(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực phẩm là nhóm hàng hóa được nhiều người Việt chọn nhất khi mua sắm trực tuyến, tiếp đó là nhóm quần áo, giày dép và mỹ phẩm.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucWpw6FM4buCTeG7hFDhu7fhu55GR+G6qsawLeG7q+G6teG7hOG7psagR+G7q29H4bq+UuG7q0tT4bu34burUcODS+G7q+G7hEnhu6tMRkfDilPhu6tSUOG6ukzhu6tLw4FM4buE4bufw7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nDuWdG4buo4bqq4bur4bueRuG6pkvhu6tKQeG7q0xGTkvhu6tGQUzhu4Thu6tGTuG7t+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tMRkfDilPhu6tM4buE4bumxqBH4burb0fhur5S4bur4bqqRsOTTOG7q0xG4bq0UuG7q8SoRkfhu6tLU+G7t+G7q1HDg0vhu6tSUOG7qOG6quG7q1JTV+G6vExx4burUkfhurzhu57hu6tDTuG7q0pB4burTEZOS+G7q+G7oFPDgkzhu6vhu7lNceG7q+G7hEdBV+G7q0LEkOG7nuG7q+G7rEHhu6tL4bu04bur4bueRuG6pktyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lCUkZTS+G6qOG7q0JGR0JE4burR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t4eOG7reG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6/hu6124butL+G7reG7teG7tUJ34buteHfhu7N3eVLDveG7seG7rcO9SnctTOG7hFNNRy3hu6xHRFItS1Phu7ctRuG7t0zhu4Ry4buI4bue4buE4bup4bur4bu3SlLhu5fhu6nFqcOhTOG7gk3hu4RQ4bu34bueRkfhuqrGsC3hu6vhurXhu4Thu6bGoEfhu6tvR+G6vlLhu6tLU+G7t+G7q1HDg0vhu6vhu4RJ4burTEZHw4pT4burUlDhurpM4burS8OBTOG7hOG7n+G7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXh44but4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bur4buz4bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q+G7reG7s+G7sXnhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4butduG7rS/hu63hu7Xhu7VCd+G7rXh34buzeOG7s1J24buv4buxeUp2LUzhu4RTTUct4busR0RSLUtT4bu3LUbhu7dM4buEcuG7iOG7nuG7hOG7qeG7q+G7t0pS4buX4bupxanDoUzhu4JN4buEUOG7t+G7nkZH4bqqxrAt4bur4bq14buE4bumxqBH4burb0fhur5S4burS1Phu7fhu6tRw4NL4bur4buESeG7q0xGR8OKU+G7q1JQ4bq6TOG7q0vDgUzhu4Thu5/hu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bup4buz4bux4bux4bup4burRkRH4buERlLhu5fhu6nhu63hu7Phu7F54bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nuG7tlNSRk1Q4bupw7nhurPhu7dH4burYVNXw4pMw7ov4buew7k=

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]