(vhds.baothanhhoa.vn) - Với việc ban hành Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021, Chính phủ đã điều chỉnh một số mức phạt lỗi vi phạm giao thông phổ biến. Trong đó, có thể kể đến một số lỗi sau đây:
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G6peG7nuG7peG7m+G7p+G7neG6oMOqw4Hhu6Phu59u4bqi4bqn4bqpLeG6qcOZ4bqkbuG6qcOB4buj4buHw4PhuqnDuXfDg+G6qeG6ouG7r+G6qcO6eeG7n+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOB4bujeOG6qW3hu5/hu5Phu6Xhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6s33hu7Phu5/huqlC4buf4buVbuG6qW3DquG7peG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qeG7pOG7neG7o3HhuqnDs3Hhu6Xhu6PhuqliY2QvY+G6q2NiL+G7pMOTLU4j4bqp4bul4bud4buBxJDhuqlj4bq7L2JjL2PhuqtjYuG6o+G6qU7hu6Phu6Hhu6Xhu6PhuqnDgeG7o+G6suG6qcOz4buF4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qW7hu6Ny4bul4buj4bqpw7l3w4PhuqnhuqLhu6/huqnDueG6pG7huqnDgeG7o+G7h8OD4bqpw7p54buf4bqpQuG7n+G6qcOB4buj4buHw7nhuqnhu53hu5/DquG7p+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw4Hhu6N44bqpbeG7n+G7k+G7pcOj4bqpKuG6oOG7p+G7peG7neG6qcOzxanhuqPhuqluxanhuqnDg+G7o+G7l+G6qXXhu5fhuqnDs+G7k+G7peG6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpw7p54buf4bqp4bqiw6rEguG6qcOz4buLxJDDoOG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq1vw4Phu6PEgsO5beG6qW/hu6Phu59vw7Lhuqnhu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq74bqr4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpZeG6ueG6u8OBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy9ub+G7pcOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9jY+G6q2IvYuG6veG6vW9jYsSRxJHhuqvEkWXDg2JjY2PDusOpLcO5xIJuLcOB4bujw6rDgy3DueG7p8ODLeG6ouG7py3DuuG7p+G7n8OjdMOB4bud4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG6peG7nuG7peG7m+G7p+G7neG6oMOqw4Hhu6Phu59u4bqi4bqn4bqpLeG6qcOZ4bqkbuG6qcOB4buj4buHw4PhuqnDuXfDg+G6qeG6ouG7r+G6qcO6eeG7n+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOB4bujeOG6qW3hu5/hu5Phu6Xhuq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6reG6u+G6q+G6q+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqtZeG6ueG6u+G6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqt4bufTsOy4bulw4PDsuG6oOG6reG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rUPhu59vw4Phu6PDoOG6qeG6u+G6q+G6q8OBROG6oeG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4PDoOG6qWPhur1i4bq5w4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2Nj4bqrYi9i4bq94bq9b2NiZWJlZcOpw4PDqcOpw6nDusOpLcO5xIJuLcOB4bujw6rDgy3DueG7p8ODLeG6ouG7py3DuuG7p+G7n8OjdMOB4bud4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG6peG7nuG7peG7m+G7p+G7neG6oMOqw4Hhu6Phu59u4bqi4bqn4bqpLeG6qcOZ4bqkbuG6qcOB4buj4buHw4PhuqnDuXfDg+G6qeG6ouG7r+G6qcO6eeG7n+G6qULhu5/huqnDgeG7o+G7h8O54bqp4bud4bufw6rhu6fhuqnDg+G7o+G7reG7peG7neG6qcOB4bujeOG6qW3hu5/hu5Phu6Xhuq3huqlD4bufb8OD4bujNuG6reG6u+G6q+G6q+G6reG6qeG7o8Oy4buf4bud4bujw4M24bqtY+G6vWLhurnhuq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgcOKxILDg+G7o+G7p+G6oOG6reG6s8OZw6rhu5/huqnhu6LEgsSQ4buZ4bul4bq3L8OB4bqz4bq3b+G7n0Lhuqnhu59vNuG6reG7pcOyQ+G6ouG7nuG7pW/DskThuq3huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq1u4bun4bulw4PDsuG7pcOD4bqp4bqt4bqz4bq3b+G7n0Lhuqnhu59vNuG6rcSCdS1u4bun4bulw4PDsuG7pcODLcOBw7rDqsSQw7LhuqAtYsOpxJFiY8OpY8SRY8SR4bq94bq5ZeG6reG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcSCdS3DgcO6w6rEkMOy4bqg4bqt4bqz4bq3L2/hu59C4bqz4bq3L2/hu59C4bqz

Mai Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]