(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 25-3, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã huy động hội viên phụ nữ thực hiện công trình “Trồng cây xanh” tại 2 xã Hoằng Đạo và Hoằng Hà. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng như hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXNyw4JzNuG7jOG7huG7p8OjNuG6veG6r+G7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7pzbEqMOA4buI4bq+4bunNkp54bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+KAnOG7h+G7nMOS4buI4bq+4bun4bqkxILhu7Dhu6fhu6p54buI4buA4oCd4bun4bue4bu14buG4bun4bup4bun4buq4bu54bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c84bu1xKjhu6fGr+G7s+G7pzbEqMOA4buI4bq+4bunNuG7s3Ivw4Jzci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulcyjhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7qeG7rS3hu6vhu6Phu6c24buM4buG4bunw6M24bq94bqv4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c2Snnhu6fhuqzhu7nhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu4Dhu4zhu4bhu6fGr+G7hsSQ4buI4bunxqDhu4BS4bun4buIxajhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4oCc4buH4bucw5Lhu4jhur7hu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4DigJ3hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhu6nhu6fhu6rhu7nhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzzhu7XEqOG7p8av4buz4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c24buz4buf4bunPMSC4buw4bunw4zhu7Phu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7hkXhu57hu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhuqThu4Dhu7PEqOG7p+G7isOZ4buI4bq+4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G6pFN54bunPOG7teG7huG7p+G7gOG7jOG7huG7p+G6rOG7teG7huG7p8OC4buG4bq64bug4bun4bq94buAUuG7p+G7iMWo4bun4buexKjhu7Phu4jhu6fhu5rhu6DDk+G6pOG7p8OM4bqw4buI4bun4bue4buAw5rhu6dtNzc34buj4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunw43hu67hu6fhu6nFqeG7qeG7qS3hu6nFqeG7qXbhu6fhuqRU4buI4bq+4bun4buI4buAVeG7p+G7gFXhu5Thu4jhur7hu6fDmuG7iOG6vuG7pzzDieG7p8O94buI4bun4oCc4buH4bucw5Lhu4jhur7hu6fGsOG7p+G7nlfhu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6fhur7hu4Z54buG4bun4bqsxKjhu7Xhu4jhu6fhu6nFqeG7qcawLeG7qcWp4bup4but4oCd4bun4bqmxKjhu6fhu4fhu4BT4bun4bueVeG7kOG7iOG6vuG7pyjhu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fGoOG7gFPhu6fGoOG7gMO94bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4buGKOG6qOG7iOG7nuG6qOG7nOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bund8WpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7seG7r3jGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nGsOG7qS/GsHbFqeG6puG7rcawd+G7rcWp4bux4bup4buedsaw4but4bup4burw4zFqeG7n0nGoOG6vsah4buc4buR4buveHjhu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6U24buM4buG4bunw6M24bq94bqv4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c2Snnhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4oCc4buH4bucw5Lhu4jhur7hu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4DigJ3hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhu6nhu6fhu6rhu7nhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzzhu7XEqOG7p8av4buz4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c24buz4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu7Hhu6944bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulczzhurrhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4oCc4buH4bucw5Lhu4jhur7hu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4DigJ3hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhu6nhu6fhu6rhu7nhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzzhu7XEqOG7p8av4buz4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c24buz4buj4bunNuG7jOG7huG7p8OjNuG6veG6r+G7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7pzbEqMOA4buI4bq+4bunNkp54bun4bqs4bu54bunw43EkOG7oOG7p+G6vkzhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4buj4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6dT4buI4bq+4bun4buA4buM4bun4bup4bufxanFqcWp4bun4bqkxILhu7Dhu6fDjeG6qMSo4bunw4zDveG7p+G7nuG7nOG7s+G7iuG7o+G7p+G7scWpxanhu6fhuqTEguG7sOG7p8ag4buA4buG4bunw4x5xKjhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhuqbhu57hu4Dhu6Dhu4rDguG7p+G7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3fFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu63hu6vhu6vGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nGsOG7qS/GsHbFqeG6puG7rcawd+G7rcawxanhu6vhu57hu63FqXjGsOG7r8OMxanhu59JxqDhur7GoeG7nOG7kXbGsOG7qeG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7pTbhu4zhu4bhu6fDozbhur3huq/hu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzZKeeG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6figJzhu4fhu5zDkuG7iOG6vuG7p+G6pMSC4buw4bun4buqeeG7iOG7gOKAneG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7qeG7p+G7quG7ueG7pzbEqMOA4buI4bq+4bunPOG7tcSo4bunxq/hu7Phu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzbhu7Phu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7reG7q+G7q+G7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXM24buz4buI4bq+4bun4bqk4buAUuG6pOG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhuqThu4BG4bun4bqo4buK4bunxqDhu4BS4bun4buIxajhu6c24buM4buG4bunw6M24bq94bqv4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c2Snnhu6Phu6fhu6rhu7nhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzzhu7XEqOG7p+G6rOG7ueG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bun4bue4bucw5Lhu4jhur7hu6fhuqTEguG7sOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7nuG7teG7huG7p8ON4buA4bug4bunxq/hu6ThuqThu6fhu57hu4BP4buI4bunNuG7hsOJ4buI4bun4buH4buAT+G7iOG7o+G7p+G7quG7ueG7pzbEqMOA4buI4bq+4bunPOG7tcSo4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4buGKOG6qOG7iOG7nuG6qOG7nOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bund8WpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7sXh4xqDhu6rhu53hu6Xhu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6Iv4bup4bupxrDhu6kvxrB2xanhuqbhu63GsHfhu63GsOG7q+G7q+G7nuG7r8WpeMaw4butw4zFqeG7n0nGoOG6vsah4buc4buReOG7r+G7r+G7peG7p3nDjOG7nuG7keG7pTbhu4zhu4bhu6fDozbhur3huq/hu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzZKeeG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6figJzhu4fhu5zDkuG7iOG6vuG7p+G6pMSC4buw4bun4buqeeG7iOG7gOKAneG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7qeG7p+G7quG7ueG7pzbEqMOA4buI4bq+4bunPOG7tcSo4bunxq/hu7Phu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzbhu7Phu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7sXh44bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulczzEguG7sOG7p8OM4buz4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu6zhu6fhu4jhur7hu4BIeeG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7iMOT4buG4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+KAnDxV4buS4buI4bq+4bun4buAxKh54bunLeG7pzxV4buS4buI4bq+4bun4bue4buceeG7iOG7gOG7py3hu6c24buz4buI4bq+4bun4bqkxILhu7Dhu6ct4bunNuG7s+G7iOG6vuG7p+G7nOG7s8So4bun4buqeeG7iOG7gOKAneG7py3hu6fGsOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buv4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p8ag4buA4bqw4buI4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p8OC4buG4bq64bug4bun4bqmxKjhu6c24buM4buG4bunw6M24bq94bqv4bun4bueR+G7iOG7gOG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2Snnhu6fGoOG7gMO94bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4buGKOG6qOG7iOG7nuG6qOG7nOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bund8WpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7reG7r+G7r8ag4buq4bud4bul4bun4bui4buc4bqk4buR4bulLy/huqThuqbhu4jhu5/DgnnEqOG7nuG7gHnhu4jhu4Dhu4DEqHnhu5/Gr+G7iC/huqbhuqjhu6LDjeG7nsSoxqAv4buI4bqo4buo4buiL+G7qeG7qcaw4bupL8awdsWp4bqm4butxrB34but4bur4bup4bup4bued+G7reG7qeG7q8Wpw4zFqeG7n0nGoOG6vsah4buc4buR4buv4buxxanhu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6U24buM4buG4bunw6M24bq94bqv4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c2Snnhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4oCc4buH4bucw5Lhu4jhur7hu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4DigJ3hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhu6nhu6fhu6rhu7nhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzzhu7XEqOG7p8av4buz4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c24buz4bul4bun4buo4buG4bqm4bue4buA4buR4buld8Wpxanhu6Xhu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5Hhu6Xhu63hu6/hu6/hu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6Vz4bqvw5Xhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4buA4bu54buw4bun4bue4bucw5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4DEkOG7iuG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pMSC4buw4bun4buqeeG7iOG7gOG7o+G7p8av4bq24buI4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bq+4buGeeG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7p8av4buz4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7quG7oOG7iOG6vuG7p+G7muG7oHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5zDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gMSQ4buK4bun4buK4buM4bue4bun4bqkxILhu7Dhu6fhu6p54buI4buA4buj4bun4buew5nhu6fhuqxK4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhur7hu4bFqOG7p+G7iuG7s+G7oOG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6fhu7DEkOG7iOG7p8OC4buE4buI4buA4bun4bqkU3nhu6fhu4rDleG7huG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bua4bugxJDhu6fhu4hP4buI4bq+4bun4bue4buAT+G7iOG7o+G7p+G7nuG7gOG7guG6pOG7gOG7p8Oa4buI4bq+4bunxq/hu5Dhu4bhu6fDguG7hkXhu4jhu6fhuqzhu47hu4bhu6fDjeG7gOG7guG7p+G7gOG6tuG7oOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3fFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu63hu6vhu6vGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nGsOG7qS/GsHbFqeG6puG7rcawd+G7rcaw4buxd+G7nnfhu6/hu6vGsMWpw4zFqeG7n0nGoOG6vsah4buc4buR4burduG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7pTbhu4zhu4bhu6fDozbhur3huq/hu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzZKeeG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6figJzhu4fhu5zDkuG7iOG6vuG7p+G6pMSC4buw4bun4buqeeG7iOG7gOKAneG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7qeG7p+G7quG7ueG7pzbEqMOA4buI4bq+4bunPOG7tcSo4bunxq/hu7Phu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzbhu7Phu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V3xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7reG7q+G7q+G7peG7py9zci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXM8w5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4Lhu6c2xKjhu7Phu4jhur7hu6fhu4fhu4BG4bunPEbhu4jhu4Dhu6Phu6co4buAU+G7p+G7nkbhuqThu4Dhu6c24buM4buG4bunw6M24bq94bqv4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c2Snnhu6fhuqThu4Dhu4Z54bun4buiQ+G7m+G7pyhP4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4oCc4buH4bucw5Lhu4jhur7hu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4DigJ3hu6fhu57hu7Xhu4bhu6fhu6nhu6fhu6rhu7nhu6c2xKjDgOG7iOG6vuG7pzzhu7XEqOG7p8av4buz4bunNsSow4Dhu4jhur7hu6c24buz4bunw4zhu7Phu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7rOG7p+G7iOG6vuG7gEh54bun4bqs4bq64bunw43EkOG7oOG7p+G6vkzhu4bhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhu4Dhu4zhu4bhu6fGr+G7hsSQ4buI4bunxqDhu4BS4bun4buIxajhu6fGr+G7s+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqsRnnhu6fDguG7s+G7iOG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G7gOG7ueG7sOG7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p+G7nnnhu7Dhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G7nuG7nMOS4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAQeG7iuG7p+G7okrhuqThu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6Phu6fhu57hu5zDkuG7iOG6vuG7p+G6pMSC4buw4bun4buI4buzxKjhu6fhu57Dk+G7nuG7p+G6pMSC4buw4bun4bqsSuG7o+G7p+G6rOG6uuG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bue4bucw5Lhu4jhur7hu6fhuqTEguG7sOG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5zhu5Thu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGoOG7gMSo4buI4bq+4bun4bue4buc4buzxKjhu6fhu57hu4BV4buS4buI4bq+4bun4buq4bug4buwxJDhu4jhu6Phu6fDjOG7hsSQ4buI4bun4bueUuG6pOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G6pMO94bqk4bun4bqsRnnhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7o+G7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4buf4bunw6rhu6B54bun4bqsSuG7o+G7p+G7iMSC4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4bus4bun4bue4buAw5rhuqThu6fDguG7t8So4bunxq/hurjhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7ouG7huG7iOG7gOG7p+G7nuG7gMO94buG4buj4bun4bqk4bu34buG4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4bqk4bu34buI4buA4bun4bua4bugeeG7iOG7o+G7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p+G7nnnhu7Dhu6fGr+G7hOG7p+G7ilLhuqThu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G7osO94buI4bq+4buj4bun4buqeeG7iOG7gOG7o+G7p+G7ouG7teG6pOG7gOG7o+G7p+G6rELGoOG7o+G7p+G6vkrGoOG7p8ag4buA4bqw4buI4bun4bue4buC4bqk4buA4bun4bqk4buk4bqk4bunxq/hu7PEqOG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqkw73huqThu6fhu57hu4bEkOG7oOG7p+G6pOG7gOG7guG7p+G7qsSC4buw4bun4bqm4buk4buI4bq+4bun4buIT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7o+G7p8ON4buG4bq64bug4bun4buK4bq04bug4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoFnhu6Dhu57hu4DEqOG7nOG7pXNyw4Jza+G7huG6uOG7nuG7pzZVw5Thu4jhur5yL8OCc3IvxqBz

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]