(vhds.baothanhhoa.vn) - Để người dân vùng đồng bào DTTS&MN ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất, tỉnh Thanh Hóa đã và đang lồng ghép, huy động các nguồn lực, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, cận nghèo nhằm xây mới, sửa chữa nhà ở.

Lồng ghép, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

Để người dân vùng đồng bào DTTS&MN ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất, tỉnh Thanh Hóa đã và đang lồng ghép, huy động các nguồn lực, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, cận nghèo nhằm xây mới, sửa chữa nhà ở.

Lồng ghép, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèoCán bộ Phòng Dân tộc huyện Quan Sơn và xã Sơn Điện thăm các hộ gia đình đang tiến hành làm nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo

Năm 2022, Thanh Hóa có 2.277 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng kinh phí 13 tỷ 560 triệu đồng. Căn cứ nguồn kinh phí đã được phân bổ năm 2022, ngày 6-7-2023, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Công văn số 733/BDT-CSTT gửi 11 huyện miền núi và 2 huyện Triệu Sơn, Hà Trung về việc triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ nhà ở thuộc Nội dung số 2, Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

Tại huyện vùng cao Quan Sơn, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 19-7-2023 phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc Nội dung số 2, Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 với tổng số 18 hộ nghèo thuộc các xã Trung Xuân, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Thượng, thị trấn Sơn Lư, Tam Lư, Tam Thanh, Sơn Điện, Mường Mìn, Sơn Thủy, Na Mèo. Định mức hỗ trợ: ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ, ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng/hộ.

Chúng tôi về xã Sơn Điện, đến thăm gia đình anh Lương Văn Thắng, bản Na Hồ và gia đình chị Lương Thị Trương, bản Xuân Sơn là 2 hộ nghèo của xã được hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

Trên mảnh đất của mình, gia đình chị Lương Thị Trương đang san đất, làm nền chuẩn bị xây dựng nhà ở. Từ số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng của ngân sách Nhà nước và 4 triệu đồng ngân sách địa phương, cùng với số tiền tích cóp, vay mượn của người thân, họ hàng, gia đình chị Trương dự định xây dựng ngôi nhà sàn theo phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái. Dự kiến, ngôi nhà của gia đình chị Trương sẽ hoàn thiện trong tháng 10. Có nhà ở rồi, gia đình chị cũng yên tâm sinh sống, lao động để sớm thoát khỏi hộ nghèo.

Ông Ngân Văn Hòa, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Quan Sơn, cho biết: “Hiện nay, phòng dân tộc chủ trì, phối hợp với phòng kinh tế - hạ tầng và các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương có hộ nghèo thuộc diện hỗ trợ thực hiện đảm bảo đúng quy định. Phòng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra các hộ thuộc diện làm nhà ở thuộc chương trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài số tiền Nhà nước, địa phương hỗ trợ, hộ gia đình đang thuộc diện làm nhà ở dịp này, sẽ được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền tối đa 40 triệu đồng để làm nhà”.

Cùng với triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, hiện nay huyện Quan Sơn đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đồng thời thông qua MTTQ huyện, các đoàn thể, địa phương, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân cũng đang đồng hành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần cùng chung tay để đồng bào sớm ổn định nơi ở, tích cực lao động, sản xuất, phát triển KT-XH địa phương.

Tại huyện Như Thanh, thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, ngày 2-8-2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định 2658/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng hỗ trợ nhà ở thuộc Nội dung 2, Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Có 31 hộ nghèo thuộc 9 xã (Cán Khê, Xuân Du, Phượng Nghi, Mậu Lâm, Xuân Khang, Xuân Phúc, Xuân Thái, Thanh Tân, Thanh Kỳ) được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, với tổng kinh phí 1 tỷ 240 triệu đồng. Hiện nay, UBND huyện Như Thanh đang giao Phòng Dân tộc phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn UBND các xã thuộc vùng DTTS&MN được hỗ trợ tổ chức triển khai đảm bảo đúng quy định. Dự kiến đến ngày 30-11, các hộ sẽ hoàn thành xây dựng nhà ở.

Đảm bảo chính sách đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025; ngày 15-6-2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND về “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”. Đề án được thực hiện tại 6 huyện nghèo gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước.

Sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30-6-2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa, các huyện nghèo đã và đang tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2023, người dân sẽ được ở trong những căn nhà mới.

Tại huyện miền núi Lang Chánh, ngày 31-7-2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1316/UBND-KTHT về việc tiếp tục thực hiện “Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững” năm 2023. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND xã, thị trấn, UBND huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở. Tổng số hộ đề nghị hỗ trợ nhà ở là 747 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 21 tỷ 480 triệu đồng (trong đó hộ đề nghị hỗ trợ xây mới là 327 hộ, sửa chữa nhà ở là 420 hộ). Hiện nay, các hộ nghèo, cận nghèo đã và đang tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban có liên quan đã thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện, đảm bảo chính sách đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở thuộc đối tượng được hỗ trợ; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể tổ chức vận động các hội viên của mình giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung cấp vật liệu và hộ gia đình để việc xây mới, sửa chữa nhà đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Ông Hà Văn Hồng, bí thư chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Phúc (Lang Chánh) cho biết: “Thôn Tân Bình có 122 hộ, 578 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Thái chiếm 85% dân số. Bà con chủ yếu làm ruộng, trồng luồng. Năm 2023, thôn có 4 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững".

Là hộ triển khai xây dựng nhà sớm nhất trong thôn Tân Bình, ông Lê Việt Đức cho biết: "Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng để xây dựng nhà, cùng số tiền gia đình tích cóp, vay mượn, gia đình tôi đang đẩy nhanh tiến độ làm nhà, dự kiến ngôi nhà kiên cố sẽ hoàn thiện tháng 11-2023. Trong thời gian gia đình xây dựng nhà ở, ban quản lý thôn, bà con đã đến động viên, chia sẻ chung tay hỗ trợ để ngôi nhà sớm hoàn thành”.

Từ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chung tay, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, thông qua các chương trình MTQG đã và đang góp phần giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng đồng bào DTTS&MN có nhà ở, ổn định cuộc sống, góp phần giúp các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]