chuyển đổi số cho người dân nông thôn cần sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực thực hiện chương trình này. Như vậy, Chương trình chuyển đổi số trong XDNTM đạt được mục tiêu đề ra và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững...

Bài và ảnh: Minh Vũ {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]