(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) của huyện Thạch Thành đã phát huy vai trò hạt nhân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong xây dựng đời sống văn hóa ở Thạch Thành

Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) của huyện Thạch Thành đã phát huy vai trò hạt nhân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong xây dựng đời sống văn hóa ở Thạch ThànhBáo cáo viên xã Thành Mỹ truyền đạt các nội dung tiếp thu được đến cán bộ, đảng viên tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Vân Tiến.

Để hoàn thành các tiêu chí về đích NTM, xã Thành Mỹ xác định nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển. Đồng chí Trương Thanh Đại, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, kiêm BCV cấp huyện cho biết: “Để thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Đảng ủy xã luôn chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, MTTQ và đoàn thể. Cùng với đó, xã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ TTV, gắn với đổi mới phương thức hoạt động. Thông qua các hội nghị triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ TTV của xã đã lồng ghép nội dung xây dựng văn hóa, như: xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa... Bên cạnh đó, hằng năm, các thôn đều rà soát bổ sung quy ước, hương ước cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Có thể thấy do làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thành Mỹ tiếp tục được triển khai rộng khắp. Những nội dung cốt lõi của phong trào, như: xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, xây dựng thôn NTM,... đã trở thành các phong trào thi đua sôi nổi và phát triển sâu rộng. Số hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt các danh hiệu văn hóa ngày càng tăng. Chỉ tính riêng năm 2022, toàn xã có 982/1.286 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 6/7 thôn đạt thôn văn hóa.

Đồng chí Quách Thị Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thạch Thành cho biết: Để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo môi trường rèn luyện cho đội ngũ BCV, TTV, hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu, cử BCV tham gia các lớp tập huấn, các hội nghị BCV cấp tỉnh. Mỗi năm tổ chức 2 hoặc 3 lớp tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ TTV cơ sở. Ngoài ra, huyện quan tâm tổ chức hội nghị BCV thường xuyên theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ BCV, TTV trong tuyên truyền các tiêu chí văn hóa, XDNTM. Nhờ vậy, hoạt động tuyên truyền miệng về xây dựng văn hóa của đội ngũ BCV, TTV huyện Thạch Thành đã có nhiều đổi mới và thu được những kết quả khả quan.

Tính đến tháng 9 năm 2023, huyện Thạch Thành có 193 đơn vị đăng ký công nhận các danh hiệu văn hóa, 96% số hộ đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, 61% số hộ đăng ký xây dựng danh hiệu gia đình thể thao... 100% các thôn, khu phố văn hóa đều xây dựng được hương ước, quy ước.

Với việc kiện toàn, củng cố đội ngũ BCV, TTV đã phát huy vai trò, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện, đóng góp tích cực vào việc xây dựng các tiêu chí văn hóa trong XDNTM tại địa phương.

Bài và ảnh: Minh Khanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]