(vhds.baothanhhoa.vn) - GS. Hoàng Xuân Hãn (1908 - 1996) là một nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục Việt Nam đồng thời là một kỹ sư, nhà toán học. Ông là người soạn thảo và ban hành Chương trình Trung học Việt Nam đầu tiên. Hôm nay là tròn 27 năm ngày mất của ông (10/3/1996 - 10/3/2023), hãy cùng nhìn lại những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư. 
4buCWOG7iMOMUz3DkjMzQsONMHlZND3DmsON4buE4buCMzQyKiVX4buE4buNeMOKw4zhu48q4buOJVfDjOG6tjXhu5wlw4zhu4/hu5Alw4wtw4zhu6NY4buOw4xXWeG7jCrhurzDjCVY4buOw4wjWCrDksOMWDpTw4xVw5VZw4w04buOWeG7gi8zNDIqJVfhu4Thu4IvWOG7iOG7hOG7gjDDjFM9w5IzM0LDjTDhu4/DmsOSVMON4buE4buNeMOKw4zhu48q4buOJVfDjOG6tjXhu5wlw4zhu4/hu5Alw4zhu4Dhu4jDk+G7ik/DjC3DjOG7iMOTw5NN4buGw4w94buOw4wkKTTDjCVY4buOw4wzw6PDjFg6U+G6vMOMJVjhu47DjCVXLiXDjCVXxIPDjFg6U+G6vMOMJVjhu47DjCVXWFnGryXDjFPDoDXDjOG6r+G7kiXDjFgmw5LhurzDjFdZ4buMKsOMVDhTw4zhuq5Z4buwNMOM4bujw5Ikw4xVKCVXw4w0WFtZw4w94buOw4wkKTTDjCPhuq3DjDPDoeG6vMOMJVjhu47DjDQq4buMJcOMWDpTw4rDjHQlV8OMPeG7jsOMJVfDoVtZw4wzKsOVJcOMNFjDlCrDjOG6r+G7jsOMUsOSJcOMWOG7jiVYw4xoWMOheyVXw4w0MuG7siVYw4x5MjUlV8OMWDpTw4zhuq5Z4buwNMOM4bujw5Ikw4xV4bueNcOMNFnGryXDisOM4buPLiTDjCXDkuG6s8OMPeG7jsOMNDI/JcOMxKhOw4wl4buSJMOMJVfhu47hurPDjCThu6I0w4xTOcOSw4wuJVfDjOG7gOG7iOG7ii9KL+G7iMOTw5NNw4wtw4zhu4jhu4ovSi/EqOG7isSoSuG7huG6vMOMWOG7kOG6s8OMUzclV8OMJVjhu7Ilw4w9w5VZw4wlWMSDJVfDjFThu6I1w4wkIVPDjDQyKiVXw4xTNSlTw4xVW1nDjOG6r+G7jsOMM+G6o8OMJVdYWeG7sDDDjFM5w5LDjFdZ4buMKsOMM8Ohw4rhu4IvMOG7hOG7gjDDjFM9w5IzM0LDjTBnKlThurPDjeG7hOG7glkkV8OMUz3DkjMzQsONVFhZVMOaw4xZaMOaJTTDmjLDjcOMMzThurM9w5pCw43hurFZVDRY4bq4w4xP4buK4buKMOG6t+G6usOMWMOaWVdYNOG6uMOMS0/EqDDhurfhurrDjcOMMzJTQsONLy9TVCXDilLDkio0WMOSJVhYKsOSw4rhuq8lL1TDmjMjNCowLyXDmuG6sTMvxKhK4buI4buKL+G7iMOTS1RM4buITEtO4buITDTEqE9LTz1LLVPhuq/huq/DikAwV8ONw4zDkj00QsON4buNeMOKw4zhu48q4buOJVfDjOG6tjXhu5wlw4zhu4/hu5Alw4wtw4zhu6NY4buOw4xXWeG7jCrhurzDjCVY4buOw4wjWCrDksOMWDpTw4xVw5VZw4w04buOWcONw4zhurFZVDRYQsONT+G7iuG7isONw4xYw5pZV1g0QsONS0/EqMONw4wv4buE4buCLzDhu4Thu4Iww4xTPcOSMzNCw40wZypU4bqzw43hu4Thu4JZJFfDjFM9w5IzM0LDjVlow5olNMOaMsONw4wzNOG6sz3DmkLDjeG6sVlUNFjhurjDjE/hu4rhu4ow4bq34bq6w4xYw5pZV1g04bq4w4xK4buK4buIw5Mw4bq34bq6w43DjDMyU0LDjS8vU1Qlw4pSw5IqNFjDkiVYWCrDksOK4bqvJS9Uw5ozIzQqMC8lw5rhurEzL8SoSuG7iOG7ii/hu4jDk0tUTOG7iExLTkpONMSoTkpNPcSoLVjhurdYw4pAMFfDjcOMw5I9NELDjeG7jXjDisOM4buPKuG7jiVXw4zhurY14bucJcOM4buP4buQJcOMLcOM4bujWOG7jsOMV1nhu4wq4bq8w4wlWOG7jsOMI1gqw5LDjFg6U8OMVcOVWcOMNOG7jlnDjcOM4bqxWVQ0WELDjU/hu4rhu4rDjcOMWMOaWVdYNELDjUrhu4rhu4jDk8ONw4wv4buE4buCLzDhu4Thu4Iww4xTPcOSMzNCw40w4bqpNTRYKjLDjeG7hOG7r1jDlSTDjOG7o8OSJOG7gi8w4buE

Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]