(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn một vụ vận chuyển khối lượng lớn thực phẩm bẩn từ Hòa Bình về Thanh Hóa tiêu thụ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhu6bhuqrhurLhu7ds4buT4bqybCzhu7fhuqbhu6dsOuG7oeG7p2zhu6fhu7nhu6HhurJsxrDEqOG6suG7t2xOw41sTnXhurJs4bun4bu5R8OSw73hurJs4buNbW3huq7hu7dsRuG7uUvhu6ds4buA4bu5w7rhurZs4bulw7rhurLDrS/hu7luw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bu44bup4buTxalrw6xo4bql4bu44bq/xq85aWxh4bu54bqq4bqy4bu3bEZB4bqybEZKbOG7puG6quG6suG7t2zhu5PhurJs4bu5R8OSeeG6smws4bu34bqm4bunbDrhu6Hhu6ds4bun4bu54bq0bOG7pUF3RuG7hWzGsMOJ4bqybE7huqBsTkrhu5Ns4bqy4bu34bud4bqybOG7p+G7ueG7oeG6smzhurZERmxOw41sTnXhurJs4bun4bu5R8OSw73hurJs4bqu4bu5QkFs4bqw4buI4bq84bqy4bu3bOG6sOG6uOG6smxG4bu5S+G7p2zhu4Dhu7nDuuG6tmzhu6XDuuG6smxGSmzhu7jhuqThu5Ns4bukw4DhurLhu7lsTnhsYeG7ueG7k+G6suG7uWzhu7jDguG7k2xGQXZHbEbhu7nDjWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9u4buPw7Lhu40vw7LDtMWp4buPbuG7jW7hu5FtbUbDs+G7jcOzb25uw7XhurBuZsSC4buA4bu3a2wvw6zGr0JBbEbhu4jhurzhurLhu7dsLOG7t0fDkuG7s+G6smzhuqXhu53hurJsYeG7ueG7leG6suG7uWxO4buVbEbhu5PhurLhu7dsTnVGbOG7peG6oGzhu6fhuqrhurLhu7ds4buT4bqybEbhu7lHbOG7t0FNZmxoxqHhurLhu7lsYeG7ueG7mUFsYeG7ueG7k+G6suG7uWnDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7ueG7qeG6tGzGsMOC4buFbE7hu5XhurRs4bqy4bu34buVw5Jsbm4vbm7hu4Vs4bum4bqq4bqy4bu3bOG7k+G6smws4bu34bqm4bunbDrhu6Hhu6dsxrDhu5ts4bul4bujRmzGsEJBbEbhu4jhurzhurLhu7dsLOG7t0fDkuG7s+G6smzhuqXhu53hurJsYeG7ueG7leG6suG7ueG7hWzhu4RB4bqy4bu5bOG6suG7neG6tmxu4buR4buP4buRbMOKbMOT4bubbOG6qXbhurJsOuG7l+G7p+G7hWzhu7lHw5J54bqybDrhu5fhu6dsYeG7ucOMw5Lhu4VsRuG6ouG6suG7uWzhu7jhuqThu5Ns4bukw4DhurLhu7lsxrDhu5PhurLhu7dsTnXhurJs4bun4bu5R8OSw73hurJs4buNbW3huq7hu7ds4bqyREFsRuG7l+G6suG7t2xG4buCckds4bul4bqkbMawQWxGQXZHbEbhu7nDjWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7l0FsRuG7ueG6ukFsxrBBw73hurZs4bquQcO94bq2bEbhu4Lhu5Phu4VsxrBCQWxG4buI4bq84bqy4bu3bCzhu7dHw5Lhu7PhurJs4bql4bud4bqybGHhu7nhu5XhurLhu7lsxrDhu5ts4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bMOTR3NGbEbhu4LDgOG6suG7uWzGsOG7iOG6vOG7p2zhu6VzRmzhu6fEqGzhurDhurThu5dBbOG7t0Fzw5JsRuG6umzhu7fDgGzhurBBduG6smzhu4ZH4buT4bqybMawd+G6smzhurLhu7dHQ+G6smzhu7dC4bun4buFbMOTR3NGbMOTxKhs4buEQmzhurJEQWxG4buX4bqy4bu3bOG6ssOCQWxG4buCduG6smxO4buVbOG6ruG7ueG7k0Fs4bqy4bu5deG6smxOdeG6smzhu6fhu7lHw5LDveG6smzhu4RCbEbhu7lL4bunbOG7gOG7ucO64bq2bEbhu4J24bqybEZKbOG7uOG6pOG7k2zhu6TDgOG6suG7uWxOeGxh4bu54buT4bqy4bu5bOG7uMOC4buTbEZBdkdsRuG7ucONZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zhu6bhuqrhurLhu7ds4buT4bqybOG7uUfDknnhurJsLOG7t+G6tOG7p2w64buh4bunbMaw4bubbOG6sHXhu4Bs4bulQXbhurJs4bulxqHhurJsTuG7lWzhu4Dhu7lCQWzhu7nhurzhu4BsTuG6uEFs4bun4buZ4bunbOG6sEvhu6ds4bqw4buI4bq84bqy4bu3bOG7p+G7ucSo4bunbOG6suG7neG6suG7t2xGQXfhurJs4bu54buV4bqy4bu5bEZBdkds4bu5w4zDkmxG4bq04buV4bqybOG7pURs4buEQmxG4bu5S+G7p2zhu4Dhu7nDuuG6tmzhu6XDuuG6smzhurLDgkFsRuG7gnbhurJsRuG7ueG7qeG6tGzhu4ZHw5JsxrDhuqDhurLhu7lmw60v4buAw6zDrcWpQU5s4buERsOS4bqw4bup4bq5a0bhu6nDk0Yt4buT4bqwQeG7t+G6suG7h2zhu4JB4bu34bu5RuG7g2vDrMOt4bulbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWvhurbhu4ThurQt4bulQcWpQS3hu7XhurThurJGLU/hu6lB4bu34bu5RuG7h+G6suG6tOG7guG6tuG7k+G6sGvDrMav4bqq4bqy4bu3bOG7kuG6suG7ucOtL+G7pcOsw60vxalBTsOs


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]