(vhds.baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy” với sự tham gia của Thượng tá Nguyễn Đăng Lê, phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được phát trực tiếp trên baothanhhoa.vn, vhds.baothanhhoa.vn, kênh YoutubeFanpage Báo Thanh Hóa điện tử.
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNUZxw7PDoeG7r2/GoeG6rcOzw6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5ddw6Hhu65i4buXbsOh4buD4bu14bul4buXbsOh4bupb+G7neG7l27DoeG7l27hu7nDoiDDoWbhurt2w6Hhu6/hu7HDouG7l2/DoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buDb3Hhu5duw6Hhu69zw7PDoeG7qW/huq3hu5XDoeG7lcOiw6Hhu693xII0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNeG7huG6pcahw6Hhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6LDoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoeG7g2/hu7XDuuG7l27DoeG7r+G7seG7jeG7l2/DoWZxw7PDoeG7r2/GoeG6rcOzw6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5fDoeKAnOG7rmLhu5duw6Hhu4Phu7Xhu6Xhu5duw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4buXbuG7ucOiIMOhZuG6u3bDoeG7r+G7scOi4buXb8Oh4bupb+G7neG7l24gw6Hhu4NvceG7l27DoeG7r3PDs8Oh4bupb+G6reG7lcOh4buVw6LDoeG7r3fEguKAncOh4bqgw7nDs8Oh4butQcOh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4buDw73DosOh4buub+G7teG7p+G7l27DoeG7r+G6pcOh4buWbnbEgmzhu5fDoUZi4buXbsOh4buY4buLIMOh4bupb+G7m8Oh4buu4bux4bu1xanhu5duw6Hhu6lv4bud4buXbsOh4buC4bqp4buXb8Oh4but4bql4buvw6Fmw7PEqXbDoeG7r+G7scOiw6Hhu69zw7PDoeG7qW/huq3hu5XDoeG6oMSpw6Hhu5XDosOh4buvd8SCIMOh4buCcOG7l27DocOi4buXw6Hhu6/DteG7l2/DoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDojDDoeG7gm/hu7XDuuG7l27DoeG7r+G7seG7jeG7l2/DoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7sUHhu4PDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoTTDosOhb+G7sWdtKWFv4buv4buv4bupXS8v4buHw6LGoeG7r2/DouG7l29vxqHDojDhuqDhu5cvYTXhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7lzQvw6I1IMOhNMOiw6Fv4buxZ20pYW/hu6/hu6/hu6nhu61dLy/huqBv4buF4butMOG7h8OixqHhu69vw6Lhu5dvb8ahw6Iw4bqg4buXL2E14bqgb+G7heG7rTDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7lzQvw6I1IMOh4buT4buL4buXb8OhNMOiw6Fv4buxZ20pYW/hu6/hu6/hu6nhu61dLy/huqLhuqLhuqIwxILGoXbhu6924buHZzDhu4PGoeG7lS/hu4Nvw6Lhu5fhu5dn4buZL1bhu4It4bur4buVTcSDw6Ak4buY4bqj4buS4buVw4N64buX4buw4buu4bqhw6DhuqLhuqMk4buqYTUmxqF24buvduG7h2c0L8OiNcOh4bqg4bqnw6E0w6LDoW/hu7FnbSlhb+G7r+G7r+G7qeG7rV0vL+G6ouG6ouG6ojBtw6Lhu4Nn4buHxqHGoeG7kzDhu4PGoeG7lS/hu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7l2E1TcOi4buX4bupw6JuZ8Oh4buG4bqlxqHDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOhZsOzauG7l8Oh4buvw4EwNC/DojU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7heG7r2924buV4buHw6HDs+G7gmfhu5fhu69n4buxw6Hhu4Vvw7Phu4VnYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhuqLDs+G7heG7r29dw6HhurPDoMOg4bupw4Miw6FvZ8Ozbm/hu69dw6HEg8SD4bqv4bupw4MiYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPhuqPhuq8v4bqhw6Dhuq/hu4XEg8Og4bqz4bqjxIPhuqPDoOG7r8Ojw6DEg+G7meG6sTDhu5Hhu6luYcOhw6Lhu5nhu68pYUZxw7PDoeG7r2/GoeG6rcOzw6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5ddw6Hhu65i4buXbsOh4buD4bu14bul4buXbsOh4bupb+G7neG7l27DoeG7l27hu7nDoiDDoWbhurt2w6Hhu6/hu7HDouG7l2/DoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buDb3Hhu5duw6Hhu69zw7PDoeG7qW/huq3hu5XDoeG7lcOiw6Hhu693xIJhw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6s8Ogw6Bhw6FvZ8Ozbm/hu68pYcSDxIPhuq9hw6EvNTQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYcOh4but4buvxILhu5lnKWHhu69nw4Phu68tw6Lhu5nDs27hu5ddw6Hhu4Nn4buX4buvZ+G7sSJhNTTDs23hu7HDouG7lWfDoeG7r8Oz4buv4buZZylhJsahduG7rnbhu4dnw6HhuqDDs+G7hWfGocOh4bup4buZw6LEgmfhu7Fhw6Hhu63hu7Hhu4MpYW/hu6/hu6/hu6nhu61dLy/huqLhuqLhuqIwxILGoXbhu6924buHZzDhu4PGoeG7lS9n4buV4buHZ+G7hS/Ds+G7lE7GoSThu4Xhu5dO4buY4buSJmHDoeG6osOz4buF4buvbylh4bqzw6DDoGHDoW9nw7Nub+G7rylhxIPEg+G6r2HDoW3hu7HDouG7lWfhu4fGoeG7seG7hWfhu7EpYcOgYcOhw6Lhu5nhu5nGoeG6om124buZ4buZ4but4buD4buxZ2fhu5cpYWE1NC/Ds23hu7HDouG7lWc1NC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qcOCduG7r2/GoeG7sWE14buGRuG7rjQv4bupNQ==

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]