(vhds.baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các em nhỏ thực hiện học online tại nhà. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi ở nhà giãn cách, đặc biệt là khi sử dụng các thiết bị điện tử để học online, bậc phụ huynh cần lưu ý những điều sau:
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhurpqWcOZw53hu6Q84buKKOG7psWo4buWPuG6vOG6vi3hur7hu40xfeG6vsOh4bq+4buKWeG6vnvDncSoWeG6vuG7msWoVFnhur7hu5bhu6bDneG6vns84bug4bq+WeG7puG7uOG6vlbhu6bFqOG6vi7hur5Z4bumxKjhur7hu6TFqExZ4bq+4buW4buI4buW4bumxJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXhur3DneG6vktZ4bum4bq+4bumMS5Z4buk4bq+4buWIOG7iuG6vsag4buq4buW4bum4bq+4bq7w7Thu7Vq4bq9LeG7hsOM4bqo4bq+4buW4buI4buW4bq+4bucWOG6vlnhu6bhu7jhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur7hu6bhu7bhu5bhur7DnVlXxahZ4buc4bq+e0rFqOG6vlnhu6bEqOG6quG6vsOqVeG6vuG7mktY4bq+4buUS8Od4bq+4buKWeG6vnvDncSoWeG6vuG7luG7psOd4bq+ezzhu6Dhur7hu5xY4bq+VuG7psWo4bq+LuG6vlnhu6bEqOG6vuG7pMWoTFnhur7hu5bhu4jhu5bhu6bhuqjhur7hu5rDk+G7luG6vuG7lMWoVHvhur5XxKjhur5W4bumxajhur4+NeG6vsagIlnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur574bumxahSe+G6vuG7lOG7quG6vuG7msWoVFnhur57NeG6vuG7mlXhur7hu6bhu7bhu5bhur7DnVlXxahZ4buc4bqo4bq+4buU4buQ4buW4bq+KOG7piLhur7hu6Z9YVnhu6bhur7hu5bDlFnhur5XMX3hur7DoeG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7msWoU33hur4+4buKfeG6psSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxqB74bumfVjhu5Thur7GoOG7psWoxqDhu5zhur7FqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkfhu4bDjSg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/FqDfhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS9Z4bucOD4v4buC4buGRuG7gi/hu4bDjMOMxqDhu4Lhu4bhu4BH4buC4buESHtHw41JR1dJLVd9fS1hLeG7ilkte8Od4buKWS3GoMWo4bucWS3hu5bhuqrhu64o4bukw4rhur7hu4pXe+G6sMOK4bq6alnDmcOd4bukPOG7iijhu6bFqOG7lj7hurzhur4t4bq+4buNMX3hur7DoeG6vuG7ilnhur57w53EqFnhur7hu5rFqFRZ4bq+4buW4bumw53hur57POG7oOG6vlnhu6bhu7jhur5W4bumxajhur4u4bq+WeG7psSo4bq+4bukxahMWeG6vuG7luG7iOG7luG7psOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pH4buGw43DiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vuG7gkZJ4buEKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL8WoN+G6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4ZG4buCL+G7hsOMw4zGoOG7guG7huG7gEfhu4JH4buEe+G7hsONR1dJLVd9fS1hLeG7ilkte8Od4buKWS3GoMWo4bucWS3hu5bhuqrhu64o4bukw4rhur7hu4pXe+G6sMOK4bq6alnDmcOd4bukPOG7iijhu6bFqOG7lj7hurzhur4t4bq+4buNMX3hur7DoeG6vuG7ilnhur57w53EqFnhur7hu5rFqFRZ4bq+4buW4bumw53hur57POG7oOG6vlnhu6bhu7jhur5W4bumxajhur4u4bq+WeG7psSo4bq+4bukxahMWeG6vuG7luG7iOG7luG7psOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4rhu4JGSeG7hMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSDfXvhu6bDnTzDikXhu4/hu4rFqOG6vsSpfWFTWcSQLyhF

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]